PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ümit Aydınadmin
01.11.2012, 23:18
T.C.
İSTANBUL
16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CMK 250.MADDESİ İLE GÖREVLİ)

DOSYA NO : 2011/63
KARAR NO : 2012/71
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2011/813

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : MEHMET EKİNCİ 39587
ÜYE : HİKMET ŞEN 39730
ÜYE : BÜLENT KINAY 40267
C. SAVCISI : UFUK ERMERTCAN 35205
KATİP : MUSTAFA ALKAN 136217

SANIK : 85- ÜMİT AYDIN (TC.No:21971186296), Orhan ve Şerbin oğlu, 16/01/1980 İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, ZEYTİNBURNU, Nuripaşa mah/köy nüfusunda kayıtlı. Madenler Mah. İdealist Kent Cad. No:4Ch İç Kapı No:1Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur.
VEKİLİ : Av. MEHMET PARLAK, Merkez Mah. Perihan Sk. No:131 Deniz Apt. D:3 Şişli/ İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011
SALIVERME TARİHİ : 05.07.2011

ÜMİT AYDIN;

A) Her ne kadar sanık Ümit AYDIN hakkında 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme suçundan dolayı TCK' nın 252/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

B) Her ne kadar sanık Ümit AYDIN hakkında kopya çekmek suretiyle belgede sahtecilik suçundan dolayı TCK nun 207/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

C)Her ne kadar sanık Ümit AYDIN hakkında kamu kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı TCK nun 35/2.maddesi yollamasıyla TCK nun 158/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

D)
a)Sanık ÜMİT AYDIN'ın Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 15.05.2011 günü oynanan Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı yasa ile yapılan değişiklik öncesi 6222 sayılı Kanun’un11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan ceza tayini suretiyle BEŞ YIL HAPİS ve BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Şike teklifinde bulunulmasına karşın teklifin kabul görmemesi nedeniyle anlaşmaya varılamadığı sabit olduğundan, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmakla 6222 sayılı Kanun'un 11/3. ve 5237 sayılı TCK'nın 35/2. maddesi uyarınca meydana gelen tehlikenin ağırlığı gözetilerek sanığın, cezası takdiren 3/4 oranında indirilerek BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve İKİ YÜZ ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın geçmişi ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON BEŞ GÜN HAPİS ve İKİ YÜZ SEKİZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen İKİ YÜZ SEKİZ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 30 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON BEŞ GÜN HAPİS ve ALTI BİN İKİ YÜZ KIRK TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 6 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

f) Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞܒne gönderilmesine,
g)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,
Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

Gökçebey
08.11.2012, 10:19
Av. Sami Dinç‘in Olgun Peker ile bağlantılı olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde bazı örgütsel faaliyetler içerisinde bulunduğunun değerlendirilmesi üzerine 18.03.2011 günü hakkında iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmış, şahıs hakkında çalışmalar devam ederken yaptığı görüşmelerde TFF tarafından 31.03.2011 günü gerçekleştirilen Futbolcu Temsilciliği sınav sorularının suç örgütü tarafından ele geçirilmiş olabileceği değerlendirilmiş ve soruşturma bu yönde genişletilmiştir. Devam eden çalışmalarda soruların TFF Profesyonel İşler Müdürü Haldun Şenman tarafından şahıslara para karşılığında satılmış olabileceği görülmüş, 07.04.2011 günü hakkında iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmıştır. Akabinde sınav sorularının ele geçirilmesi ve adaylara satılması ile bağlantılı olarak 14.04.2011 günü Av. Talat Emre Koçak ve menajerler Abdullah Cila, Erman Ertaş, Mahmut Güneş, Özden Aslan, Tarık Özaslan, Ümit Aydın ve Volkan Bahçekapılı hakkında da teknik takip çalışmaları başlatılmıştır. Haldun Şenman’ın sınav sorularını TFF Genel Sekreter vekili Ali Parlak aracılığı ile almış olabileceği değerlendirildiğinden şahıs hakkında da 21.04.2011 günü iletişimin tespiti ve kayda alınmasına başlanmıştır.

Gökçebey
08.11.2012, 10:20
Sami Dinç’in olay öncesi menajerlik sınavına girecek Olgun Peker, Ümit Aydın, Mahmut Güneş, Tarık Özaslan ve Volkan Bahçekapılı ile birlikte hareket ederek bu şahısların sınavdan geçer puan alabilmesi için cevaplara ulaşmaya çalıştığı, bu bağlamda TFF Tahkim Kurulu eski üyesi avukat Talat Emre Koçak ile yaptıkları çalışmalar sonucunda Haldun Şenman üzerinden sorulara ulaştıkları, Talat Emre’nin soruları çözerek Sami ile birlikte adı geçen şahıslara para karşılığında sattığı, (Emre’nin FİFA tarafından hazırlanan 15 soruyu çözerken 2 soruyu yanlış cevapladığı, soruları sattıkları şahısların 13 doğru ile sınavdan kaldıkları, bundan dolayı Talat Emre ile Sami Dinç’in aldıkları paraları iade etmeye karar verdikleri),

