PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tamer Yelkovanadmin
01.11.2012, 22:10
T.C.
İSTANBUL
16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CMK 250.MADDESİ İLE GÖREVLİ)

DOSYA NO : 2011/63
KARAR NO : 2012/71
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2011/813

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : MEHMET EKİNCİ 39587
ÜYE : HİKMET ŞEN 39730
ÜYE : BÜLENT KINAY 40267
C. SAVCISI : UFUK ERMERTCAN 35205
KATİP : MUSTAFA ALKAN 136217

SANIK : 81-TAMER YELKOVAN (TC.No:13142459728), Burhanettin ve Saniye Sabiha oğlu, 16/05/1954 ANKARA doğumlu, İSTANBUL, KADIKÖY, Erenköy mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sarıgül Sk. Caddebostan Mah. No:11 İç Kapı No:18Kadıköy/ İSTANBUL adresinde oturur.
VEKİLLERİ : Av. GÜLÇİN KAYA, Göksu Evleri Nilüfer Sok. No.68 Anadoluhisarı Beykoz/ İSTANBUL
Av. ASLI AYDINÖZ, Sıraselviler Cd. Taksim Sitesi No.35 K:3 D:5 Taksim Beyoğlu/ İSTANBUL
Av. FEHMİ SOMAY TÜMERKAN, Mürverçiçeği Sk.Yandaş İşhanı No.14/5 Kadıköy/ İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ : 03.07.2011
TUTUKLAMA TARİHİ : 07.07.2011
TAHLİYE TARİHİ : 04/05/2012

81- TAMER YELKOVAN;
A)Her ne kadar sanık TAMER YELKOVAN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor, 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa, 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe, 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor ve 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakalarında şike yapmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

B)
a)Sanık TAMER YELKOVAN’ın; Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmasuçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,
Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

C)
a)Sanık TAMER YELKOVAN’ınTürkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik pirimi, 01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe ve 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şikesuçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri, kastına dayalı kusurunun ağırlığı gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun’un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; spor kulübünün idari yöneticisi olan (mali işler müdürü) sanık tarafından ve ayrıca suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun’un 11/4-b ve c bentleri uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun’un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği ve niceliği de gözetilerek takdiren 1/3 oranında artırılarak BİR YIL YİRMİ DÖRT AY HAPİS ve DÖRT BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığın fiilin işlenmesinden önce ve işlenmesi sırasında yardımda bulunmak suretiyle icrasını kolaylaştırdığı ve bu şekilde yardım eden sıfatıyla sorumlu olduğundan cezası, 5237 sayılı TCK'nın 39/2. maddesi gereğince 1/2 oranında indirilerek BİRYIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e)Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve BİN ALTI YÜZ ALTMIŞ ALTI GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

f)Sanığa verilen BİN ALTI YÜZ ALTMIŞ ALTI gün adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 30 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve KIRK DOKUZ BİN DOKUZ YÜZ SEKSEN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 15 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

g)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun’un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

h)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

ı)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞܒne gönderilmesine,

D) Her ne kadar sanık TAMER YELKOVAN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 08.05.2011 günü oynanan Karabükspor- Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

Gamze
03.11.2012, 17:51
http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl9fm.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl9g0.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Erbay
07.11.2012, 12:57
İDDİA

Aziz Yıldırım ve İlhan Yüksel Ekşioğlu arasında 02.03.2011 günü yapılan telefon görüşmesinde şahısların “Üç Tarlayı Da Sürdük” şeklinde şifreli konuşmalar yaptıkları anlaşılmış, bu şifrenin deşifresine yönelik çalışmalarda şahısların ligin 24. haftasında 04.03.2011 günü oynanan Kayserispor-Manisaspor, 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB Spor, 06.03.2011 günü oynanan Beşiktaş-Trabzonspor müsabakalarında şike ve teşvik primi faaliyetlerinin yürütüldüğünü kastettikleri, yine aynı hafta 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında da şahısların şike faaliyeti yürüttükleri görülmüş, bu bilgiler ışığında şahısların şike faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak; 01.03.2011 günü menajer Doğan Ercan, 02.03.2011 günü Fenerbahçe Mali İşler Sorumlusu Tamer Yelkovan, 03.03.2011 günü Ali Kıratlı, 08.03.2011 günü menajer Mehmet Şen, 10.03.2011 günü menajer Yusuf Turanlı hakkında şike faaliyetleri içerisinde yer aldıklarının değerlendirilmesi sonucunda iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmış, yine aynı hafta 10.03.2011 günü Cengiz Demirel, 14.03.2011 günü kaleci Serdar Kulbilge hakkında da iletişim tespiti çalışmalarına başlanmıştır.

Erbay
07.11.2012, 14:14
Aziz Yıldırım Liderliğindeki Suç Örgütü

Suç Örgütünün Genel Yapısı

Şike ve teşvikle etkilenmek istenen maçtan haftalar önce örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın; İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’na hedef müsabakanın istenildiği şekilde sonuçlanması için faaliyetlere başlamaları talimatını verdiği, örgüt liderinden talimatları alan İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’nun; önce kulüpte yönetici ve sorumlu düzeyde görevleri olan Serkan Acar, Alaeddin Yıldırım ve Cemil Turhan’la görüşüp konuşarak yapılacak faaliyetleri belirledikleri, ardından hedef müsabakanın oynanacağı takıma göre değişmekle birlikte, genel olarak; örgüt üyeleri Ali Kıratlı, Yusuf Turanlı, Ahmet Çelebi, Abdullah Başak, Yavuz Ağırgöl, Mehmet Yenice, Doğan Ercan, Mehmet Şen, Hasan Çetinkaya ve Sami Dinç’le irtibata geçerek bu şahıslara şike çalışmalarına başlamalarını söyledikleri, bu şahısların da futbol dünyasındaki geçmişlerinden gelen tecrübe, deneyim ve elde edilen çevreye dayanarak hedef müsabakanın yapılacağı takıma göre bir takım menajer, futbolcu, kulüp yetkilisi veya teknik sorumlularla irtibata geçtikleri ve şike ve teşvik konusunda görüşmeler yaptıkları, şike faaliyetlerinin yürütülmesinde para dağıtımının Aziz Yıldırım’ın talimatıyla Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan aracılığıyla sağlandığı, İlhan Ekşioğlu’na ve Şekip Mosturoğlu’na şike parasının Tamer Yelkovan tarafından aktarıldığı, ancak para ödemesi konusunda şahısların Aziz Yıldırım’ın talimatı olmadan kesinlikle hareket etmedikleri, örgüt üyesi Tamer Yelkovan’ın; İlhan Ekşioğlu aracılığı ile şike faaliyetleri için ne kadar para dağıtıldığının hesabını düzenli olarak tuttuğu, (12.04.2011 günü Tamer Yelkovan’ın İlhan Ekşioğlu’na gönderdiği mesajda; “100 ayarlayabildim insaatlar icin” yazdığı (tape:1891), inşaat kelimesinin örgüt üyeleri arasında şike yapılan maç anlamında şifre olarak kullanıldığı.) belirlenmiş, şüphelilerin çalışma şeklini, birbirleriyle irtibatlarını, aralarındaki mükemmel koordinasyonu, hiyerarşiyi, Aziz Yıldırım’la; şike zincirinin son halkası konumundaki aracı-menajerler arasındaki işleyişi göstermesi açısından; 01.05.2011 günü saat:19.00’da oynanan Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Spor futbol müsabakası öncesi yaşanan görüşme ve buluşmalardan aşağıda kısaca bahsedilmiştir;

29.04.2011 günü; Aziz Yıldırım’ın kulübün mali konularına bakan ve para trafiğini takip eden Tamer Yelkovan’a ödeme talimatını verdiği(tape:1599), Tamer Yelkovan’ın Şekip Mosturoğlu ile irtibata geçerek “Sami bana gelebilir…Ayşe tatile çıksın” diyerek şike faaliyetleri ile ilgili operasyonun başladığını ve şike faaliyetlerine karışan örgüt üyelerine para dağıtılacağını söylediği (tape:1846), ardından Tamer Yelkovan’ın İlhan Ekşioğlu’nu yanına çağırarak şike amaçlı kullanılacak para ödemesini yaptığı (tape:1907), İlhan Ekşioğlu’nun telefonla aradığı Ali Kıratlı’ya “Spor çantasıyla gel” diyerek paranın temin edildiğini ve kendisine teslim edeceğini söylediği (tape:2852,2853,2524), Bülent İbrahim İşcen’in “Ameliyat oldu mu” diye sorması üzerine Abdullah Başak’ın “Yok bugün” diyerek teslimatın tarihi hakkında şahsı bilgilendirdiği (tape:1918), telefon görüşmelerinden şike faaliyetinde bulunan şahıslara para dağıtılacağının, bu para trafiğini, şüphelilerden İlhan Ekşioğlu, Sami Dinç, Ahmet Çelebi, Bülent İşcen, Tamer Yelkovan, Abdullah Başak ve Ali Kıratlı’nın koordine ettiklerinin anlaşıldığı (tape:1919,1911,3175), yapılan fiziki takiplerde aynı gün (29.04.2011) saat:16.45’de; “ameliyat oldu mu” diye soran Bülent İşcen’in; Aziz Yıldırım, Ahmet Çelebi ve Tamer Yelkovan ile Fenerbahçe stadının altında bulunan Fenerium alışveriş merkezinde buluştuğunun, Ahmet Çelebi’nin buluşmadan sonra saat:18.00’de Yusuf Turanlı ile Kadıköy Kalamış iskelesinde buluştuğunun görüldüğü, yetkisiz menajerlik yapan Yusuf Turanlı’nın da daha sonra İ.B.B.Sporlu futbolcu İbrahim Akın’la buluşarak kendisiyle şike anlaşmasına vardığı ve kendisine ulaştırılan şike parasını futbolcuya teslim ettiği belirlenmiş, para dağıtımı olayı; öncesi ve sonrası ile birlikte değerlendirildiğinde; örgütün gizlilik içerisinde faaliyetlerini yürüttüğü, bu faaliyetler sırasında yapılan görüşmelerde kendi aralarında belirledikleri şifreli kelimeleri kullanarak anlaştıkları, şike faaliyetlerinde dağıtılan paranın genellikle tek elden örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın talimatı ile Tamer Yelkovan aracılığı ile dağıtıldığı açıkça anlaşılmıştır.

