PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Güncel Ekonomik Vaziyet ve Kadro Planlaması Üzerine



M.S.SOFU
06.08.2019, 16:15
(Konu yok)
06 Ağu 2019, 15:16
ALICI
KLASÖR:
Gelen Kutusu
Kulübümüz 31.05.2019 tarihli faaliyet raporunu ve finansal tablolarını açıklaması üzerine bir yazı yazmaya karar verdim. Burada gerek ham bilgi olarak değerlendirebileceğiniz veriler ile birlikte şahsi yorumlarım da bulunmaktadır. Buna katılabilirsiniz ya da katılmayabilirsiniz.

Sıkıcı olmaması için bilançoya yer vermiyorum. Bizi biraz daha ilgilendiren stok borç rakamları, gelir tablosu gibi durumlara değineceğim.

Öncelikle kulübün piyasadan toplamda 76,8 mio TL alacağı olduğunu görüyoruz. Bunlar muhtelif firmalardan cari hesap olarak nitelendirdiğimiz, senetle bağlı olmayan alacaklar. Daha önceleri burada Trabzonspor Futbol AŞ’den olan alacaklarımız vardı ve bu bakiyenin ağırlıklı kısmını teşkil ederdi ancak yeni yönetimin bu alacağı tahsil ederek bilançodan çıkardığını görüyoruz. Finansal verilerin şeffaflığı açısından bu hamleyi oldukça olumlu görüyorum.

Bunun dışında varlık olarak toplamda 372,5 mio TL maddi olmayan duran varlık sınıfı altında bir bakiye görüyoruz. Bunun ise 26 milyon TL ‘si futbolcu lisansları, 30 mio TL futbol aş ve derneğe ait taşınmazların kulübe üst haklarının devri ve 316,8 mio TL ise futbol a.ş.den devralınan Trabzonspor marka değeridir.

Borç kısmına geldiğimizde kulübün toplam borcunun 1,1 milyar TL olduğunu görüyoruz.

Bu borcun 712,8 mio TL’si finans piyasasına yani bankalara olan borçlardan ibaret.

Bunun dışında kulübün piyasaya (menajerler, futbolcular,t.d.ler, diğer ticari firmalar v.b. ) toplamda 565 mio TL borcu var. Ancak burada bulunan toplam borcun 48,2mio TL’sinin Trabzonspor Futbol A.Ş.’den borç alındığını belirtmemiz gerekmektedir.

Kulübün 712,8 mio TL olan finansal borcunun %55’inin Euro bazlı, %44’ünün ise TL bazlı olduğunu görmekteyiz.

Bankalara olan TL borçlar için ortalama %18,12 faiz ödenirken, Euro borçlar için ortalama %7,42 faiz ödendiğini görüyoruz.

Yine kulübün borçları için alacaklarını temlik ettirdiğini görmekteyiz. Temlik edilen alacaklar aşağıda yer alıyor.

Tip

Tutar

Yayın Geliri

667,7

Spor Toto İsim Hakkı Geliri

67,4

Maç Hasılatı Geliri

30

Sponsorluk Geliri

115,4

Çek



Sözleşmeli Alacak

44,9

Bu tutarlar geldiği gibi bankaya gidiyor. Yani bankalar bize hayrına borç vermiyor. Biz teminat olarak bu alacaklarımızı gösterip kredi çekiyoruz.

Faaliyet raporunu okuduğumda dikkatimi çeken en önemli husus kulübün 400.000 Euro.nun altında mahkemede olan borçlu pozisyonda herhangi bir davasının kalmaması hususu. Gerçekten çok başarılı bir yönetim sergilendiğini belirtmek istiyorum bu noktada. Bir önceki raporda (2019 yılı Şubat ayı faaliyet raporunda) toplamda 50 mio TL’ye yakın kulübün aleyhine açılmış dava olduğunu görüyorduk. Bu durumun temizlenmiş olması oldukça sevindirici.

Genel olarak durum bu şekilde. Şimdi gelelim en sevilen/merak edilen bölüm olan gelir tablosu bölümüne. Bunu direk tablo olarak atıyorum tablo zaten basit olduğu için anlatmaya gerek görmüyorum. Ancak detay kalemlerden bahsetmem gerekecek.

31.05.2019

Hasılat

361,7

Maliyet

280,7

BRÜT KAR

80,9

Genel Yönetim Gideri

-21,6

Esas Faaliyetten Diğer Gelirler

105,1

Esas Faaliyetten Diğer Giderler

-54,1

ESAS FAALİYET KARI

110,3

Finansal Gelirler

12,8

Finansal Giderler

-189,1

FAALİYET KAR/ZARAR

-66



Bu tabloya bakarak esasen faaliyetlerinden kar eden ancak finansman gideri nedeniyle zarar eden bir firma ile karşı karşıyayız. Bu durumu daha sonra değerlendireceğim.

Tablonun üstünden başlayalım

HASILAT

Hasılat detayını incelediğimizde;

Tip

Tutar

Naklen Yayın Geliri

138,4

Futbolcu Satış Geliri

74,7

Reklam Sponsorluk

101

Maç Hasılatları

23,4

TFF Tesis Yardım

4

İsim Hakkı Geliri-spor toto

4,4

Diğer İsim Hakkı

5,3

UEFA Alt Yapı Fonu

1,9

Ticari Ürünler Lisans Kiralama

4,4

Bağış Yardım

0,5

TR Kupası

0,07

Diğer

3,3

TOPLAM

361,7



Gelirlerini görüyoruz.

Bu noktada şunu belirtmem gerekiyor. Herhangi bir oyuncumuzu satmasak kulübün geliri 290 mio TL civarı seyrediyor. Gelecek planlaması ve kadro maliyetleri hesaplanırken bu hususlara dikkat edilmeli diye düşünüyorum. (gerçi 2019-2020 sezon tablosunda Yusuf Yazıcının satışından dolayı şimdiden bir +100 mio TL ekledik)

MALİYET:

Gider Tipi

Tutar

Futbolcu& Teknik Ekip Ücretleri*

183,3

Amortisman

48,6

Futbolcu Satış Zararı

13,5

Stadyum Tesis

17,6

Seyahat Kamp Müsabaka

13,2

Kiralama

1,2

Cezalar

1,4

Diğer

1,5

TOPLAM

280,7

Burada da en önemli gider kalemimizin futbolcu ve teknik ekip ücretleri olduğunu görüyoruz. Bu yazıyı yayımladığım tarih itibariyle (Yusuf Y. Satılmış haliyle) kador maliyeti 93,8 mio TL olarak görünüyor ( Eur/TL kuru 6,15 te sabitlenmiştir.)

Bu tabloda maliyet olarak görünen amortisman muhasebesel işlemdir, ona çok fazla takılmayın.

Yukarıdaki esas tablomuzda başladığımız sıra ile devam ettiğimizde başlıklar halinde belirtilen kalem detaylarını aşağıda veriyorum. Esas faaliyetten kaynaklanan diğer gelirler ve diğer giderler hakkında konuşmamız gerekecek.

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Tip

Tutar

Vergi Resim Harç Ceza

4,3

Ücret/İkramiye

3,6

Amortisman

3,4

Temsil

1,7

Danışmanlık



Merkez Giderleri

1,4

Sermaye Arttırımı

1,2

Mutfak

0,06

Diğer

2,4

TOPLAM

21,6



ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER

Tip

Tutar

Kur Farkı

52

Konusu Kalmayan Dava Karşılık

1,9

Tesis Kiralama

2,2

Alacak Vazgeçmesi

5,7

Reeskont

2,1

Diğer*

36,7

Diğer Diğer

4,2

TOPLAM

105



Burada özellikle 52 mio TL’lik kur farkı ve 36,7 mio TL’lik diğer hususuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu gelirler bir daha olmayacak. Kur farkından kastedilen, alacak olarak kaydedilen ancak daha sonra kur arttığı ve euroya endeksli olduğu için alacak miktarı artmasından kaynaklanan gelirdir.