TFF tarafından Futbolcu Temsilcisi (Menajerlik) Sınavının 31.03.2011 günü yapıldığı, sınavda toplam 20 soru sorulduğu, bu soruların 15 tanesinin FİFA tarafından hazırlanarak Federasyona gönderildiği, 5 sorunun ise TFF tarafından bizzat hazırlandığı, sınava toplam 120 kişinin başvuruda bulunduğu, başvuruda bulunan 118 kişinin sınava katıldığı, 2 kişinin sınava katılmadığı, sınava katılan 38 şahsın (14 ve daha fazla doğru cevaplayarak) sınavda başarılı oldukları, geri kalan 80 kişinin sınavda başarısız oldukları, Sınav kağıtları üzerinde yapılan incelemede; sınava katılan adaylardan Olgun Peker, Özden Aslan, Abdullah Cila, Mahmut Güneş, Ümit Aydın ve Volkan Bahçekapılı’nın sınavda FİFA’nın hazırladığı 15 soruda birebir aynı şıkları işaretleyerek 12 soruya doğru, 3 soruya da yanlış cevap verdikleri, şahısların hesaplama gerektiren soruların çözümüne yönelik olarak hiçbir hesaplama, karalama yapmadıkları veya not yazmadıkları, Mahmut Güneş’in sadece sınav Kitapçığının 1. sayfasının ön ve arka yüzünde karalama yaptığı, Tarık Özaslan’ın bu kişilerden sadece 1 şıkkı farklı olarak işaretlediği ve sınav Kitapçığının 1. 2. ve 3. sayfalarda karalama yaptığı, TFF tarafından hazırlanan 5 sorudan 3’üne Olgun Peker ve Tarık Özaslan’ın doğru cevap vererek başarılı olduğu, Özden Arslan’ın 2’sine doğru cevap vererek başarılı olduğu, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut Güneş ve Volkan Bahçekapılı’nın ise sadece 1 soruya doğru cevap vererek başarısız oldukları,

Olgun Peker, Özden Aslan, Tarık Özaslan, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut Güneş ve Volkan Bahçekapılı’nın FİFA tarafından hazırlanarak gönderilen sorulardan aynı sorulara aynı şıkları işaretleyerek yanlış cevap verdikleri, TFF tarafından hazırlanan sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde birbirlerinden farklı cevaplar olduğu,
Yapılan sınavda geçerli puanı alamayan Ümit Aydın, Mahmut Güneş ve Volkan Bahçekapılı’nın sınav sonrası verdikleri itiraz dilekçelerinin birebir aynı oldukları ve aynı tarihte (04.04.2011 günü) verildikleri,

Gökçebey
08.11.2012, 10:21
D- Talat Emre Koçak’ın; Sami Dinç’le (25.03.2011 günü 3 kez, sınav günü 2 kez olmak üzere), Mahmut Güneş’le, Tarık Özaslan’la (sınavdan bir önceki gün 9 kez olmak üzere), Ümit Aydın’la irtibatlı olduğu,
Ayrıca sınav sorularının çalınması ile ilgili olarak bazı basın ve yayın kuruluşlarında sınav sorularının Macaristan ülkesi üzerinden alınmış olabileceği yönünde haberler çıkmıştır. Bu bağlamda yukarıda telefon detay dökümü alınan şahısların Macaristan kod nolu telefon numaralarıyla irtibatlı olup olmadıkları yönünde yapılan çalışmalarda Talat Emre Koçak’ın sınav günü ile 07.04.2011 gününde irtibatlı olduğu görülmüştür.

İ- Ümit Aydın’ın; Talat Emre Koçak’ irtibatlı olduğu tespit edilmiştir.

Gökçebey
08.11.2012, 10:22
Haldun Şenman, Sami Dinç ve Talat Emre Koçak’ın; Haldun aracılığıyla federasyondan temin edilen soruları Olgun Peker dışında; menajerlik sınavına giren şüpheliler Ümit Aydın, Özden Aslan, Abdullah Cila, Mahmut Güneş, Tarık Özaslan ve Volkan Bahçekapılı’ya da para karşılığında sattıkları, şüpheli Olgun Peker’in bu şahıslardan bazılarıyla yoğun irtibatının bulunduğu, sınav öncesi Haldun ve Talat Emre’nin soruları çözerek Sami ile birlikte adı geçen şahıslara verdikleri, sınava giren bu şahıslara ait sınav cevap anahtarının tek kaynaktan çıktığının açıkça anlaşıldığı, menajerlik sınav sorularını para karşılığında satan TFF Profesyonel İşler Müdürü Haldun Şenman’ın eyleminin; TFF görevlilerinin kamu görevlisi kabul edilmeleri nedeniyle rüşvet alma, bu iş karşılığında para veren şüpheliler Olgun Peker, Özden Aslan, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut Güneş, Volkan Bahçekapılı ve Tarık Özaslan’ın eyleminin ise rüşvet verme suçunu oluşturduğu, rüşvete aracılık yapan ve bu surette menfaat temin eden şüpheliler Sami Dinç ve Talat Emre Koçak’ın eylemlerinin ise suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle yardım etme suçunu oluşturduğu; şüpheliler Erman Ertaş ve Serdar Berkin’in ise; sınav öncesi Haldun Şenman’a rüşvet vererek soru-cevapları temin eden şüpheli Özden Aslan’a, suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek ve eylem öncesi aralarındaki bağlantıyı sağlamak suretiyle yardım ederek suça iştirak ettikleri,