Erbay
07.11.2012, 14:17
ŞİKE FAALİYETLERİNDE BAŞARILI OLAN ABDULLAH BAŞAK’A İLHAN EKŞİOĞLU TARAFINDAN 02.06.2011 GÜNÜ ARAÇ SATIN ALINMASI: (Kl:27, Dizi:67-70 arası)

...

Aziz Yıldırım’ın yapılacak genel kurulda muhalif bir grubun bulunacağını öğrenmesi üzerine, Şekip Mosturoğlu’na; muhaliflerden Işık Eyigüner, Rahmi Eyüpoğlu, Aziz Yılmaz ve Hakan Bilal Kutlualp gibi isimleri kastederek “Kavga dövüş atsınlar dışarı” şeklinde talimat verdiği, Serkan Acar’a da bu konuda bilgi verdiği,
Tamer Yelkovan’ın genel kurulda muhalefet yaşanması durumunda Işık Eyigüngör’ü kastederek “Döveriz,…döveceğiz başkanım” dediği,

Erbay
07.11.2012, 14:20
AZİZ YILDIRIM LİDERLİĞİNDEKİ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ŞİKE ve TEŞVİK EYLEMLERİ

A-6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET YASASININ 14.04.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE GERÇEKLEŞEN ŞİKE VE TEŞVİK EYLEMLERİ

1-) 21.02.2011 GÜNÜ MANİSA’DA OYNANAN MANİSASPOR – TRABZONSPOR MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ

21.02.2011 günü oynanan müsabakanın Manisaspor: 1 – Trabzonspor: 2 şeklinde sonuçlandığı, Manisasporun mağlup olduğu bu müsabakanın hemen akabinde Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe klubü yöneticisi İlhan Yüksel Ekşioğlu’nu arayarak, Manisasporlu futbolcuların teşvik priminden haberlerinin olmadığını öğrendiğini aktardığı, İ.Ekşioğlu’nun da bu durumu onaylayarak kendisinin irtibatlı olduğu şahsın da aynı bilgiyi verdiğini söylediği, şahısların kendi aralarında Manisasporlu futbolcuların ne kadar kötü oynadıklarını konuştukları, İ.Eşioğlu’nun “Ne zaman böyle dikim yapsak olmuyor” diyerek son dönemdeki faaliyetlerinin sürekli boşa gittiğini belirttiği,

Teşvik girişiminin amacına ulaşmaması üzerine; Aziz Yıldırım tarafından Manisa Spor Kulüp Başkanı Kenan Yaralı’ya banka yoluyla gönderilen 500.000 doların, 29.03.2011 tarihinde Kenan Şehirli adına düzenlenmiş 4 adet 125.000 dolar meblağlı (toplam 500.000 dolar) çekle Tamer Yelkovan aracılığıyla Aziz Yıldırım’a iade edildiği belirlenmiştir (Kl:69, Dizi:174-177 arası).

EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aziz Yıldırım’ın organizesinde; İlhan Yüksel Ekşioğlu, Serkan Acar, Tamer Yelkovan ve Cemil Turhan’ın iştirakı ile; Manisaspor – Trabzonspor müsabakası öncesinde; Manisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve kulüp başkanı Kenan Yaralı ile teşvik primi verilmesi amaçlı anlaşma yapıldığı, teşvik primine konu 500.000 dolar paranın üçüncü şahıs üzerinden Kenan Yaralı’ya Aziz Yıldırım tarafından gönderildiği, maçı Trabzonspor’un kazandığı, teşvik girişiminin amacına ulaşmaması üzerine paranın Kenan Yaralı tarafından yaklaşık 1 ay sonra iade edildiği belirlenmiştir.

Erbay
09.11.2012, 01:34
2-)26.02.2011 GÜNÜ OYNANAN FENERBAHÇE – KASIMPAŞA FUTBOL MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa futbol müsabakası öncesi Aziz Yıldırım’ın, İlhan Yüksel Ekşioğlu’na Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile yapacağı müsabakada şike amaçlı olarak Kasımpaşa Kulübü kalecileriyle irtibat kurulması talimatını verdiği, bu maçta Tolga Ögen’in değil S.Fırat Kocaoğlu’nun kaleci mevkiinde oynayacağını söyleyerek şahsa yönlendirdiği, akabinde Ekşioğlu’nun, Cemil Turhan ile görüşerek S.Fırat Kocaoğlu ile şike yapması için anlaşmasını istediği, Cemil Turhan’ın bu görüşmeden hemen sonra örgüt üyesi Mehmet Yenice’yi aradığı, Mehmet Yenice’nin de maç öncesi daha önce Fenerbahçe’de oynayan Kasımpaşa Spor Kalecisi Murat Şahin ile irtibata geçtiği, tarafların 100.000 dolar karşılığında şike anlaşmasına vardıkları, müsabakanın Fenerbahçe’nin galibiyeti ile sonuçlandığı, müsabaka sonrası şahısların kendi aralarında tekrar görüşerek şike para miktarını 75.000 dolara düşürdükleri, 08.03.2011 günü İlhan Ekşioğlu’nun bu parayı Tamer Yelkovan’dan aldığı, paranın Mehmet Yenice üzerinden Murat Şahin’e gönderildiği, yapılan iletişim tespit ve telefon detay dökümü analizlerinden açıkça anlaşılmıştır.

EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aziz Yıldırım’ın organizesinde; İlhan Yüksel Ekşioğlu, Cemil Turhan ve Tamer Yelkovan’ın iştirakı ile; şüpheli Mehmet Yenice üzerinden, 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa futbol müsabakası öncesinde; Kasımpaşaspor kalecisi Murat Şahin ile şike amaçlı anlaşma yapıldığı, adı geçen futbolcuya 75.000 dolar para verildiği, maçı Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı,belirlenmiştir.

4-) 07.03.2011 GÜNÜ ANKARA’DA OYNANAN GENÇLERBİRLİĞİ – FENERBAHÇE FUTBOL MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

MAÇ RAPORU
TFF Resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Gençlerbirliği – Fenerbahçe müsabakasının 07.03.2011 günü saat:20.00’da Ankara 19 Mayıs stadyumunda başladığı, Gençlerbirliği takımında 1 numaralı forma ile Serdar Kulbilge’nin, 12 numaralı forma ile Randall Azofeifa Corrales’in, 17 numaralı forma ile Hurşut Meriç’in, 7 numaralı forma ile Serkan Çalık’ın, 28 numaralı forma ile Mehmet Akgün’ün, 67 numaralı forma ile Orhan Şam’ın, 4 numaralı forma ile Aykut Demir’in, ilk 11’de sahaya çıktığı, 8 numaralı forma ile Labinot Harbuzi’nin ve 14 numaralı forma ile Michael John Jedinak’ın ise yedek oldukları, Jedinak’ın 55.dakikada maça girdiği, müsabakanın Gençlerbirliği:2-Fenerbahçe:4 şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.

EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

07.03.2011 günü Ankara’da oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında, Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütü tarafından Gençlerbirliği futbolcusu Serdar Kulbilge ile; maçta kötü oynaması, karşılığında para alması ve Fenerbahçe’ye transfer edilmesi hususunda şike anlaşmasına varıldığı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Doğan Ercan, Mehmet Şen, Murat Öztürk, Cengiz Demirel, Tuğrul Çağrı Üzer, Halil Köntek, Zafer Önder İpek ve Tamer Yelkovan’ın bu eyleme iştirak ettikleri (Yapılan iletişim tespitlerinde ve telefon detay döküm analizi – baz istasyonu çalışmalarında; Serkan Çalık, Labinot Harbutzi, Hurşut Meriç, Mehmet Akgün, Murat Kalkan, Orhan Şam, Aykut Demir, Michael Jedinak ve Randall Azofeifa Corrales isimli futbolcularla şike amaçlı irtibat kurulup görüşüldüğüne dair bazı deliller elde edilmiş ise de bu futbolcularla anlaşıldığına, futbolcuların anılan maçta şike yaparak menfaat temin ettiklerine dair somut delil elde edilemediğinden haklarında sevk maddesi tanzim edilmemiştir.), belirlenmiştir.

