T.C.
STANBUL
16. AIR CEZA MAHKEMES
(CMK 250.MADDES LE GREVL)

DOSYA NO : 2011/63
KARAR NO : 2012/71
C.SAVCILII ESAS NO : 2011/813

GEREKEL KARAR
T R K M L L E T A D I N A

BAKAN : MEHMET EKNC 39587
YE : HKMET EN 39730
YE : BLENT KINAY 40267
C. SAVCISI : UFUK ERMERTCAN 35205
KATP : MUSTAFA ALKAN 136217


SANIK :15- BLENT BRAHM EN (TC. No:55582011456) Ahmet smet ve Songl olu, 29/06/1964 STANBUL doumlu, STANBUL, BEKTA, Trkali mah/ky nfusunda kaytl. Fahrettin Kerim Gkay Cd. Eki Han K:2 No:8 Altunizade skdar/ STANBUL adresinde oturur. adresi: Fahrettin Kerim Gkay Cd. Eki Han K:2 No:8 Altunizade skdar/ STANBUL.
VEKL : Av. ENER ATILGAN, Cumhuriyet Cad.No.147/4 Harbiye ili/ STANBUL
GZALTI TARH : 03.07.2011
TUTUKLAMA TARH : 07.07.2011
TAHLYE TARH : 01/06/2012
15- BLENT BRAHM CEN;
A)
a) Sank BLENT BRAHM ENin; Trkiye Profesyonel Sper Liginde spor msabakalarnn sonucunu ike ve tevik primi ile etkilemek amacyla Aziz Yldrm liderliinde kurulan rgte ye olmak suu sabit olduundan, suun ileni biimi ile su konusunun nem ve deeri gzetilerek eylemine uyan 5237 sayl TCK'nn 220/2. maddesi uyarnca takdiren alt snrdan uzaklalmak suretiyle BR YIL ALTI AY HAPS CEZASI LE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sann yarglama srecindeki davranlar ile cezann gelecei zerindeki olas etkileri gzetilerek cezas takdiren 5237 sayl TCK'nn 62. maddesi gereince 1/6 orannda indirilerek NETCETEN BR YIL AY HAPS CEZASI LE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sank hakknda, kasten ilemi olduu sutan dolay verilen hapis cezasna mahkmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasnn infaz tamamlana kadar;5237 sayl TCK nn 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazl haklar kullanmasndan YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayl TCK.unun 53. maddesinin c fkrasndaki belirtilen gvenlik tedbirinin ayn yasann 53/3 maddesi gereince koullu salverilme sresine kadar uygulanmasna,

d) Sana verilen cezann TCK.nn 58/9 yollamasyla TCK 58/6 maddesi gereince mkerrirlere zg infaz rejimine gre ektirilmesine, cezann infazndan sonra sank hakknda denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasna,
e)Sann daha nce kastl bir sutan mahkum olmas ve kiilik zellikleri gznnde bulundurularak yeniden su ilemeyecei konusunda olumlu kanaata varlmadndan sank hakknda 5271 sayl CMK'nn 231/6. maddesu uyarnca sana verilen HKMN AIKLANMASININ GERI BIRAKILMASINA KANUNEN YER OLMADIINA,

B)
a) Sank BLENT BRAHM ENin;Trkiye Profesyonel Sper Liginde; 01.05.2011 gn oynanan BB Spor-Fenerbahe ve 22.05.2011 gn oynanan Sivasspor-Fenerbahe msabakalarnn sonucunu etkilemek amacyla ike yapmak suunu iledii sabit olduundan, suun ileni biimi ile su konusunun nem ve deeri gzetilerek eylemine uyan 6259 sayl Kanun ile deiik 6222 sayl Kanunun 11/1. maddesi uyarnca takdiren alt snrdan uzaklalmak suretiyle BR YIL ALTI AY HAPS ve K BN GN ADL PARA CEZASI LE CEZALANDIRILMASINA,