Şüpheliler Olgun Peker, Özden Aslan, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut Güneş, Volkan Bahçekapılı ve Tarık Özaslan’ın sınavda kopya çekmek suretiyle Yargıtay 6. Ceza Dairesi içtihatlarına göre “özel belgede sahtecilik” suçunu işledikleri,
Eyleme karışan şüpheliler Olgun Peker, Haldun Şenman, Sami Dinç, Talat Emre Koçak, Özden Aslan, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut Güneş, Volkan Bahçekapılı, Tarık Özaslan, Erman Ertaş ve Serdar Berkin’in eylemlerinin ayrıca, sınav sonrası menajerlik yapabilme yetkisini elde etme, bu suretle genellikle dernek statüsünde olan ve bir kısmı kamu yararına faaliyet yürüten dernek statüsünde kabul edilen futbol klüpleriyle, futbolcular arasında yapılan transfer vs. sözleşmeler sırasında taraf sıfatını kazanabilme ve bu suretle haksız menfaat temin etme amacı taşıdığından nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçunu oluşturduğu, dosya kapsamından anlaşılmıştır.

Gökçebey
08.11.2012, 10:23
İlhan Ekşioğlu’nun bir yandan bu şahıslar aracılığıyla bazı Ankaragücü’lü futbolcularla irtibat kurarken bir yandan da Bülent İbrahim İşçen ve Abdullah Başak vasıtasıyla Yusuf Turanlı üzerinden Ankaragücü’lü futbolculara ulaşmaya çalıştığı, bu çalışmalar kapsamında; Yusuf Turanlı’nın Ankaragücü futbolcusu Turgut Doğan Şahin ile irtibat kurduğu, konuyla ilgili 09.05.2011 günü Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı’nın öğlen saatlerinde yüzyüze görüştükleri, bu buluşmada Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı’nın; ayrıca Ankaragücülü futbolcu Uğur Uçar’a şahsın menajeri Ümit Aydın üzerinden müsabakada şike yapılması teklifinde bulunulması konusunun da konuşulduğu, Yusuf Turanlı ile Ümit Aydın’ın; aynı gün akşam saatlerinde şike teklifi ile ilgili buluştukları, Ümit Aydın’ın; Uğur Uçar’a şike teklifi yapmayı kabul ettiği ve 10.05.2011 günü; Uğur Uçar ve beraberindeki bazı Ankaragücülü futbolculara Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün şike teklifini ilettiği, futbolcuların bu teklifi reddettikleri, bu durumun Yusuf Turanlı tarafından Abdullah Başak’a "Abi olumsuz, korkuyorlar yok diyorlar, çok mücadele oldu ama olumsuz, öbüründe problem yok hafta sonu tamam ya, sen onu şey yap abi konuş yani… bana haber ver abi" şeklinde sözlerle iletildiği,

Gökçebey
08.11.2012, 10:23
Aziz Yıldırım’ın talimatlarıyla diğer yandan Bülent İbrahim İşcen ve Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı üzerinden Ankaragücü’lü futbolculara ulaşmaya çalıştıkları, Yusuf Turanlı’nın önce Ankaragücü’nde futbol oynayan Turgut Doğan Şahin ile irtibat kurduğu, bu şahsın şike teklifini kabul etmediği, ardından menajerlik yapan Ümit Aydın’a teklifin iletildiği, şahsın şikeye aracılık yapma teklifini kabul ettiği ve menajerliğini yaptığı Uğur Uçar isimli futbolcuya şike teklifinde bulunulduğu, bu şahsın da teklifi kabul etmediği,

85-Ümit Aydın’ın (Kl:39, Dizi:228-260,Kl:53, Dizi:450-460 arası);
a-31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme ve kopya çekme eyleminden ötürü TCK’nın 252/2, 207/1, 35/2 del. 158/1.d md.
b-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması eyl. dolayı 6222 S.Y’nın 11/1 md.