Erbay
09.11.2012, 11:49
5-) 20.03.2011 GÜNÜ ANKARA’DA OYNANAN GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ

(…)

Bu bağlamda; müsabaka öncesi Aziz Yıldırım’ın, İlhan Ekşioğlu’na; bazı Gençlerbirliği futbolcularına teşvik primi verilmesi için talimat verdiği,
İlhan Ekşioğlu’nun yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği – Fenerbahçe müsabakasında da birlikte şike yaptıkları Mehmet Şen, Cengiz Demirel ve Gençlerbirliği genel müdürü Zafer Önder İpek üzerinden Gençlerbirliği futbolcuları Serdar Kulbilge ve Mahmut Boz’a ulaşarak şahıslarla Trabzonspor’a karşı iyi oynamaları, karşılığında teşvik primi verilmesi konusunda anlaştıkları,

Bu süreçte;

Bahse konu görüşmelerde; hem 20.03.2011 günü oynanacak Gençlerbirliği – Trabzon spor müsabakasına dönük teşvik primi verilmesi, hem de 07.03.2011 günü Ankara’da oynanan Gençlerbirliği – Fenerbahçe müsabakasında yapılan şike eyleminden ötürü şike parasının ödemesinde yaşanan sıkıntıların konuşulduğu, bu durumun İlhan Ekşioğlu’nun 17.03.2011 günü yaptığı bir telefon görüşmesinde Tamer Yelkovan’a hitaben sarfettiği “O dünki arkadaşlarla ilgili birisiyle konuştuk şimdi de, (Serdar Kulbilge’yi kastederek) ona bir 50 daha artıracağız ha işçiyi, o geçmiş yaptığı hakedişle ilgili” şeklindeki sözlerle şifreli olarak dile getirildiği, ayrıca müsabakadan önce Serdar Kulbilge’ye sezon sonunda Fenerbahçe’ye transfer edileceğinin vaat edildiği,


EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

20.03.2011 günü Ankara’da oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakasında Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütü tarafından Gençlerbirliği futbolcuları Serdar Kulbilge ve Mahmut Boz’la; Trabzonspor’a karşı iyi bir mücadele sergilemeleri, karşılığında para almaları ve Fenerbahçe’ye transfer edilmeleri hususunda anlaşıldığı, şahıslara teşvik primi verildiği, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet Şen, Cengiz Demirel, Halil Köntek, Zafer Önder İpek, Faruk Yaşar, Tamer Yelkovan ve Hasan Çetinkaya’nın bu eyleme iştirak ettikleri, belirlenmiştir.

6-) 09.04.2011 GÜNÜ OYNANAN ESKİŞEHİRSPOR - FENERBAHÇE MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

Bu nedenle; 28. haftada 09.04.2011 günü oynanacak Eskişehirspor-Fenerbahçe maçından önce, Aziz Yıldırım'ın talimatıyla; Eskişehirspor teknik direktörü Bülent Uygun ve Eskişehirspor futbolcularından Ümit Karan ile şike amaçlı olarak irtibata geçildiği, Bülent Uygun'un maçtan bir hafta önce Şükrü Saraçoğlu stadına gelerek Fenerbahçe maçını izlediği
Ardından verilecek şike parası için finans arayışına giren Aziz Yıldırım'ın TFF'den para almak için girişimde bulunduğu, 05.04.2011 günü TFF yöneticisi Mehmet Levent Kızıl’la görüştüğü, bu görüşmede paranın ertesi gün Fenerbahçe kulübüne verileceğinin söylendiği, bunun üzerine Aziz Yıldırım'ın kulübün mali işlerine bakan Tamer Yelkovan'ı aradığı ve "1,5 trilyonu takip et sen, oradan 200’ü ayır şeye yanlız İlhan" diyerek talimat verdiği,

(…)

TFF tarafından Fenerbahçe kulübüne alacaklarına mahsuben avans olarak 1 500 000 TL para yatırıldığı gün (06.04.2011) Aziz Yıldırım'ın Tamer Yelkovan'ı arayıp "Bir buçuk geldi mi" diye sorduğu, Tamer’in de bir sorun olmadığını belirterek "Geldi geldi başkanım,…bir de İlhan beyin emaneti vardı onu da hallediyoruz yarına” şeklinde bilgi verdiği,

11.04.2011 günü İ.Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı aradığı ve Bülent Uygun’u yanına getirmesini istediği, Ali Kıratlı'nın bu görüşmeyi geç saatlerde yapmak istediği, bunun üzerine İ.Ekşioğlu'nun şahısları gece saatlerinde evine çağırdığı, aynı günün sabahı İ. Ekşioğlu'nun, FB'nin mali işler sorumlusu Tamer Yelkovan'ı aradığı ve Tamer'in "Olmazsa ben dövizciden bi 100 bin buldurtayım olmazsa, evet, o 100 bini verelim biz haftaya, tamam 200 - 300 veririz" dediği, bu görüşmelerin ardından Bülent Uygun ve Ali Kıratlı'nın, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın ofisinde buluştukları ve birlikte İ.Ekşioğlu'nun evine gittikleri, bu durumun yapılan fiziki takip çalışmaları neticesinde tespit edildiği,


A-ALİ KIRATLI ARACILIĞI İLE BÜLENT UYGUN VE ÜMİT KARAN ÜZERİNDEN ŞİKE YAPILMASI
B-M.ŞEKİP MOSTUROĞLU VE SAMİ DİNÇ ARACILIĞI İLE SEZER ÖZTÜRK’E ŞİKE AMAÇLI TRANSFER TEKLİFİ YAPILMASI

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; 09.04.2011 günü Eskişehir’de oynanan Eskişehirspor– Fenerbahçespor futbol müsabakasında, Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütü tarafından, Eskişehir Spor futbolcusu Ümit Karan ile; maçta kötü oynaması, karşılığında para alması ve bazı takım arkadaşlarını (Ümit Karan’ın irtibat kurduğu bu futbolcular belirlenememiştir.) bu amaçla organize etmesi için şike amaçlı anlaşma yapıldığı, ayrıca Eskişehir Spor teknik direktörü Bülent Uygun’la da şike anlaşmasına varıldığı, Aziz Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda hareket eden şüpheliler İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ali Kıratlı, Tamer Yelkovan, Halil Köntek ve Alaeddin Yıldırım’ın müsabaka öncesi rakip takım teknik adamlarına ve futbolcularına TFF'den avans olarak aldıkları parayı vererek şike faaliyeti yürüttükleri, bu şike faaliyetlerinin yanısıra örgütün bir diğer koldan Mehmet Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç üzerinden de; Eskişehir sporlu futbolcu Sezer Öztürk’e maç öncesi şike amaçlı transfer teklifinde bulunduğu, ancak futbolcunun müsabaka öncesi transfer görüşmeleri yapmayı kabul etmemesi nedeniyle bu girişimin amacına ulaşmadığı, belirlenmiştir. (Yapılan iletişim tespitlerinde ve fiziki takiplerde bu şüphelilerle irtibatları belirlenen; Zafer Demiray, Mustafa Efe, Mustafa Nurtaç Anlı, Muhammet Şenyüz ve Mehmet Levent Kızıl hakkında ek takipsizlik kararı verilmiş, şüphelilerden Şükrü Ongan, Muhammet Şenyüz ve Sezer Öztürk’ün bu eyleme katılmadıkları kanaatine varılmıştır.)

Erbay
09.11.2012, 13:22
A-6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET YASASININ 14.04.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ŞİKE VE TEŞVİK EYLEMLERİ

2-) 22.04.2011 GÜNÜ ESKİŞEHİR’DE OYNANAN ESKİŞEHİRSPOR - TRABZONSPOR MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ

(…)

Sonrasında Ümit Karan'ın tekrar Ali Kıratlı'yı arayarak buluşmak istediği, Ali Kıratlı'nın da İ.Ekşioğlu ile irtibata geçtiği, daha sonra İ.Ekşioğlu'nun Fenerbahçe Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan ile görüştüğü, ardından İ.Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı arayarak "Spor ayakkabısı ayarladım" şeklinde şifreli konuşarak Ümit Karan'a verilecek şike parasını ayarladığını ima ettiği, görüşmeden hemen sonra Ali Kıratlı'nın Ümit Karan'ı aradığı ve aralarında yaptıkları görüşmelerde "Görüşebiliriz. Dondurmacıya bırakırım" şeklinde konuştukları tespit edilmiştir.

MAÇ RAPORU

Soruşturma kapsamında yürütülen iletişim tespit ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller birlikte ele alındığında; 22.04.2011 günü Eskişehir’de oynanan Eskişehirspor–Trabzonspor futbol müsabakası öncesinde, Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün, Eskişehirsporlu futbolcu ve teknik adamlarla yakın irtibat halinde oldukları, maçtan önce Eskişehirspor futbolcusu Sezer Öztürk'e transfer teklifi götürüldüğü ve anlaşıldığı, sezon sonunda bu futbolcunun transferinin gerçekleştiği ( 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasından önce de Sezer Öztürk’e yönelik şike amaçlı benzer girişimlerde bulunulmuş ancak şahıs bu yöndeki teklifleri reddetmişti, belki de futbol camiasında şike ve teşvik eylemlerine aynı nazarla bakılmamasından ve o arada transferinin kısmen gerçekleşmiş olmasından kaynaklı olacak ki; teşvik pirimi verilmesine yönelik teklifi kabul ettiği anlaşılmaktadır.), Eskişehirsporlu futbolcu Ümit Karan, teknik direktör Bülent Uygun ve yardımcısı Şükrü Ongan’la; Trabzonspor’a karşı iyi bir mücadele sergilemeleri, karşılığında para almaları hususunda anlaşıldığı, karşılaşmada Trabzonspor'un puan kaybetmesinin, şampiyonluk mücadelesinde kırılma noktası olduğu, çünkü Trabzonspor'un bu karşılaşma sonrasında puan kaybının olmadığı, basında bu maçta teşvik pirimi verildiğine dair geniş çaplı değerlendirme ve haberlerin yapıldığı, Aziz Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda hareket eden şüpheliler İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ali Kıratlı, Tamer Yelkovan, Sami Dinç ve Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun bu eyleme aktif olarak katıldıkları ve tüm süreci birlikte koordine ettikleri, şüphelilerden Zafer Tüzün ve Muhammet Şenyüz’ün; Ali Kıratlı’nın teşvik pirimi verme çalışmalarını bilerek süreç içerisinde kendisiyle birlikte hareket ettikleri ve eyleme yardımcı fail olarak katıldıkları belirlenmiştir.

