PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Yusuf Turanlıadmin
01.11.2012, 23:44
T.C.
İSTANBUL
16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CMK 250.MADDESİ İLE GÖREVLİ)

DOSYA NO : 2011/63
KARAR NO : 2012/71
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2011/813

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : MEHMET EKİNCİ 39587
ÜYE : HİKMET ŞEN 39730
ÜYE : BÜLENT KINAY 40267
C. SAVCISI : UFUK ERMERTCAN 35205
KATİP : MUSTAFA ALKAN 136217

SANIK :90- YUSUF TURANLI (TC.No:12740473198), Hayrullah ve Sabahat oğlu, 04/07/1973 ÜSKÜDAR doğumlu, İSTANBUL, KADIKÖY, Erenköy mah/köy nüfusunda kayıtlı. Acıbadem Mah. Çeçen Sk. No:19B13 İç Kapı No:3Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur.
VEKİLLERİ : Av. ADİL GÜREŞÇİ, Meşrutiyet Mah. Halaskargazi Cad. Şirin Apt. No:144 K:2 D:2 Şişli/ İSTANBUL
Av. VEHBİ KAHVECİ, Levent Mh. Menekşeli Sk. No:4İç Levent Beşiktaş/ İSTANBUL
Av. ESRA YENİDÜNYA, Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Fesleğen Sok. Uphıll Towers Resıdence A Blok Kat:27 D:150 Ataşehir/ İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ : 03.07.2011
TUTUKLAMA TARİHİ : 07.07.2011
TAHLİYE TARİHİ : 02/07/2012

90- YUSUF TURANLI;

A)

Her ne kadar sanık YUSUF TURANLI hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB Spor müsabakasında teşvik primi verdiğinden bahisle dolandırıcılıktan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

B)
a)Sanık YUSUF TURANLI’nın, ruhsatsız olarak iki adet ateşli silah ve bunlara ait fişekleri bulundurmak suçu sabit olduğundan,suçun işleniş biçimi, ele geçen silah ve mermi sayısı ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 6136 sayılı Yasa’nın 13/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL İKİ AY HAPİS ve ALTMIŞ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek ON BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS ve ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığa verilen kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezanın; sanığın kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre TCK nun 50/1-a maddesi gereği takdiren adli para cezasına dönüştürülmesine,
Sanığın ekonomik, şahsi durumuna göre TCK nun 52/2 maddesi uyarınca verilen HAPİS cezasının günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek suretiyle ve sanığın ON DÖRT BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığa ayrıca verilen ELLİ GÜN adli para cezası, 5237 Sayılı Yasanın 52/2 maddesi gereğince takdiren bir günü 40 TL’den paraya çevrilerekİKİ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığa verilen adli para cezaları toplanarak sanığın NETİCETEN ON ALTI BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) 5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 8 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan verilen kısa süreli hapis cezası mahkememizce TCK 50/1-a maddesi gereği adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilmiş olmakla, bu suç yönünden sanık hakkında TCK nun 51/1 ve 5271 sy CMK nun 231/5 maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

C)
a) Sanık YUSUF TURANLI’nın; Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
e)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,
Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

D)
a)Sanık YUSUF TURANLI’nın Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde;01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe ve 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike ve teşvik primi suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri, kastına dayalı kusurunun ağırlığı gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun’un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun’un 11/4-c maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS VE ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun’un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği ve yoğunluğu da gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1/3 oranında artırılarak BİR YIL YİRMİ DÖRT AY HAPİS ve DÖRT BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON SEKİZ AY HAPİS ve ÜÇ BİN ÜÇ YÜZ OTUZ ÜÇ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e) Sanığa verilen ÜÇ BİN ÜÇ YÜZ OTUZ ÜÇ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON SEKİZ AY HAPİS veYÜZ OTUZ ÜÇ BİN ÜÇ YÜZ YİRMİ TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 20 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

f)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,
Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun’un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,
g)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
h)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞܒne gönderilmesine,

E)
a)Sanık YUSUF TURANLI’nın 11.05.2011 tarihinde Beşiktaş-İBB Spor arasında oynanan Türkiye Kupası müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun’un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve BİN ALTI YÜZ ALTMIŞ ALTI GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığa verilen BİN ALTI YÜZ ALTMIŞ ALTI GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve ALTMIŞ ALTI BİN ALTI YÜZ KIRK TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 10 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,
Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun’un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

e)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞܒne gönderilmesine,

f)6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun’a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile ertelemeye ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 51. maddelerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

Fatih
02.11.2012, 18:43
Aziz Yıldırım ve İlhan Yüksel Ekşioğlu arasında 02.03.2011 günü yapılan telefon görüşmesinde şahısların “Üç Tarlayı Da Sürdük” şeklinde şifreli konuşmalar yaptıkları anlaşılmış, bu şifrenin deşifresine yönelik çalışmalarda şahısların ligin 24. haftasında 04.03.2011 günü oynanan Kayserispor-Manisaspor, 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB Spor, 06.03.2011 günü oynanan Beşiktaş-Trabzonspor müsabakalarında şike ve teşvik primi faaliyetlerinin yürütüldüğünü kastettikleri, yine aynı hafta 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında da şahısların şike faaliyeti yürüttükleri görülmüş, bu bilgiler ışığında şahısların şike faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak; 01.03.2011 günü menajer Doğan Ercan, 02.03.2011 günü Fenerbahçe Mali İşler Sorumlusu Tamer Yelkovan, 03.03.2011 günü Ali Kıratlı, 08.03.2011 günü menajer Mehmet Şen, 10.03.2011 günü menajer Yusuf Turanlı hakkında şike faaliyetleri içerisinde yer aldıklarının değerlendirilmesi sonucunda iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmış, yine aynı hafta 10.03.2011 günü Cengiz Demirel, 14.03.2011 günü kaleci Serdar Kulbilge hakkında da iletişim tespiti çalışmalarına başlanmıştır.

Fatih
02.11.2012, 18:44
İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı ve Yusuf Turanlı gibi aracılarla İ.B.B. Spor kulübünde oynayan bazı futbolcuların gıyabında görüşmeler yaptığı, 01.05.2011 günü oynanacak Fenerbahçe-İ.B.B. Spor karşılaşması için bu futbolculara ulaşarak şike yapabileceklerinin değerlendirilmesi üzerine İ.B.B. Spor kulübü futbolcuları İbrahim Akın, Can Arat, Metin Depe, Zeki Korkmaz hakkında 08.04.2011 günü, İskender Alın hakkında ise 27.04.2011 günü iletişimin tespiti ve kayda alınması başlatılmıştır.

Suç örgütü adına hareket eden ve yetkisiz menajerlik yapan Yusuf Turanlı hakkında yapılan teknik takip çalışmalarında 11.05.2011 günü oynanan İ.B.B. Spor-Beşiktaş kupa finali maçı için Beşiktaş Spor Kulübü yöneticisi Serdar Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş’in Yusuf Turanlı aracılığı ile İ.B.B. Spor futbolcuları İbrahim Akın ve İskender Alın’a ulaşarak şike yapabileceklerinin değerlendirilmesi üzerine şahıslar hakkında 09.05.2011 günü iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmaları başlatılmıştır.

Fatih
04.11.2012, 16:39
Ligin son haftasında 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçı için de şüphelilerin şike faaliyeti içerisinde bulundukları belirlenmiş, Aziz Yıldırım’ın Mecnun Otyakmaz üzerinden yaptığı şike girişimlerinin yanı sıra, şüphelilerin Yusuf Turanlı ve Ahmet Çelebi aracılığıyla futbolcu Korcan Çelikay ve Mehmet Yıldız’a ulaşarak şike girişiminde bulunacaklarının anlaşılması üzerine şahıslar hakkında 16.05.2011 günü iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmıştır.

Fatih
04.11.2012, 16:40
22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçıyla lig sona ermiş ancak şüphelilere yönelik operasyon kararı alınmasında yurt dışında bulunan Olgun Peker’in dönüşü beklenmiş, ayrıca suç örgütünün tüm yönleriyle deşifre edilebilmesi, Lig bitiminden sonra şike faaliyetlerinin başarıya ulaşması nedeniyle başta şüpheliler Yusuf Turanlı, Abdullah Başak ve Ali Kıratlı olmak üzere futbolcularla birebir irtibat kuran ve şike faaliyetlerinde etkin olan örgüt elemanlarına yapılacağı anlaşılan ödemelerin ve şahıslar arasındaki örgütsel ilişkinin deşifresi için de şüphelilere yönelik operasyon bekletilmiş, süreç yakından takip edilmiş, şüpheli Abdullah Başak’a şike faaliyetleri karşılığında İlhan Yüksel Ekşioğlu tarafından 04.06.2011 günü Mini-Cooper marka bir araç satın alındığı, aracın örgüt bağlantısının deşifre olmaması adına üçüncü bir şahıs adına tescil ettirildiği belirlenmiştir.

Fatih
04.11.2012, 16:40
Sedat Peker’le dışardakilerin irtibatını ve iletişimini sağlayan örgüt üyesi Erkan Korkmaz’ın; Olgun Peker başta olmak üzere, Mecnun Odyakmaz, Bülent Uygun, Ahmet Çelebi, Ali Kıratlı ve Yusuf Turanlı isimli şüphelilerle Sedat Peker’in bağlantısını da sağladığı belirlenmiştir.

Fatih
04.11.2012, 16:41
1991–1992 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübünde Futbol Şube sorumlusu olarak görev yapan, 1998 yılından itibaren Fenerbahçe Spor Kulübünün başkanlığını yürüten Aziz Yıldırım’ın; Olgun Peker liderliğindeki suç örgütü ile ilişkili olduğu, kendisiyle birlikte hareket eden Mecnun Otyakmaz, Bülent Uygun, Bülent İbrahim İşcen, Ali Kıratlı, Yusuf Turanlı, Abdullah Başak ve İlhan Yüksel Ekşioğlu isimli şüphelilerin de Peker Grubu ile irtibatlı oldukları, görülmüştür.

Fatih
04.11.2012, 16:42
Şike ve teşvikle etkilenmek istenen maçtan haftalar önce örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın; İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’na hedef müsabakanın istenildiği şekilde sonuçlanması için faaliyetlere başlamaları talimatını verdiği, örgüt liderinden talimatları alan İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’nun; önce kulüpte yönetici ve sorumlu düzeyde görevleri olan Serkan Acar, Alaeddin Yıldırım ve Cemil Turhan’la görüşüp konuşarak yapılacak faaliyetleri belirledikleri, ardından hedef müsabakanın oynanacağı takıma göre değişmekle birlikte, genel olarak; örgüt üyeleri Ali Kıratlı, Yusuf Turanlı, Ahmet Çelebi, Abdullah Başak, Yavuz Ağırgöl, Mehmet Yenice, Doğan Ercan, Mehmet Şen, Hasan Çetinkaya ve Sami Dinç’le irtibata geçerek bu şahıslara şike çalışmalarına başlamalarını söyledikleri, bu şahısların da futbol dünyasındaki geçmişlerinden gelen tecrübe, deneyim ve elde edilen çevreye dayanarak hedef müsabakanın yapılacağı takıma göre bir takım menajer, futbolcu, kulüp yetkilisi veya teknik sorumlularla irtibata geçtikleri ve şike ve teşvik konusunda görüşmeler yaptıkları, şike faaliyetlerinin yürütülmesinde para dağıtımının Aziz Yıldırım’ın talimatıyla Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan aracılığıyla sağlandığı, İlhan Ekşioğlu’na ve Şekip Mosturoğlu’na şike parasının Tamer Yelkovan tarafından aktarıldığı, ancak para ödemesi konusunda şahısların Aziz Yıldırım’ın talimatı olmadan kesinlikle hareket etmedikleri, örgüt üyesi Tamer Yelkovan’ın; İlhan Ekşioğlu aracılığı ile şike faaliyetleri için ne kadar para dağıtıldığının hesabını düzenli olarak tuttuğu, (12.04.2011 günü Tamer Yelkovan’ın İlhan Ekşioğlu’na gönderdiği mesajda; “100 ayarlayabildim insaatlar icin” yazdığı (tape:1891), inşaat kelimesinin örgüt üyeleri arasında şike yapılan maç anlamında şifre olarak kullanıldığı.) belirlenmiş, şüphelilerin çalışma şeklini, birbirleriyle irtibatlarını, aralarındaki mükemmel koordinasyonu, hiyerarşiyi, Aziz Yıldırım’la; şike zincirinin son halkası konumundaki aracı-menajerler arasındaki işleyişi göstermesi açısından; 01.05.2011 günü saat:19.00’da oynanan Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Spor futbol müsabakası öncesi yaşanan görüşme ve buluşmalardan aşağıda kısaca bahsedilmiştir;

Fatih
04.11.2012, 16:43
29.04.2011 günü; Aziz Yıldırım’ın kulübün mali konularına bakan ve para trafiğini takip eden Tamer Yelkovan’a ödeme talimatını verdiği(tape:1599), Tamer Yelkovan’ın Şekip Mosturoğlu ile irtibata geçerek “Sami bana gelebilir…Ayşe tatile çıksın” diyerek şike faaliyetleri ile ilgili operasyonun başladığını ve şike faaliyetlerine karışan örgüt üyelerine para dağıtılacağını söylediği (tape:1846), ardından Tamer Yelkovan’ın İlhan Ekşioğlu’nu yanına çağırarak şike amaçlı kullanılacak para ödemesini yaptığı (tape:1907), İlhan Ekşioğlu’nun telefonla aradığı Ali Kıratlı’ya “Spor çantasıyla gel” diyerek paranın temin edildiğini ve kendisine teslim edeceğini söylediği (tape:2852,2853,2524), Bülent İbrahim İşcen’in “Ameliyat oldu mu” diye sorması üzerine Abdullah Başak’ın “Yok bugün” diyerek teslimatın tarihi hakkında şahsı bilgilendirdiği (tape:1918), telefon görüşmelerinden şike faaliyetinde bulunan şahıslara para dağıtılacağının, bu para trafiğini, şüphelilerden İlhan Ekşioğlu, Sami Dinç, Ahmet Çelebi, Bülent İşcen, Tamer Yelkovan, Abdullah Başak ve Ali Kıratlı’nın koordine ettiklerinin anlaşıldığı (tape:1919,1911,3175), yapılan fiziki takiplerde aynı gün (29.04.2011) saat:16.45’de; “ameliyat oldu mu” diye soran Bülent İşcen’in; Aziz Yıldırım, Ahmet Çelebi ve Tamer Yelkovan ile Fenerbahçe stadının altında bulunan Fenerium alışveriş merkezinde buluştuğunun, Ahmet Çelebi’nin buluşmadan sonra saat:18.00’de Yusuf Turanlı ile Kadıköy Kalamış iskelesinde buluştuğunun görüldüğü, yetkisiz menajerlik yapan Yusuf Turanlı’nın da daha sonra İ.B.B.Sporlu futbolcu İbrahim Akın’la buluşarak kendisiyle şike anlaşmasına vardığı ve kendisine ulaştırılan şike parasını futbolcuya teslim ettiği belirlenmiş, para dağıtımı olayı; öncesi ve sonrası ile birlikte değerlendirildiğinde; örgütün gizlilik içerisinde faaliyetlerini yürüttüğü, bu faaliyetler sırasında yapılan görüşmelerde kendi aralarında belirledikleri şifreli kelimeleri kullanarak anlaştıkları, şike faaliyetlerinde dağıtılan paranın genellikle tek elden örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın talimatı ile Tamer Yelkovan aracılığı ile dağıtıldığı açıkça anlaşılmıştır.

Fatih
04.11.2012, 16:45
Örgütün şike faaliyetlerini yürüten ve yetkisiz menajerlik yapan Yusuf Turanlı ve Ali Kıratlı’nın Peker Grubu ile bağlantı içerisinde oldukları, bu durumun şike yapılan futbol takımları ve oyuncuları üzerinde bir baskı oluşturduğu, Yusuf Turanlı’nın Erkan Korkmaz aracılığıyla Sedat Peker’le irtibat kurduğu belirlenmiştir.