Gökçebey
08.11.2012, 10:25
85-SANIK ÜMİT AYDIN SAVUNMASINDA ÖZETLE: (Kls 95 Dizi;91-93) "Ben TFF düzenlemiş olduğu sınava girdim. Sınavda başarılı olamadım. Sınavda kopya çektim ama başarılı olamadım. Sınav esnasında başkalarından soruların cevaplarına baktım şeklinde beyanda bulunmuş ve hakkındaki suçlamaları kabul etmemiştir. "

90-SANIK YUSUF TURANLI SAVUNMASINDA ÖZETLE: FB- Ankaragücü maçı ile ilgili olarak ise; Uğur Uçar ve Turgut Doğan Şahin ile ilgili suçlanıyorum. Ben Uğur ile Uçar'ı tanımıyorum. Hiçbir şekilde görüşmüşlüğüm de yoktur. Hiçbir yerde de, ne telefon tapelerinde, ne fiziki takip tutanaklarında zaten kendisi de bunu belirtmiştir. Turgut Doğan Şahin ile ilgili de, Abdullah BAŞAK'a gönderdiğim sadece bir tane mesajım vardır. O da bana forvet olarak kim oynuyor diye meraktan dolayı soruyor. Bende Turgut Doğan Şahin forvet yazıyorum. Tek mesaj budur, tek görüşme. Ama benim Turgut Doğan Şahin ile bu şike konusunda anlaştığım şekilde suçlanıyorum. Ben Uğur Uçar'ı tanımıyorum, hiçbir görüşmem de yoktur. Ama Ümit Aydın ile görüşmem vardır. Bu Ümit Aydın ile görüşmem de, Abdullah Başak benden rica etmiştir, o aralar basında çok çıkmıştır. Melih Gökçek'in birtakım teşvik ve takımına yüksek miktarda prim ödeyeceğine dair. Bu konuyu bir araştırmamı söyledi, teşvik midir bu nedir diye. Ben de Ümit Aydın'a yakın olduğu için, Uğur Uçar'a sormasını talep ettim. O da bana zaten tam neticeyi, öyle bir olumlu bir cevap alamadım. Yani herhalde çekindiklerinden veya tam bilgi alamadıklarından dolayı bana da net olarak cevap vermedi. Serdar Kesimal transferi ile ilgili bu görüşmeden sonra ayın 11inde Kayseri'de idim. Bu konuşmalar da karıştırılarak, bu yöne çekilmeye çalışılmıştır. Ayrıca iddianamenin 318. Sayfasında, öbüründe problem yok işte, hafta sonu tamam ya şeklindeki sözüm, iddianamenin 318. Sayfasında Trabzon'un İ.B.B maçına yönelik teşvik girişiminden sonuç alındığı şeklinde yorumlanmıştır. Görüleceği üzere de bu yorum, biraz çelişkilidir. Somut delile dayanmayan, varsayıma dayalı içermektedir.

Gökçebey
08.11.2012, 10:26
60-TANIK UĞUR UÇAR BEYANINDA :Olay tarihi olan 15/05/2011 tarihinde Ankara Gücü Futbol Kulubünde futbol oynadığını, o maçı Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığını, bu maçla ilgili herhangi bir kişi tarafından şike yapmam konusunda aramadığını, hiç kimsenin kendisi ile şike konusunda konuşmadığını, sadece maçtan yaklaşık 5-6 gün kadar önce Ümit Aydın isimli şahıs kendisine telefon ettiğini, Ümit Aydın'ın eski futbolcu arkadaşı olduğunu, birlikte Kayseri'de futbol oynadıklarını, şimdi ise müteahhitlik yaptığını, emlak alanında yatırım yapmam hususunda danışmanı olduğunu, Ümit Aydın ile maçtan 5-6 gün önce yapmış olduğum konuşmada, zengin olmanın bir sürü yolu var şeklinde bir cümle kullanmış olabilir, ancak bu cümleyi kullanmaktaki kastı bir şike teklifi olmadığını, sohbet gereği böyle bir cümle kullanıldığını, hatta ortamın bozuk olduğunu, bütün gücünle maçta iyi oyna şeklinde ağabey olarak tavsiyelerde bulunduğunu, Yusuf Turan isimli şahsı hiç tanımadığını beyan etmiştir.

85-ÜMİT AYDIN
a) Sanık Ümit Aydın'ın 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme eyleminden TCK 252/1-4 maddesi, gereğince ,
b) Sanık Ümit Aydın hakkında özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçlarından açılan kamu davasında, atılı suçların yasal unsurları oluşmadığından sanığın ayrı ayrı beraatine ,
c) Sanık Ümit Aydın'ın 15/05/2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü karşılaşmasında şikeye teşebbüs eyleminden dolayı, TCK 35/2 yollamasıyla 6222 sayılı yasanın 6259 sayılı yasa ile değişik 11/1, 3 maddeleri, gereğince ,
d) Sanık Ümit Aydın hakkında ayrıca 6222 sayılı yasanın 6259 sayılı yasa ile değişik 11/11 ve 18 maddelerinin uygulanmasına ,

Gökçebey
08.11.2012, 10:28
Sanık İlhan Ekşioğlu’nun bir yandan bu şahıslar aracılığıyla şike faaliyetini yürütürken diğer yandan Abdullah Başak vasıtasıyla Yusuf Turanlı üzerinden Ümit Aydın aracılığı ile çalışmalar başlattığı,

Sanık İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak’a “Geldi mi misafirin" diyerek Yusuf Turanlı ile buluşup buluşmadığını sormaktadır. Abdullah da, şike konusundaki gelişmeleri İlhan’a iletmekte, “abi o arkadaşı gelmişte buraya…şu an onun yanına gidiyor” derken, Yusuf Turanlı’nın şike görüşmesi için Ümit Aydın ile görüşmeye gittiğini söylemektedir.