3-) 01.05.2011 GÜNÜ İSTANBUL’DA OYNANAN FENERBAHÇE – İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASIBu görüşmelerden bir gün sonra İbrahim Akın'ın; Yusuf Turanlı'yı arayarak daha önce anlaştıkları 100.000 doları 100.000 euro olarak kabul edeceğini söylediği, Yusuf Turanlı'nın da Ahmet Çelebi'ye durumu aktardığı ve şahısların Ahmet Çelebi'nin işyerinde buluştukları, ardından Ahmet Çelebi'nin Bülent İbrahim İşçen'i aradığı ve gelişmeler hakkında bilgi aktarmak için ertesi gün buluşmak üzere randevulaştıkları, bu gelişmelerden bir gün sonra (29.04.2011) Aziz Yıldırım'ın, şike faaliyetlerini takip eden Bülent İşçen ve Ahmet Çelebi'yi kulübe çağırdığı, bu buluşma sırasında FB'nin mali işlerini takip eden Tamer Yelkovan'ın ve diğer şike faaliyetlerini takip eden İlhan Ekşioğlu ve Ali Kıratlı’nın da bulunduğu,


Soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller birlikte ele alındığında; 01.05.2011 günü İstanbul’da oynanan İ.B.B.Spor-Fenerbahçe karşılaşmasının, Fenerbahçe'nin lehine sonuçlanması amacıyla; Aziz Yıldırım'ın, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Bülent İbrahim İşçen ve Cemil Turhan’a talimat verdiği, Bülent İ.İşçen'in Ahmet Çelebi'ye gerekli talimatları aktardığı, Ahmet Çelebi'nin Yusuf Turanlı aracılığı ile İ.B.B.Sporda futbol oynayan İbrahim Akın'a ulaştığı, İbrahim Akın’ın 100 000 euro karşılığında şike yapmayı kabul ettiği, maçın örgüt üyesi şüphelilerin beklentilerine uygun şekilde neticelendiği, şike için Aziz Yıldırım'dan alınan 100.000 euro paranın maçtan sonra İbrahim Akın’a verildiği, diğer yandan Cemil Turhan'ın Can Arat ve İskender Alın'la şikeye yönelik irtibat kurduğu ve şike faaliyeti yürüttüğü, bu konuda Aziz Yıldırım ile irtibatı İlhan Ekşioğlu'nun sağladığı, sonuç olarak Aziz Yıldırım liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün söz konusu maçta şike faaliyeti yürüterek karşılaşmanın Fenerbahçe lehine sonuçlanmasını sağladığı, şüphelilerden Abdullah Başak, Tamer Yelkovan, Ali Kıratlı ve Serkan Acar’ın da aktif şekilde şike eyleminin içinde bulundukları, İBB Spor Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ’ın futbolcularına yapılan şike teklifini bilerek eyleme göz yumduğu, ayrıca maçtan önce futbolculara daha sonra oynanacak kupa final maçını bahane ederek; maça fazla asılmamaları, kart görmemeleri, sakatlık yaşamamaları yönünde talimat vererek eyleme katıldığı belirlenmiştir.

4-) 08.05.2011 GÜNÜ KARABÜK’TE OYNANAN KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR – FENERBAHÇE FUTBOL MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

Süreçte; yine örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın talimatıyla, M.Şekip Mosturoğlu’nun yürüttüğü faaliyetler kapsamında, müsabakadan iki hafta önce, Karabükspor kulübü içerisinde etki sahibi olduğu değerlendirilen Seyit İbrahim Kalender üzerinden bazı Karabüksporlu futbolculara ulaşıldığı, şike ödemesinin 3 taksit halinde yapılmasının kararlaştırıldığı, ödemelerden birinin 23.04.2011, bir diğerinin 07.06.2011 günü yapıldığı, 23.04.2011 günlü ödemenin; İstanbul’da, Aziz Yıldırım’ın talimatıyla ve M.Şekip Mosturoğlu’nun organizesinde, Tamer Yelkovan’ın Sami Dinç’e gönderdiği paranın Seyit İbrahim Kalender’e verilmesi suretiyle yapıldığı, Seyit İbrahim Kalender’in Karabükspor kulübü içerisinden 7-8 futbolcu ile görüştüğünün, bu şahıslarla anlaşma sağlamaya çalıştığının anlaşıldığı

1-SEYİT İBRAHİM KALENDER ÜZERİNDEN ŞİKE YAPILMASI
2-EMENİKE’YE TRANSFER ŞİKESİ YAPILMASI
EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; 08.05.2011 günü Karabük’te oynanan Karabük – Fenerbahçe futbol müsabakasında, Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütü tarafından, Karabük Spor futbolcusu Emmanuel Emenike ile; şüpheliler Mehmet Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç aracılığıyla, menajeri Erdem Konyar üzerinden; sezon sonunda Fenerbahçe’ye transferi vaat edilerek şike amaçlı anlaşıldığı, futbolcunun maçta sakatlığını bahane ederek oynamadığı, sezon sonunda Fenerbahçe’ye transfer edildiği, ayrıca Karabük Spor camiasında etkin olan TFF çalışanı Seyit İbrahim Kalender üzerinden de şike faaliyetlerinin yürütüldüğü, bu şahsın Karabük Spor’da bazı futbolculara ulaşarak (şahsın irtibat kurduğu bu futbolcular belirlenememiştir.) kendileriyle şike amaçlı görüştüğü, Aziz Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda hareket eden şüpheliler Alaeddin Yıldırım ve Tamer Yelkovan’ın da bu eyleme iştirak ettikleri belirlenmiştir.

7-) 22.05.2011 GÜNÜ SİVAS’TA OYNANAN SİVASSPOR - FENERBAHÇE FUTBOL MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

Örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın; müsabakadan haftalar önce muhtemelen son hafta şampiyonluk maçına çıkacakları Sivasspor takımının ligde düşme hattından kurtulması, bu sayede Fenerbahçe ile yapacağı müsabakada Sivasspor takımının rahat bir oyun sergilemesini amaçladığı, bu amaçla Sivasspor’un düşme hattından kurtulabilmesi için Sivasspor ile birlikte düşme hattında bulunan Bucaspor’un ligden düşmesinin kesinleşmesi amacıyla da bir takım faaliyetlerde bulunduğu, Bucaspor - Fenerbahçe müsabakasında örgüt tarafından yürütülen şike faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda da bu stratejinin yansımalarının görüldüğü, ligin 25. haftasına girilirken Aziz Yıldırım’ın; bir telefon görüşmesinde Mecnun Otyakmaz’a söylediği; “Biz tamam rakiplerini yeneceğiz hiç ondan rahat ol sen kesin yeneceğiz de ama sen bir 3 puan alabilsen” sözlerinin de bu durumu açıkça ortaya koyduğu, bu süreçte örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile 11.05.2011 günü yüzyüze bir görüşme yaptığı, görüşmenin ayarlanma sürecinde Aziz Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz’ın birbirleriyle doğrudan irtibat kurmayarak aracı kullandıkları ve birbirlerinden bahsederken de isim kullanmadıkları ve çevrelerindeki bazı şahısların bu buluşmayı öğrenmesini istemedikleri, aynı gün bu görüşmeden kısa süre önce Fenerium isimli şirketten Fenerbahçe kulübü ile birlikte örgütün şike faaliyetlerinin de finansmanını kontrol altında tutan muhasebeci Tamer Yelkovan’a 400.000 TL aktarıldığı, bu durumun dikkat çekici olduğu,

B- AZİZ YILDIRIM - MECNUN OTYAKMAZ - AHMET ÇELEBİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN ŞİKE FAALİYETLERİ
C-ABDULLAH BAŞAK VE YUSUF TURANLI ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLEN ŞİKE FAALİYETLERİ
D-ALİ KIRATLI ARACILIĞIYLA YAPILAN ŞİKE FAALİYETLERİ

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; 22.05.2011 günü Sivas’ta oynanan Sivasspor – Fenerbahçe futbol müsabakasında, Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütü tarafından, Sivas Sporlu futbolcular Mehmet Yıldız ve Korcan Çelikay ile para karşılığında maçta kötü oynamaları için şike amaçlı anlaşıldığı, ayrıca Sivas Spor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile de şike anlaşmasına varıldığı, Aziz Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda hareket eden şüpheliler İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ali Kıratlı, Tamer Yelkovan, Ahmet Çelebi, Bülent İbrahim İşcen, Abdullah Başak, Yusuf Turanlı, Fatih Akbaba ve Bülent Uygun’un bu şike faaliyetlerinin içerisinde aktif olarak bulundukları ve tüm süreci birlikte koordine ettikleri, şüphelilerden Faruk Taşseten’in; Ahmet Çelebi’nin şike faaliyetleri yürüttüğü süreç içerisinde, şüpheli İlhan Çelikay’ın da; Korcan Çelikay ile şike amaçlı görüşülüp, anlaşılması sürecinde kendileriyle birlikte hareket ettikleri ve eyleme yardımcı fail olarak katıldıkları belirlenmiştir