Fatih
04.11.2012, 16:46
06.03.2011 günü Bursa’da oynanan Bursaspor – İ.B.B.Spor futbol müsabakası öncesi Aziz Yıldırım’ın, İ.Ekşioğlu’na; Bursaspor’un İ.B.B ile yapacağı müsabakaya müdahale edilmesi talimatını verdiği, İ.Ekşioğlu’nun müsabakayla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında; Ali Kıratlı vasıtasıyla, İbrahim Akın ve İskender Alın isimli futbolcuların gayrıresmi menajerliğini yapan Yusuf Turanlı’ya ulaşarak kendisiyle anlaştığı ,
06.03.2011 günü Bursa’da oynanan müsabakada örgütün irtibatlı olduğu İ.B.B. futbolcularının oynadığı,

Müsabakanın Bursaspor:1-İ.B.B.Spor:1 şeklinde sonuçlandığı, bu sonuçla 24. hafta sonunda Bursaspor’un 49 puanda kalarak 54 puanla lig birincisi olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 5 puana çıktığı ve şampiyonluk mücadelesinde dezavantajlı duruma düştüğü,
İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Ali Kıratlı’nın, Yusuf Turanlı üzerinden irtibat kurulan futbolcuların müsabakadaki oyunlarından memnun kaldıkları, 07.03.2011 günü Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu ile irtibata geçerek şahıslara ödenecek parayı istediği, İ.Ekşioğlu’nun da çalışanı Halil Köntek aracılığıyla Ali Kıratlı’ya 60.000 TL verdiği belirlenmiştir.

Fatih
04.11.2012, 16:47
MAÇ RAPORU

TFF resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Bursaspor –İ.B.B.Spor müsabakasının 06.03.2011 günü saat:16.00’da Bursa Atatürk stadyumunda başladığı, İ.B.B.Spor takımında 2 numaralı forma ile Can Arat, 8 numaralı forma ile Zeki Korkmaz, 11 numaralı forma ile İbrahim Akın’ın ilk 11’de sahaya çıktığı, 12 numaralı forma ile İskender Alın’ın 60. dakikada müsabakaya başladığı, müsabakanın Bursaspor:1-İ.B.B.Spor:1 şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.

Fatih
04.11.2012, 16:47
EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sonuç olarak; Aziz Yıldırım’ın talimatlarıyla hareket eden İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun, Ali Kıratlı üzerinden; İbrahim Akın ve İskender Alın gibi bazı İ.B.B.Sporlu futbolcuların gayrıresmi menajerliğini yapan Yusuf Turanlı ile 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor- İ.B.B.Spor müsabakası öncesinde; teşvik pirimi verilmesi amaçlı anlaşma yaptığı, teşvike konu 60.000 TL paranın İlhan Ekşioğlu’nun talimatıyla Halil Köntek aracılığıyla Ali Kıratlı’ya, bu şahıs tarafından da Yusuf Turanlı’ya maç sonrası teslim edildiği, ( Her ne kadar yapılan iletişim tespitlerinde ve telefon detay döküm analizi – baz istasyonu çalışmalarında; İbrahim Akın, İskender Alın, Zeki Korkmaz, Metin Depe ve Can Arat isimli İ.B.B.Spor’lu futbolcular ve İ.B.B.’nin eski futbolcusu Necati Ateş’le; teşvik primi verilmesi amaçlı irtibat kurulup görüşüldüğüne dair bazı deliller elde edilmiş ise de; bu futbolcularla anlaşıldığına, futbolcuların anılan maçtan dolayı teşvik primi alarak menfaat temin ettiklerine dair somut delil elde edilemediğinden haklarında sevk maddesi tanzim edilmemiştir.), Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün teşvik primi vererek 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İ.B.Belediyespor müsabakasında; Bursaspor’la ilgili hedefledikleri sonuca ulaştıkları belirlenmiştir.

Fatih
21.11.2012, 17:19
01.05.2011 GÜNÜ İSTANBUL’DA OYNANAN FENERBAHÇE – İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI


Süper Ligin 30. hafta maçları sonunda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 72 puanının bulunduğu,ikili averaj sistemine göre Fenerbahçe'nin lig lideri olduğu, 3.sıradaki Bursaspor’un şampiyonluk ümidinin kalmadığı, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımlarının şampiyonluk yarışında yalnız kaldıkları, geriye kalan 4 karşılaşmada Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi, Trabzonspor'un tüm maçlarını kazanması durumunda Trabzonspor'un şampiyon olacağı,
Bu nedenle, işi sıkı tutma düşüncesinde olan Aziz Yıldırım’ın; ligin 31. hafta maçı olan (01.05.2011 günü oynanacak) Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor maçı öncesinde 26.04.2011 günü Bülent İbrahim İşçen'i, Ahmet Çelebi ile birlikte, İ.B.B. maçında yapılacak şike faaliyetlerinin talimatını vermek amacıyla yanına çağırdığı, Bülent İşçen ve Ahmet Çelebi'nin, Abdullah Başak ile birlikte Fenerbahçe kulübüne giderek Aziz Yıldırım ile görüştükleri, iletişim tespit çalışmalarına göre İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun da bu görüşme sırasında şahısların yanında bulunduğu,

Fatih
21.11.2012, 17:19
Ahmet Çelebi'nin, Aziz Yıldırım ile yapılan toplantının hemen ardından Yusuf Turanlı'yı aradığı ve acele olarak buluşmak istediği, aynı gün Yusuf Turanlı ve Abdullah Başak'ın Suadiye Cafe isimli işyerinde buluştukları,
Şahısların ayrılmalarının ardından Yusuf Turanlı'nın İ.B.B.sporlu futbolcu İskender Alın'ı arayarak, Fenerbahçe maçı kadrosu hakkında bilgi aldığı, daha sonra yine İ.B.B.Sporlu futbolcu İbrahim Akın’la irtibata geçerek buluşmak için yanına çağırdığı, aynı günün gecesinde İbrahim Akın ve Yusuf TuranIı’nn buluştukları,

Fatih
21.11.2012, 17:19
Buluşmanın hemen ardından Yusuf Turanlı'nın Ahmet Çelebi'yi aradığı ve durum hakkında bilgi verdiği, İbrahim Akın'ın ise dinen saygı duyduğu bir şahsı arayarak "Hocam bir şey sormam lazım sana ya şimdi bizim hafta sonu Fener’le maçımız var ya, demişler ki İbo gol atmasın, 100 000 dolar para verelim ona diye" şike karşılığında para almasının sakıncasının olup olmadığını sorduğu, görüşme yaptığı şahsın sakınca olmadığını söylemesi üzerine İbrahim Akın'ın Yusuf Turanlı'yı arayarak teklifi kabul ettiğini söylediği, bunun üzerine Yusuf Turanlı'nın Ahmet Çelebi'ye durumu aktardığı tespit edilmiş, sonuç itibarı ile Aziz Yıldırım ve diğer şahısların Ahmet Çelebi'ye İbrahim Akın ile görüşülmesi ve şike karşılığında para teklif edilmesi yönünde talimat verdikleri, Ahmet Çelebi'nin de Yusuf Turanlı aracılığı ile bu teklifi İbrahim Akın'a ilettiği ve şike konusunda mutabakat sağladıkları anlaşılmıştır.

Fatih
21.11.2012, 17:20
Bu görüşmelerden bir gün sonra İbrahim Akın'ın; Yusuf Turanlı'yı arayarak daha önce anlaştıkları 100.000 doları 100.000 euro olarak kabul edeceğini söylediği, Yusuf Turanlı'nın da Ahmet Çelebi'ye durumu aktardığı ve şahısların Ahmet Çelebi'nin işyerinde buluştukları, ardından Ahmet Çelebi'nin Bülent İbrahim İşçen'i aradığı ve gelişmeler hakkında bilgi aktarmak için ertesi gün buluşmak üzere randevulaştıkları, bu gelişmelerden bir gün sonra (29.04.2011) Aziz Yıldırım'ın, şike faaliyetlerini takip eden Bülent İşçen ve Ahmet Çelebi'yi kulübe çağırdığı, bu buluşma sırasında FB'nin mali işlerini takip eden Tamer Yelkovan'ın ve diğer şike faaliyetlerini takip eden İlhan Ekşioğlu ve Ali Kıratlı’nın da bulunduğu,

Fatih
21.11.2012, 17:20
Ahmet Çelebi'nin Aziz Yıldırım ve diğer şahıslarla görüşmesinin hemen ardından Yusuf Turanlı'yı aradığı ve yanına çağırdığı, şahısların cafeteryada buluştukları, şahısların ayrılmasından hemen sonra Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'ı aradığı ve buluşmak için randevulaştıkları, aynı gün saat:22:00 sıralarında şahısların buluştuğu,

Fatih
21.11.2012, 17:20
Bu gelişmelerin yanı sıra ,Cemil Turhan'ın da İ.B.B.spor'lu futbolcular İskender Alın ve Can Arat'la irtibat kurduğu, tüm bu süreci Aziz Yıldırım'ın yakından takip ettiği ve Cemil Turhan'ın koordine ettiği şike faaliyetleri hakkında Serkan Acar aracılığı ile bilgi aldığı, Cemil Turhan'ın; Can Arat ve İskender Alın ile görüştüklerini ve sorun olmadığını ilettiği, ancak Can Arat'ın yaptığı görüşmelerde duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği, bu arada Tamer Yelkovan'ın da İskender Alın'a ulaşmaya çalıştığı,

Fatih
21.11.2012, 17:20
Maçtan bir gün önce Aziz Yıldırım'ın şike faaliyetlerini takip eden İlhan Ekşioğlu ve Cemil Turhan'ı yanına çağırdığı, bu sırada İbrahim Akın'ın Yusuf Turanlı'yı arayarak şike parasının ne olduğunu sorduğu, bunun üzerine Yusuf Turanlı'nın Ahmet Çelebi ile buluşmak için randevulaştıkları ve hemen ardından İbrahim Akın'ı arayarak "Cuma günü şey yapacağız halledeceğiz" ( 06.05.2011 günü kastedilmektedir.) dediği,

Fatih
21.11.2012, 17:20
Bu gelişmelerden bir gün sonra (01.05.2011) oynanan maçın Fenerbahçe'nin 2-0 galibiyeti ile sonuçlandığı, İbrahim Akın’ın karşılaşmada oynadığı, ilerleyen süreçte İbrahim Akın'ın Fahri Tatan isimli futbolcuyla görüştüğü ve Yusuf Turanlı'dan cuma günü para alacağını söylediği, daha sonra Yusuf Turanlı ile yaptığı telefon görüşmelerinde paranın gelip gelmeyeceğini sorduğu, 06.05.2011 cuma günü Ahmet Çelebi'nin Bülent İşçen'i aradığı, Bülent İşçen'in hallettiğini söylediği ve şahısların buluşmak üzere randevulaştıkları, bu görüşmelerinin ardından Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'ı aradığı ve 100.000 euronun geldiğini belirttiği, İbrahim Akın'ın uçağa bineceğini belirterek parayı bankaya yatırmasını istediği ancak Yusuf Turanlı'nın bunu kabul etmediği, daha sonra İbrahim Akın'ın Yusuf Turanlı'dan paranın 14.000 lirasını kumar borcu için göndermesini, 16.000 lirasını almasını istediği, ilerleyen saatlerde İbrahim Akın'ın uçağı kaçırdığı ve Yusuf Turanlı'yı arayarak parayı almaya gelebileceğini aktardığı, bunun üzerine şahısların Big Chefs isimli restaurantta buluştukları, bu buluşmaya Yusuf Turanlı'nın restauranta önce geldiği ve yanında siyah renkli bir poşetle beklediği, daha sonra İbrahim Akın'ın geldiği, şahısların bir süre görüştükleri, daha sonra ayrıldıkları, Yusuf Turanlı'dan poşeti alan İbrahim Akın'ın poşetle birlikte kendi aracına binerek ayrıldığı, bu durumun yapılan fiziki takiplerde kayıt altına alındığı,

Fatih
21.11.2012, 17:21
İbrahim Akın'ın Yusuf Turanlı ile buluşmasının ardından yaptığı telefon görüşmelerinde "Para da cebimde..balyalar" dediği, şahsın bu beyanlarının da Yusuf Turanlı'dan aldığı poşetin içerisinde şike parasının olduğunu doğruladığı, ayrıca Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'ın Kıbrıs'ta oynadığı kumar borcunun ödenmesi için para gönderdiği yönünde görüşmeler yaptığı tespit edilmiştir

Fatih
21.11.2012, 17:21
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Göksel Gömüşdağ’ın; 3106, 1520 ve 3549 kayıt sıra nolu tapelerden de açıkça anlaşılacağı üzere; Federasyon Başkanlığına adaylığı sürecinde, aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanlığı yapan Aziz Yıldırım’ın desteğini alabilmek için; Aziz Yıldırım liderliğinde hareket eden suç örgütü tarafından başkanlığını yaptığı futbol takımında top oynayan İbrahim Akın ve bazı futbolculara yönelik şike girişimlerine göz yumduğu, 11.05.2011 günü oynanacak kupa final maçını bahane ederek bu maça fazla asılmamaları, kendilerini kupa maçına saklamaları, sakatlanmamaları yönünde futbolcuları uyardığı, bu surette anılan şike eylemine göz yummak suretiyle destekte bulunduğu anlaşılmıştır.

Fatih
21.11.2012, 17:21
Soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller birlikte ele alındığında; 01.05.2011 günü İstanbul’da oynanan İ.B.B.Spor-Fenerbahçe karşılaşmasının, Fenerbahçe'nin lehine sonuçlanması amacıyla; Aziz Yıldırım'ın, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Bülent İbrahim İşçen ve Cemil Turhan’a talimat verdiği, Bülent İ.İşçen'in Ahmet Çelebi'ye gerekli talimatları aktardığı, Ahmet Çelebi'nin Yusuf Turanlı aracılığı ile İ.B.B.Sporda futbol oynayan İbrahim Akın'a ulaştığı, İbrahim Akın’ın 100 000 euro karşılığında şike yapmayı kabul ettiği, maçın örgüt üyesi şüphelilerin beklentilerine uygun şekilde neticelendiği, şike için Aziz Yıldırım'dan alınan 100.000 euro paranın maçtan sonra İbrahim Akın’a verildiği, diğer yandan Cemil Turhan'ın Can Arat ve İskender Alın'la şikeye yönelik irtibat kurduğu ve şike faaliyeti yürüttüğü, bu konuda Aziz Yıldırım ile irtibatı İlhan Ekşioğlu'nun sağladığı, sonuç olarak Aziz Yıldırım liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün söz konusu maçta şike faaliyeti yürüterek karşılaşmanın Fenerbahçe lehine sonuçlanmasını sağladığı, şüphelilerden Abdullah Başak, Tamer Yelkovan, Ali Kıratlı ve Serkan Acar’ın da aktif şekilde şike eyleminin içinde bulundukları, İBB Spor Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ’ın futbolcularına yapılan şike teklifini bilerek eyleme göz yumduğu, ayrıca maçtan önce futbolculara daha sonra oynanacak kupa final maçını bahane ederek; maça fazla asılmamaları, kart görmemeleri, sakatlık yaşamamaları yönünde talimat vererek eyleme katıldığı belirlenmiştir. (İ.B.B.Sporlu futbolculardan İskender Alın ve Can Arat’a; maçtan önce şike amaçlı ulaşılmış, kendilerinden maçta kötü oynamaları ve diğer futbolcuların kötü oynamalarını, maça asılmamalarını sağlamaya yönelik faaliyet yürütmeleri istenmiş, ancak bu futbolculara “kazanç veya sair menfaatin verildiği / vaadedildiği / teklif edildiği” belirlenememiş olup 6222 sayılı yasanın 11. Maddesinin unsurları oluşmadığından bu şahıslara yönelik anılan maçtan ötürü işlem yapılmamıştır.