36,7 lik tutar ise Muharrem Usta’nın şahsi olarak karşılamayı taahhüt ettiği tutar şeklinde dip not girilmiş. Bu tutar sanırım kulübün denetim raporu nihayetinde Muharrem Usta’dan tahsil ettiği tutardır. İçeriği nedir ,haklıdır haksızdır yorumlarına hiç girmiyorum çünkü bilgim yok.

ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GİDERLER

Tip

Tutar

Kur Farkı

31,3

Diğer

2,9

Matrah

17,6

Reeskont

1,4

TOPLAM

54,1



FİNANSAL GELİRLER

Fin Gel Top

12,8

Kambiyo Karı

0,01

Faiz Geliri

12,7



FİNANSAL GİDERLER

Fin Gider Toplam

189,1

Kambiyo Zarar

103,4

Faiz Gideri

85,7



Evet tabloların da detayını verdiğimize göre genel bir değerlendirme safhasına geçebiliriz.

Sizlerin de görebileceği üzere normal faaliyetlerimizden her ne kadar alacaklarımızdaki kurdan yaşanan artış ve Muharrem Usta’dan tahsil edilen para etkin olsa da kar etmekteyiz. Ancak bu elde ettiğimi kar finansman maliyeti nedeniyle eriyor hatta zarara dönüşüyor.

Özetle kulübün karşısında bulunan en büyük problem finansman ve borçluluk sorunu. Mevcut faaliyetlerimize göre borçluluğumuz çok yüksek. Borçluluğumuz yüksek olduğu için ve bu borçların teminatı olarak gelirlerimizi temlik ettirdiğimiz için kulübün ciddi bir nakit sorunu mevcut. Nakit ihtiyacı olan ödeme dönemleri geldiğinde kulüp tekrar borçlanıyor ve yine bir maliyete katlanıyor.

Bu da kulübün borç sarmalına girmesine neden oluyor. Öte yandan finansman giderlerinde ağırlıklı kalemin yabancı para borçlardan gelen kur farklarından gelmekte olduğunu görüyoruz. Yani bizi zarara sokan esas neden son dönemde yaşanan ciddi kur artışı. Şimdi diyeceksiniz ki kulüp buna ne yapsın ama bence yönetimlerin en büyük hatası bu olmuş. Vakti zamanında ( uzun süredir bilançoyu takip ettiğim için) euro faiz oranı düşük olması nedeniyle kulüp yabancı para üzerinden borçlanmış. Ancak bizim en büyük sıkıntımız ana sponsorluk ve futbolcu satışı dışında yabancı para gelirimizin olmaması ve bu kadar ciddi miktarda bir kur riskimizin bulunmasıdır.

Hazır Kur Riskinden bahsetmişken ben elimdeki verilerle kulübün güncel olarak karşı karşıya olduğu kur riskini hesapladım.

YP Gelirler Toplamı

19,5

Açıklama

sponsorluk

3

Vestel

transfer

16,5

Yusuf

ticari alacak

?

bilinmiyor

YP Giderler Toplamı

20,9

Ödenen transfer bedeli

3,5

Yeni gelenler için

menajerlik bedeli

0,3

Gelenler için

futbolcu ücretleri

13,1

Artabilir(yalnızca euro verilen maaşlar)

YP Kredi Anapara Tutarı

4

Bir yıl içinde ödenecek (yalnızca euro krediler)

ticari borç

?

bilinmiyor

KUR RİSKİ

-1,4

mio. Euro



Şayet Yusuf Yazıcı satılmasaydı kulübün karşı karşıya olacağı kur riski 17,4 mio Euro olacaktı ki euro’nun TL’ye karşı her 1 TL değerlenmesi halinde kulübün borcu 17,4 milyon TL artacaktı.

Bu riskle kulübü karşı karşıya bırakmamak bence yönetimin en önemli görevidir. Tüm makro ekonomik değerlendirmeleri bir tarafa koyarak ( euro bundan sonra düşer, vs.) kulüp yeni yapılandırma çerçevesinde derhal borçların tamamını TL’ye çevirmelidir.

Bu gün bankaların güncel tabela faiz oranları %18 lerde seyretmektedir. 2 yıl anapara ödemesiz +5 yıl geri ödemeli bir ödeme planında %18 faiz ile yıllık ödeyeceğimiz tutar ( mevcut stok finansal borç tutarı olan 712 mio TL göz önüne alınarak) 128 mio TL’dir.

Bence yıllık 190 mio TL belki de daha fazla finansman gideri yazmaktansa 128 mio TL direk faiz gideri yazmak daha mantıklıdır. Riskleri bertaraf etmektir. Umarım bu sorun çözülür.

KADRO YAPISI VE ÜCRETLER:

Futbolcu

Yaş

Mevkii

Cins

Tutar

TL Karşılık

EUR Karşılık

Sözleşme Bitiş

Erce Kardeşler

25

GK

TL

1.575.000

1.575.000

256.098

30.06.2022

Uğurcan Çakır

23

GK

TL

1.000.000

1.000.000

162.602

30.06.2021

Arda Akbulut

18

GK

TL

24.000

24.000

3.902

30.06.2020

Azad Kuçkar

19

GK

TL









Hosseini

23

DC

€

500.000

3.075.000

500.000

30.06.2020

Hüseyin Türkmen

21

DC

TL

250.000

250.000

40.650

30.06.2022

Atakan Gündüz

18

DC

TL

120.000

120.000

19.512

30.06.2022

Edgar Le

25

DC/DR











Ahmet Baha Bilgin

18

DC

TL









İvanildo Fernandes

23

DC

€

540.000

3.321.000

540.000

30.06.2019

Gaston Campi

28

DC

€

340.000

2.091.000

340.000

30.06.2022

Kamil Ahmet Çörekçi

27

DR

TL

2.500.000

2.500.000

406.504

30.06.2022

Joao Pereira

35

DR

€

1.040.000

6.396.000

1.040.000

30.06.2020

Serkan Asan

20

DR

TL









Filip Novak

29

DL

€

860.000

5.289.000

860.000

30.06.2020

Abdurrahim Dursun

20

DL

TL









Ogenyi Onazi

27

DMC

€

1.000.000

6.150.000

1.000.000

30.06.2020

Abdulkadir Parmak

24

DMC

TL

900.000

900.000

146.341

30.06.2020

John Obi Mikel

32

DMC

€

1.500.000

9.225.000

1.500.000

30.06.2022

Doğan Erdoğan

22

DMC

TL

1.200.000

1.200.000

195.122

30.06.2022

Jose Sosa

33

MC

€

3.240.000

19.926.000

3.240.000

30.06.2020

Murat Cem Akpınar

20

MC

TL

150.000

150.000

24.390

30.06.2022

Taha Tunç

18

MC

TL

110.000

110.000

17.886

30.06.2022

Cafer Tosun

19

MC

TL









Kerem Baykuş

19

MC

TL









Ahmet Canbaz

21

AMC/WR-L

TL

625.000

625.000

101.626

30.06.2022

Behlül Aydın

18

MC

TL









Abdulkadir Ömür

19

WR

TL

2.500.000

2.750.000

447.154

30.06.2022

Yusuf Sarı

20

WR

TL

1.300.000

1.300.000

211.382

30.06.2022

Fıratcan Üzüm

20

WR

TL

340.000

340.000

55.285

30.06.2022

Nemanja Andusic

22

WL

€

115.000

707.250

115.000

30.06.2022

Nwakaeme

30

WL

€

1.500.000

9.225.000

1.500.000

30.06.2022

Donis Avdijaj

22

WL

€

274.000

1.685.100

274.000

30.06.2022

Ahmet Eren

22

WL

TL









Salih Karvazlı

17

ST

TL

120.000

120.000

19.512

30.06.2022

Caleb Ekuban

25

ST

€

750.000

4.612.500

750.000

30.06.2019

Alexander Sörloth

24

ST

€

1.500.000

9.225.000

1.500.000

30.06.2023

Koray Kılınç

19

ST

TL









Muhammet Akpınar

17

ST

TL









TOPLAM









93.891.850

15.266.967







Futbolculara ödemekte olduğumuz maaşların 13,1 mio kadarını € olarak ödüyoruz.