Erbay
09.11.2012, 15:32
SANIK TAMER YELKOVAN SAVUNMASINDA ÖZETLE: (Kls 94 Dizi;448-459 ve Kls 96 Dizi;61-66 ) İlhan beyin cari hesabı ile ilgili 200.000, 250.000$ 'ı. 28/02 de verilen 200.000-$ 'ı inşaatlar için kullanıldığını beyan ediyorum. 18/03 deki 100.000-$ 'ın inşaatlar için kullanıldığını beyan ediyorum. 08/04 deki 200.000-$'ın 1.5 milyon TL geldi. İlhan Bey bunun 200'ünü ayırın diyor. Oradaki 200.000-$ inşaatlar için kullanılmıştır. Bütün bunların hepsi evrakları muhasebeye resmi olarak makbuzları girmiş. Tahsilatları kesilmiş evraklarda işlenmiştir. Ayrıca bu Refleks Menajerlik ile ilgili faturaların Olcan Adın ve Fabio Bilica adına kesildiğini yalnız orada Gökdeniz ile ilgili olduğunu yazıyor. Ama Fabio Bilica ve Olcan Adın ile ilgili olarak Fenerbahçe kulübündeki hesaplarımız gözükmektedir. Resmi kayıtlarda gözükmektedir. Ödemeleri yapılmıştır. Faturası hesaba girilmiş, ödemeleri yapılmıştır. Fabio Bilica'ın ki 295.000 Kdv dahil Euro'dur. Olcan Adın'ın ki de 94.400 Kdv dahil TL'dir "Abdullah Kığılı'dan alınan para 400.000- TL nerelere verilmiştir." deniyor. Abdullah Kığılı'dan alınan para 400.000-TL ayın 11'inde gelememiştir. Ayın 12'sinde Fenerium bu parayı bize göndermiştir. Ayın 12'sinde gelen paranın nereye gittiğini mahkemenize belgeleri ile sunduk. "Sivas maç bilet paraları" deniyor. Sivas maç bilet paraları şu şekilde gönderildi. Fenerbahçe kulübü hesaplarından Sivas Akbank Şubesi'ne gönderildi. 3 kerede gönderildi. 450 bin, 350 bin 450 lira, 550 lira bide 669.900 lira olarak. Şekip beyle konuşmamızda Şekip bey maç biletlerini istiyor. UEFA maç biletlerini. Porto ile Praga maç biletlerini kendisi almıştı. 710 Euro'ya. Kulübe gelmiş o biletler. Kulübün adresini vermişler. Şekip beye diyorum. Biletleriniz geldi. Şekip bey aldıracak mısınız.? Şekip beyde "bana gönder" diyor. O sıra Sami'de başkanımızın bir 45 günlük cezası var. Türkiye Futbol Federasyonun'dan. Ona 3 bin lira yatıracaklardı. O anda kulübümüzün şoförü yoktu. Ben ve güvenlik elemanı Cemalettin vardı. 23 Nisan'da 3.000 lirayı ve Şekip beyin biletlerini gönderiyorum. Bir de Manisa -Trabzon maçında 500.000-$ vardı. Onu başkanımız göndermişti. Zaten onu anlatmıştık. 500.000-$ Kenan Kığılı'ya göndermişti başkanımız. 10 Şubat da. Onuda 4 çek olarak olarak tekrar geri aldık. Bir de İ.B.B maçında Ahmet Çelebi 29/04 de kulübe geliyor. Biz normalde hiçbir zaman çekle satış yapmıyoruz. Çekten dolayı problem yaşadığımız için kredi kartlarıyla ödeme yapıyoruz. Ama kulübümüzün üyesi olduğu için rica ediyorlar. Biz de kombinedeki Mustafa beye gönderiyoruz. Çekleri vererek 42 bin 6 liralık kombinesini alıyor bununda belgesini mahkemenize sunduk.
Bizim Olympiakos Basketbol Final Four maçı vardı. Başkanım dedi ki bunlara birazcık paralarını eksik ödeyelim. Sahiden o gün 22'sinde biz bunların primlerini ödemedik. Maaşlarının da yarısını ödedik. 22'sinde gözükmektedir. Ondan sonra geri kalan içinde Semih bey dedi ki. Beni aradı ya ben dedi ki başkanımla konuşamayacağım. Sen konuşur musun? dedi. Bu primleri. O sırada da 25'inde de Olympiakos'a yenildik. Bunlarla dedi sen konuşursan dedi. Başkanıma söylersen dedi. Bu primleri ve maaşların hepsini verirsen %100 alırız bu maçı dedi. Çocuklar öyle söz verdiler dedi. Ben de onun üzerine başkanıma dedim ki; "%100"... şeklinde beyanda bulunmuş ve atılı suçlamaları reddetmiştir.

TANIK CİHAN OSKAY BEYANINDA : Bir kısım sanıkları tanıdığını, Başkanı Fenerbahçe kulübünden tanığını, ilk başkan olduğu dönemden itibaren. Fenerbahçeli olmasından dolayı zaman zaman bir araya geldiklerini, Fenerbahçe kongresine üye olmadığını, Fenerbahçeye gönül olarak bağlı olduğunu, çeşitli gazetelerde yazı yazdığını, yazarlık yaptığını, Televizyon programları yaptığını, başkanı da buralardan tanıdığını, aynı şekilde Bülent İbrahim İşçen'i kulüpten, Tamer Yelkovan'ı da kulüpten tanıdığını bunları şike olaylarından dolayı tanıdığını ve kendisinin beraberce 2001 yılında şike suçu işlediklerini ve kendisinin sanıklar arasında olması gerektiğini, o dönem maçları Samsun-Fener, Trabzon-Galatasaray maçlarında şike yapıldığını, bu olaylarla ilgili 2 kitap yazdığını, kitaplar çıktığında tepki aldığını, bu dava sürecindeki döneminde ise 25 mayısta daha iddianame ve soruşturmanın başlamadığı dönemde faks çektiğini, gazete haberlerinde Ali Kıratlı beyin bir resmini gördüğünü, Eskişehir'e gittiğine ait haber olduğunu, olayları birleştirdi zaman ki o zaman bir şey söylemediğini, maçların sonuçlarını beklediğini maçlar bitince tahmin ettiği gibi çıktığını, yönetimin hep aynı olduğunu, yöntemin de bu oynanan maçlarda içeriden bir futbolcunun kesin ertesi yıl Fenerbahçe'ye transfer olacağını, daha önceden kadro çıkartılır, hatırlı kişilerden, bu hatırlı kişilerinde değiştiğini teknik direktörün veya o zaman ki hatırlı kişi tarafından yapıldığını, Içerdeki futbolcununda buna yardım edeceğini sonra o futbolcunun ertesi yıl şikeye yardım eden kulübe transfer olacağını, Eskişehirspor'dan Sezer Öztürk'ün Fenerbahçeye transferinde bu şekilde olduğunu, bunlarla ilgili kendisinin cezaevinde çok kafa yorduğunu, duyumlara dayanarak ve tecrübelerine dayanarak bunları açıkladığı şeklinde beyanda bulunmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

BU İLKELER IŞIĞI ALTINDA SANIK AZİZ YILDIRIM LİDERLİĞİNDE KURULAN SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME;

Genel Olarak:

2- Suçun maddi unsurunu oluşturan örgütün oluşabilmesi için en az üç veya daha fazla kişinin belirtilen amaçlarla bir araya gelmesinin gerektiği.
Suç örgütü kurmak ve yönetmekten sanık Aziz Yıldırım’ın, örgüt üyesi olmak suçlarından ise sanıklar İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi, Alaeddin Yıldırım, Ali Kıratlı, Bülent İbrahim İşçen, Cemil Turhan, Doğan Ercan, Sami Dinç, Tamer Yelkovan ve Yusuf Turanlı’nın suç işlemek amacıyla bir araya geldiklerinin kabulü ve cezalandırılmaları karşısında, örgütün varlığı için en az üç kişi olması şartının gerçekleştiği sabittir

3- Örgüt oluşturma suçunun bir tehlike suçu olarak düzenlenmiş olması nedeniyle, amaç suçun işlenmiş veya işlenmemiş olmasının suçun oluşumunu etkilemeyeceği.

20.04.2011 günü saat: 11.31'da Tamer Yelkovan'ı, Doğan Ercan’ın aradığı(tape 1898); Doğan'ın İzmir'de olduğunu söylediği, ve devamında
"HARÇLIĞIM BİTTİ TAMER ABİ" dediği, Tamer'in "Bakayım yarma ne yapabilirim" dediği, Doğan'ın "HE BURADAYIM DA ABİ GÖREV VERDİ . . . tamam mı abi ben onlardan şey yapmadım benim KENDİ ŞEYİMDEN YOLLA abi lütfen" dediği, Tamer'in onayladığı tespit edilmiştir.

5- Düzenleme ile güdülen amacın, ileride işlenmesi olası olan suçların önlenmesine yönelik olarak kamu için tehlike oluşturabilecek birleşmelerin engellenmesi olması nedeniyle, suçun oluşabilmesi için bir suç işlemek amacıyla oluşturulmuş basit bir birleşmeden ziyade, belirsiz sayıda amaç suçun işlenmesi amacıyla gevşek veya sıkı bir hiyerarşik ilişkiye dayalı olarak meydana getirilmiş, sürekli bir birleşmenin bulunması gerektiği, zira örgüt niteliği itibariyle devamlılığı gerektirdiği.