09.05.2011 günü saat:15.07’de Yusuf Turanlı'yı Ümit Aydın'ın aradığı görüşme(tape:3400);
Yusuf: “Akşam üzeri geçecek misin Etiler tarafına", Ümit: “Geçerim", Yusuf: “Gel bir görüşeyim seninle ya bir şey görüşeceğim".
Sanık Yusuf Turanlı’nın; Abdullah Başak’ın, İlhan Ekşioğlu’na “şu an onun yanına gidiyor” diyerek sözünü ettiği menajer sanık Ümit Aydın’ı görüşmek için aradığı anlaşılmaktadır.

09.05.2011 günü saat:15.51’de Yusuf Turanlı'nın Ümit Aydın'ı aradığı görüşme(tape:3403);
Yusuf: “Etiler’deyim ama biraz sonra bir işim olacak", Ümit: “Akşam dönüşte uğrayayım sana", Yusuf: “Ama akşam muhakkak görüşelim tamam…7 gibi falan yani", Ümit: “Tamam".

09.05.2011 günü saat:20.45’de Ümit Aydın’ı Uğur Uçar’ın aradığı görüşme(tape:3260);
Uğur’un nerede olduğunu sorması üzerine Ümit’in; “Şuan Etiler’deyim yarım saat sonra çıkıyorum burdan” dediği, Uğur’un; “Biz geldik Kordon’da oturuyoruz ya” dediği, Ümit’in; “Aradın mı Başak ablanı” dediği, Uğur’un; “aradım söyledim” dediği .

Sanık Abdullah Başak’ın, Yusuf Turanlı’nın şike ile ilgili olarak Ümit Aydın ile yaptığı/yapacağı görüşmenin akıbetini sorduğu ve olumlu bir yanıt almayı beklediği, Yusuf’un ise Ümit Aydın’ın, Ankaragücü futbolcusu Uğur Uçar ile yapacağı görüşmeden sonra cevap verebileceğini ilettiği anlaşılmaktadır.

Gökçebey
08.11.2012, 10:31
Abdullah’ın, İlhan Ekşioğlu tarafından kendisine söylenilen “her şekil hallet ful yetkilisin” sözünü Yusuf’a iletmekte ve kendisini kulübe çağırdıklarını iletmekte, Yusuf da, henüz Ümit Aydın’ın kendisini aramaması nedeniyle haber beklediğini belirtmektedir.

Yusuf Turanlı’nın Abdullah Başak ile yaptığı bu görüşmenin hemen akabinde aynı dakika içerisinde saat:12.20’de Ümit Aydın'ı aradığı (tape:3422);
Ümit: “Dün biraz konuştum da çok kalabalıktı ortam…çok şey olmadı belirleyici bir şey olmadı daha yani bugün haber vereceğim sana ama biraz sıkıntılı görüyorum" Yusuf: “Bir haber ver ama bekliyor", Ümit: “Bak ben açmadan o açtı çünkü konuyu… o tip konuları böyle bir şeyler falan işte var…Başkan şöyle dedi böyle dedi anlatırım ya", Yusuf: “Bir bak sen yine ya bir sen zorla".
Sanık Ümit Aydın, Yusuf Turanlı’ya, Uğur Uçar ile yaptığı görüşme hakkında bilgi vermekte, ortam çok müsait olmadığından net konuşamadığını, teklifin olumlu karşılanmadığını söylerken Yusuf Turanla şike konusunda Uğur’u zorlamasını istemektedir.

Sanık Yusuf’un, Ümit Aydın ile konuşmasından sonra edindiği olumsuz durumu, bir diğer deyişle yapılan şike teklifinin kabul edilmeyeceği izlenimini edinmesinden sonra Abdullah Başak’a bilgi vermektedir. Abdullah ise “öbürü peki” diyerek aynı tarihte oynanacak olan Trabzon- İBB müsabakasına ilişkin teşvik girişimini sormakta, bu konuda Yusuf’un “öbüründe problem yok hafta sonu tamam ya” cevabını almaktadır.