12,9 mio TL ise sabit ödememiz var.

Yani kadro(futbolcu) ücret giderlerimizin ağırlıklı kısmı euro bazında.

Bu konuda da aksiyon alınmalı diye düşünüyorum. Kurun dalgalı olduğu ve ekonominin nereye gittiğinin belli olmadığı bu sıkıntılı gündemde kur riski almanın çılgınlık olduğunu düşünüyorum.

Kadronun mevcut maliyet yapısına baktığımızda mevcut maliyetin oldukça uygun olduğunu söylemeliyim. Tahminlerime göre çılgınca kur artışları yaşamaz isek bu sene sonunda kulüp 19-20 sezonunu karlı olarak kapayacaktır. Her ne kadar futboldan çok anlamasam da hazır gelmişken birkaç yorum yapmak istedim.

Öncelikle kadro planlamasında sağ bek ve sol bek yedek konusunda acil ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Olası bir sakatlıkta burada ciddi bir adam sorunu yaşayacağız. Lille den transfer edilen Edgar Lee nin transfermarkt’taki istatistiklerinde oynadığı toplam maçların 56’sında sağ bek olduğu hususunu göz önüne alarak sağ bekte oynayacağını varsayarsak acil transfer ihtiyacı sol bek yedek olarak görünüyor. Şahsen ne abdurrahim dursun’un ne de tablomda WL olarak görünen Ahmet Eren’in sol bekte istenen performansı veremeyeceğini düşünüyorum.

İlker Yazıcıoğlu
06.08.2019, 16:50
Eve gidince detaylı okuyacağım...

Teşekkür ederim kardeşim...

oksoholu
06.08.2019, 17:02
Eline sağlık diyelim bende ayrıntılı inceleyeceğim ama ilk etapta gözüme çarpan bankalara tl ve Euro borcu nasl oluyor bir anlaşma yapılmadı mı bildiği kadarı ile 680 milyon tl borç alınmış bankalardan bunun faizi belli değil

Mehmet BAŞ
06.08.2019, 17:21
Güzel değerlendirme olmuş eline sağlık. Kur olayı dediğin gibi bir risktir. İşin o kısmı ile alakalı olarak teknik bir değerlendirme yapmak zor. Zira dövizin ne yöne hareket edeceğini kestirmek zordur. Ülke ekonomisi ile alakalı olarak bence en zor kısmı atlattığımızı düşünüyorum. Bu saatten sonra faizlerde ve enflasyonda düşüş bekliyorum. Tabi buna bağlı olarak kurda yükseliş beklemek ekonomik bir yorumdur. Fakat bence döviz bu seviyelerde dengelenecek. Bundan sonra agresif bir hareket beklemiyorum. Bir savaş veya ağır bir siyasi bunalım yaşanmadıkça faizlerin %9 bandına geleceğini, enflasyonun da tekrar %5-9 aralığına ineceğini düşünüyorum. Böyle bir senaryoda kulübümüz de finansman gideri açısından rahatlayacaktır.

Muhammed Huzeyfe
06.08.2019, 17:22
Kurun dalgalı olduğu ve ekonominin nereye gittiğinin belli olmadığı bu sıkıntılı gündemde kur riski almanın çılgınlık olduğunu düşünüyorum.

:alkış:

M.S.SOFU
06.08.2019, 23:49
Eline sağlık diyelim bende ayrıntılı inceleyeceğim ama ilk etapta gözüme çarpan bankalara tl ve Euro borcu nasl oluyor bir anlaşma yapılmadı mı bildiği kadarı ile 680 milyon tl borç alınmış bankalardan bunun faizi belli değil


Anlaşma henüz kap.a yansımadı.yanlış bilmiyorsam şu an protokol aşamasında.yani uefa.yı ikna için protokol imzalandı.yakında da kap.gelir.
Benim yazdığım 31.05 2019 tarihli güncel borç durumu.

Yusuf.tan gelen parayla borç kapatıp sonra yapılandırmaya da gidilebilir.(umarım öyle olur)

TL ve euro borç alınırken o para biriminden alınmış.yani bizim bilançoda yazdığımız euro borcun 31.05 2019 daki kurdan tl.ye çevrilmiş hali.yapılandırmayı euro ya da tl üzerinden yapması hususunda kanunen engel olan bir durum yok.
Euronun faizi düşük olduğu için bizimkiler vakti zamanında kredileri euro olarak çekmişler ama kurun bu kadar artacağını tahmin edememişlerdir.

Bu arada cevap yazan tüm arkadaşlarıma sevgilerimi/saygılarımı sunuyorum.

U.Sadıkoğlu
07.08.2019, 10:07
Emeğin için teşekkür ederim tablo haline getirirse bir arkadaş daha açıklayıcı ve çok kişi tarafından anlaşılır olacaktır. Benim şahsi fikrim Ahmet Ağaoğlu bu işi toparlayacak benim önceliğim sportif değil mali tablo öncelikle ancak takımın oynadığı oyunda benim önceliklerimin önüne geçmiş vaziyette. Umarım mali/sportif istikrar bu yıl da devam eder ve bizler daha fazla gülümseriz :)

ozturk
07.08.2019, 11:03
Yanlış anlamadıysam batmışız. İnşallah buradan toparlarız..

thehell61
07.08.2019, 11:24
17775
17776
17777

M.S.SOFU
07.08.2019, 11:57
17775
17776
17777

Tablolar için teşekkürler
O formatta atamadım maalesef tabloların güzel olmuş ellerine sağlık.

Enseyi karartmayalım arkadaşlar.ben bu gelirler ve sınırlandırabildiğimiz kadar gider ile mevcut borçların altından kalkacağımıza inanıyorum

Mevcut yönetim bu konuda hassas.gerçi bundan sonra gelen herkes hassas olmak zorunda (tff talimatları gereği)

Mevcut adam yetiştirme politikası ile devam etmek önemli.bakın şu an abdüşü 20.ye satsak parmak.ı 5 e satsak, hüseyin ve uğurcanı da toplamda 10 a satsak 35 mio euro eder. Bu yaklaşık olarak 215 mio. tl ederki kulüp borcunun 1/6sı.
Bu önemli değil bu sistemi devam ettirmek önemli.

Gidenlere üzülmeyelim.evet içimiz kan ağlıyor, gidenler evlatlarımız ama severek ayrılmak zorundayız

M.S.SOFU
07.08.2019, 12:00
Şu konuya açıklık getirnek istiyorum
TMS(Türk muhasebe standartları) ye göre kulüpler tansfer bedellerini gelir tablosu dediğimiz bölüme yazamıyor.transfer harcamaları bilançoda görünüyor.