Fatih
21.11.2012, 17:23
5-) 15.05.2011 GÜNÜ İSTANBUL’DA OYNANAN FENERBAHÇE – ANKARAGÜCÜ FUTBOL MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

İlhan Ekşioğlu’nun bir yandan bu şahıslar aracılığıyla bazı Ankaragücü’lü futbolcularla irtibat kurarken bir yandan da Bülent İbrahim İşçen ve Abdullah Başak vasıtasıyla Yusuf Turanlı üzerinden Ankaragücü’lü futbolculara ulaşmaya çalıştığı, bu çalışmalar kapsamında; Yusuf Turanlı’nın Ankaragücü futbolcusu Turgut Doğan Şahin ile irtibat kurduğu, konuyla ilgili 09.05.2011 günü Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı’nın öğlen saatlerinde yüzyüze görüştükleri, bu buluşmada Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı’nın; ayrıca Ankaragücülü futbolcu Uğur Uçar’a şahsın menajeri Ümit Aydın üzerinden müsabakada şike yapılması teklifinde bulunulması konusunun da konuşulduğu, Yusuf Turanlı ile Ümit Aydın’ın; aynı gün akşam saatlerinde şike teklifi ile ilgili buluştukları, Ümit Aydın’ın; Uğur Uçar’a şike teklifi yapmayı kabul ettiği ve 10.05.2011 günü; Uğur Uçar ve beraberindeki bazı Ankaragücülü futbolculara Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün şike teklifini ilettiği, futbolcuların bu teklifi reddettikleri, bu durumun Yusuf Turanlı tarafından Abdullah Başak’a "Abi olumsuz, korkuyorlar yok diyorlar, çok mücadele oldu ama olumsuz, öbüründe problem yok hafta sonu tamam ya, sen onu şey yap abi konuş yani… bana haber ver abi" şeklinde sözlerle iletildiği anlaşılmıştır.

Fatih
21.11.2012, 17:24
B-B.İBRAHİM İŞCEN, ABDULLAH BAŞAK VE YUSUF TURANLI ARACILIĞI İLE YÜRÜTÜLEN ŞİKE FAALİYETLERİ

Soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller birlikte ele alındığında; 15.05.2011 günü İstanbul’da oynanan Fenerbahçe – Ankaragücü karşılaşmasının, Fenerbahçe'nin lehine sonuçlanması amacıyla; Aziz Yıldırım'ın, birkaç koldan faaliyet yürüttüğü,
Bir yandan İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Cemil Turhan’ın; Yavuz Ağırgöl ve Mehmet Yenice üzerinden faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda Mehmet Yenice’nin önce Kasımpaşa Spor kalecisi Murat Şahin aracılığıyla Ankaragücü’nde oynayan bir futbolcuyla irtibat kurmaya çalıştığı, Murat Şahin’in şike için aracılık yapma teklifini kabul etmediği, bunun üzerine Mehmet Yenice’nin Yadigar Boğa üzerinden bazı Ankaragücü’lü futbolcularla görüşerek şike amaçlı anlaştığı, (bu futbolcular belirlenemiştir), şahsın şikeye aracılık yapma karşılığında İlhan Yüksel Ekşioğlu’ndan aldığı 400.000 dolar paranın bir kısmını Ankara’da irtibat kurduğu şahıslara verdiği, 100.000 doları iade etmek için geri getirdiği esnada yapılan asayiş uygulamasında paranın araçta bulunduğu ( durum yapılan iletişim dinlemeleri ile tespit edilmiş, operasyonun deşifre olmaması açısından olay tarihinde şahsın aracı asayiş uygulaması yapılarak aranmış, şikeye konu paranın araçta bulunduğu belirlenmiştir. ),
Aziz Yıldırım’ın talimatlarıyla diğer yandan Bülent İbrahim İşcen ve Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı üzerinden Ankaragücü’lü futbolculara ulaşmaya çalıştıkları, Yusuf Turanlı’nın önce Ankaragücü’nde futbol oynayan Turgut Doğan Şahin ile irtibat kurduğu, bu şahsın şike teklifini kabul etmediği, ardından menajerlik yapan Ümit Aydın’a teklifin iletildiği, şahsın şikeye aracılık yapma teklifini kabul ettiği ve menajerliğini yaptığı Uğur Uçar isimli futbolcuya şike teklifinde bulunulduğu, bu şahsın da teklifi kabul etmediği,

Aziz Yıldırım’ın talimatlarıyla üçüncü koldan; Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun bilgisi ve talimatları doğrultusunda Sami Dinç’in; Ankaragücü takım kalecisi Stefan Senecky’nin menajeri Milan isimli şahsa şikeye aracılık yapması için teklifte bulunulduğu, bu teklifinde menajer tarafından kabul edilmediği belirlenmiştir.

Fatih
21.11.2012, 17:25
6-)15.05.2011 GÜNÜ TRABZON’DA OYNANAN TRABZONSPOR – İ.B.B. SPOR MAÇINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ

Süper Ligin 32. hafta maçları sonunda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 76 puanda olduğu, ikili averaj sistemine göre Fenerbahçe'nin lig lideri olduğu, 3. sırada bulunan Bursaspor’un şampiyonluk ihtimalinin kalmadığı, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un şampiyonluk yarışında yalnız kaldıkları, geriye kalan 2 karşılaşmada Fenerbahçe'nin olası puan kaybı ve Trabzonspor'un maçlarını kazanması durumunda Trabzonspor'un şampiyon olma ihtimalinin bulunduğu, bu nedenle; Aziz Yıldırım liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, ligin 33. haftasında 15.05.2011 günü oynanacak Trabzonspor - İ.B. B.Spor maçının Fenerbahçe lehine sonuçlanması için bazı İ.B.B.Spor’lu futbolculara iyi oynamaları karşılığında teşvik pirimi verme girişiminde bulundukları,

Fatih
21.11.2012, 17:25
Bu amaçla 10.05.2011 günü Aziz Yıldırım'ın, İlhan Ekşioğlu ve Abdullah Başak'ı yanına çağırdığı, yapılacak teşvik girişimi hakkında talimat verdiği, bu buluşmanın ardından Abdullah Başak'ın, önceki haftalarda oynanan Fenerbahçe-İ.B.B. karşılaşmasında İbrahim Akın'ı şike yapması için azmettiren Yusuf Turanlı'yı aradığı ve İ.B.B.spor’lu futbolcularla irtibata geçerek teşvik pirimi almaları için görüşmesini istediği, bu arada aynı konuyu Bülent İbrahim İşçen'in de takip ettiği ve durum hakkında Abdullah Başak'ı ve Yusuf Turanlı'yı arayarak bilgi aldığı,

Fatih
21.11.2012, 17:25
İlhan Ekşioğlu'nun talimatıyla hareket eden Abdullah Başak'ın yönlendirdiği Yusuf Turanlı'nın; Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular İbrahim Akın ve İskender Alın ile irtibata geçtiği ve şahıslarla buluşmak için randevulaştığı, bu buluşmaya Abdullah Başak'ın da gelmek istediği ancak adı geçen futbolcularla birlikte görünmek istemediği, bu nedenle 12.05.2011 günü Yusuf Turanlı'yı aradığı ve İbrahim Akın ve İskender Alın'la buluşmasını, konuyu aktararak diğer takım oyuncularıyla görüşmelerini istediği, aynı gün Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın ve İskender Alın’la Akmerkez'de bulunan S Cafe isimli işyerinde buluştuğu, görüşmeden sonra, İbrahim Akın ve İskender Alın'ın ayrılmasının ardından Abdullah Başak'ın Akmerkezin önüne geldiği ve Yusuf Turanlı ile kısa süre görüştükten sonra ayrıldıkları, bu durumun yapılan fiziki takip çalışması neticesinde tespit edildiği,

Fatih
21.11.2012, 17:25
Buluşmanın ardından Abdullah Başak'ın İlhan Ekşioğlu'nu arayarak bilgilendirdiği, şahısların; İskender ve İbrahim'in; takım arkadaşlarıyla görüşmelerini "7 tane uçak biletini aldın de mi" şeklinde şifreli sözlerle aktardıkları,
İlerleyen süreçte Yusuf Turanlı'nın; gerek İbrahim Akın gerekse İskender Alın ile yaptığı telefon görüşmelerinde; hem maç kadrosunda oynayacak futbolcuların kimler olduğu, hem de teşvik pirimi konusunda kimlerle görüşme yaptıklarına dönük bilgiler aldığı, İskender Alın'ın "Cihan, Holmen, Mahmut, Metin, bunlarla konuştuk" diyerek bilgi verdiği, Yusuf Turanlı'nın kaleci için girişimde bulunup bulunmadıklarını sorması üzerine İbrahim Akın'ın; "O şey bizim o Oğuzhan Trabzon’lu" diyerek kaleciye teşvik priminden bahsetmelerinin sakıncalı olacağını söylediği,

Fatih
21.11.2012, 17:26
Bunların yanı sıra Bülent İbrahim İşçen'in de teşvik girişimini takip ettiği, Abdullah Başak'ın bu durumdan rahatsız olduğu ve iki kişi tarafından takip edilmesinin iyi olmayacağını belirttiği, İskender Alın'ın kadroya alınmayacağını öğrenmeleri üzerine teşvik konusunda anlaştıkları bu futbolcunun oynaması için Yusuf Turanlı'nın yardımcı antrenör Arif'i aradığı ve İskender'i oynatmalarını istediği,

Fatih
21.11.2012, 17:26
15.05.2011 günü söz konusu müsabakanın oynandığı, karşılaşmanın Trabzonspor'un 3-1’lik galibiyeti ile sonuçlandığı, İ.B.B. takımında Yusuf Turanlı ile teşvik pirimi anlaşması yapan İbrahim Akın ve İskender Alın'ın yanı sıra Yusuf Turanlı'nın isteği doğrultusunda İbrahim ve İskender'in görüştüklerini söyledikleri Cihan Haspolatlı, Metin Depe, Mahmut Tekdemir, Samuel Tobias Holmen isimli futbolcuların da oynadıkları, İ.B.B. takımının golünü Holmen'in attığı,
Sonuç olarak Aziz Yıldırım liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün Fenerbahçe takımının şampiyon olabilmesi amacıyla, Trabzonspor karşısında iyi oynamaları ve Fenerbahçe takımının lehine sonuç almaları için adı geçen şahıslar aracılığı ile İ.B.B.Spor futbolcularına teşvik pirimi verdikleri anlaşılmaktadır.

Fatih
21.11.2012, 17:26
Soruşturma kapsamında yapılan iletişim tespitleri, 12.05.2011 günlü fiziki takip tutanağı ve bazı şüphelilerin ikrarı havi beyanlarından; Aziz Yıldırım’ın talimatlarıyla hareket eden İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Bülent İbrahim İşcen’in; menajerlik yapan Yusuf Turanlı üzerinden; İbrahim Akın ve İskender Alın isimli İ.B.B.Sporlu futbolcularla; 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor - İ.B.B. Spor müsabakası öncesinde; teşvik pirimi verilmesi amaçlı anlaşma yaptıkları, maçın Trabzonsporun galibiyetiyle neticelenmesi nedeniyle futbolculara teşvik pirimi ödemesi yapılmadığı ( Her ne kadar yapılan iletişim tespitlerinde; Metin Depe, Cihan Haspolatlı, Mahmut Tekdemir, Samuel Tobias Holmen isimli İ.B.B.Spor’lu futbolcularla teşvik primi verilmesi amaçlı irtibat kurulduğuna dair bazı deliller elde edilmiş ise de; bu futbolcularla anlaşıldığına, futbolcuların anılan maçtan dolayı teşvik primi alarak menfaat temin ettiklerine dair somut delil elde edilemediğinden haklarında işlem yapılmamıştır.) belirlenmiştir

Fatih
21.11.2012, 17:27
7-) 22.05.2011 GÜNÜ SİVAS’TA OYNANAN SİVASSPOR - FENERBAHÇE FUTBOL MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

Aziz Yıldırım’ın talimatıyla İlhan Ekşioğlu tarafından üç farklı koldan yürütülen şike faaliyetlerinin diğer ayağının Abdullah Başak aracılığıyla menajer Yusuf Turanlı üzerinden Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay’a ulaşılarak şahısla müsabakada para karşılığı Fenerbahçe lehine olacak şekilde oynaması için anlaşılması olduğu, bu bağlamda; İlhan Ekşioğlu’nun Abdullah Başak’la irtibata geçerek Korcan Çelikay’ın menajeri Yusuf Turanlı’yla irtibata geçip Korcan’la anlaşmasını istediği, Abdullah Başak’ın da Y.Turanlı’yla görüşerek teklifi ilettiği, Y.Turanlı’nın Korcan Çelikay’a şike teklifini iletmeyi kabul ettiği,

Fatih
21.11.2012, 17:28
13.05.2011 günü akşamı Aziz Yıldırım’la yüzyüze görüşen İlhan Ekşioğlu’nun görüşme sonrası Abdullah Başak’a söylediği “Ben şimdi bizim 1 numara ile buluştum, ben şimdi bütün olup bitenleri anlattım, olayın kilit adamlarının bizim seninkiyle sen olduğunu söyledim” ifadesinden de anlaşılacağı üzere tüm gelişmelerin Aziz Yıldırım’ın gözetiminde ve bilgisi dahilinde gerçekleştiği,

Fatih
21.11.2012, 17:28
A.Başak’ın faaliyetleri sürerken Bülent İşçen’in Y.Turanlı’yı arayarak kendisini Aziz Yıldırım’la görüştürmek istediğini söylemesi üzerine yaptığı şike faaliyetinin çok fazla kişi tarafından bilinmesini istemeyen Y.Turanlı’nın A.Başak’ı arayarak durumdan rahatsızlığını dile getirdiği, A. Başak’ın da önce İlhan Ekşioğlu’nu arayarak Bülent İşçen’i şikayet ettiği,ardından Bülent İşçen’i arayarak “Aynı sularda gezmeyelim Bülentçiğim” deyip şahsı uyardığı, konuyla ilgili şahısların 15.05.2011 gecesi tartıştıkları, ardından Bülent İşçen’in,Y.Turanlı’yla irtibat kurmaktan vazgeçtiği,

Fatih
21.11.2012, 17:29
16.05.2011 günü sabahı A.Başak ve İ.Ekşioğlu’nun yüzyüze görüştükleri, görüşme sonrası Yusuf Turanlı’yı arayan Abdullah Başak’ın; “Çıktım şimdi, İlhan abi de şeyi diyor, 300’ü dedi o kardeşe versin 200’ü kendine alsın dedi, ona söyle mutlaka da halletsin diyor” dediği, görüşmenin akabinde Yusuf Turanlı’nın Korcan Çelikay’la Etiler’de buluştuğu, Korcan’a müsabakada Fenerbahçe lehine olacak şekilde oynaması için 300.000 dolar teklif edildiği, Korcan’ın da teklifi kabul ettiği, bu durumu İlhan Ekşioğlu’na bildiren A.Başak’ın, Y.Turanlı’nın bu anlaşmadan Bülent İşçen’in bilgisinin olmasını istemediğini söylediği, Sivasspor kalecisi Korcan’la yapılan anlaşma gereği kalecinin etkisiz olacağını bilen İlhan Ekşioğlu’nun müsabakaya az bir zaman kala Alaeddin Yıldırım’ı arayarak “Bol şut ha” diyerek kaleye bol şut çekilmesini istemesinin de bu durumun bir göstergesi olduğu

Fatih
21.11.2012, 17:29
, 22.05.2011 günü saat: 20.00’da başlayan müsabakada Korcan Çelikay yapılan anlaşmaya sadık kalarak Fenerbahçe lehine olacak şekilde kalede başarısız bir oyun sergilediği, müsabaka sonrası Korcan’ın İstanbul’a gelerek Y.Turanlı ile buluştuğu, 31.05.2011 günü ise Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı’nın İlhan Ekşioğlu ile ofisinde buluştukları, şahıslar buluşmadan ayrılırken Yusuf Turanlı’nın ceket cebinde dışarıdan fark edilecek derecede kabarık beyaz bir zarfın olduğunun görüldüğü, buluşmadan birkaç saat sonra Yusuf Turanlı’nın Korcan’la buluştuğu, yine 07.06.2011 günü saat:14.40’ta Yusuf ile Abdullah’ın, İlhan Ekşioğlu’nun ofisine giderek buluştukları, saat:14.51’de ofisten ayrıldıkları, şahıslar binadan ayrılırken Abdullah Başak’ın sağ kolu ile göğsü arasında tuttuğu ve üzerinde Güllüoğlu yazılı, içerisinde destelenmiş şekilde para olduğu değerlendirilen beyaz renkli naylon poşetin, Yusuf Turanlı’nın sol kolu ile göğsü arasında bükülmüş vaziyette içi boş beyaz ve yeşil renkli karton çanta olduğunun görüldüğü, bu buluşmalarda Sivasspor – Fenerbahçe müsabakası öncesi varılan şike anlaşması gereği Korcan Çelikay ve Yusuf Turanlı’ya ödenmesi gereken paranın verildiğinin anlaşıldığı, bu süreçte Korcan Çelikay’ın kardeşi İlhan Çelikay’ın yapılan bu görüşmeler sırasında Yusuf Turanlı ile Korcan arasındaki bağlantı ve irtibatı sağladığı, kendileriyle birlikte hareket ettiği

Fatih
21.11.2012, 17:30
D-ALİ KIRATLI ARACILIĞIYLA YAPILAN ŞİKE FAALİYETLERİ

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; 22.05.2011 günü Sivas’ta oynanan Sivasspor – Fenerbahçe futbol müsabakasında, Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütü tarafından, Sivas Sporlu futbolcular Mehmet Yıldız ve Korcan Çelikay ile para karşılığında maçta kötü oynamaları için şike amaçlı anlaşıldığı, ayrıca Sivas Spor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile de şike anlaşmasına varıldığı, Aziz Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda hareket eden şüpheliler İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ali Kıratlı, Tamer Yelkovan, Ahmet Çelebi, Bülent İbrahim İşcen, Abdullah Başak, Yusuf Turanlı, Fatih Akbaba ve Bülent Uygun’un bu şike faaliyetlerinin içerisinde aktif olarak bulundukları ve tüm süreci birlikte koordine ettikleri, şüphelilerden Faruk Taşseten’in; Ahmet Çelebi’nin şike faaliyetleri yürüttüğü süreç içerisinde, şüpheli İlhan Çelikay’ın da; Korcan Çelikay ile şike amaçlı görüşülüp, anlaşılması sürecinde kendileriyle birlikte hareket ettikleri ve eyleme yardımcı fail olarak katıldıkları belirlenmiştir.