11.05.2011 günü saat:12.00’de Ümit Aydın’ı Uğur Uçar’ın aradığı görüşme(tape:3265);
Uğur: “Söyle abi ya”, Ümit: “1-2 tane çekim var bunlarla ilgili bir işlem yapabilir misin”, Uğur: “Nasıl çek”, Ümit: “Geçen seferki gibi şu Semih’in çeki gibi”, Uğur: “Konuşuruz abi tamam kalkayım”, Ümit: “Aslında direk zengin olma yolu da var da gerek yok ona”, Uğur: “Hiç duymayayım bile abi boş ver”, Ümit: “Çok ciddi şeyler konuşuluyor dikkat et diyorum bak,…maçtan sonra bir kaç gözlemim olacak sayesinde,…yakacağım onları ondan sonra,…kulağıma bir şeyler geliyor yani” .

3422 nolu tape’de Ümit Aydın’ın “Dün biraz konuştum da çok kalabalıktı ortam…çok şey olmadı belirleyici bir şey olmadı daha yani bugün haber vereceğim sana ama biraz sıkıntılı görüyorum” diyerek sözünü ettiği Uğur Uçar ile ilk konuşması nedeniyle adı geçen Ankaragücü futbolcusunun şike teklifine vakıf olduğu, bu nedenledir ki Ümit Aydın’ın “Aslında direk zengin olma yolu da var da gerek yok ona” sözü ile örtülü de olsa şike teklifinin yenilenmesi üzerine hemen tepkisini gösterdiği ve “Hiç duymayayım bile abi boş ver” diyerek karşılık verdiği ve fakat Ümit Aydın’ın, Yusuf Turanlı’nın yine 3422 nolu tapede söylediği “Bir bak sen yine ya bir sen zorla" sözünü de hatırlayarak “Çok ciddi şeyler konuşuluyor dikkat et diyorum bak” diyerek ısrarcı olduğu ancak Uğur Uçar’ın kendisine yapılan bu şike teklifini kabul etmediği anlaşılmaktadır.
Uğur Uçar soruşturma aşamasında bilgi sahibi olarak alınan beyanında özetle; “Ümit Aydın’ın ASLINDA DİREK ZENGİN OLMA YOLU DA VAR sözü ile neyi kast ettiğini bilmiyorum. Benim bu kelimeden anladığım ise Ümit Aydın'a maçta kötü oynamam için bir teklif geldiğidir. Ümit Aydın isimli şahıs bana kısa yoldan zengin olma yolu olduğunu söylemesi üzerine bende hiç duymayayım bile diyerek Ümit Aydın'a gelen şike teklifini hiç bana söylememesini, böyle bir teklife duymak dahi istemediğimi belirttim” şeklinde beyanda bulunmuştur. Sanık Ümit Aydın’ın, şike teklifi Uğur tarafından anlaşılmış ve reddedilmiştir.

Gökçebey
08.11.2012, 10:32
Tüm bu nedenlerle başta suç örgüt lideri sanık Aziz Yıldırım’ın bizzat tüm süreci yönetmesi yanında TCK'nın 220/5. maddesindeki “örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır” hükmü yollaması ile diğer sanıklar İlhan Yüksek Ekşioğlu, Abdullah Başak, Yusuf Turanlı, Cemil Turhan, Mehmet Yenice, Yavuz Ağırgöl, Ümit Aydın, Mehmet Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç’in şike suçunun kanuni tanımında yer alan fiilleri birlikte gerçekleştiren sıfatıyla sorumlu oldukları anlaşılmış ve Mahkememizde oluşan bu vicdani kanı ile cezalandırılmalarına karar vermek gerekmiştir.

Sanık Ümit Aydın’ın şike teklifi Uğur Uçar tarafından kabul görmediğinden adı geçen sanığın ve yine bu eylem ile bağlantılı diğer sanıklar Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı’nın eylemleri de teşebbüs aşamasında kalmıştır.

Sanıklar Mehmet Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç’in eylemleri, şike teklifinin muhatabı tarafından kabul edilmemesi nedeniyle anlaşma gerçekleşmediğinden teşebbüs aşamasında kalmıştır.
Gerek Cemil Turhan, Mehmet Yenice ile Yavuz Ağırgöl üzerinden, gerekse Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı üzerinden yürüttüğü şike eylemleri teşebbüs aşamasında kaldığından Sanık İlhan Ekşioğlu’nun da hukuki konumu bu çerçevede kabul edilmiştir.

Sanıklar Ümit Aydın, Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl hakkında, hükmolunan sonuç ceza itibariyle “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına” karar verilmiş olması karşısında, 6259 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik öncesi 6222 sayılı Yasa lehine olduğundan bu şekilde uygulama yapılmıştır.