Yani bir oyuncu aldık diyelim, 10 mio euro ya bonservis bedeli olsun.bu parayı gider olarak yazamıyoruz.yıllık giderlerde bu görülmüyor.

Aklınıza takılmış olabilir belirtmek istedim

thehell61
07.08.2019, 12:03
17778
17780

Rica ederim elimden geldiği kadarı ile yaptım tabloları.

Sizde ilk mesaja ekleyebilirsiniz isterseniz bu tabloları.

UğurB
16.08.2019, 12:22
Oncelikle emeginize saglik.
4-5 sezon surdurulecek sIkI maas politikasi, oyuncu satislari ve 1 ya da 2 Sampiyonlar Ligi katilimiyla borcu cok onemli bir bicimde azaltmak ve dondurulebilir seviyeye getirmek mumkun olacak gibi gozukuyor. Bankalar Birligi ile yapilan anlasmada borclarin TL ye cevrilmis olmasi onemli bir avantaj, cunku olasi oyuncu satislarimizin ve Sampiyonlar Ligi gelirlerimizin Euro cinsinden olacak olmasi cok onemli. Hedef onumuzdeki 5 sene icinde 75 m euroluk transfer kari ve 40 m euroluk Avrupa Kupalari geliri yaratmak olmali. Bu saglanirsa bes yil sonunda borclar onemli bir sekilde azalmis ve gelir gider dengesi saglanmis olur.
Umarim bunu basarabiliriz.

oksoholu
20.08.2019, 14:20
Bu yayın gelirinin bu kadar olduğunu hiç düşünmemiştim ayrıca yıllık reklam sponsorluk gelirleri 100 trilyon civarı bu rakamlar inanılmaz bu yıl Avrupa kupalarında oynuyoruz stadyum tv ve reklam gelirlerimiz üst seviye olacak 2019 da 361 trilyon olan gelirler sanırım bu yıl 450ye çıkar bunun 250 si gider olsa kasada 200 kalıyor

mustafakaya
24.08.2019, 02:14
Gündemde tutulması gereken ve bence en çok ilgilenilmesi gereken başlık. Bugün Hayrettin Hacosalihoğlu (bu arada kendisinden hazzetmem) yaptığı açıklamada trabzonsporun borç yapılandırması ile sadece iki sene nefes aldığını, iki sene sonra gelirlerinin çektiği kredi faizlerini karşılamaya yetmeyeceğini ifade etmiş. Struddigge transferinin yanlış olduğunu vs. Bilenlerin bu açıklamaya cevaplarını bekleriz.

Bayraktaroğlu
24.08.2019, 12:14
Trabzon (https://www.haber61.net/haberleri/trabzon)spor Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Doğan şunları söyledi:
“2019 – 2020 transfer tescil döneminde 16 oyuncuyu kadromuza kattık. Bu oyunculardan üçü serbest statüde, ikisi kiralık. Dört futbolcumuzun transferine hiçbir ücret ödemedik. Diğerlerini de bonservisiyle birlikte aldık. Ödediğimiz bonservis, kiralama ve imza bedeli toplamda 30 milyon 048 bin TL. Kadromuza yeni katılan oyuncuların bu sezonki maaş ücretlerinin toplamı 41 milyon 728 bin 400 TL. Ayrıca yolları ayırdığımız 8 oyuncumuz için bu yıl 39 milyon 800 bin TL, toplamda ise 62 milyon 195 bin TL’lik maliyetten kurtulduk”
“Yusuf Yazıcı’nın transferinden 110 milyon 250 bin lira gelir elde ettik” diyen Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu transfer döneminde yine kulübümüzün finansal yapısına uygun transferler yaparak aynı zamanda saha içinde maksimum verimi alabileceğimiz oyuncuları kadromuza kattık. Transfer politikamızı bu şekilde sürdüreceğiz. Kadromuzdaki oyuncuların kalitesine baktığımızda ilerleyen yıllarda hem sportif hem de ekonomik olarak pozitif bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Trabzonspor olarak bunu yapmak zorundayız. Çünkü geçmiş yıllarda maalesef yanlış politikalar yüzünden sadece bir transfere bonservis bedeli olarak yaklaşık 40 milyon lira ödeniyordu. Şimdi bu paraya neredeyse bir takım kuracak kadar oyuncu alabiliyoruz. Camiamızla birlikte bu doğru yoldan ayrılmayacağız. İnşallah daha güzel günler göreceğiz.”
https://resim.haber61.net/upload/2019/08/24/Finans1_2.jpeg
https://resim.haber61.net/upload/2019/08/24/Finans1_1.jpeg

jairzinho
24.08.2019, 12:59
futbolcuların tamamının maaş tablosunuda verselermiş keşke

eksik kalmış tablo

bu arada gider tablosunda bence yıllık toplam gider yanlış hesaplanıyor.bonservis + yıllık maaş değildir yıllık gider.

misal campi: 5.3 milyon lira bonservis.3 yıllık anlaşma.bonservis parasını 3 e bölüp yıllık maaşa eklersin.bu oyuncunun sana 1 yıllık giderini gösterir.

Yiğit SARI
24.08.2019, 13:09
Gündemde tutulması gereken ve bence en çok ilgilenilmesi gereken başlık. Bugün Hayrettin Hacosalihoğlu (bu arada kendisinden hazzetmem) yaptığı açıklamada trabzonsporun borç yapılandırması ile sadece iki sene nefes aldığını, iki sene sonra gelirlerinin çektiği kredi faizlerini karşılamaya yetmeyeceğini ifade etmiş. Struddigge transferinin yanlış olduğunu vs. Bilenlerin bu açıklamaya cevaplarını bekleriz.

Dışardan bazı şeyleri yarım ağızla konuşmak çok kolay gördük kendilerinin de yöneticilik zamanını. Risk almadan bir şeyleri altından kalkamayız, yönetimin aldığı riskler de başarıya ve katma değerlere yönelik. Trabzonspor iyi olursa ekonomisi de iyi olur

special one
24.08.2019, 13:31
17775
17776
17777
Teknik kadro ile beraber tahmini gider

150 milyon Tl

+++

Giden oyunculara, kulüplere ve menajerlere

140 milyon tl ödeme yapıldı.

Saint Castillo
24.08.2019, 13:36
HH rahat olsun bundan kelli her yaz en az 30 milyon euro satış gelirimiz olacak. ölüsü 30.

BERBATOV61
24.08.2019, 13:55
HH rahat olsun bundan kelli her yaz en az 30 milyon euro satış gelirimiz olacak. ölüsü 30.

naptın reis her sene yarısı kadar olsun ben razıyım

special one
24.08.2019, 14:02
Şu konuya açıklık getirnek istiyorum
TMS(Türk muhasebe standartları) ye göre kulüpler tansfer bedellerini gelir tablosu dediğimiz bölüme yazamıyor.transfer harcamaları bilançoda görünüyor.

Yani bir oyuncu aldık diyelim, 10 mio euro ya bonservis bedeli olsun.bu parayı gider olarak yazamıyoruz.yıllık giderlerde bu görülmüyor.

Aklınıza takılmış olabilir belirtmek istedim

Geçen yıl transfer gideri olarak 14 milyon tl yazılmıştı raporda (gider olarak gözüküyordu)

Bu yıl 20 milyon tl gibi bir rakam yazıldı.