Fatih
21.11.2012, 17:32
ŞAMPİYONLUK SONRASI GÖRÜŞMELER

Aziz Yıldırım liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün; ligin 2.yarısında gerçekleştirdiği ve yukarıda ayrıntılı şekilde anlatılan şike/teşvik pirimi eylemlerinin akabinde, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor – Fenerbahçe maçından sonra amacına ulaşarak şampiyonluğu elde ettiği, şampiyonluk sonrası Aziz Yıldırım’ın katıldığı televizyon programlarında; örgüt üyelerinin ve bu eylemlere katılanların anlayacağı biçimde ve şifreli şekilde, İlhan Ekşioğlu’nun; perde gerisindeki faaliyetlerini ve gayretlerini övdüğü, bazı örgüt üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde de bu girişimlere dem vurulduğu, bu bağlamda 24.05.2011 günü Star Tv isimli televizyon kanalında yayınlanan Arena isimli programa katılan Aziz Yıldırım’ın; Uğur Dündar’ın “ Hem Fenerbahçe camiasına hem de Türk futbol kamuoyuna söylemek istediğiniz bir şey var mı?” sorusuna verdiği cevapta; “Bizim kulüpte o işin aslında büyük kısmını çözen ama ortada görünmeyen insanlar var isimsiz kahramanlar var.Yönetimde de var o tip arkadaşlarımız. Hepsine burdan hem saygılarımı sunuyorum hem teşekkür ediyorum“ dediği, program sonrasında şüphelilerden Abdullah Başak’la Yusuf Turanlı arasında yapılan bir görüşmede, Abdullah’ın;“…Dün gördün mü başkan ne diyor televizyonda Arena’da,…esas diyor Fenerbahçe’nin şampiyonluğuna katkıda bulunan gizli kahramanlara çok teşekkür ediyorum” dediği, Yusuf’un; “İlhan Ekşioğlu, çok çalış.. abi”, (tape:3209) diyerek Aziz Yıldırım’ın bu programda İlhan Ekşioğlu’nun şike faaliyetlerini övdüğüne işaret ettiği anlaşılmıştır.

Fatih
21.11.2012, 17:38
13.05.2011 günü saat:19.39’da Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı aradığı görüşme(tape:3142);
Abdullah: “Yarın sabah 9 buçukta Kalamış’ta buluşmamız lazım,… BİR NUMARA SENİNLE GÖRÜŞECEK,…ama kimse bilmesin DEREAĞZI var ya” dediği,

14.05.2011 günü saat:17.19’da Abdullah Başak’ı Yusuf Turanlı’nın aradığı görüşme(tape:3147);
Yusuf’un: “..abi benle onunla ilgili konuşmasınlar abi ya...” dediği, Abdullah’ın: “…yarın SENİ BİR NUMARANIN YANINA GÖTÜRECEK,…BİR NUMARA BİLE ONA DEDİ Kİ,…sizi başkası çağırırsa gidip görüşmeyin,…ben bu işlere girmiyorum deyip konuyu kapatıp atın” dediği,

Fatih
21.11.2012, 17:39
Sanık İlhan, Cemil Turhan’a yanında Abdullah Başak ile Yusuf Turanlı’nın (o sana söyledim çocuk) yanında olduğunu, geldiğinde şike konusundan konuşmamaları istemektedir. İlhan’ın “o sana söyledim çocuk” diye kasdettiği kişinin Yusuf Turanlı olduğu, Yusuf’un Korcan’ı ararken cep telefonunun, “2753448307 - opr:Turkcell(FBMAR7) - FENERBAHÇE SUKRU SARAÇOĞLU STADI KIZILTOPRAK (FBAHCE STADI MARATON OKUL) KADIKÖY,İSTANBUL” noktasındaki baz istasyonundan sinyal vermesinden anlaşılmaktadır.. Bununla birlikte 3140 nolu tapede Abdullah’ın Yusuf’a, “…locada beraber seyredeceksiniz” ve İlhan’ın Abdullah’a, “…yarın dedim adam bana geliyor beraber maç seyredeceğiz dedim” sözlerinden Yusuf ile İlhan’ın, Fenerbahçe Stadında Ankaragücü müsabakasını İlhan Ekşioğlu’nun locasında seyrettikleri ve şike faaliyetine ilişkin görüşme yaptıkları anlaşılmaktadır.

Fatih
21.11.2012, 17:39
İlhan Yüksel Ekşioğlu ile Yusuf Turanlı arasında geçen, adeta sezon sonu muhasebesi mahiyetinde olan ve Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasında değerlendirilen 3761 nolu tape de (Kls 23 Dizi 211), yürütülen şike ve teşvik faaliyetleri nedeniyle sanıklar arasındaki kazanç ve menfaat paylaşımını konu almaktadır. Söz konusu görüşme, örgütün sürekliliğini de ayrıca ortaya koymaktadır. Hatta Abdullah Başak’ın içinde yer aldığı şike ve teşvik eylemleri nedeniyle Yusuf Turanlı’dan ekstra para aldığını duyan İlhan Ekşioğlu, bu konudaki emeğine (!) karşılık Abdullah Başak’a Mini Cooper marka araç aldığını söyleyerek kızmaktadır

Fatih
21.11.2012, 17:40
Bununla birlikte Sanıklardan Yusuf Turanlı’nın çok sayıda şike ve teşvik eylemi içerisinde yer alması, bu yönde özellikle Abdullah Başak ile birlikte İlhan Ekşioğlu’ndan aldıkları talimatları derhal uygulamaya başlayıp bir an için tereddüte dahi düşmemeleri, örgüt içerisinde yer aldıklarının bir başka kanıtıdır. Nitekim 13.05.2011 günü saat:19.39’da Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı aradığı görüşme;
Abdullah: “Yarın sabah 9 buçukta Kalamış’ta buluşmamız lazım,…(A. Yıldırım’ı kastederek) Bir numara seninle görüşecek,…ama kimse bilmesin Dereağzı var ya”. (tape:3142)

13.05.2011 günü saat:19.46’da Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı aradığı görüşme;
Abdullah’ın; bir önceki görüşmede geçen buluşma konusunun Pazar gününe kaldığını belirttiği, Yusuf’un: “(Aziz Yıldırım’ı kastederek) İmparator çağırıyorsa gideriz ayıp ediyorsun,…alacakmı beni kanatlarının altına” dediği, Abdullah’ın: “Abi dedim tek yetkili bu arkadaşı kılalım,…tamam dedi o artık kardeşimiz dedi” dediği, (tape:3143) dikkate alındığında sanık Yusuf Turanlı'nın "…alacakmı beni kanatlarının altına” bu beyanı ile örgüt üyeliği hususundaki kararlılığını ve isteğini dile getirmiştir

Fatih
21.11.2012, 17:41
YUSUF TURANLI’NIN 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU:

Sanık Yusuf Turanlı’nın adresinde yapılan aramada; “1 adet kabza kısmında SW ibaresi bulunan ve kabza alt kısmında 49680 ibareleri bulunan toplu olarak tabir edilen tabanca, 1 adet sürgü kısmında R.B. Mod. 70 Made İn İtaly ve 5555 ibareleri bulunan tabanca, tabancaya takılı vaziyette 1 adet şarjör, şarjöre basılı vaziyette 8 adet M.K.E. 9P ibareli fişek, 4 adet M.K.E. 45 Auto ibareli fişek ve bu fişeklerin basılı olduğu 1 adet Pachmayr ibareli şarjör, 2 adet şarjör” ele geçirilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi Başkanlığı istanbul Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü’nün 03.07.2011 tarih ve BLS-2011/7521 Uzmanlık sayılı, Kls 68 dizi 301 de bulunan Ekspertiz raporunda, 49680 ibareleri bulunan toplu olarak tabir edilen tabanca ile sürgü kısmında R.B. Mod. 70 Made İn İtaly ve 5555 ibareleri bulunan tabancanın her ikisin de kalibre ve tipine uygun fişekleri patlattığı, 6313 sayılı Yasa’ya göre yasak niteliği haiz silahlardan olduğu, aynı yasanın 12/4. maddesi kapsamında vahim nitelikte silahlardan olmadığı belirlenmiştir.
Şu hale göre sanık Yusuf Turanlı’nın 6136 sayılı Yasa kapsamında yasak niteliği haiz silah bulundurduğu anlaşıldığından eylemine uyan anılan yasanın 13/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir.

Fatih
21.11.2012, 17:41
06.03.2011 GÜNÜ BURSA’DA OYNANAN BURSASPOR–İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ

06.03.2011 günü saat:12.11’de Ali Kıratlı’ya, Yusuf Turanlı’nın gönderdiği mesajda(tape:2230);
“Rahat Izle Macı :)” yazdığı,
Trabzonspor-İBB Spor ve İBB Spor-Fenerbahçe müsabakalarında da şike ve teşvik suçunu işleyen yapan sanık Yusuf Turanlı, buruda da eyleme dahil olduğu Ali Kıratlı’ya gönderdiği yukarıdaki mesaj ile çok rahat anlaşılmaktadır.

Fatih
21.11.2012, 17:42
06.03.2011 günü saat:18.49’da Ali Kıratlı’yı, Yusuf Turanlı’nın aradığı görüşme(tape:2239);
Yusuf:“Ben noldu benim iş diyor tamam dedim ya…İbo tamam dedim oğlum ağızdan laf”, Ali:“Tamam salı çarşamba hallederiz o işi gideriz beraber”, Yusuf:“Aynen tamam abi” , Ali: “Önemli olan BURADA ÖKÜZÜN BÜYÜĞÜNÜ AHIRDA UNUTMAYALIM…bu bir şey değil”,
Söz konusu Bursaspor-İBB Spor müsabakasında, iletişim tutanaklarında adları geçen sanıklar tarafından teşvik fiilinin gerçekleştirildiği sabittir.

Fatih
21.11.2012, 17:42
6222 SAYILI YASA SONRASI ŞİKE VE TEŞVİK SUÇLARI :
11.05.2011 TARİHİNDE BEŞİKTAŞ-İBB SPOR ARASINDA OYNANAN 49. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE ŞİKE YAPILMASI

Spor kulüpleri açısından, kendi ülkelerinde şampiyon olmalarının yanı sıra gerek maddi gelir, gerekse prestij yönünden Avrupa liglerine katılmalarının da önem arz ettiği, 2011-2012 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Ligi'nde 3 olmak üzere, Avrupa Kupalarında ülkemizi toplam 5 takımın temsil edeceği, UEFA Ligi'ne Ziraat Türkiye Kupasını kazanan ve ligi 3. ve 4. sırada bitiren takımların katılacağı, Süper Lig'in 2010-2011 sezonuna bakıldığında; ligin 34 haftalık maratondan oluştuğu, 32. hafta karşılaşmaları sonunda Fenerbahçe'nin 76 puanla lig birincisi olduğu, Beşiktaş ve Kayserispor'un 50 puanda olduğu, Beşiktaş'ın averaj üstünlüğü ile ligin 5. sırasında yer aldığı, oluşan bu tabloya göre, ligin son 2 hafta maçlarında Beşiktaş'ın puan kaybetmesi halinde Avrupa Kupalarına katılamama durumunun ortaya çıktığı, bu sebeple Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak UEFA Ligi'ne gitmeyi garantilemek istediği,

Fatih
21.11.2012, 17:42
11.05.2011 günü Kayseri’de Beşiktaş-İBB Spor futbol takımları arasında 49. Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının oynanacağı, karşılaşmadan hemen önce mayıs ayının başlarında, sanıklar Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu'nun, Yusuf Turanlı ile irtibata geçtikleri ve İBB Spor futbolcuları İbrahim Akın ve İskender Alın'a Beşiktaş yönetiminin transfer teklifini iletmesini istedikleri, bunun üzerine Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'ı ve İskender Alın'ı arayarak Beşiktaş'ın transfer teklifini ilettiği, her iki futbolcunun da bu teklifi kabul ettiği ve transfer ile ilgili şartları takip etmesi için Yusuf Turanlı'ya yetki verdikleri,

Fatih
21.11.2012, 17:43
Bu bağlamda sanıkların, şike anlaşmasının varlığına işaret eden iletişim tespit tutanaklarına bakıldığında;
04.05.2011 günü saat:14.20’de Yusuf Turanlı'yı, Tayfur Havutçu'nun aradığı görüşme(tape:3372);
Yusuf: "Daha aramadılar bizi şey", Tayfur: "Şimdi burdaydılar çıktılar 5 dakika önce, bunun bi yerden uzaktan akrabası çıkmış herhalde Kemal, babasına bir şey göndermişler herhalde, sen nasıl istiyorsan biz şimdi bak bu yani bu Akın ile İskender’i, ben söyledim şimdi, onu kesinlikle şey yapmak istiyorlar ikisini", Yusuf: "Almak istiyorlar", Tayfur: "Kesin yani hani, şimdi bu maçla falan alakası yok yani onun için, İbrahim Akın’ı ben istiyorum çünkü yani", Yusuf: "İbrahim Akın ile İskender’in benim olduğunu bütün Türkiye biliyor, çocuklar hemen gelmek istiyor hocam hiçbir sıkıntı yok yani, İskender şuan senin yanında yani o derece”,
Sanık Serdal Adalı duruşmadaki savunmasında; “Mart ayı sonlarında teknik direktörümüz Tayfur HAVUTÇU ile yaptığımız görüşmede, futbol takımımızda tüm futbolcu eksiklerimizin çıkarılması ve yeni sezonda istediği futbolcuları bize bildirmesinin futbol komitesi olarak beraber çalıştığım Cengiz Zülfikaroğlu ile ilettik. Sonraki hafta başı Ümraniye tesislerinde yaptığımız toplantıda içinde İbrahim AKIN, İskender ALIN'ın da olduğu on bir , on iki futbolcunun isimlerini, Tayfur hocanın bize verdiği listeden belirledik” şeklide beyanda bulunmuştur.