28.02.2011 günü saat:13.09’de Aziz Yıldırım’ın, Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme(tape:1457);

Aziz: “İLHAN senden bir şey isteyecek,…seni arayacak seninle konuşmuş her halde ,…O BİR SEYAHATE GİDECEK TAMAM MI,…BİR KONUŞ ONUNLA NE KADARSA BİR HALLETMEYE ÇALIŞ”, Tamer: “Tamam başkanım,…Semih beyde sizinle konuşacaktı ama,…aynı öbürleri gibi bu sefer %100 demiş ama,…ben okey almadan hiç bir şey yapmayacağım demiş”, Aziz: “Zaten verdik geri almadık galiba değil mi,…şey %100’se versin gereğini yapsın”,

28.02.2011 günü saat:13.38’de İ.Ekşioğlu’nu Tamer Yelkovan’ın aradığı görüşme(tape:1927);

Tamer: “Patron siz bu FUTBOLCU VERGİLERİ İÇİN 250 lira mı istediniz ne istediniz”, İlhan: “Evet evet şey,…şöyle acil akşam ben gidiyorum onu alıp gitmem lazım,…hı lira değil şey Amerika,…sen ne yapabilecek misin bir şey”, Tamer: “Ya işte ben 150’sini buldum da şimdi 100 arıyorum”,

17.03.2011 günü saat:10.44’te Tamer Yelkovan’ı İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun aradığı görüşme(tape:2493);

İlhan: “O dünkü arkadaşlarla ilgili birisiyle konuştuk şimdi de,…ona BİR 50 DAHA ARTIRACAĞIZ HA İŞÇİYİ,…O GEÇMİŞ YAPTIĞI HAKEDİŞLE İLGİLİ”, Tamer: “Anladım eskiden kalma ... anladım ”, İlhan:“ Onu bir 50 artıracağız onlarda gidecek,…bir de aldırayım çünkü onlar geçiyor kendi yerlerine ,…ben en kötü Halil’e birde senin yanında olmasını söylüyorum ”,

29.04.2011 günü Saat:10.44'de Mehmet Şekip Mosturoğlu'nu, Tamer Yelkovan'ı aradığı;
Tamer'in "AYŞE TATİLE ÇIKSIN" dediği, Mehmet Şekip'in "TAMAM OLDU TAMAM ABİ" dediği,

Tamer Yelkovan duruşmadaki savunmasında özetle; ”bizim her hafta yönetim kurulu toplantımız olur. Ödemelerin hepsi yönetim kurulunda görüşülür ve imzalanır efendim. İki imza olmadan ödeme ve ya herhangi bir işlem yapma yetkim de yoktur, Bizim kulübümüz çok ciddidir efendim bu işlerde” şeklinde beyanda bulunmuştur. Oysa Cumhuriyet savcılığında ve sorguda aynen kabul ettiği, tüm aşamalarda aynı müdafii huzurunda alınan kolluk ifadesinde; “Aziz Yıldırım’dan habersiz herhangi bir ödeme yapmam söz konusu değildir, İlhan Yüksel Ekşioğlu'na, Aziz Yıldırım’ın talimatı ile verdiğim paraların bir kısmını bu şekilde Sosyal Yardım Fonuna mı veya başka bir sebeple verdiğimi yazmaktayım. Ancak İlhan Yüksel Ekşioğlu benden aldığı parayı nereye harcayacağını açıklamazdı. Ondan dolayı da bilgisayara not alırken sebebini yazamayıp sadece İLHAN BEYE ÖDENEN şeklinde not aldım, bana para lazım derler bende para sağlarım. Ancak bu paranın nereye kullanıldığı hakkında bir bilgim yoktur, İlhan Yüksel Ekşioğlu benden para talep ettiği zaman Aziz Yıldırım'ın talimatını sorarım. Benim Aziz Yıldırım'ın bilgisi olmadan böyle bir ödeme yapmam söz konusu olamaz. Söz konusu parayı Aziz Yıldırım'ın talimatı ile İlhan Yüksel'e verdim. Para tam olarak 400.000 dolardı. Ama bunun ne amaçla kullanıldığı hakkında bilgim ve ilgim yoktur ” şeklindeki ifadeleri ile ödemeleri yaparken iki imza ya da yönetim kurulunun onayını aramadığı, sanık Aziz Yıldırım’ın talimatı ile hareket ettiği anlaşılmaktadır. Şu hale göre, yönetim kurulunun bilgisi ve onayı dışında sadece Aziz Yıldırım’ın talimatı ile İlhan Ekşioğlu’na yapılan ödemelerin neredeyse tamamının şike ve teşvik eylemleri ile eş zamanlı olarak yapılması, müsabakaların değerlendirildiği bahiste ayrıntıları ile belirtilen fiziki ve teknik takiplere ve bir kısım savunmalara göre, sanık İlhan tarafından bu paraların şike ve teşvik anlaşmasının tarafı ya da aracısı olan futbolcu (İbrahim Akın), menajer (Yusuf Turanlı, Fatih Akbaba), yönetim dışı kişilere (Ali Kıratlı) verildiği sabit olduğuna göre, yürütülen faaliyetlerin yönetsel işler almadığı, Aziz Yıldırım konumu itibariyle söz konusu suç örgütünün lideri, sanık İlhan’ın eylemleri organize eden ve lidere en yakın örgüt üyesi sanık olduğu anlaşılmaktadır.

Bunun yanında Fenerbahçe Spor Kulübü mali işler müdürü olan sanık Tamer Yelkovan’ın da, sanık Aziz Yıldırım’ın kulüp başkanı olarak resmi görevi dışında, şike ve teşvik faaliyeti kapsamında kullanılmak için başta İlhan Ekşioğlu’na olmak üzere bir kısım sanıklara ödeme yapması talimatını, söz konusu paraların nerede kullanılacağı bilerek yerine getirmesi örgüt içerisinde yer aldığının göstergesidir.


05.05.2011 günü saat:15.26’da Tamer Yelkovan’ı X Şahsın aradığı görüşme(tape:3253);

X: “Konuşan Fenerbahçe Platformu haberin var mı böyle bir şeyden… mail atmışlar bana, geldi mi sana”, Tamer: “Yok gelmedi bize atamazlar ki...”, X: “Soracakları soruları yazmışlar Tamer”, Tamer: “Biliyorum ben…çaktırmadan ele geçirdik onu da,…ORADA BİR GÖMERİM BEN ACAYİP ÇAĞIRDIK KALABALIK GELECEĞİZ ORAYA”, X: “kim bu…ya”, Tamer: “bu Işık İyigingörler ya başkanın yönetime almadığı adamlar ya…”, X: “Evet kardeş yolladım sana”, Tamer: “Sen şeyde görev yapmazsın değil mi,…yapmazsın ... dedim yapmaz”, X: “E biz dışarda olalım ki abi orada biz şeylik yaparız ya,…insanlık yaparız”, Tamer: “DÖVERİZ …”,

07.05.2011 günü saat:17.59’da Aziz Yıldırım’ın Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme;

Aziz: "Bunlar sağı solu arıyorlarmış ibra etmeyelim diye…Aziz Yılmaz değil ya şey", Tamer: "Ha onlar…HADİ BAKALIM DÖVECEĞİZ BAŞKANIM yapacak başka bir şey yok yani…zaten biz şeyi kurduk sistemi öbür taraftan Mertler biz bu taraftan kuşatacağız…orada halledeceğiz yani", Aziz: "Tabi tabi tabi tabi", Tamer: "Biz çok kuvvetliyiz hiç merak etmeyin başkanım", (tape:2396)

Erbay
09.11.2012, 15:38
DELLİLLER VE DEĞERLENDİRMESİ VE KABUL:
HUKUKİ NİTELENDİRME VE GEREKÇE:

6222 SAYILI YASA ÖNCESİ ŞİKE VE TEŞVİK EYLEMLERİ:

21.02.2011 GÜNÜ OYNANAN MANİSASPOR – TRABZONSPOR
MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ

21.02.2011 günü saat:21.54’de (maç sonrası) AZİZ Yıldırım’ın, İlhan Yüksel Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:1444);

Yapılan teşvik girişiminin sonuç vermemesi üzerine birden Manisaspor başkanı sanık Kenan Yaralı’ya borç verdiği aklına gelen ve her nasılsa soruşturma aşamasında ne kadar borç verdiğini hatırlamayan sanık Aziz Yıldırım, Tamer Yelkovan’ı arayarak sözde verdiği borç parayı istemektedir. Ancak bunu “Tamer birde şeyde hafta içinde Kenan’ı ara,…Perşembe günü falan de ki o verdiğimiz para vardı ya şeyle ilgili Galatasaray, onunla ilgili bize çekler versin tamam mı,…onu konuşuruz seninle de o çekler alalım onları kullanırız şeye Tolgahan’a kullanırız yani” sözleriyle istemesi karşısında, söz konusu paranın kişisel olarak borç verilen bir miktar olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında Fenerbahçe Mali İşler Müdürü’ne “çekler alalım onları kullanırız şeye Tolgahan’a kullanırız” demesinden, alınan bu paranın kulüp giderleri için kullanılacağı da paranın kişisel hesaptan değil, teşvik amacıyla verildiğini göstermektedir.