+

Gelir gider olarak geçen yıl rakamlarını yazmışsınız ama

Temlikler bu yıla ait

İnsanların kafasını karıştırabilirsiniz !

Saint Castillo
24.08.2019, 14:02
naptın reis her sene yarısı kadar olsun ben razıyım
hocam avrupa gözünün kenarıyla bizi kesiyor. sezon sonunda hepsi üşüşecekler üstümüze.

Anil Cevik
24.08.2019, 14:06
Gündemde tutulması gereken ve bence en çok ilgilenilmesi gereken başlık. Bugün Hayrettin Hacosalihoğlu (bu arada kendisinden hazzetmem) yaptığı açıklamada trabzonsporun borç yapılandırması ile sadece iki sene nefes aldığını, iki sene sonra gelirlerinin çektiği kredi faizlerini karşılamaya yetmeyeceğini ifade etmiş. Struddigge transferinin yanlış olduğunu vs. Bilenlerin bu açıklamaya cevaplarını bekleriz.

Bu ve bunun gibiler Trabzonspor'a kendi iç dinamikleriyle başarının geleceği yalanıyla beslenen özevlatçı kadrosundan. Adama sormazlar mi kaliteli oyuncu kadroda bulunmadikca paranin kaynagi olan sportif basarilar nasil gelecekmis? 30 senede topu topu 4 tane oyuncu cikti kulübe para kazandiran. Bunlar kulübü anca ciftlige cevirirler. Harbi cevirdiler de zaten.

BERBATOV61
24.08.2019, 14:12
hocam avrupa gözünün kenarıyla bizi kesiyor. sezon sonunda hepsi üşüşecekler üstümüze.

bu rakamlara göndermek için başarı lazım, başarıdan sonrada kimse 100 bin ueroluk oyuncu transferi istemez. Yusuf ve abdülkadir gibi yüksek para eden adamda 20 sene de bir çıkyor hadi onuda güzel hatrına 5 yapalım:) 30 milyonluk oyuncu satsak yine en kötü 15-20 milyon bandında oyuncu transferi yaparız. Burda asıl sorun 15-20 para harcamak değil bu 15-20 ye aldığın oyuncu gurubunun satışından en az 2 katı kadar elde edip satabilmek bu döngü yakalanırsa bir kaç tur başarıda gelir para da

Yiğit SARI
24.08.2019, 14:18
Bi türlü yapamadığımız sezon devam ederken sözleşmesi bitecek iyi oyuncularla anlaşma işini gündemden düşürmememiz lazım. Bu şekilde 2-3 katma değer elde edebiliriz yine

M.S.SOFU
28.09.2019, 22:27
Arkadaşlar malumunuz olduğu üzere 26.09.2019 tarihi itibariyle kulüp yeni bilançosunu açıkladı. Tarihimizde sanırım 9 yıldan sonra ilk kez kar açıklamış bulunuyoruz.
Bu tabloların detayına girmek istemiyorum çünkü;
1.bilmeyen için çok karışık oluyor
2.mevcut tablo ara dönem tablosu. Yani futbolda mevsimsellik var. Şöyle ki futbol sezonu 31.08.2019 tarihi itibariyle başlamakta, bizim raporumuz ise 31.08.2019 da bitiyor. Mesela bu güncel rapora şu hususlar dahil değil
-nemanja andusicin kiralanması
-uğurcan çakırın sözleşme artışı
-a.parmak.ın sözleşme artışı
-qnb ile akdedilen sponsorluk sözleşmesi
Dolayısıyla genel bir bilgi verme amaçlı çalışma yapacağım.
BİLANÇO
18062
Rapordaki en önemli husus dediğim gibi 9 yıl sonra kulübün ilk kez kar açıklamasıydı. Hemen detay kalemlere bakıyorum
GELİR TABLOSU
18063
Tabi dediğim gibi bu geçici olduğu için yıllık ücretler filan da hiç yansımamış hali. Ancak benim bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim yer hasılat
Hasılat kalemine önceki yıllardan farklı olarak
40 mio TL tutarında UEFA geliri geldi
Yusuf’un satışından 102 mio TL civarı bir futbolcu satış geliri eklendi.
Bunun dışında QNB nin sponsorluğun saymaz isek 19,9 mio TL de Vestel ile akdedilen sponsorluk anlaşmasından gelen parayı görebilmekteyiz.
Buna ek olarak 19,9 mio TL lik yine yayın geliri olduğunu gördük.
Bunların dışında 5,6 mio TL’de maç hasılatı + kombinelerden gelen para.
Tabi bu kalemlerden hasılat, sponsorluk ve yayın geliri artacak
Diğer kalemlere değinmiyorum.(sene sonu bilançosu ile değerlendirmek mantıklı)
Hazır yeri gelmişken kulübün sponsorluk anlaşmaları ile ilgili şöyle bir tablo da bırakalım.
SPONSORLUK ANLAŞMALARI
18064
Vestel tl bazında yaklaşık 19,9 mio TL veriyor. Bunun dışında qnb den yıllık 1,9 geliyor.qnb den gelecek para buraya yansımadı.
İntercity ile anlaşmamıza göre yıllık 3 mio TL tutarında araç kiralama hizmeti alıyoruz. Bu nakden gelmiyor tabloda yazdığım üzere ayni bir hak.
Bence rapordaki en önemli husus 5 no.lu dipnotta belirtilen 28 haziran 2019 tarihinde şirketin finansal borçlarının ziraat bankası, halk bankası, deniz bank ve aktif bank konsorsiyumu ile 2 yıl anapara ödemesiz(bu dönemde yalnızca faiz ödeniyor) 5 yıl vade ile yapılandırılmasıdır.
Kulübün borç yapısına ilişkin ise şöyle bir tablo çıkardım ki sanırım anlaşılır olacaktır.
Kısa Vadeli Bankalara Borçlar
18065
Uzun Vadeli Bankalara Borçlar
18066
Borçların Maliyeti
18067
Burada en sevindiğim bölümler
1.borçların uzun vadeye yayılarak kulübün nakit olarak rahatlamasının sağlanması
2. borçların nihayet TL’ye dönmesi, bu çok önemliydi, çünkü her sene kur zararı yazmaktan içimiz çıkmıştı.
Daha ödenebilir, kur riskinin bertaraf edilmiş olduğu, nakit yönetimi bazında bizi rahatlatan anlaşmalar olmuş.
Tabi itirazlar ve eleştiriler mutlaka olacaktır.
Özellik TL borçlanma faizinin %21,65 olması biraz yüksek. Ama anlaşmanın yapıldığı dönemde şimdiki dönemde olduğu gibi TCMB faiz indirmemişti. Maalesef TCMB faiz indirimine denk gelemedik. Yoksa şu an ticari kredi faizleri 14-15 bantlarında dolanıyor. Hadi 2-3 puan da risklilikten ekleseler en fazla %17’ye bağlanırdı bu iş.
Talihsizlik diyelim. Çünkü o dönemde borç anlaşmasını yapmasaydık uefa.ya gidemeyecektik ki yukarda gördünüz 40 mio tl .ye yakın uefaden gelir var
Gelelim en sevilen konuya


FUTBOLCU MALİYETLERİ
18068
18069
18070

Bu arada ben bu yazıyı hazırladığımda Cuma günüydü.
Maalesef bazı futbolcuların ücretlerinde yenileme oldu ve tabloya ekleyemedim.
Bunları ekleyip yine tabloda yer alan nemanja andusic.in ücretini düşeceğiz.
Manuel olarak düşmemiz gerekiyor.
Hüseyin Türkmenle senelik 2 mio TL, arda Akbulut ile senelik 300.000 TL, abdurrahim dursun ile senelik 250.000 tl.ye anlaşıldı,
Bu toplam nihayetinde Euro kurunu 6,15 alırsak futbolculara toplamda
108.858.750 ücret ödenecek (1 yıllık takımın toplam ücret maliyeti budur arkadaşlar)
Dip not: sturridge i niye yıllık 1,5 mio euro dan hesapladın diyebilirsiniz. bu noktada bu oyuncuya her yıl 1,5 mio euro daha imza parası verilecek.aslında oyuncuun toplam maliyeti yıllık 3 mio euro. ancak ben bunun gelir tablosuna yansıyan bölümünü yazıyorum. sene sonunda bu şekilde olacak çünkü.