Fatih
21.11.2012, 17:43
Sanık Tayfur Havutçu ise Yusuf Turanlı ile arasındaki yukarıdaki görüşmeye ilişkin olarak duruşmadaki savunmasında; “bu görüşmede İbrahim Akın'ın transferini bizzat şahsımın istemesi üzerine transfer komitesinin İbrahim Akın'ı transfer etmek istediğini iletiyorum” demektedir.
Sanık Tayfur savunmasında İbrahim Akın’ın transferini bizzat kendisinin istediğini söylerken, İskender Alın’ı ise kulübün istediğini söylemektedir. Serdal Adalı ise savunmasında, her iki futbolcunun da teknik direktör Tayfur tarafından verilen transfer listesinden seçildiğini beyan etmektedir. Bu durum dahi başlı başına göstermektedir ki, esas amaç her iki futbolcunun transferi değil, kupa finali öncesinde transferler edilecekleri bahanesiyle şike yapmaktır

Fatih
21.11.2012, 17:44
04.05.2011 günü saat:14.26’da Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'ı aradığı görüşme(tape:3117),:
Yusuf "Hoca aradı beni, Tayfur, ismini de, saat önce yönetime söylemiş bu adamı kesinlikle istiyorum diye, çocuklarla konuş dedi fikirleri ne dedi ben yalandan arıyorum seni tamam mı, sakın dedi bu maçla alakalı falan değil sakın dedi kimsenin aklına öyle bir şey gelmesin dedi", İskender: "Şartları uygun olursa gideriz", Yusuf: "Aynen öyle şimdi benim telefonumu verecek akşam çünkü bu konularla ilgili, ona göre şey yapacağız yani tamam mı"
Sanık Yusuf, Tayfur’dan aldığı sözde transfer etme arzusunu hemen İskender’e iletmekte, üstelik Tayfur’un İskender’i kendisinin istediğini bildirmemesine karşın bu konuda da İskender’i ikna etmek adına gerçeği söylememektedir.

Fatih
21.11.2012, 17:44
Bu görüşmenin hemen ardından da saat:14.28’de Yusuf Turanlı’nın İbrahim Akın’ı, aradığı görüşme(tape:3527):
Yusuf: “Hoca aradı beni Tayfur hoca, yönetimle konuşmuş, seninle İskender’in ismini vermiş, kesinlikle istiyorum diye tamam mı, yönetimde sen istiyorsan alacağız o zaman demiş yalnız dedi sakın dedi ben dedi bu maçla alakalı falan filan dedi aramıyorum benim dedi tarzımı biliyorsun biz seninle bu konuyu daha önceden konuşmuştuk dedi yani anladın mı sakın dedi öyle bir şey aklınıza gelmesin dedi, ne düşünürler dedi gelmekle ilgili bende sana bi sorayım dedim yani herhalde şartlar oluşursa her türlü geliriz yani doğru mu”, İbrahim: “Sen biliyorsun Beşiktaş’a yani yarım kalan bir şeyim var dedim ya sana”, Yusuf: “Okey söylüyorum ben

Fatih
21.11.2012, 17:44
06.05.2011 günü saat:20.18’de Yusuf Turanlı'nın, İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda(tape:3385);
"Tek gelkı baska bıseyde konusmam lazım senle" yazdığı,

06.05.2011 günü saat:20.20’de Yusuf Turanlı'yı, Ahmet Ateş'in aradığı görüşme: (tape:3386)
Ahmet: "Ahmet ben Beşiktaş kulübünden, Bursa’dayız İbo aradımı seni abi", Yusuf: "Söyledi bana arayacak seni diye", Ahmet: "Yarın işin yoksa bir Bursa tarafına gelmen mümkün mü, yakınlaşınca ararsın beni ama 2’de burada olursan birde yalnız geleceksin abi", Yusuf: "Tamam tamam okey".

06.05.2011 günü saat:20.23’de Yusuf Turanlı'ya, İbrahim Akın'ın gönderdiği mesajda, (tape:3387);
"10 gibi transfermi" yazdığı
06.05.2011 günü saat:20.24’de Yusuf Turanlı'nın, İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda(tape:3388);
"Evet onemlı dıorum valla:)" yazdığı,
06.05.2011 günü saat:20.27’de Yusuf Turanlı'nın, İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda(tape:3389);
"Tamam olsun onla gel bıgcefe gecerız beraber 2 dakka konusuruz" yazdığı,
06.05.2011 günü saat:20.28’de Y.Turanlı'nın, İ.Akın'a gönderdiği mesajda (tape:3390);
"Ok beklıom cok onemlı cunku:)" yazdığı,

06.05.2011 günü saat:21.05’de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'ı aradığı görüşme (tape:3391):
Yusuf: "Ben yarın Bursa’ya gidiyorum, beni çağırdılar, Beşiktaş maçları orada ya yarın, 2’de otele çağırdılar beni", İskender:"Haydi hayırlısı abi ya inşallah iyi", Yusuf:"Yetkilerin bende doğrumudur", İskender: "Doğrudur her zaman her yerde", Yusuf: "Yarın oradayım 2’de görüşmeye gidiyorum".

07.05.2011 günü saat:23.47’de İbrahim Akın’ın, Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme:
İbrahim: "Bi at ismi ögrendim de, Adalı’nın üstüneymiş bir at ismi", Yusuf: "Ya tahmini kaç para ederki o at", İbrahim: " 200 milyardan aşağı etmez abi, ne dedi ki", Yusuf: "Birşey demedi yarın bir çay kahve içeriz ya ben söylerim ya", İbrahim: "Şeyle ilgili bir problem yok ama demi o çarşamba ile ilgili, hani birşey söylemiyorlar demi", Yusuf: "Ya diyor ki şu bi gidelim Avrupa’ya diyor beraber gidelim diyor", İbrahim: "Ama işte yani düşünsene Apo ya o kadar emek vermiş demi", Yusuf: "Apo mutlu be abicim finalde o yarı finale çıktığına mutlu ya, o kendi söyledi zaten”, (

Fatih
21.11.2012, 17:45
09.05.2011 günü saat:15.42’de Yusuf Turanlı’ya Ahmet Ateş’in gönderdiği mesajda (tape:3864);
“Abı bana onlar atcı gelıcek dedılerde ıst donunce gorusecegız dıye yanlıslık yok dımı” yazdığı,

09.05.2011 günü saat:15.47’de Yusuf Turanlı'nın, Serdal Adalı’yı aradığı görüşme(tape:3402):
Serdal: "Kaçta o arkadaşın uçağı ya", Yusuf: "Gittiler başkanım, ama bilgi bende yani bir görüşürsem", Serdal: "E nereye geçelim", Yusuf: "Ben Etiler tarafındayım istediğiniz yere gelirim", Serdal: "Buradan çıkayım seni arayayım",
Yusuf Turanlı, sanık Serdal Adalı ile görüşmeye gitmeden önce, sanıklar İbrahim Akın ve İskender Alın’a gönderdiği mesajlar ile müsabakada rahat olmalarını ve kupayı almak için mücadele etmemelerini istemektedir.

Fatih
21.11.2012, 17:45
Bu bağlamda;
09.05.2011 günü saat:15.49’da Yusuf Turanlı'nın, İbrahim Akın’a gönderdiği mesajda(tape:3539);
"soder one olayına ok dımı. ok olursa sorun yok yane:)" yazdığı,

09.05.2011 günü saat:15.52’de Yusuf Turanlı'nın, İbrahim Akın’a gönderdiği mesajda(tape:3540);
"sıkmıcan ıste ya relax:) zaten adamlar kesın alcaz dıolar:)" yazdığı,
Yusuf Turanlı, İbrahim Akın’a gönderdiği bu mesajda “sıkmıcan işte relax” diyerek, Beşiktaş ile oynayacakları kupa finalinde kazanmak için oynamamasını, rahat olmasını istemekte, zira kesin olarak transfer edeceklerini iletmekte.
09.05.2011 günü saat:15.57’de Yusuf Turanlı'nın, İbrahim Akın’a gönderdiği mesajda(tape:3541);
"fınal bıle buyuk olay zaten:) gerek yok bence rahat olman lazım:)" yazdığı,
Yusuf Turanlı, söz konusu mesaj ile İBB Spor adına finalin bile büyük olay olduğunu, ancak kupayı Beşiktaş’ın alması gerektiğini çünkü İbrahim’in oraya transfer olacağını söylemektedir.

Fatih
21.11.2012, 17:45
09.05.2011 günü saat:15.58’de Yusuf Turanlı'nın, İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda(tape:3404);
"ben bırazdan bulusucam onlarla cunku:) ya yenı klubumuz kırmayalım onlarıda cunku gelecegımız:) hahahahaha" yazdığı,
09.05.2011 günü saat:16.05’de Yusuf Turanlı'nın, İbrahim Akın’a gönderdiği mesajda(tape:3542);
" bıze Adalı lazım gerısı yalan:) " yazdığı,
09.05.2011 günü saat:16.10’da Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda(tape:3405);
"ok dımı relax ve rahatsın macta:) gerek yok yenı yer onemlı bızım ıcın oralar gerıde kaldı:)" yazdığı,
Yusuf Turanlı, yukarıda İbrahim Akın’a gönderdiği mesajın benzerini İskender Alın’a göndermiş ve Beşiktaş ile oynayacakları kupa finalinde kazanmak için oynamamasını, rahat olmasını istemekte, İBB Spor takımının geride kaldığını önemli olanın yeni takımı Beşiktaş olduğunu söylemektedir.

Fatih
21.11.2012, 17:46
09.05.2011 günü saat:16.14’de İskender Alın'ın Yusuf Turanlı'ya, gönderdiği mesajda(tape:3406);
"oyle bisey yok:)) garanti yaparim ben isimi:))" yazdığı,
09.05.2011 günü saat:16.18’de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda(tape:3407);
"yaaaa yapma yaaa:) :) ya adamlar gelcek sımdı yanıma konusmaya ben rahat olun dıcem:) ya garantı dıolar yaa yenı takım hocamız kırmayalım" yazdığı,
09.05.2011 günü saat:16.20’de İskender Alın'ın,Yusuf Turanlı'ya gönderdiği mesajda;
"abi hocanin kalcagi ne malum kesin bisey yok ki garantide diil sadece bi laf var ortada soz var okdr persembe gunu vazgectik almioruzda diebilirler:)))" yazdığı, (tape:3408)
Sanık İskender, Yusuf Turanlı’nın kupa finalinde iyi oynamamasını isteyen bu mesajlarına karşılık, Tayfur Havutçu’nun takımın başında kalacağının garanti olmadığını, transfer edeceklerinin de kesin olmayıp ortada sadece bir sözün olduğunu söyleyerek olaya temkinli yaklaşmaktadır.

Fatih
21.11.2012, 17:47
09.05.2011 günü saat:16.21’de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda;
"hayır ya hoca kesın kesın kalıo sıkıntı yok:) adamlar yemın edıo aldık dıe ya garantı hıc sıkıntı yok yane:) bana guvensene ya sen:)" yazdığı, (tape:3409)
Yusuf ise İskender’in bu mesajına karşılık yukarıda gönderdiği mesajda, Tayfur Havutçu’nun kesin kalacağını, transfer edeceklerine dair yemin ettiklerini, kendisine güvenmesini söylemektedir.

Fatih
21.11.2012, 17:47
09.05.2011 günü saat:16.30’de Yusuf Turanlı'ya, İskender Alın'ın gönderdiği mesajda(tape:3410);
"sana guvenirim abi herzamn ama ben rahat diilim solim sen raht konus abi yaa sakatligi var oynamayabilir desene:)) arif ole dedi ztn:)" yazdığı,
09.05.2011 günü saat:16.35’de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda(tape:3411);
":) tamam ben rahat konusuorum sakatlıgı var dıom eger oynarsada rahat olun dıom ok mı:)" yazdığı,
09.05.2011 günü saat:16.43’de İskender Alın'ın, Yusuf Turanlı'ya gönderdiği mesajda(tape:3412);
"ikinci rahatta bi sikinti olabilir:)beni biliosn abi kolay kolay guvenmembi golden bisey olmaz yaaa:))))" yazdığı,
09.05.2011 günü saat:16.47’de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda(tape:3413);
tamam ok ole solıyım golu atar dıyım:) :) sorcaklar cunku bana sımdı:) :)" yazdığı,

Fatih
21.11.2012, 17:47
09.05.2011 günü saat:16.51’de Yusuf Turanlı'ya, İskender Alın'ın gönderdiği mesajda(tape:3414);
"yaniiii:))para lazim mecbur atcam:))" yazdığı,
09.05.2011 günü saat:16.51’de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda(tape:3415);
"ne kadar lazım sole:)" yazdığı,
09.05.2011 günü saat:16.57’de İbrahim Akın’ın, Yusuf Turanlı'ya gönderdiği mesajda(tape:3543);
"abi dusundum :) sen mactan sonra konus onlarla" yazdığı,
09.05.2011 günü saat:17.08’de Yusuf Turanlı'ya, Ahmet Ateş'in gönderdiği mesajda(tape:3416);
"abı ofıste beklıyolaar senı" yazdığı,
Sanık Ahmet Ateş; Yusuf’a, Serdal Adalı’nın ofiste kendisini beklediğini iletmekte aşağıdaki görüşme ile de Adalı Holding’in yerini tarif etmektedir.

Fatih
21.11.2012, 17:48
09.05.2011 günü saat:17.09’da Yusuf Turanlı'nın, Ahmet Ateş'e gönderdiği mesajda(tape:3417);
"okk" yazdığı,

09.05.2011 günü saat:17.14’de İbrahim Akın’ın, Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme(tape:3544):
Yusuf: "Abim Kıbrıs’taki senedi aldı yırttı", İbrahim: "Sezon sonu ben şu maç bitsin ondan sonra tamam ya", Yusuf: "Ha biz bittik zaten ya sen neyi biz anlaştık bitti yani sen rahat ol yani", İbrahim: "Bu maçtan sonra abi hiç işimiz olmaz ya", Yusuf: "O kulübe adam verirsem de ...ya sende biliyorsun beni valla biraz açık kapı bırakayım ya", İbrahim: "Biraz bırakta yani maçla ilgili birşey söyleme abi yani istiyor ama bu maç için yani çok sıktılar de yani sadece bunu bekliyorlardı de kusura bakmasınlar de", Yusuf: "Hafiften morelleri bozulmasın ya", İbrahim: "O zaman çok az bırak abi çünkü yani kupayı alacaz yani öyle gözüküyor", Yusuf: "Baktın iş terse döndü sensiz sende ona göre hareket onu söylemek istiyorum, akıllı olalım diye söylüyorum", İbrahim: "Anladım, anladın tamam", Yusuf: "Söyleyim mi Sedo one iyiymiş diye anlar o", İbrahim: "Bir tane atın iyiymiş de ismini verme ama", Yusuf: "O da o diyecek bana hemen zaten onundur diyecek", İbrahim: "Ben sana diyorum ki bu kupayı al bak neler oluyor seyret", Yusuf: "Ya almayalım öbür türlü daha güzel ya boşver", İbrahim: "O gün için bir şey söyleyemeyecem Yusuf abi sana, yani atmosfer önemli biyor musun o an ne olacağını biliyor musun", Yusuf: "Biraz rahatlat bi hafif, kimi oynatıyor İbo senden başka Tom", İbrahim: "Tom, Holosko,ya aynı ya kadro", Yusuf: "Tam bomba o zaman”,
Sanık İbrahim’in bu görüşmede, ikilem yaşadığı, İBB Spor’da oynayan futbolcu arkadaşlarının ve hocasının emeklerini boşa çıkarmak istemediği görülmektedir.

Fatih
21.11.2012, 17:48
09.05.2011 günü saat:17.25’de Yusuf Turanlı'yı, Ahmet Ateş'in aradığı görüşme(tape:3418):
Yusuf: "Şişli şeyinin karşısında kalıyor o zaman değil mi, oraya Kuveyt Türk var", Ahmet. "Oraya gelme oradan sağdan gir abi aradan hemen, o bak o galerilere gelmeden ilk sağdan gir abi, dümdüz aşağı doğru gidiyorsun hiç bir yere sapmadan ikinci sağdan Adalı Holding diye yazıyor", Yusuf: "Tamam oldu abi”,
09.05.2011 günü saat:18.05’de İbrahim Akın’a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda;
"2 mılyon euro vercekler.1 mılyon euro garantı mac bası felan 2 mıluon euro olcak herturlu verıcem dıo:)"yazdığı, (tape:3546)
09.05.2011 günü saat:18.12’de İbrahim Akın’a, Y. Turanlı'nın gönderdiği mesajda (tape:3547):
"kesınlıkle evet dıorum hayırlı olsun dıolar:)hersey super. Adalı benım oglum dıo:)" yazdığı,
09.05.2011 günü saat:18.21’de İbrahim Akın’ın, Yusuf Turanlı'ya gönderdiği mesajda(tape:3548);
" am abi slm sole :)" yazdığı,
09.05.2011 günü saat:19.22’de Yusuf Turanlı'nın, Tayfur Havutçu'yu aradığı görüşme(tape:3419):
Yusuf: "Bende şeylerle biraz kahve çay içtik, yine görüştüm he, tamamdır yani, herşey yolunda rahat ol", Tayfur: "Hayırlısı kardeş", Yusuf: "Çarşamba sababı ben arabayla gideceğim hocam, kalabalık gideceğiz”,
Sanık Yusuf; Tayfur Havutçu’ya, Serdal Adalı ile görüştüğünü, her şeyin yolunda olduğunu, rahat olmasını söylemektedir.