22.02.2011 günü saat:09.24’de Aziz Yıldırım’ın, Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme(tape:1382);

Tamer: “…Serkan abinin oraya geldim ,…Başkanım Semih bey aradı da ,…Semih bey aradı da bir otuz beş bin para istedi benden”,

Aziz: “Tamam ver ...bütün hepsini toparla nedir ne değildir... şeyi de al İlhan’dan da nereye ne verilmiş hepsini çünkü sonunda bakacağız yani nereye ne verdik”,

Tamer: “Hepsini çıkardım zaten başkanım ben”,…

Aziz: “Ben sırf şey için gidiyorum ya adama yani biz buraya aktarırsak sen bize ödeyecek misin ödemeyecek misin diye,…sen federasyona bizim durumumuzu da bir çıkar”,

Tamer: “Çıkardım onu çıkardım”,

Aziz: “ Tamer birde şeyde hafta içinde Kenan’ı ara,…Perşembe günü falan de ki o verdiğimiz para vardı ya şeyle ilgili Galatasaray, onunla ilgili bize çekler versin tamam mı,…onu konuşuruz seninle de o çekler alalım onları kullanırız şeye Tolgahan’a kullanırız yani”,…

Tamer: “Ben bugün futbolcuları ödüyorum, basketçileri ödüyoruz işte, hallediyoruz,…İlhan beyin işlerini hallediyoruz”,

Aziz: “Tamam öyle yap peki”,

04.03.2011 günü saat:09.57’de AZİZ Yıldırım’ın, Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşmede; (tape:1467) ;

Tamer: “Özcan abi önüme bir liste koydu,…çok uzun işte ona bakıyordum”,

Aziz: “Kenan’ı ara tamam mı veya ben arayayım ,…ben diyeyim pazartesi günü gel he sen sen o zaman gelince onunla konuş”,

Tamer: “Siz bana gönderdinizse ...”,

Aziz: “…Ne zaman verdik biz parayı”,

Tamer: “Biz 20 gün oldu başkan”,

Aziz: “Yani 3 ay olmuş olsun yani,…bende söylerimde sen söyle konuş ...ben şimdi telefonda da söylemek istemiyorum da onun için”,

Tamer: Anladım tamam,

Aziz: He ben pazartesi gelsin diyeceğim, çünkü ben pazartesi Ankara’dayım ya yokum,…sen konuş tamam mı…gerek yok, o seninle konuşacak de, oldu”.

Tamer: “Oldu başkanım peki.”, dendiği belirlenmiştir.

Kenan Yaralı’ya borç veren sanık Aziz Yıldırım, nedense 500.000 Dolar gibi bir miktarı kendi adına değil de kulüp çalışanı üzerinden havale ile göndermiştir. Sürekli arkadaşı olduğunu vurgusunu yapmasına rağmen parayı, Tamer Yelkovan’ın istemesini talep ediyor ve “ben şimdi telefonda da söylemek istemiyorum da onun için” diyerek çekincesini belirtiyor. Bir arkadaşın, verdiği borcu telefonda istemesi, hiç şüphesiz bir başkası aracılığı ile istemesinden çok daha olağan olsa gerektir.

Sanık Kenan Yaralı’ya duruşmada, aldığı paranın kendisinden ne zaman istenildiği sorulduğunda “Ben parayı 2 veya 3 ay sonra, 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay taksitle ödeyeceğimi söyledim kendilerine, o şekilde de verdim. Ben bu parayı size 2-3 ay sonra size geriye döndürebilirim çeklerle. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay vadeli olarak diye kendisine baştan söylemiştim” şeklide savunma yapmıştır.
Oysa yukarıdaki tapeden, borcun verildiği anda bu şekilde bir vadelendirme ve ödeme şeklinin belirlenmediği çok nettir. Aksi halde Sanık Aziz, Tamer Yelkovan’a “Yani 3 ay olmuş olsun yani” şeklinde talimat vermemiş olması gerekirdi.

Bir diğer husus Aziz Yıldırım’ın, borç verdiğini söylediği parayı geri istemesi için Tamer’e talimat verdiği tarih 22.02.2011’dir. Sanık Aziz, yakın arkadaşının içinde bulunduğu ekonomik zorluk nedeniyle 10 Şubat tarihinde verdiği 500.000 Dolar borç parayı 12 gün sonra istemesi dahi bu yöndeki savunmanın suçtan kurtulmaya dönük olduğunun açık göstergesidir.

Söz konusu Manisaspor-Trabzonspor müsabakasında, iletişim tutanaklarında adları geçen sanıklar tarafından teşvik fiilinin gerçekleştirildiği sabittir.

Erbay
12.11.2012, 23:33
07.03.2011 GÜNÜ ANKARA’DA OYNANAN GENÇLERBİRLİĞİ –
FENERBAHÇE FUTBOL MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

28.02.2011 günü saat:10.07’de İ.Ekşioğlu’nun Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme(tape:1925);

İlhan:“E ne yapacağız var mı bir gelişme,…dediğin bir konu vardı ya,…yani nedir var mı bir gelişme bir konu bir şey dün beni aradı da benimle işin var mı dedi yok dedim seninle işim o herhalde bugün gidiyor”,

Tamer: “E borcumuz ne kadardı ki”,

İlhan:“Ya şimdi bir benim bi 250 alıp gitmem lazım şeye”,

Tamer: “Hı bi 250 biz ödedik ama değil mi o başka”,

İlhan:“Geçmişleri temizleyerek geliyoruz yani,…ha bir bak şeyin de haberi var ha bu anladın değil mi hangisi,…,konuşuruz”,

Sanık İlhan, şike anlaşması için Ankara’ya gideceğinden Tamer Yelkovan’dan para istediği anlaşılmaktadır.

28.02.2011 günü saat:13.08’de Aziz Yıldırım’ın, İ.Ekşioğlu’nu aradığı görüşme;

Aziz: “Ben gidiyorum havaalanına,…yarın akşam dönüyorum yani hallet he aman he çok önemli”,

İlhan:“Şeyi aradım da isterseniz bir siz konuşabilir misiniz hani size bir şey demiştim ya,…TAMER BEYLE,…DEDİM YA BİR BİR KISIM GÖTÜRMEM LAZIM”,

Aziz: “Tamam olur söyleyeyim”, İlhan:“Onu ben sabah hatırlattım ama sizden habersiz o bir şey yapmaz”, (tape:1456)

İlhan Ekşioğlu, Aziz Yıldırım’a şike için Tamer Yelkovan’dan para istediğini söylüyor ve onun da Tamer ile konuşmasını istiyor.

Bu görüşmenin hemen ardından saat:13.09’da Aziz Yıldırım’ın, Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme(tape:1457);

Aziz: “İLHAN SENDEN BİR ŞEY İSTEYECEK,…seni arayacak seninle konuşmuş herhalde ,…O BİR SEYAHATE GİDECEK TAMAM MI,…BİR KONUŞ ONUNLA NE KADARSA BİR HALLETMEYE ÇALIŞ”,

Tamer: “Tamam başkanım,…Semih beyde sizinle konuşacaktı ama,…aynı öbürleri gibi bu sefer %100 demiş ama,…ben okey almadan hiç bir şey yapmayacağım demiş”,

Aziz: “Zaten verdik geri almadık galiba değil mi,…şey %100’se versin gereğini yapsın”,

İlhan Ekşioğlu’nun talebi üzerine Tamer’i arayan Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu’nun şike için istediği parayı vermesi söylemektedir.

28.02.2011 günü saat:13.38’de İ.Ekşioğlu’nu Tamer Yelkovan’ın aradığı görüşme(tape:1927);

Tamer: “Patron SİZ BU FUTBOLCU VERGİLERİ İÇİN 250 LİRA MI İSTEDİNİZ NE İSTEDİNİZ”,

İlhan: “Evet evet şey,…şöyle acil akşam ben gidiyorum onu alıp gitmem lazım,…hı lira değil şey AMERİKA,…sen ne yapabilecek misin bir şey”,

Tamer: “Ya işte ben 150’sini buldum da şimdi 100 arıyorum”,

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün mali işler müdürü olan Tamer Yelkovan, sözde şifreli olarak İlhan’a “SİZ BU FUTBOLCU VERGİLERİ İÇİN 250 LİRA MI İSTEDİNİZ NE İSTEDİNİZ” demektedir. Yönetim Kurulu üyesi olan Sanık İlhan, birden vergi takip memuru yada muhasebe elemanı olmuştur. Bir an için böyle olduğu düşünülse dahi, İlhan’ın LİRA yerine AMERİKAN DOLARI istemesi karşısında vergilerin DOLAR olarak ödenemeyeceği de bilindiğinden amacın bu olmadığı ortadadır.

Söz konusu Gençlerbirliği - Fenerbahçe müsabakasında, iletişim tutanaklarında adları geçen sanıklar tarafından şike fiilinin gerçekleştirildiği sabittir.