Gökçebey
08.11.2012, 10:33
Sanık Sami Dinç'in menajerlik sınavına girecek olan sanıklar Olgun Peker, Ümit Aydın, Mahmut Güneş, Tarık Özaslan ve Volkan Bahçekapılı ile ortak hareket ederek bu kişilerin sınavda başarılı olabilmesi için soruların cevaplarına ulaşmaya çalıştığı, bu amaçla sanık Talat Emre Koçak ile görüşerek Haldun Şenman üzerinden sorulara ulaştıkları ardından da Talat Emre'nin soruları çözdüğü ve soruların cevaplarını Sami ile birlikte yukarıda belirtilen şahıslara para karşılığında verdikleri,

Sınav kağıtları üzerinde yapılan incelemede, sanıklar Olgun Peker, Özden Aslan, Abdullah Cila, Mahmut Güneş, Ümit Aydın ve Volkan Bahçekapılı'nın sınavda FİFA'nın hazırladığı 15 sorunun cevaplarında bire bir aynı şıkları işaretledikleri ve 12 soruya doğru 3 soruya da yanlış cevap verdikleri, soru kitapçıklarında hesaplama gerektiren soruların cevaplarına yönelik herhangi bir yazı, işlem, not göze çarpmadığı sadece Mahmut Güneş'in sınav kağıtçığının birinci sayfasına notlar yazdığı, T.F.F tarafından hazırlanan 5 sorudan 3 tanesine Olgun Peker ve Tarık Özaslan'ın doğru cevap verdiği ve başarılı olduğu, Özden Aslan'ın ise 5 sorudan 2 sine doğru cevap vererek başarılı olduğu, Abdullah Cila, Mahmut Güneş, Ümit Aydın ve Volkan Bahçekapılı'nın ise sadece 1 soruya doğru cevap vererek başarısız oldukları,
Olgun Peker, Özden Aslan, Tarık Özaslan, Abdullah Cila, Mahmut Güneş, Ümit Aydın ve Volkan Bahçekapılı'nın FİFA tarafından hazırlanıp gönderilen sorulardan aynı sorulara aynı şıkları işaretleyerek yanlış cevap verdikleri, T.F.F tarafından hazırlanan sorulara verdikleri cevapların ise birbirinden farklı olduğu,

Menajerlik sınav sorularını para karşılığında satan TFF profesyonel işler müdürü Haldun Şenman'ın rüşvet alma, bu iş karşılığında para veren sanıklar Olgun Peker, Özden Aslan, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut Güneş, Volkan Bahçekapılı ve Tarık Özaslan'ın rüşvet verme, rüşvete aracılık eden sanıklar Sami Dinç ve Talat Emre Koçak'ın suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle yardım etme, sanıklar Erman Ertaş ve Serdar Berkin'in suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek ve eylem öncesi aralarındaki bağlantıyı sağlamak suretiyle yardım suçuna iştirak ettikleri,
Sanıklar Olgun Peker, Özden Aslan, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut Güneş, Volkan Bahçekapılı ve Tarık Özaslan'ın özel belgede sahtecilik suçundan,
Sanıklar Olgun Peker, Haldun Şenman, Sami Dinç, Talat Emre Koçak, Özden Aslan, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut Güneş, Volkan Bahçekapılı, Tarık Özaslan, Erman Ertaş ve Serdar Berkin'in nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçlarını işledikleri iddiasıyla ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmıştır.

Gökçebey
08.11.2012, 10:34
Sanık Ümit Aydın İfadesinde: Hakkındaki tüm suçlamaları reddederek sadece sınav esnasında yanında bulunanların cevabına baktığını, Mart 2011 tarihinde yapılan futbol temsilciliği sınavına girdiğini, ancak bu sınavda başaralı olamadığını, bu sınavın sorularının önceden kendisine verildiği yönündeki iddiayı kabul etmediğini, sınavın bir otelde yapıldığını, yan taraftaki bir salondan gürültü ve uğultuların geldiğini, gerçek bir sınav ortamının ve sessizliğin olmadığını, sınav sırasında bazı yardımlaşmaların olduğunu ancak belirttiği gibi soruların önceden alınıp alınmadığını bilmediğini, kendisine soruların verilmediğini beyan etmiştir.

02.04.2011 günü saat:17.44’te Sami Dinç’in, Talat Emre Koçak’ı aradığı ;
Sami: “Volkan, çok ilginç bir şey söyledi o Haldun’u pazartesi sabahı çağıralım, Olgun buna, sınav öncesinde gel kardeşim demiş, ben sana vereyim demiş cevapları aldım diyor, bire bir aynısını sizin verdiğiniz diyor, belli ki Haldun ona da servis etmiş çağıralım söyleyelim, vermeyelim parasını”, Emre: (Mahmut Güneş’i kastederek) “Ben Mahmut’a da sordum o da kafasına göre işaretlemiş”, Sami: “Olgun 15’ini gösteriyorsa herhalde, elinde sadece 15’i var”,Emre: “Gelen sorular biraz silikti Faruk’a da gönderdikten sonra”, Sami: “Ya ağır abi aynı cevaplarla geçti”, Emre: “Bizim söylediğimiz adamlar niye aynı şıkları işaretledi ben onu anlamadım (Ümit Aydın ve Mahmut Güneş’i kastederek) Ümit’e öyle dedim Mahmut’a öyle, belli ki Haldun gitti oraya da sattı, abi Volkan’da Makedonya’dan aldım demiş, verdiklerimizden bir tanesi geçmiş dedim nitekim doğru verdiklerimiz, Özden, Olgun dolayısıyla bizden çıkanlarda geçtiler sonuçta biz vermiş olsak ta”, Emre: (15 tane menajerlik sınav sorularından 13 tanesini yapabildiğini kastederek) “Ben yaptım elimden geleni oturdum soruları temin ettim 15’ten 13 çıkmış olduysa da yani yapabileceğim bir şey yok”, Sami: (Tarık Özaslan’ı kastederek) “Tarık kimin cevabıyla geçti, bizden cevabı gece 10’da aldı abi Barış 9 buçukta mı 10’ damı ne aldı, o saatten sonra herkese servis etmiş olamaz”, Emre: “Sabah 7’de bunu şey kadın aramış bende var beraber şey yapalım bende gece aldım demiş”, Sami: (Haldun Şenman’ı kastederek) “O zaman bu herif 100 bin dolar falan kaldırdı yani”