Ben tabi bu tabloda kuru 6,15 almışım. Şu an 6,30 ama ben 6,15 ten hesaplamaya devam edeceğim
Detay tablosunu eklemem vakit alır ama şu bilgiyi de ekleyeyim
Bu sene satın alınan oyunculara
TL olarak toplamda 36,1 milyon TL tutarın bonservis bedeli ve imza parası ödenir iken buna ek olarak 2,4 milyon TL tutarında da menajerlik ücreti ödenmiştir.

Anil Cevik
28.09.2019, 23:59
Tesekkürler aciklamalarin icin Sofu.

M.S.SOFU
29.09.2019, 00:00
Est. Arkadaşlar
Yani yazıyoruz bilgilendirme amaçlı umarım faydalı oluyordur.

Biraz eleştiri gelirse daha verimli hale getiririz.
Gerçi pek ilgi çeken bir konu değil ama biraz kalabalık yaratıyoeuz affola...

karabela
29.09.2019, 13:05
Çok teşekkürler çalışmanızdan genel durum için çok güzel fikir sahibi olabiliyoruz.

okytrb
30.09.2019, 00:14
Emeğinize sağlık. Güzel bir derleme olmuş.

MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

M.S.SOFU
30.09.2019, 00:43
Ben teşekkür ederim arkadaşlar
Kap bildirimlerini (finansal tablo) müteakip güncellemeler yapacağım.
Kendinize iyi bakın

M.S.SOFU
04.10.2019, 19:00
En son yapılan anlaşma ile (turkcell ve huawei)
Senelik hasılat bölümüne 17.5 milyon tl eklememiz gerekecek
Bu para 3 yıl boyunca gelecek

Emeği geçenleri tebrik etmek lazım gerçekten başarılı bir süreç yönetimi oldu.

Cirodaki bu artış sanırım sene sonunda kar olarak geri döencektir.
Bakın mali anlamda çok ilerleme sağladık arkadaşlar.
Çok mutlu oldum şahsen

Sizin sportif başarı olarak gördüğünüz şeyin her sene devam etmesi işinin kökü burada yatıyor.

Yani futbol elbette kaliteli ayaklarla oynanıyor. Hepimizin gönlünden geçen %100 altyapıdan gelen bir takım tabii ki ama mevcut şartlarda mümkün olmuyor bu durum.ekonomik koşullarımız nedeni ile en iyi oyuncumuzu satmak zorunda kalıyoruz.

İşte bu noktada her sene kadronda
Obi mikel
Sosa

Sturridge gibi yıldızları bulundurup bunun üzerine gençli takım inşa etmek bizi kurtaracak.

Bunu yapmamız için ekonomik sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelir geliyor.

Yaw çok mutlu oldum vallahi

Akıyor resmen
3 snee boyunca sabit gelirimize bakın.
Tüm bankaları kapımızda köle ederiz bu gelirle.

%23 faizi belki de indirebileceğiz bu nakitlerle.

M.S.SOFU
14.10.2019, 00:48
Arkadaşlar son dönemde haber61 v.b. bazı yerel medya unsurlarında forma satışından şu kadar kazanıldı bu kadar elde edildi gibi haberler okuyorum.

Şimdi bu forma işinden ya da ürünlerden ne kadar kazanıyoruz konusunda detaylı bir araştırma yapıyorum ki bazı gazeteci arkadaşlar haberciliğin ciddiyetini anlasınlar diye.
Ancak şunu söyleyeyim.
Forma satışından(ya da ts club ürün satışından) elde edilen gelir hiç bir zaman kasaya (trabzon sportifin kasasına) cash girmiyor.

Bakın trabzonsporun bir çok şirketi var.bir çırpıda sayabileceklerim;
1.trabzonspor sportif a.ş.
2.trabzonspor futbol a.ş.
3.bordo mavi elektrik a.ş.
4.trabzonspor ticari ürünler a.ş.
5.trabzonspor telekominikasyon...

Şimdi bu firmalar ayrı ayrı.
Bizim bilançosunu paylaştıklarımız sportif a.ş. dir.
Bu şirketler grubu içerisinde aktifi (büyüklüğü) en fazla olan ise sportif a.ş.dir.
Borsaya açık olanda bu firmadır.
Bunun dışında kulüp diğerlerinin bilançosunu açıklamaz.
Sadece bunları iştirak olarak gösterir.eğer bunlardan bir kazancı var ise iştiraklarden gelirler/ya da kiralama lisans satma geliri gibi gösterir.

Bu durumu başlığın ilk mesajında gelir kalemleri detayında görebilirsiniz.2018- 2019 sezonu verisine göre kulübün bu forma ve muhtelif ürün satışından geliri 4,4 mio tl.dir.

Yani bunu lisan ve ticari ürünler kaleminde görürsünüz.bu kulübnü lisans haklarının ts. Ticari rüünler a.ş ye satışından gelir

O yüzden şu kadar forma satıldı kulübe şu kadar para girdi şeklinde açıklamalar doğru değildir.bu haberlere itibar etmeyiniz.

Ben araştırıyorum.bir sonuca ulaşabilirsem buraya belirtirim.