Fatih
21.11.2012, 17:48
09.05.2011 günü saat:20.27’de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'ı aradığı görüşme(tape:3420):
Yusuf: "Şişko…anlaştım…totel 1 buçuk trilyon tamam mı, tamam yani bitti yani", İskender: "Tamam tamam İbo, İbo’da tamam dedi benimki", Yusuf: "Holosko’yu oynatmıyorlarmış", İskender: "Evet ben oynuyorum, senin için son bir resital yapacağım", Yusuf: "Ya senin kalıbını si..eyim ben ya (gülerek)" İskender: "Herşey senin senin için Yusuf abi (gülerek)", Yusuf: "Aynen aynen dikkatli ol ama", İskender: "Sakatlanmam merak etme abi, ne zaman şey yapacaklarmış", Yusuf: "Önümüzdeki çarşamba perşembe hemen şey yapacaklar isteyecekler”,
Yusuf Turanlı; İskender Alın’a, transferi konusunda Beşiktaş ile anlaştığını, toplamda 1 buçuk trilyon alacağını söylemektedir. Sanık İskender bunun üzerine gülerek “senin için son bir resital yapacağım” sözü ile iyi bir performans sergileyeceğini söylemekte, Yusuf ise tam aksini istediği için gülerek “ya senin kalıbını si..eyim ben ya” şeklide küfrettiği görülmektedir

Fatih
21.11.2012, 17:48
09.05.2011 günü saat:20.39’da Yusuf Turanlı'yı, İbrahim Akın'ın aradığı görüşme(tape:3421):
Yusuf: "Senin şeylere bakıyor atlara, ya diyor bu niye arap atı almış kardeşim diyor, iyi güzel yani herşey yolunda güzel", İbrahim: "Benim atı söyledin mi sen", Yusuf: "Söyledim, okey,Orhan kendini ismini vermiş, Sedo", İbrahim: "Sedo One ne ki", Yusuf: "Öyle gülüyor vay kurnaz diyor vay, benim diyor en iyi en iyilerinden biri o diyor, feda olsun diyor", İbrahim: "Nasıl alacaklar ki Yusuf abi beni bizim hoca şey oldu galiba biraz çaktı, sorup duruyor bugün neşelisin deyip duruyor bana", Yusuf: "Önümüzdeki hafta arayıp söyleyecekler", İbrahim: "Şey Yusuf abi Kupayı alırsak ne olacak", Yusuf: "Seninle bir alakası olmasın önemi yok yani anladın mı", İbrahim: "Ulan pas o hep o şey yapacağız o zaman pas mas yapacağız", Yusuf: "Yani artık sen bilirsin işini ya, sen ayarlarsın bunu akıllı şekilde, hareket edersin ya"
İbrahim Akın bu görüşmede Yusuf Turanlı’ya, antrenörünün durumdan şüphelendiğini, kupayı almaları durumunda kendisini yine transfer edip etmeyeceklerini sormakta, Yusuf da, kupanın alınmasında kendisinin bir katkısı olmadığı sürece sorun olmadığını, ancak akıllı hareket etmesini iletirken, İbrahim de bunun üzerine “pas o hep o şey yapacağız o zaman pas mas yapacağız” diyerek sonuca giden bir hareket yapmayacağını söylemektedir. Bu görüşme, sanık İbrahim’in, Beşiktaş’a transfer olma karşılığında kupa finalinde takımı adına istenilen performansı göstermeyeceği noktasında şike teklifini kabul ettiğini göstermektedir.

Fatih
21.11.2012, 17:49
10.05.2011 günü saat:13.01’de Yusuf Turanlı'yı, İskender Alın'ın aradığı görüşme(tape:3549):
Yusuf: "Hayırlı olsun dedik hayırlı olsun", İskender: "Sağ ol abi teşekkür ederim", Yusuf: "Bak daha arama beni niye arıyorsun maçtan önce benim moralimi şey yapıyorsun", İskender: "İnönü’deki maçı nasıl izlemişsin aynı öyle bir maç izleyeceksin, puroyu yak karışma gerisine", Yusuf: " (gülüyor) Biz beraber yakarız puroyu rahat ol sen, şeyde kimi oynatıyor stoperler", İskender: "Metin ile Can oynar ya" Yusuf: "Kaleye yine Hasagic’i aldı", İskender: "Tabiki de", Yusuf: "Konuştum, ben", İskender: "Tamam abi hiç merak etme, izleteceğim sana”,

Fatih
21.11.2012, 17:49
11.05.2011 günü saat:00.21’de İbrahim Akın’ın, Y. Turanlı'yı aradığı görüşme(tape:3549);
YUSUF TURANLI : Alo
İBRAHİM AKIN : Yusuf abi ne yapıyorsun
Y.T : İyi canım sen
İ.A : Neredesin
Y.T : Evde
İ.A : Ne zaman geliyorsun sen
Y.T : Sabah çıkıyorum
İ.A : Valla
Y.T : He
İ.A : Kaç saat sürüyor oradan
Y.T : Valla 6 saat falan diyorlar da öyle yavaş yavaş geleceğiz biz ya kahvaltı edip falan, sen ne yapıyorsun
İ.A : Abi bende şimdi başkanın yanından çıktım ya
Y.T : Ne diyor
İ.A : ... valla
Y.T : Ne diyor
İ.A : Valla abi neler söylemiyor ki a..ına koyayım
Y.T : Mesela
İ.A : A..ına koyduğumun oğlu abi çıkacağız yapacak bir şey yok ya konuştuk yani şimdi birde ne diyorsun biliyor musun maçı alırsam diyor
Y.T : Ne diyor
İ.A : Pirim vereceğim sana diyor aramızda kalsın da yani ... diyor yani bu kadar geldik şey yaptık bayağı bayağı söylüyor abi şey yani Yusuf abi oynayacağım yani söyleyeyim sana da onu söyleyeyim dedim ya

Fatih
21.11.2012, 17:49
Y.T : Valla
İ.A : Valla oynayacağım abi aramızdan kalsın yani sen bir şey söyleme kimseye de
Y.T : Daha bu saatten sonra bir şey söyleyemem ki zaten ya
İ.A : Değil mi
Y.T : Öyle bir şey söyleyemem daha yani
İ.A : Tamam abi
Y.T : Hayır yani şey oluruz yani
İ.A : Ne
Y.T : Yani tamam dedik ya ondan sonra rezil oluruz adamlara
İ.A : Ama tamam da abi yani yapacak bir şey yok ki burada sonuçta kupa finaline çıkıyoruz yani değil mi
Y.T : Tabi canım hayır
İ.A : Hiçbir garantisi yok elimizde onların da bir garantisi yok yani onlarda şeyin sonunu buluyorlar abi yani değil mi maça gelirken olur mu ister istemez insanın şeyi dağılıyor ben hocayı yarın .... biliyor musun sırf o yüzden
Y.T : Biliyorum canım hayır biliyorum ben oradaydım ya öyle konuşunca tamam dedim onlarda rahatladı tamam dediler yani

Fatih
21.11.2012, 17:50
İ.A : Ama işte maç var abi nasıl olacak
Y.T : Zaten onun için konuştuk ya onu
İ.A : He işte öylede bir şey var amına koyayım anlamıyorum niye böyle yapıyorlar anlamıyorum abi ya valla bundan önce niye bitirmiyorlar değil mi
Y.T : Hayır adam yemin ediyorum dedi ki sizi arayacaktık dedi ondan sonra dedi şimdi bu maç öncesi niye böyle bir şey yapıyorsunuz diye derler diye aramadık yemin ediyorum dedi
İ.A : Ha
Y.T : Yoksa biz kesin arayacaktık dedi yani bizim o konu da bir şeyimiz yok dedi şüphemiz de yok dedi ondan sonra yani hiçbir şekilde de yok dedi biz arayacaktık dedi önümüzde ki çarşamba perşembe dedi hani 3 - 5 gün geçsin ki dedi öyle arayıp isteyeceğiz dedi çarşamba perşembe en geç dedi arayıp dedi isteyeceğiz dedi başka bir şeklimiz yok zaten
İ.A : Peki Yusuf abi biz yenersek ne olacak
Y.T : Valla bilmiyorum
İ.A : A..ı g..tü dağıtacak ortalık değil mi
Y.T : Yani bilmiyorum ki ne olur
İ.A : Hani bizden değil de yani Beşiktaş tarafından düşününce
Y.T : ... yani sonuçta
İ.A : Bizim tarafımızdan değil de onların tarafından yani kıyamet kopar yani
Y.T : Ee öyle tabi öyle tabi
İ.A : Öyle de bir şey var yani şimdi Tayfur hocanın durumu kritik Avrupa ya gidemeyecek takım aptal gibi olacak herkes öylede bir şey var
Y.T : Yani

Fatih
21.11.2012, 17:50
İ.A : YA SEN YİNE BİR ŞEY SÖYLEME ABİ BEN BİR ŞEYLER YANİ OYNARIM BAKTIM ÇOK ŞEY YANİ BÖYLE BAKTIM ÇOK LARÇ
Y.T : Öyle dedim artık
İ.A : ÇOK LARÇ OLUYOR TAMAM DERİZ YANİ AMA ÖBÜR TÜRLÜ OLURSA ABİ VALLA HANİ TERS BİTEBİLİR YUSUF ABİ (Gülüyor)
Y.T : Ne bileyim ben seninle konuştuktan sonra öyle dedim yoksa
İ.A : Aramazlar herhalde seni maçtan sonra aramazlar herhalde seni, ararlar mı
Y.T : Ya şeylerle biter benim ilişkim biter yani ondan sonra
İ.A : Değil mi
Y.T : Tabi canım biter yani, yani ben öyle konuşunca garanti deyince ya adamların bir sıkıntısı yok adamlar dedi ki biz dedi bunu keşke dedi 1 ay önce yapsaydık dedi
İ.A : Ya
Y.T : Keşke dedi orada hata bizde dedi, şimdi dedi arasak dedi yani bu o gün ilk aradıklarında bu sefer dedi bunlar dedi yanlış anlayacak dedi ortalığı karıştıracaklar dedi
İ.A : Yani
Y.T : Ama bizim bir sıkıntımız yok ki dedi biz şey gibi söz veriyoruz dedi yani bu kesin bitecek bu iş dedi öyle veya böyle bitecek dedi hiçbir sıkıntımız yok dedi biz kesinlikle alacağız dedi yani bitecek dedi bu iş yani anladın mı

Fatih
21.11.2012, 17:50
İ.A : Yenersek almayacaklar mı (Gülüyor)
Y.T : HAYIR YA ONU SÖYLEMİYOR O ÖYLE BİR ŞEY YOK ÖYLE BİR ŞEY YOK KEŞKE DEDİ OYNAMASA İKİSİ DE DEDİ
İ.A : Ama abiciğim
Y.T : Keşke dedi
İ.A : Yani şimdi benim durumum öyle bir durum ki 3,5 sene önce bunlar biliyorsun beni sattı ya Yusuf abi ya
Y.T : Ya bunların alakası yok tabi bunlar yok ki
İ.A : Olmaz olur mu Yusuf abi başkan vardı ya beni sat dediler ya kolay mı ya
Y.T : Ya hoca diyor işte hoca diyor satıyorlar yani ha bu her yerde böyledir ya
İ.A : Tamam ben seviyorum abi de ben buraya kadar Yusuf abi emek verdim şimdi neler yaptım sen gördün ya
Y.T : Abi sen nasıl istiyorsan öyle yap İbo benim için fark etmez abi ben senin için yani ben senin kafanı karıştırmayayım
İ.A : ... sonuçta ... yani
Y.T : Yok yok kafanı karıştırmayayım oğlum ben öyle bir şeye girmem biliyorsun yani ben orada hani şeyde verdik ya adını söyle hani
İ.A : Tamam abi ama final maçı bu Yusuf abi ya
Y.T : Öyle
İ.A : Hani öyle yapıp ta sen böyle yap da olmaz da o kurallar uyar mı abi ya
Y.T : Öyle bir şey demiyor ki zaten öyle bi şey demedi yani rica ettiler anladın mı böyle böyle dediler yoksa öyle bi zorlamaları veya bir şey olmadı yani
İ.A : Ha tamam o zaman
Y.T : Hayır öyle senle ben konuştuktan sonra da ben orada okeyi verdim ya hani hayırlı olsun diye
İ.A : He
Y.T : Ondan sonrası kötü keşke orada demeseydim problem yoktu o zaman diyecektik ki böyle böyle
İ.A : Hım
Y.T : İsterseniz alın isterseniz almayın yani oraya getirdik lafı yani ondan sonra öyle olunca bu sefer şey olur diye yoksa baştan deseydik adını söyle siktir et hani abi yani maç bitsin atıyorum maçtan sonra konuşalım

Fatih
21.11.2012, 17:51
İ.A : HAYIR ŞÖYLE BİR ŞEY YAPAR MIYIZ YUSUF ABİ ŞİMDİ BEN İYİ OYNADIM 2 GOL ATTIM BİR ASİST YAPTIM ALDIK KUPAYI ONDAN SONRA SENİ ARARLAR MI
Y.T : YA BENİ DAHA ARAMAZLAR ONDAN SONRA YANİ BELKİ SENİ ARARLAR SENİ ŞEY YAPARLAR ATIYORUM ALIRLAR EDERLERDE BENİM ŞEYİM GİDER ONDAN SONRA BENİM BEN TOTO OYNAMIŞ OLURUM ANLADIN MI...
Ya beni daha aramazlar ondan sonra yani belki seni ararlar seni şey yaparlar atıyorum alırlar ederlerde benim şeyim gider ondan sonra benim ben toto oynamış olurum anladın mı ...
İ.A : Ama sonuçta sen benim menajerimsin ne olacak
Y.T : Abi olur mu ya sonuçta beni daha ondan sonra dikkate alırlar mı adamlar ben orada tamam demişim hani konuşup da
İ.A : Ama ben ne yapayım yani diyeceksin abi o kadar da benim şeyim yok ki diyeceksin futbolcu sonuçta diyeceksin yanınızda konuştum dersin yani benim üstüme at abi at at

Fatih
21.11.2012, 17:51
Y.T : Sen nasıl biliyorsan yani
İ.A : Yani ters bir şey olursa çünkü Yusuf abi ben yani 2 tane golüm var ya öğlede bir durum var anladın mı abi buradan gelecek dünya kadar pirim var Yusuf abi ben şimdi bunları nasıl çöpe atayım ya
Y.T : Tamam yavrum benim sen nasıl istersen
İ.A : Şeyini düşün Yusuf abi bunun finalin kupayı aldın mı seni arayacak takımları düşün yani
Y.T : Tamam tamam sen hiç kafana bulandırma sen yani nasıl istiyorsan öyle yap ben uyarım sana yani benim için fark etmez
İ.A : Yani Yusuf abi dünya para alacağız ya, valla bak dünya para alacağız yani
Y.T : Tamam ben sana uyarım yavrum
İ.A : Tamam
Y.T : Yani
İ.A : Ondan sonra Trabzon maçından sonra gideriz Kıbrıs a bir hafta gelmeyiz a..ına koyayım (Gülüyor)
Y.T : Daha zaten ben daha onları aramam zaten bu saatten sonra daha beni de aramazlar zaten
İ.A : Aramazlarsa aramasınlar a..ına koyayım baktık ters gidiyor ters gittiğinde de yapacak bir şey yok değil mi
Y.T : İşte o zaman hayır, ben yarın söylerim en kötü onlara ya yapacak bir şey yok ne yapayım öyle derim yani
İ