b) Suun; su ilemek amacyla kurulmu bir rgtn faaliyeti erevesinde ilenmesi nedeniyle sann cezas 6222 sayl Kanunun 11/4-c maddesi uyarnca 1/2 orannda artrlarak BR YIL ON BE AY HAPS ve BN GN ADL PARA CEZASI LE CEZALANDIRILMASINA,

c) Suun; bir su ileme kararnn icras kapsamnda deiik zamanlarda birden fazla ilenmesi nedeniyle sann cezas, 6259 sayl Kanun ile eklenen 6222 sayl Kanunun 11/10. maddesi uyarnca eylemlerin nitelii de gzetilerek takdiren 1/4 orannda artrlarak BR YIL YRM BR AY YRM K GN HAPS ve BN YED YZ ELLGN ADL PARA CEZASI LE CEZALANDIRILMASINA,

d) Sann yarglama srecindeki davranlar ile cezann gelecei zerindeki olas etkileri gzetilerek cezas takdiren 5237 sayl TCK'nn 62. maddesi gereince 1/6 orannda indirilerek BR YIL ON ALTI AY GN HAPS VE BNYZ YRM BE GN ADL PARA CEZASI LE CEZALANDIRILMASINA,

e) Sana verilen BNYZ YRM BEGN adli para cezasnn 5237 Sayl TCK'nn 52/2. maddesi gereince sann sosyal ve ekonomik durumu dikkate alnarak gnl takdiren 30 TL den paraya evrilmek sureti ile; sann NETCETEN BR YIL ON ALTI AY GN HAPS ve DOKSAN BN YED YZ ELL TL ADL PARA CEZASI LE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayl TCK'nn 52/4. maddesi gereince sana hkmolunan Adli Para cezasnn miktar ve sann ekonomik ve ahs hli gz nnde bulundurularak, verilen para cezasnn takdiren birer ay ara ile 20 ET TAKSTTE DENMESNE, taksitlerden birinin sresinde denmemesi halinde geri kalan ksmn tamamnn tahsili ile denmeyen adli para cezasnn hapis cezasna evrilmesine,

f) Sank hakknda, kasten ilemi olduu sutan dolay verilen hapis cezasna mahkmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasnn infaz tamamlana kadar;5237 sayl TCK nn 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazl haklar kullanmasndan YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayl TCK.unun 53. maddesinin c fkrasndaki belirtilen gvenlik tedbirinin ayn yasann 53/3 maddesi gereince koullu salverilme sresine kadar uygulanmasna,
Sann ayrca 6222 sayl Kanunun 11/11. maddesi uyarnca spor kulplerinin, federasyonlarn, bnyesinde sportif faaliyet icra edilen tzel kiilerin ynetim ve denetim organlarnda grev yapmaktan YASAKLANMASINA,

g) Sana verilen cezann TCK.nn 58/9 yollamasyla TCK 58/6 maddesi gereince mkerrirlere zg infaz rejimine gre ektirilmesine, cezann infazndan sonra sank hakknda denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasna,
h)Sank hakknda 6222 sayl Kanunun 18. maddesi uyarnca gvenlik tedbiri olarak spor msabakalarn SEYRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinletiinde gerei iin bir rneinin EMNYET GENEL MDRLܒne gnderilmesine,

C) Her ne kadar sank Blent brahim EN hakknda Trkiye Profesyonel Sper Liginde; 15.05.2011 gn oynanan Fenerbahe-Ankaragc ve 15.05.2011 gn oynanan Trabzonspor-BB Spor msabakalarnn sonucunu etkilemek amacyla ike yapmak ve tevik primi vermek sularn ilediinden bahisle cezalandrlmas istemi ile kamu davas alm ise de, yklenen sutan cezalandrlmasna yeter her trl pheden uzak kesin ve inandrc kantlara ulalamad ve bu balamda yklenen suun sank tarafndan ilendiinin sabit olmamas nedeniyle CMK'nn 223/2-e maddesi uyarnca BERAATNE,