U.Sadıkoğlu
14.10.2019, 09:20
Arkadaşlar malumunuz olduğu üzere 26.09.2019 tarihi itibariyle kulüp yeni bilançosunu açıkladı. Tarihimizde sanırım 9 yıldan sonra ilk kez kar açıklamış bulunuyoruz.
Bu tabloların detayına girmek istemiyorum çünkü;
1.bilmeyen için çok karışık oluyor
2.mevcut tablo ara dönem tablosu. Yani futbolda mevsimsellik var. Şöyle ki futbol sezonu 31.08.2019 tarihi itibariyle başlamakta, bizim raporumuz ise 31.08.2019 da bitiyor. Mesela bu güncel rapora şu hususlar dahil değil
-nemanja andusicin kiralanması
-uğurcan çakırın sözleşme artışı
-a.parmak.ın sözleşme artışı
-qnb ile akdedilen sponsorluk sözleşmesi
Dolayısıyla genel bir bilgi verme amaçlı çalışma yapacağım.
BİLANÇO
18062
Rapordaki en önemli husus dediğim gibi 9 yıl sonra kulübün ilk kez kar açıklamasıydı. Hemen detay kalemlere bakıyorum
GELİR TABLOSU
18063
Tabi dediğim gibi bu geçici olduğu için yıllık ücretler filan da hiç yansımamış hali. Ancak benim bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim yer hasılat
Hasılat kalemine önceki yıllardan farklı olarak
40 mio TL tutarında UEFA geliri geldi
Yusuf’un satışından 102 mio TL civarı bir futbolcu satış geliri eklendi.
Bunun dışında QNB nin sponsorluğun saymaz isek 19,9 mio TL de Vestel ile akdedilen sponsorluk anlaşmasından gelen parayı görebilmekteyiz.
Buna ek olarak 19,9 mio TL lik yine yayın geliri olduğunu gördük.
Bunların dışında 5,6 mio TL’de maç hasılatı + kombinelerden gelen para.
Tabi bu kalemlerden hasılat, sponsorluk ve yayın geliri artacak
Diğer kalemlere değinmiyorum.(sene sonu bilançosu ile değerlendirmek mantıklı)
Hazır yeri gelmişken kulübün sponsorluk anlaşmaları ile ilgili şöyle bir tablo da bırakalım.
SPONSORLUK ANLAŞMALARI
18064
Vestel tl bazında yaklaşık 19,9 mio TL veriyor. Bunun dışında qnb den yıllık 1,9 geliyor.qnb den gelecek para buraya yansımadı.
İntercity ile anlaşmamıza göre yıllık 3 mio TL tutarında araç kiralama hizmeti alıyoruz. Bu nakden gelmiyor tabloda yazdığım üzere ayni bir hak.
Bence rapordaki en önemli husus 5 no.lu dipnotta belirtilen 28 haziran 2019 tarihinde şirketin finansal borçlarının ziraat bankası, halk bankası, deniz bank ve aktif bank konsorsiyumu ile 2 yıl anapara ödemesiz(bu dönemde yalnızca faiz ödeniyor) 5 yıl vade ile yapılandırılmasıdır.
Kulübün borç yapısına ilişkin ise şöyle bir tablo çıkardım ki sanırım anlaşılır olacaktır.
Kısa Vadeli Bankalara Borçlar
18065
Uzun Vadeli Bankalara Borçlar
18066
Borçların Maliyeti
18067
Burada en sevindiğim bölümler
1.borçların uzun vadeye yayılarak kulübün nakit olarak rahatlamasının sağlanması
2. borçların nihayet TL’ye dönmesi, bu çok önemliydi, çünkü her sene kur zararı yazmaktan içimiz çıkmıştı.
Daha ödenebilir, kur riskinin bertaraf edilmiş olduğu, nakit yönetimi bazında bizi rahatlatan anlaşmalar olmuş.
Tabi itirazlar ve eleştiriler mutlaka olacaktır.
Özellik TL borçlanma faizinin %21,65 olması biraz yüksek. Ama anlaşmanın yapıldığı dönemde şimdiki dönemde olduğu gibi TCMB faiz indirmemişti. Maalesef TCMB faiz indirimine denk gelemedik. Yoksa şu an ticari kredi faizleri 14-15 bantlarında dolanıyor. Hadi 2-3 puan da risklilikten ekleseler en fazla %17’ye bağlanırdı bu iş.
Talihsizlik diyelim. Çünkü o dönemde borç anlaşmasını yapmasaydık uefa.ya gidemeyecektik ki yukarda gördünüz 40 mio tl .ye yakın uefaden gelir var
Gelelim en sevilen konuya


FUTBOLCU MALİYETLERİ
18068
18069
18070

Bu arada ben bu yazıyı hazırladığımda Cuma günüydü.
Maalesef bazı futbolcuların ücretlerinde yenileme oldu ve tabloya ekleyemedim.
Bunları ekleyip yine tabloda yer alan nemanja andusic.in ücretini düşeceğiz.
Manuel olarak düşmemiz gerekiyor.
Hüseyin Türkmenle senelik 2 mio TL, arda Akbulut ile senelik 300.000 TL, abdurrahim dursun ile senelik 250.000 tl.ye anlaşıldı,
Bu toplam nihayetinde Euro kurunu 6,15 alırsak futbolculara toplamda
108.858.750 ücret ödenecek (1 yıllık takımın toplam ücret maliyeti budur arkadaşlar)
Dip not: sturridge i niye yıllık 1,5 mio euro dan hesapladın diyebilirsiniz. bu noktada bu oyuncuya her yıl 1,5 mio euro daha imza parası verilecek.aslında oyuncuun toplam maliyeti yıllık 3 mio euro. ancak ben bunun gelir tablosuna yansıyan bölümünü yazıyorum. sene sonunda bu şekilde olacak çünkü.

Ben tabi bu tabloda kuru 6,15 almışım. Şu an 6,30 ama ben 6,15 ten hesaplamaya devam edeceğim
Detay tablosunu eklemem vakit alır ama şu bilgiyi de ekleyeyim
Bu sene satın alınan oyunculara
TL olarak toplamda 36,1 milyon TL tutarın bonservis bedeli ve imza parası ödenir iken buna ek olarak 2,4 milyon TL tutarında da menajerlik ücreti ödenmiştir.
Abi teşekkürler bu bilançonun Borsa'ya yansıması uzun/kısa vadede nasıl olur sence?

M.S.SOFU
14.10.2019, 15:21
Abi teşekkürler bu bilançonun Borsa'ya yansıması uzun/kısa vadede nasıl olur sence?
Şimdi borsa da spekülatif hareket sürekli oluyor.spekülatif hareketlere bir şey diyemem açıkçası bu hareketlerin (kısa vadeli fiyat değişimi) bilançoyla pek ilgisi olduğunu da düşünmüyorum.genelde küçük yatırımcınınihtiyaç duyduğu parayla yatırım yaptığı ve bir güzel silkelendiği speklatif hisselerdie spor hisseleri.

Esasen yansıması için kulübün kar etmesi, kar ettiği yıl için de temettü dağıtması gerekir.bunu yaparsa orta uzun vadeci yatırımcılarda hisseye girerki hisse de fiyat tabanı oluşsun.

Tabi benim şahsi çıkarttığım bir proforma bilanço var kulüp için.açıkçası bu sene de kulübün kar açıklayacağını düşünmüyorum.

Dolayısıyla kısa vadede hisse şöyle uçar böyle uçar diyemeyiz.

Benim zaten şahsi tavsiyem türkiye de spor hisselerine hiç bir şekilde girmemeniz.

Çünkü bu firmalar size nakit vermez (temettü dağıtmaz)
Nakit yaratmayan yatırım ölü yatırımdır.

Bunun dışında kısa vadede bir takım hareketler olur.bunların da bilançoyla pek alakası olmaz doğrudan kulübnü ligteki sırası, algısı v.b. ile alakalıdır

M.S.SOFU
14.10.2019, 15:32
Şunu da ekleyeyim yeri değil diğer arkadaşlarımdan özür dilerim bunun için
Borsada ya da hayatta yaptığınız yatırımlar temel olarak mantıklı olsun.beklenti yönetimi ile yaptığınız ve size nakit vermeyen yatırımlardan zaman zaman kazanabilirsiniz buna talih deriz.

Size şöyle bir teklif yapsam kabul edermisiniz?

-faaliyetlerinden elde ettiği kar ile borcunun faizini ödeyemeyen bir firmaya ortak olur musun?
Buna evet diyorsan git hisseyi al.
Ama diyemiyorsan alma.

Yaptığınız yatırımlar temel mantık örgüsüne uysun ve size nakit getirsin.

Örneğin elde ettiği karı sizinle paylaşmayan firmaya niye ortak olduğunuzu sorgulayın.

Ya da karşı kaldırımda bir lahmacuncu var. Adam kar etmiyoe ama eğer belediye buraya yol yaparsa (ts şampiyon olursa) çılgın kar edecek.buna yatırım yapar mısın?

Lütfen bin bir güçlükle kazandığınız paraları üç beş spekülatöre ezdirtmeyin.
Bu bir psikoloji oyunu, parası olanın psikolojisi sabrı daha kuvvetli olur çünkü kaybetme marjı yüksektir.