Fatih
21.11.2012, 17:51
İ.A : De ki o zaman ne de biliyor musun Yusuf abi
Y.T : He
İ.A : Başkan de duymuş herhalde de
Y.T : Ya öyle denir mi abi nereden duyacak benle sen biliyorsun
İ.A : O zaman İbo yu çekmişler de abi kenara çekmişler de
Y.T : Hayır öyle diyemem ya öyle dersem
İ.A : Ne diyeceksin abi
Y.T : Diyeceğim ki yok şey yapmıyor diyeceğim hani istemiyor diyeceğim yani
İ.A : Çok emek vermiş de abi buraya kadar getirmek için de ya
Y.T : Yani
İ.A : Öyle de bari
Y.T : Öyle bir şey diyeceğim yani
İ.A : Yani çok kenetlendi şimdi takım abi ya, sen bulursun abi bir şey söylersin ya
Y.T : Söylerim ya, ne bileyim işte ya bir şey söylerim ben orada söy..
İ.A : Ama söylemen gerekiyor zaten ya
Y.T : Ya öyle bir şeyse söyleyeceğim yani yok diyeceğim çıkacak her şeyi yapacak diyeceğim öyle diyeceğim
İ.A :Yani abi...söyleyeyim ki söyleyeyim dedim ki yani bir şey istersen söylersin abi ya
Y.T : Tabi canım söylemem lazım bu sefer şey olur
İ.A : Ters öbür taraftan öbür oyuncuların ... sorun olur
Y.T : Hayır şey olur yani hani orada söz söyledik ya şimdi hani hayırlı olsun dedik ya

Fatih
21.11.2012, 17:51
İ.A : Evet
Y.T : Ondan sonrası rakamına kadar konuştuk ondan sonra hani onlarda öyle bir şey bekledi şimdi hayırlı olsun dedikten sonra ben şey olur yani anladın mı yoksa başka kimseyi düşünmüyorum
İ.A : Ne diyeceksin
Y.T : Bilmiyorum ki kafam karışık
İ.A : Ama bir şey söylemen lazım Yusuf abi ya hani mantıklı bir şey söylemen lazım
Y.T : Kafam karıştı işte
İ.A : Valla şimdi yanından çıktım Yusuf abi ya, yani yarın çocuğu mu bile getireceğim Yusuf abi buraya
Y.T : Ya ne bileyim ne diyeyim bir şey diyemem ki ben abi senin karar çünkü ben şimdi çok da şey yapmak istemiyorum anladın mı hani etki altında bırakmak istemem yani
İ.A : Evet
Y.T : Sonuçta sen her şeyi bilen insansın yani sonuçta her şeyi gören bilen insansın senin

Fatih
21.11.2012, 17:52
İ.A : Valla
Y.T : Senin şeyin önemli
İ.A : Ne diyeceksin ki abi şimdi seni de zorda bırakmayayım yani ne diyeceksin, yani beni biliyorsun ben duygusal adamım abi ya
Y.T : Biliyorum biliyorum
İ.A : Hani ben duygusalım ben etkileniyorum böyle şeylerden çok ya
Y.T : Biliyorum ben biliyorum yavrum
İ.A :GEÇEN... ETKİLENDİM BEN DE SANA ÇAKTIRMADIM YANİ
Y.T : Hangisine
İ.A : O GEÇEN MUHABBETİ VARDI YA BİR TANE
Y.T : (Gülüyor) Yok ya bir şey olmaz
İ.A : Ondan
Y.T : Bir şey olmaz ondan senin başkanın mutlu ya
İ.A : He?
Y.T : Hocan mutlu başkanın mutlu
İ.A : Evet
Y.T : O işte öyle mi yalan mı mutlu yani
İ.A : Evet

Fatih
21.11.2012, 17:52
Y.T : Hepsi mutlu SENDEN MUTLULAR YANİ ONA EMİN OL YANİ HERKES DEN MUTLU YANİ ha burada şey yani o gün şey olmasaydı problem yoktu hani o gün dedim ya işte sıkıntı o yani yoksa başka bir sıkıntı yok yani
İ.A : Ama ne diyeceksin abi mantıklı bir şey söylemen lazım ki ya çağırdılar diyeceksin tehdit ettiler falan de bari duymuş de bari de abi ya
Y.T : Yani sen diyorsun ki biz garanti alırız diyorsun yani sen öyle görüyorsun
İ.A : Yusuf abi ben öyle görüyorum da
Y.T : He
İ.A : Futbol tabi bu ya
Y.T : İşte ya onun için söylüyorum
İ.A : Ama yenebiliriz yani anladın mı abi
Y.T : İşte onu da söylüyorum yani o kendimizi düşünmek açısından daha önemlisi yani seninle ilgili hani orada ki sağlamlığını bilmem neyini hepsini düşünüyorum çünkü bu hayatta herkes kendini düşünüyor ben seni düşünerekten orada söylüyorum yarın bir gün orada ne kadar daha sağlam olacağını ne kadar daha kuvvetli olacağını onları düşünerekten söylüyorum yani bunlar böyle konuşuyorlar yarın bir gün telefon açmıyorlar biliyorsun

Fatih
21.11.2012, 17:52
İ.A : Evet evet biliyorum abi
Y.T : Yani biliyorsun bunları
İ.A : Tabi tabi ama
Y.T : Yani şimdi atıyorum sen burada kıçını yırttın alamadın kupayı o i..neler bakar mı suratına bakmaz Belediyedekiler bakar mı bakmaz bu i..neler çünkü şeyden çıkıyorsun bi maçta gol atamıyorsun a..ına koyayım hepsi surat yapıyor bugüne kadar bu takımı buralara getirmişsin etmişsin anasını s…kmişsin takımın böyle yapmışsın ne oluyor bir maç oluyor bir şey oluyor ee biz o kadar para veriyoruz o kadar da atacak tabi öyle demiyorlar mı diyorlar
İ.A : Evet
Y.T : Senden biliyorsun bunları yani bu işte, bu işte hep iyiyken varsın zaten yani kötü olduğunda kimse kalkıp da sahip çıkmaz zaten o yüzden ilk önce kendi düşüneceksin yani bu iş böyle bir iş bu işin şeyi yok yani duygusallığı sende biliyorsun bunu
İ.A : Evet
Y.T : Ben o açıdan söylüyorum yani, yani bu adamlar her zaman sahip çıkar sana bu adamlar her zaman yanında olur ama bunlar yarın bırakır gider burayı çünkü zaten belli bi şeyi olmayan kulüp yarın o gider bu gider başkası çünkü bi şeyi yok yani bu kulübün geçmişi yok bir şeyi yok ben seni düşünerekten söylüyorum yani total olarak söylüyorum

Fatih
21.11.2012, 17:53
İ.A : Abi bende işte diğer şeyleri düşünüyorum yani biz yendiğimiz zaman ne olacaktır onu düşünüyorum ne olacağını karman çorman olacak biliyorum her şey ama ben şimdi burada yani bu kadar iş yapmışım Yusuf abi ya
Y.T : Evet
İ.A : Neler yapmışım abi son senem gönderin beni diyeceğim zaten beni
Y.T : Yani doğru söylüyorsun
İ.A : Yani takım, tabi ki Beşiktaş a gitmek isterim ama yani bir sürü takım olacak yani
Y.T : Tabi canım yani, yani burada bir sıkıntı yok yani, yalnızca şey işte keşke o gün söylemeseydim ben onu
İ.A : Evet
Y.T : Evet o gün hani o lafı söylemeseydim o lafı söyleyince şey oldu biraz
İ.A : Ne söyleyeceksin peki
Y.T : İşte bilmiyorum orada kafam karışık yani şuan
İ.A : Bi ara tehdit etmiş falan de ya

Fatih
21.11.2012, 17:53
Y.T : Ya şey yapmazlar onu ya yani başka, yani diyeceğimiz şey şu, laf yani ya çıkacak oynayacak her türlü ya bunu diyebiliriz başka bir şey bulamayız yani o gün söylemiş olsaydık bu söylediğini doğruydu
İ.A : Ama şimdi çağırdı abi ne yapayım
Y.T : Ya tehdit edecek bir şey yok ki neyi tehdit edecek
İ.A : Var abi var ya, futbol hayatını bitiririm diyor
Y.T : Neye istinaden söyleyecek kim biliyor ki bunu işte yani bunu kim biliyor ki sen ben başka kimse bilmiyor onu bu sefer sizde bir şey var diyecek o zaman siz yaptınız hatayı diyecek bizi de zor bıraktınız der o zaman yani o olmaz da ...

Fatih
21.11.2012, 17:53
İ.A : Abi o zaman ne diyeyim hocayla konuştum mu diyeyim ne diyeceğim bilmiyorum ki
Y.T : Hoca yı ...
İ.A : Bir şey söyleyeceksin ...
Y.T : Hocayı nerden bilecekler be abi hocayı bilmez ki onlar, yani valla ne bileyim ben o gün orada da söyledim yani bunları bu kadar istekli arzulu görünce söyledim sana yoksa keşke söylemez olaydım valla
İ.A : A..ına koyayım ya
Y.T : Valla
İ.A : Maç günü geliyor böyle, maç zamanı bunlar yapılır mı abi ya
Y.T : Yani o kadar istekli ve arzulu
İ.A : A..ına koyayım bütün şeyim dağılıyor böyle olunca ya
Y.T : O kadar istekli arzulu söylediler ki
İ.A : Bende istiyorum bende istiyorum abi istemiyor değilim de abi yani
Y.T : He
İ.A : Ee bu kadar şey bu taraftan da böyle düşünüyorum yani
Y.T : Doğru doğru yani bak ben sana bir şey demiyorum ama inan ki
İ.A : Ben hangisini düşüneyim abi adamlar bir dediğimi iki etmediler burada a..ına koyayım ya

Fatih
21.11.2012, 17:53
Y.T : Yok yok ya ettikleri de oldu etmedikleri de oldu sende biliyorsun canım bazen üzdüler seni üzmediler değil yani yalan mı bazen de üzdüler seni ama ben bunları burada çok istekli görünce hani bu kadar bana da çok samimi geldiler anladın mı yoksa ben söylemem ben sana onu ben orada o isteği arzuyu bunlarda görmemiş olsam yani inanmasam daha doğrusu ben özellikle birine çok inandım orada yani çok temiz adam o valla billa çok
İ.A : Kim o
Y.T : Serdal çok düzgün bi adam
İ.A : He evet
Y.T : Çok düzgün çok temiz bir adam valla billa ben ona inanmamış olsam ya acayip temiz bir adam ya inanılmaz yani
İ.A : Evet
Y.T : Hiçbir kaşarlık bilemem nelik yok yani acayip temiz bir insan hani ben ona inanmasam sana kesinlikle söylemem ya mümkün değil yani anladın mı
İ.A : Ben konuşayım abi
Y.T : Yok canım daha ne konuşacaksın boş ver
İ.A : Olmaz mı
Y.T : Yok yok olmaz
İ.A : Valla
Y.T : Yok canım
İ.A : Abi yani ya sen ya ben konuşmamız gerekiyor yani, yani konuşurum sorun değil benim için
Y.T : Yok konuş.. olmaz yani neyi ko.. konuşulmaz şimdi telefonda falan
İ.A : Şimdi Bursa da Halis KARATAŞ ın menajeri var ya çok samimi onunla

Fatih
21.11.2012, 17:53
Y.T :ABİCİĞİM YOK BULAŞTIRMA ADAMLARI İBO KİMSE BİLMİYOR ZATEN 3 KİŞİ BİLİYOR
İ.A : Hayır konuşmak için söyleyeceğim ya
Y.T : Hayır hayır yok canım ya 3 kişi biliyoruz zaten olmaz yani orada zaten muhatap olan benim yani başka birinin gidip ona bir şey söylemesi olmaz zaten yani tabi yani atıyorum belki senin ilişkin zedelenmez bir şey olmaz ama benim ki zedelenir ben de derim ona kardeşim olmuyor olmuyor yani yapacak bir şey yok söylerim yani
İ.A : Ama diyecek ki iki gün önce böyle bir gün sonra böyle
Y.T : Ya işte, işte orada da ben patlayacağım yani orada da
İ.A : Ne diyeceksin ki
Y.T : İşte bilmiyorum orada diyecek ki ya bu çocuk oyuncağı mı diyecek hani bize öyle söyledi hayırlı olsun dedik diyecek bilmem ne diyecek valla ne bileyim kafam karıştı

Fatih
21.11.2012, 17:53
.A : Ama hayırlı olsun diyorlar abi maç için diyorlar böyle bir şey var mı ya bu nasıl bir şey abi ya
Y.T : Maç için hayır şimdi maç için derken
İ.A : Maça çıkıyorum ben şimdi yani öyle bir şey de yapıyorlar madem o zaman almayın almayın a..ına koyayım
Y.T : Onlar almamazlıkla alakalı bir şey söylemediler zaten
İ.A : Maçı yenince a..ına koyayım he almayacaklar böyle saçmalık mı var ya
Y.T : Yok yok öyle bir şey demediler zaten
İ.A : Eee
Y.T : Öyle bir şey demediler
İ.A : Kısaca onu söylüyorlar abi
Y.T : Hayır orada şimdi bak bir şey söyleyeyim sana bunu her takım bekler anladın mı bir şey olduğunda olur yani bu normaldir
İ.A : Ee ne yapayım şimdi ben iki gün önce şimdi böyle bir şey olmayacağını ya sen bi düşünsene ... ya
Y.T : Yav doğru doğru İbo çıkacaksın oynayacaksın ya aslanlar gibi boş ver takma kafana sen

Fatih
21.11.2012, 17:54
İ.A : Yani ben anlamıyorum ya bu insanları
Y.T : Yok yok sen
İ.A : Son gün geliyorlar a..ına koyayım şey yapıyorlar ee o zaman ben şimdi yendim a..ına koyayım bir daha aramayacaklar seni böyle saçmalık mı var a..ına koyayım
Y.T : Olsun aramasınlar
İ.A : Niye böyle bir şey yapalım abi bizde o zaman ya
Y.T : Ya ararlar aramazlar diye bir şey yok
İ.A : ... kendimizi ya
Y.T : Yok yok aramazlar, niye ararlar ya niye aramasınlar ararlar ya
İ.A : A..INA KOYAYIM YA ZATEN ÖYLE ALACAKLARSA ALMASINLAR A..INA KOYAYIM ZATEN YA RESMEN ŞEYMİŞİZ GİBİ

Fatih
21.11.2012, 17:54
Y.T : İbo öyle bir şey söylemedi adamlar almayacağız bir şey demediler zaten sen orayı kafana takma hiç sen çık aslanlar gibi oyna
İ.A : Zaten ... oynamıyor yetmez mi a..ına koyayım adamlar kadroya bile almıyorlar
Y.T : Bunlar söyledi almadı zaten
İ.A : Yani beni de söylesinler o zaman almasın a..ına koyayım
Y.T : Nasıl diyecek diyebilir mi keşke diyebilse ya o komple oynamasaydı diyor du keşke anladın mı bizim için daha iyi olur diyor du hani keşke önceden, neyse sen hiç boş ver ya kapat konuyu hiç takma kafana
İ.A : Tamam
Y.T : Sen çık topunu oyna ya
İ.A : İyi abi senide düşünüyorum abi ne yapayım
Y.T : Ee tamam bir şey yok artık olmuş olan olmuş yani beni daha kale almasınlar çokta s..kimeydi ne yapayım yani almazlarsa almasınlar yani yapacak bir şey yok yani ne yapayım
İ.A : (Gülüyor) He Allah ım ya böyle bir şey yok ya yemin ediyorum böyle bir konuşma yok ya
Y.T : Yok yok boş ver sen yok yok sen hiç üzme kendini boş ver sen benim için sen önemlisin siktir et beni aramazlarsa da aramasınlar a..ına koyayım aramazlarsa aramasınlar .... hiç s..kimde de değil ne yapayım yani sen şey yapma ya
İ.A : Ben söyledim dersin futbolcum böyle yaptı bana ne a..ına koyayım dersin, futbolcum karaktersiz dersin abi (Gülüyor)