Gökçebey
08.11.2012, 10:35
Sanıklar Olgun Peker, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut Güneş, Tarık Özaslan ve Volkan Bahçekapılı hakkında para karşılığında menajerlik sınavı sorularını ele geçirdikleri ve rüşvet verdikleri iddiasıyla kamu davası açılmış ise de, sanıkların bu soruların temini ve ele geçirilmesi karşılığında herhangi bir kişiye miktarı belli bir rüşvet verdiklerine ilişkin dosya içerisinde cezalandırılabilmelerine yeterli somut delil elde edilememiştir. Şöyle ki, telefon kayıtları, mesaj içerikleri, fiziki takipler incelendiğinde ve sanık Olgun Peker'in samimi ikrarından da anlaşıldığı üzere sanık Olgun Peker'in sınavdan bir gün önceki gün olan 30/03/2011 günü gece saat 23:00 sıralarında sınav sorularını Abdullah Cila isimli sanıktan almış olduğu hususu sabittir. Ancak gerek sanık Olgun Peker, gerekse sanık Abdullah Cila'nın savunmalarında bu soruları maddi menfaat karşılığında veya bir yarar temini kastıyla sanık Abdullah Cila'nın Olgun Peker'e sağladığı yönünde cezalandırılabilmesine yeterli şüpheden uzak, kesin ve kuşku boyutunu aşan delil elde edilemediğinden atılı suçtan her iki sanığın ayrı ayrı beraatine karar vermek gerekmiştir. Diğer sanıklar Ümit Aydın, Mahmut Güneş, Tarık Özaslan ve Volkan Bahçekapılı'nın atılı rüşvet vermek suçunu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden üzerilerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar vermek gerekmiştir.

Gökçebey
08.11.2012, 10:36
Sanıklar Olgun Peker, Özden Aslan, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut Güneş, Volkan Bahçekapılı ve Tarık Özaslan hakkında sınavda kopya çekmek suretiyle özel belgede sahtecilik suçundan dolayı cezalandırılması istemiyle açılan kamu davası yönünden; sanıklar Olgun, Özden, A. Cila, M. Güneş, Ü Aydın, V. Bahçekapılı'nın aydın birebir 15 soruda aynı şıkkı işaretledikleri, 12 soruya doğru, 3 soruya yanlış cevap verdiklerini, yine sanıkların sınav sonrasında verdikleri dilekçelerinin birebir aynı olduğu, sanıkların hesaplama gerektiren soruların çözümünde hiçbir karalama yapmadıkları veya not yazmadıkları hususu sabittir.

Sanıklar Olgun Peker, Haldun Şenman, Sami Dinç, Talat Emre Koçak, Özden Aslan, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut Güneş, Volkan Bahçekapılı, Tarık Özaslan ve Erman Ertaş ve Serdar Berkin'in sınav sonrası manejlerlik yapabilme yetkisini elde etme, bu suretle futbol kulüpleriyle futbolcular arasında transfer sözleşmeleri yapma ve taraf sıfatını kazanma ve bu suretle haksız menfaat temin etme amacı taşıdıkları ve eylemlerinin nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı cezalandırılması istemiyle açılan kamu davası yönünden ise;
Bildiğini gibi dolandırıcılık suçu hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak kendisine veya bir başkasında yarar sağlanması olarak tarif edilmiştir. Sanıkların suça teşebbüsten cezalandırılabilmesi için TCK 35/1 maddesinde belirtildiği üzere, yasada " doğrudan doğruya icraya başlama" kriteri esas alınmıştır. Bu düzenlemeye göre, failin işlemeye kastettiği fiille ilgili olarak icra hareketlerinin belirli bir gerçekleşme aşamasına gelmesi yani failin suçu, doğrudan doğruya işlemeye başlamış olması gerekir. Hazırlık hareketleri ayrıca suç oluşturmuyorsa cezalandırılamaz.
Bu nedenle her ne kadar sanıklar hakkında kamu kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar vermek gerekmiştir.