O yüzden 1-0 geride başladığınız oyunu bence hiç oynamayın.
Oynayacaksanız da dikkatli olun.

Sevgiler, saygılar

M.S.SOFU
19.10.2019, 02:09
Arkadaşlar cumleten selamlar
bu gün kulübün olağan genel kurulunda başkan bey bazı konuşmalar yaptı
kulübün güncel borcunun 925 mio tl olduğunu, vakti zamanında tmsf den alınan istanbuldaki benzinliğin 85 mio ya satılması ile borcun yekünde 840 mio ya düşeceğini belirtmiş

biz sene sonu hesaplarımuza bunu da dahil etmemiz gerekir.
kap,aöyapılan son bildirimde kulübün finansal borç toplamı 854 mio toplam borcu ise 1.1 milyar tl görünüyor.sanırım arada yine borç ödemesi yapıldı veyekün rakamı başkan bey 925 m tl olarak belirtti.

kap tam takip ederiz borç azaltımına yönelik tüm hamleleri olumlu buluyoruz
bu şu an en büyük sorunumuz olan finansal gider toplamının faaliyetten elde ettiğimiz karı geçmesinin önüne geçecek ve önümüzü açacaktır

Nasıl ki ülkeler için hürriyetin yolu ekonomik bağımsızlıktan geçmekte ise kulüpler için de aynı durum söz konusudur.tıpkı bireyler misali.

öte yandan geçen sezon ts club tan 34 mio ciro elde etmişiz.aynı yıla isabet eden mali tabloya baktığımızda 4.4 mio tl net gelir yazmışız bu faaliyetten.
Ben buradan şu çıkarımı yapıyorum ts clubtan yapılsn her 1 tl.lik satıştan (ortalama olarak ürün bazında tabii ki değişecektşr) 0.12 kuruş kulübe kaynak geliyor

bunu da bir kenara not etmiş olalım.şayet bsşkanın koyduğu 100 mio ciro ya ulaşılırsa 12 miomtl net gelir hedefleniyor demektir

Verimli bir bilgilendirme oldu başkandan

ccd6167
19.10.2019, 17:43
Arkadaşlar cumleten selamlar
bu gün kulübün olağan genel kurulunda başkan bey bazı konuşmalar yaptı
kulübün güncel borcunun 925 mio tl olduğunu, vakti zamanında tmsf den alınan istanbuldaki benzinliğin 85 mio ya satılması ile borcun yekünde 840 mio ya düşeceğini belirtmiş

biz sene sonu hesaplarımuza bunu da dahil etmemiz gerekir.
kap,aöyapılan son bildirimde kulübün finansal borç toplamı 854 mio toplam borcu ise 1.1 milyar tl görünüyor.sanırım arada yine borç ödemesi yapıldı veyekün rakamı başkan bey 925 m tl olarak belirtti.

kap tam takip ederiz borç azaltımına yönelik tüm hamleleri olumlu buluyoruz
bu şu an en büyük sorunumuz olan finansal gider toplamının faaliyetten elde ettiğimiz karı geçmesinin önüne geçecek ve önümüzü açacaktır

Nasıl ki ülkeler için hürriyetin yolu ekonomik bağımsızlıktan geçmekte ise kulüpler için de aynı durum söz konusudur.tıpkı bireyler misali.

öte yandan geçen sezon ts club tan 34 mio ciro elde etmişiz.aynı yıla isabet eden mali tabloya baktığımızda 4.4 mio tl net gelir yazmışız bu faaliyetten.
Ben buradan şu çıkarımı yapıyorum ts clubtan yapılsn her 1 tl.lik satıştan (ortalama olarak ürün bazında tabii ki değişecektşr) 0.12 kuruş kulübe kaynak geliyor

bunu da bir kenara not etmiş olalım.şayet bsşkanın koyduğu 100 mio ciro ya ulaşılırsa 12 miomtl net gelir hedefleniyor demektir

Verimli bir bilgilendirme oldu başkandan
Hocam ts cluptan kar marjının bu kadar düşük olması aklıma yatmıyor açıkcası

yani giyim de yüzde 12 lik kar marjı biraz az gibi

bilemedim tabi

ccd6167
19.10.2019, 17:57
Arkadaşlar cumleten selamlar
bu gün kulübün olağan genel kurulunda başkan bey bazı konuşmalar yaptı
kulübün güncel borcunun 925 mio tl olduğunu, vakti zamanında tmsf den alınan istanbuldaki benzinliğin 85 mio ya satılması ile borcun yekünde 840 mio ya düşeceğini belirtmiş

biz sene sonu hesaplarımuza bunu da dahil etmemiz gerekir.
kap,aöyapılan son bildirimde kulübün finansal borç toplamı 854 mio toplam borcu ise 1.1 milyar tl görünüyor.sanırım arada yine borç ödemesi yapıldı veyekün rakamı başkan bey 925 m tl olarak belirtti.

kap tam takip ederiz borç azaltımına yönelik tüm hamleleri olumlu buluyoruz
bu şu an en büyük sorunumuz olan finansal gider toplamının faaliyetten elde ettiğimiz karı geçmesinin önüne geçecek ve önümüzü açacaktır

Nasıl ki ülkeler için hürriyetin yolu ekonomik bağımsızlıktan geçmekte ise kulüpler için de aynı durum söz konusudur.tıpkı bireyler misali.

öte yandan geçen sezon ts club tan 34 mio ciro elde etmişiz.aynı yıla isabet eden mali tabloya baktığımızda 4.4 mio tl net gelir yazmışız bu faaliyetten.
Ben buradan şu çıkarımı yapıyorum ts clubtan yapılsn her 1 tl.lik satıştan (ortalama olarak ürün bazında tabii ki değişecektşr) 0.12 kuruş kulübe kaynak geliyor

bunu da bir kenara not etmiş olalım.şayet bsşkanın koyduğu 100 mio ciro ya ulaşılırsa 12 miomtl net gelir hedefleniyor demektir

Verimli bir bilgilendirme oldu başkandan
Hocam ts cluptan kar marjının bu kadar düşük olması aklıma yatmıyor açıkcası

yani giyim de yüzde 12 lik kar marjı biraz az gibi

bilemedim tabi

M.S.SOFU
20.10.2019, 01:07
Hocam ts cluptan kar marjının bu kadar düşük olması aklıma yatmıyor açıkcası

yani giyim de yüzde 12 lik kar marjı biraz az gibi

bilemedim tabi

Valla ben sadece başkanın beyanı ve mali tablo üzerine böyle bir hesaplama yaptım

Yani doğrusu ne gerçekten ben de çok merak ediyorum
%12 marj fena sayılmaz bence ama gerçeği nedir bende merak ediyorum

Bunu da anca ts club takiler bilir

Fatih Öztürk
20.10.2019, 02:25
% 12 kâr marjı ticaretin küçük boyutu. Forma sponsorumuzdan mukavele ile aldığımız sponsorluk ücreti esas alınır.

M.S.SOFU
20.10.2019, 11:07
% 12 kâr marjı ticaretin küçük boyutu. Forma sponsorumuzdan mukavele ile aldığımız sponsorluk ücreti esas alınır.
Evet bu noktayı hep atladık
sponsorluk gelirlerinin içinde yer alıyordur
ikisi ayrı yerde görünmesi gerekli
o rakamı eklediğimiz de dah fazla kazancımız çıkar (macronun bize verdiği parayı)
Forma başına da mutlaka kazancımız olur

bilen vsr mı acaba