Fatih
21.11.2012, 17:54
Y.T : Yok daha diyemem ondan sonra muhatap olamam onlarla ya onlar benimle olmazlar yani daha doğrusu siktir et olmasınlar ya
İ.A : Eee ne yapacaklar o zaman abi
Y.T : Ne yapayım ya boş ver
İ.A : Ha
Y.T : Yapacak bir şey yok
İ.A : He yani bizimki de garanti değil ki yenince yani
Y.T : İşte ben onun için söylüyorum zaten yani
İ.A : Yani garanti değil ki ya Yusuf abi öylede alacaklarsa a..ına koyayım almayacaklarsa da yani valla acayip sinirleniyorum böyle olunca tam şey günü geliyorlar böyle valla billa
Y.T : Neyse boş ver öpüyorum seni boş ver yat sen ya siktir et
İ.A : Tamam abi
Y.T : Hadi görüşürüz
İ.A : Hadi iyi geceler

Fatih
21.11.2012, 17:54
İbrahim Akın, Başkan’ın maçı almaları halinde prim vereceğini söylediğini Yusuf’a iletiyor ve müsabakada oynayacağını söylerken diğer taraftan da “abi aramızda kalsın, yani sen bir şey söyleme kimseye de” diyerek esasen karşı tarafın kendisini şike anlaşması gereği iyi oynamayacak gibi bilmesini istiyor. Buna karşılık Yusuf da “Daha bu saatten sonra bir şey söyleyemem ki zaten ya, yani tamam dedik ya ondan sonra rezil oluruz adamlara” diyerek anlaşmanın sağlandığını ve müsabakanın oynanacağı günün gecesinde yapılan bu konuşmadan sonra artık anlaşmadan vazgeçtiklerini söylemesinin mümkün olmadığını belirtmektedir. Konuşmanın devamında İbrahim Akın; kupa finalinde Beşiktaş’a karşı iyi oynadığı takdirde alınmayacağını bildiği için Yusuf Turanlı’ya gülerek, “peki Yusuf Abi biz yenersek ne olacak…” demekte ancak bir de açık kapı bırakarak “yani oynarım baktım çok şey yani böyle baktım çok larç oluyor tamam deriz yani” demek suretiyle oyunun gidişatına göre hareket tarzı benimseyeceğini söylemektedir.
Bu arada konuşma içerisinde İbrahim Akın duygusal bir insan olduğunu, hukuka aykırı olduğu kadar ahlâki de olmadığından şikeden olumsuz etkilendiğini, “Geçen ... etkilendim ben de sana çaktırmadım yani, O geçen muhabbeti vardı ya bir tane” diyerek 01.05.2011 tarihinde oynadıkları Fenerbahçe müsabakasında yaptığı şikeden söz etmektedir.

Fatih
21.11.2012, 17:55
11.05.2011 günü saat:00.58’de İbrahim Akın’a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda(tape:3550);
"kesınlıkle gorcez benım ıcın cok rahat cunku ben ınandım adama:) yoksa harbı s..m onları turkıyeye rezıl ederım altına gıremezler" yazdığı,
İbrahim Akın’da tereddütlerin olduğunu gören Yusuf Turanlı, O’nu ikna etmek için müsabakanın oynanacağı günün gecesinde saat 00.58 de söz konusu mesajı göndermekte ve Beşiktaş’ın kendisini alacağına kesin olarak inandığını söylemektedir.
11.05.2011 günü saat:10.36’da İbrahim Akın’ın, Yusuf Turanlı'ya gönderdiği mesajda(tape:3551);
"la abi hocayla konustum mac icin baya hayirli dedi :) bence sen bizle gel :)"yazdığı,
11.05.2011 günü saat:11.35’de Y. Turanlı'yı, Tayfur Havutçu'nun aradığı görüşme (tape:3427);
Tayfur: "Ne yaptın geldin mi", Yusuf: "Uçak buldum da artık dönüşte bakacağız geliyorum yani", Tayfur: "Onlarda bu bu Hasagic oynamıyor mu ya, bir sorsana be", Yusuf: "Tamam hemen dönüyorum"

Fatih
21.11.2012, 17:55
11.05.2011 günü saat:11.41’de Yusuf Turanlı'nın, Tayfur Havutçu'yu aradığı görüşme(tape:3428):
Yusuf: "Hocam hastaymış e ama daha durumu tam belli değilmiş, çocuklara sordum şimdi", Tayfur: "Anladım şey İskender", Yusuf: "Oynuyor, yani yalnızca oynuyor", Tayfur: "Tamam, oynasın", Yusuf: "He, haydi hocam görüşürüz (gülerek)",
Müsabaka öncesinde Beşiktaş takımı antrenörü Tayfur, Yusuf’tan İBB Spor oyuncusu Hasagiç’in oynayıp oynamadığını öğrenmesini istiyor, buna dair haberi ileten Yusuf’a ayrıca İskender’in de durumunu sorunca Yusuf, “oynuyor, yani yalnızca oynuyor” diyerek sadece kadroda olacağını ancak istenildiği gibi, kupayı kazanmak için mücadele etmeyeceğini iletiyor.

Fatih
21.11.2012, 17:56
11.05.2011 günü saat:11.43’de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda(tape:3429);
"valla sen seneye ıbb den 1.5 trılyon alıcaksan oyna:) :) senı sevmeyen apo hocanla beraber" yazdığı,
11.05.2011 günü saat:11.46’da Yusuf Turanlı'ya, İskender Alın'ın gönderdiği mesajda(tape:3430);
"hahahah sevmedigini kim soledi:)) cok seviomus beni:)) cok baski yapiosn bana ama boyle olmaz:)" yazdığı,
11.05.2011 günü saat:11.47’de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda(tape:3431);
"relaxxxxxxx" yazdığı,
11.05.2011 günü saat:11.49’da Yusuf Turanlı'ya, İskender Alın'ın gönderdiği mesajda(tape:3432);
"ozamn baksa, bastan soylesene sunu:))" yazdığı,
Sanık Yusuf Turanlı, Beşiktaş’tan 1,5 trilyon alacağını söyleyince İskender, “ozamn baksa, bastan soylesene sunu:))” diyerek mutluluğunu dile getirmektedir.

Fatih
21.11.2012, 17:56
11.05.2011 günü saat:11.50’de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda(tape:3433);
":) aynen aynen.ıboylada konus sıkmayın yaa ayıp olur adamlara ısı bıtırdım rakamda anlastık yenı takımımızla avrupaya gıdıcez:)" yazdığı,
11.05.2011 günü saat:12.31’de İbrahim Akın’a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda(tape:3552);
"opuyorumm senı aslan kardesım haftasonu macımız cok onemlı:) :)" yazdığı,
Sanık Yusuf aynı zamanda, İBB Spor’un hafta sonu Trabzonspor ile yapacağı müsabakayı kastederek bu maçın önemine vurgu yapmakta, zira diğer taraftan söz konusu müsabaka için de teşvik girişimlerini sürdürmektedir

Fatih
21.11.2012, 17:56
11.05.2011 günü saat:12.24’de İbrahim Akın’ı, x şahsın aradığı görüşme(tape:3553):
X: "Öbür tarafla tamam mı devam mı", İbrahim: "Transfer mevzusu mu hocam, bu maça yani böyle şey yap diyorlar bana yavaş oyna falan hani, gibisinden bende kabul etmiyorum onu", X: "Yani aynı benimde sıkıntılarım var öyle diyorlar, yani şey o biz olursak olur ha diyorlar", İbrahim: "Onun gibi birşey diyorlar işte hocam bende kabul etmiyorum olacaksa önceden alsalardı yani”,
Söz konusu görüşmede X şahıs olarak belirtilen kişi İbrahim Akın’ın sürekli olarak görüştüğü ve kendince fikirlerinden istifade ettiği “Hocam” dediği tanık olarak da ifadesi alınan Ahmet Kanğı’dır. Sanık bu görüşmede, sanıkların Beşiktaş’a transfer karşılığında kupa finalinde oynamaması için teklifte bulunduğunu, “bu maça yani böyle şey yap diyorlar bana yavaş oyna falan hani, gibisinden” cümlesi ile söylemektedir.

Fatih
21.11.2012, 17:57
A.B : Tamam mı görüşürüz kardeşim
Y.T : Tamam hadi öpüyorum abiciğim bay ba11.05.2011 günü saat:18.25’de Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı aradığı görüşme(tape:3134) ;
……..
Abdullah Başak : Maç da gitmedin mi kaçta maç
Yusuf Turanlı : Yok daha gideceğim 8 de abi
A.B : Hı inşallah İstanbul alır kupayı
Y.T : Yok yok öbür taraf alsın daha iyi
A.B : Öyle mi
Y.T : E tabi öbür taraf alsın ki aç olsunlar bunlar para parasız kalsınlar (Gülüyor)
A.B : Hıı tamam
Y.T : Ya hiç bilmiyorsun bu işleri ya (Gülüyor)
A.B : Ne nerden bileceğim ya
Y.T : (Gülüyor) merak etme ...
y
Sanık Yusuf tarafından, yukarıda da değinildiği gibi aynı zamanda İBB Spor’un 15.05.2011 tarihinde Trabzonspor ile lig müsabakasına yönelik teşvik girişimlerine başlanıldığı için Abdullah Başak’ın İBB Spor’un kupayı alması temennisine, “Yok yok öbür taraf alsın daha iyi, öbür taraf alsın ki aç olsunlar bunlar para parasız kalsınlar” sözleriyle karşılık vermekte, kupayı alamadıkları için primden yoksun kalan futbolcuların, teşvik için daha kolay ikna edileceğini belirtmektedir.

Fatih
21.11.2012, 17:58
12.05.2011 günü saat:03.24’de İbrahim Akın’ı , Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme(tape:3554):
Yusuf: "Havalimanında birşey oldu mu", İbrahim: "Yok ya hiçbirşey", Yusuf: "İyi tamam var mı bir şey", İbrahim: "Yarın görüşürüz”,

Fatih
21.11.2012, 17:58
16.05.2011 günü saat:11.48'de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'ı aradığı görüşme (tape:3457):
Yusuf: "Ondan önceki kupa maçında onun için oynadın her şeyi yaptın", İskender: "O kim ya, ben kendim için", Yusuf: "Demin şeyle konuştum Cengiz abiyle Beşiktaş da, sorun yok Yusuf diyor yani 4’ünü de diyor alacağız diyor yani", İskender: "O zaman şeyi yapsınlar bitirsinler abi bende rahatlayayım", Yusuf: "Yok bugün maçları var ya onların”,
Beşiktaş ile yaptıkları transfer karşılığı şike anlaşmasının gereğini yerine getirdiğini ve vazifesini yaptığına inanan İskender, transfer konusundaki gelişmeyi sormaktadır.

Fatih
21.11.2012, 17:59
22.05.2011 günü saat:15.33'de Yusuf Turanlı'yı, İskender Alın'ın aradığı görüşme(tape:3471):
YUSUF TURANLI : Alo
İSKENDER ALIN : Yere yatsana yere yatsana
Y.T : Abdullah AVCI yere yatsana hı
İ.A : Onu yere değil ters köşeye yatırmak lazım onu
Y.T : Daha ters köşesi mi kaldı ya yattı adam zaten yatacağı kadar
İ.A : Yattı mı, yattı mı ters köşeye
Y.T : Ters köşeye yatmış ters köşe
İ.A : Şey yaptıktan sonra eee imzayı attıktan sonra diyecem ki kupa maçında bilerek oynamadım oyundan çıktım(gülüyor)
Y.T : Hadi canım ya orda da millet diyecek anasını s…mişsin a..ına koyim ondan sonra ne yapıyorsun
İ.A : (gülüyor) İyi abi ne yapayım arabayı yıkatacam ondan sonra Caddeye biliyorsun bak bu gün bizim günümüz
Y.T : Ha bu gün sizin gününüz tabi gözük, gözük oralarda da şampiyonluk kutlamalarında
İ.A : Sen ne diyorsun Sivas a gidiyordum direkten döndüm (gülüyor)
Y.T : Tabi canım bence de transfer tamamen yatardı işte
İ.A : Sen ne yapıyorsun abi iyisin
Y.T : İyi ne yapayım havalimanına gidiyorum ya
İ.A : Ha hayırdır
Y.T : Birisi gelecek,biri gelecek onu alacam ya
İ.A : Ha
Y.T : Ha
İ.A : Tamam abi
Y.T : Tamam yavrum hadi öpüyorum semi
İ.A : Tamam abi görüşürüz öpüyorum seni
Y.T : Hadi bay canım hadi bay bay
İ.A : Hadi görüşürüz

Fatih
21.11.2012, 17:59
2010-2011 sezonunun bitmesi nedeniyle Beşiktaş’a transfer olacağını düşünen İskender Alın, bilahare Milli Takım antrenörü olan hocası Abdullah Avcı’nın, Türkiye Kupası’nı almak için gösterdiği emeği ile “yere yatsana yere yatsana, Abdullah AVCI yere yatsana hı, O’nu yere değil ters köşeye yatırmak lazım onu” şeklinde alay ettiği görülmektedir. Bu alaycı tavra ortak ve esasen bunun taşeronu olan Yusuf Turanlı; İskender’e “daha ters köşesi mi kaldı ya yattı adam zaten yatacağı kadar” diyerek, ters köşe olması için kupa finalinde elinden geleni yaptığını söylemektedir. Bunun üzerine İskender, “Şey yaptıktan sonra eee imzayı attıktan sonra diyecem ki kupa maçında bilerek oynamadım oyundan çıktım(gülüyor)” diyerek adeta itirafta bulunmaktadır. Yusuf ise buna karşılık “hadi canım ya orda da millet diyecek anasını s…mişsin a..ına koyim ondan sonra ne yapıyorsun” şeklinde tepki vermektedir.

Fatih
21.11.2012, 17:59
Sanık İbrahim Akın müdafii huzurunda alınan, yukarıda özetlenen süreç ve oluşa uygun olup bu nedenle hükme esas alınan savcılık ifadesinde özetle; “07.05.2011 günü Yusuf Turanlı beni aradığında benden kupa maçında kötü oynamamı istedi. Kupayı Beşiktaş'ın almasını istiyordu. Sebebini bilmiyorum. Beşiktaş kupayı almazsa bende Beşiktaş'a transfer olursam Avrupa kupalarına gidemeyeceğimi ima etti. Beşiktaş'a transfer görüşmelerim nedeniyle o hafta mutluydum. Hocam bunu fark etmişti. Sorduğunda bir şey demedim. Bu maçtan önce Beşiktaş beni çok sıkıştırıyordu. Ben artık bundan rahatsız olmuştum. Çünkü bizim takım da yıl boyu sadece bu kupayı hedeflemişti. Benim bu kupa maçında iyi oynamamamı istiyorlardı. Transferi de getirip bunu bağlıyorlardı. Bağlantıyı hep Yusuf sağlıyordu. Yusuf Turanlı, devamlı olarak kupa maçında iyi oynamamam için beni arayıp sıkıştırıyordu. Maçtan önce Beşiktaş ile anlaştım, mukavele imzalamadım. Yusuf Turanlı bana 2 milyon Euro karşılığında anlaşıldığını söyledi. Bana şike pirimi talepleri Yusuf Turanlı aracılığı ile yapıldı. Ben karşı takım yöneticilerinden veya aracılardan kimseyle muhatap olmadım. Yusuf Turanlı'nın kupa maçında kötü oynamam için kimlerle irtibat kurduğunu, neler konuştuğunu bilmiyorum. Bana şimdiye kadarki futbol hayatımda 3 maç için bu yönde tekliflerde bulunuldu... Üçüncüsü bana sorduğunuz Beşiktaş kupa maçıydı” şeklinde beyanda bulunmuş, yukarda özetlenen iletişim tutanaklarını adeta teyid etmiştir.

Trabzonspor 61
23.12.2012, 04:45
Trabzonsporlular yakana yapisacak öteki tarafta Sikeci yusuf!

Ali Can
28.06.2013, 20:45
Senide unutmadık..

Allahından bul hırsız!

Ozan Yılmaz
03.07.2020, 21:21
https://www.youtube.com/watch?v=Bib_DMm69vk