Erbay
12.11.2012, 23:48
20.03.2011 GÜNÜ ANKARA’DA OYNANAN GENÇLERBİRLİĞİ -
TRABZONSPOR MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ

17.03.2011 günü saat:10.44’te Tamer Yelkovan’ın, İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2493);

İlhan:“O dünki arkadaşlarla ilgili birisiyle konuştuk şimdi de,…ona bir 50 daha artıracağız ha işçiyi,…O GEÇMİŞ YAPTIĞI HAKEDİŞLE İLGİLİ”,

Tamer: “Anladım eskiden kalma ...anladım ”, İlhan: “Onu bir 50 artıracağız onlarda gidecek,…BİRDE ALDIRAYIM ÇÜNKÜ ONLAR GEÇİYOR KENDİ YERLERİNE,…ben en kötü Halil’e birde senin yanında olmasını söylüyorum ”,

07.03.2011 günü oynanan maçta kaleci Serdar Kulbilge ve Cengiz Demirel ile anlaşmaya varılan şike parasının İlhan Ekşioğlu’na teslim edileceği, “O GEÇMİŞ YAPTIĞI HAKEDİŞLE İLGİLİ” şeklinde sözünü ettiği 07.03.2011 tarihli müsabakaya ilişkin şike parasının 50.000 dolar daha arttırıldığı anlaşılmaktadır

Söz konusu Gençlerbirliği - Trabzonspor müsabakasında, iletişim tutanaklarında adları geçen sanıklar tarafından teşvik fiilinin gerçekleştirildiği sabittir


09.04.2011 GÜNÜ OYNANAN ESKİŞEHİRSPOR – FENERBAHÇE MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

06.04.2011 günü saat:15.22’de Aziz Yıldırım’ın, Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme(tape:1423);

Tamer: “Merak etmeyin herşeyi hallettik merak etmeyin,…hallettik futbolcuları ödedik”,

Aziz: “Bir buçuk geldi mi”,

Tamer: “Geldi geldi başkanım,…BİR DE İLHAN BEYİN EMANETİ VARDI ONU DA HALLEDİYORUZ YARINA”,

Aziz: “2 milyon aldın mı almadın mı Denizbanktan”,

Tamer: “Denizbanktan haber bekliyorum,…finans geldi ya 500-600 bin dolar,...oradan hallettim başkanım birde federasyondan geldi ”,

Sanık Tamer Yelkovan, “BİR DE İLHAN BEYİN EMANETİ VARDI ONU DA HALLEDİYORUZ YARINA” diyerek, İlhan Ekşioğlu’nun, Ali Kıratlı’ya vereceği şike parasını ayarladığını Aziz Yıldırım’a söylemektedir.

07.04.2011 günü saat:13.05’de Ali Kıratlı’yı, İ.Ekşioğlu’nun aradığı görüşme(tape:2286);

İlhan : “Şeyin önünden bi geçebilir misin ben yokum…sana bir şey gönderttiriyorum” ,
Ali: “Tamam şey Ali mi getirecek”,
İlhan : “He he Ali”,
Ali: “Bende çıkıyorum o zaman gidiyorum hemen hazırım ben çantamı mantamı aldım…Şey orası müsait mi ya BİZE BİRAZ ŞEY BIRAKSAYDIN YA ÖRTÜLÜDEN YOL HARÇLIĞI oradan mı neyse ben yaparım”, İlhan : “Ali sen yap hallederiz”, Ali: “Halledersin şey yalnız pazartesi tamam değil mi”, İlhan : “Sen zaten al bunu ben şimdi kulübe geçiyorum bir yerdeyim birinin ofisinde bi sonra konuşuruz zaten sen geç hemen” , Ali: “Şey için sıkıntı yok diyorum pazartesi için değil mi bak”, İlhan : “Yok yok baba yok”, Ali: “Beni Allah aşkına bir daha şey yapma yüz göz etme…ben o zaman buradan takılırım biraz ... tamamlarız orayı”, İlhan : “Ama yani o da ona da söyle yani şey için gerekli her şey olacak haa rahat çıkalım yani”, Ali: “Ben zemini biliyorum abi ne olacağını ne biteceğini biliyorum aynen konuştuğumuz gibi” , İlhan : “Ben şeyi arattırayım ben seni” , Ali: “Tamam Halil’i arattır”

Sanık İlhan’ın, Tamer Yelkovan’dan aldığı şike parasını Ali Kıratlı’ya teslim edeceği anlaşılmakta, Ali’nin de 2280 nolu tapede İlhan’ın “Bİ 100 GRAM EKSİK YAPACAĞIZ…AMA SONRA YANİ HALLEDECEĞİZ ONU DA” şeklinde sözünü ettiği eksik kalan miktarı ne zaman tamamlayacağını sorduğu ve kendisini şike anlaşmasının tarafları ile yüz göz etmemesini istediği anlaşılmaktadır.

Söz konusu Eskişehirspor - Fenerbahçe müsabakasında, iletişim tutanaklarında adları geçen sanıklar tarafından şike fiilinin gerçekleştirildiği sabittir.

Erbay
13.11.2012, 12:29
6222 SAYILI YASA SONRASI ŞİKE VE TEŞVİK SUÇLARI :

22.04.2011 GÜNÜ ESKİŞEHİR’DE OYNANAN ESKİŞEHİRSPOR - TRABZONSPOR MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ


22.04.2011 günü saat: 22.00’da Tamer Yelkovan’ı X Şahsın aradığı görüşme(tape:1900);

X Şahıs: “Ya Eskişehir galibiyete oynamadı ha”,

Tamer: “Ama şey yani öyle oynasın istedik biz de”,

X Şahıs: “He bence de öyle oldu yani çünkü”,

Tamer; “Çünkü şey galibiyete oynarlarsa şey olabilirdi açılırlardı anladın mı”,

X Şahıs; “Doğru şeyi ama …bir tanesi aldı geçti kaleci ile karşı karşıya kaldı geri döndü, vursa süper gol olurdu, ama o”

Tamer’in; “Şey iyiydi ama o, o çocuk neyse o çocuk o çok iyi oynadı”

Sanık Tamer Yelkovan, Tape 2779 da İlhan Ekşioğlu’nun verdiği “Sakin, saldırma yok sinir yok sakin sakin” sözü ile verdiği taktiğin nedenini bu telefon görüşmesinde açıklamaktadır.

10.05.2011 günü saat:15.39’da İlhan Ekşioğlu'nun Tamer Yelkovan'ı aradığı görüşme(tape:2972);

İlhan: “Göndereyim mi",

Tamer: “Bir saniye sorayım da alo..şimdilik değil…şuanda bankadalar…bir yarım saat sonra gönderirseniz olur…4’ü çeyrek geçe olur",

İlhan: “Tamam biletlerden herhalde bu gün hayır yok demi",

Tamer: “Bugün hayır yok biletlerde evet".

Sanık İlhan’ın, Tamer Yolkavan’ı arayarak teşvik parasını ayarlamaya çalıştığı anlaşılmaktadır.


Yapılan iletişim tespit çalışmalarına göre; 10.05.2011 günü İ.Ekşioğlu’nun Fenerbahçe Kulübü’nün mali işler müdürü sanık Tamer Yelkovan’dan para almak üzere çalışanı Halil Köntek’i görevlendirdiği, İ.Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı ile telefonla iletişime geçerek “Sana biraz spor ayakkabı aldım yarın gel spora gideriz” şeklinde şifreli teşvik parası ayarladığını ve saat:10.30 sıralarında ofisinde olmasını istediği (tape:2975) bilgisinin alınması üzerine;

Sanık İlhan’ın, Ali Kıratlı’yı spor yapmak için çağırarak, teşvik anlaşmasının sonucu olarak ilgililere verilecek olan parayı teslim ettiği anlaşılmaktadır

Sanık Tamer Yelkovan müdafi huzurunda alınan kolluktaki ifadesinde; “Daha öncede belirttiğim gibi bana verilen talimatları ben yerine getiriyorum. Ben eğer bir para verdiysem bile bunun ne parası olduğu hakkında bilgim yoktur, Söz konusu parayı Aziz Yıldırım'ın talimatı ile İlhan Yüksel'e verdim. Para tam olarak 400.000 Dolardı. Ama bunun ne amaçla kullanıldığı hakkında bilgim ve ilgim yoktur. İlhan beyin isteği üzerine yine ne amaçla benden istenildiği bilmediğim 250 bin $ paradır. 550 niye bahsettiğimi hatırlayamıyorum. Neyin parası olduğunu bilmiyorum, İlhan Yüksel EKŞİOGLU benden bu şekilde para talep ettiği zaman Aziz Yıldırım'ın talimatını sorarım. Benim Aziz Yıldırım'ın bilgisi olmadan böyle bir ödeme yapmam söz konusu olamaz. ” şeklinde beyanda bulunmuştur. Beyanlardan da anlaşıldığı üzere sanık Tamer’in, Aziz Yıldırım’dan aldığı talimat ile şike ve teşvik için kulübün parasını verdiği anlaşılmaktadır. Suça konu Eskişehirspor – Trabzonspor müsabakasında teşvik için para verdiği, 11.05.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanağı ve iletişim tespit tutanakları ile sabittir. Şu hale sanığın doğrudan şike faaliyetine dahil olduğuna dair delil bulunmamakla birlikte, şike faaliyetinde kullanılmak üzere Fenerbahçe Kulübüne ait parayı vermesi nedeniyle şike suçuna yardım eden sıfatıyla dahil olduğu anlaşılmış ve bu kapsamda cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; 22.04.2011 günü Eskişehir’de oynanan Eskişehirspor–Trabzonspor futbol müsabakası öncesinde, Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün, Eskişehirsporlu futbolcu ve teknik adamlarla yakın irtibat halinde oldukları, müsabakadan önce Eskişehirspor futbolcusu Sezer Öztürk'e Şekip Mosturoğlu’nun talimatı ile Sami Dinç tarafından transfer teklifi götürüldüğü ve transferin Trabzon maçına bağlı olduğu belirtilerek transfer vaadiyle teşvik teklif edildiği, ayrıca İlhan Ekşioğlu’nun talimatı ile Ali Kıratlı tarafından Şükrü Ongan’ın da yardımıyla Eskişehirsporlu futbolcu Ümit Karan ve Fenerbahçeli yöneticiler tarafından kendisine “BİZİMKİ” denilen teknik direktör Bülent Uygun’a teşvik teklif edildiği ve anlaşmanın sağlandığı ve müsabaka sonrasında da vaat edilen paraların alındığı, şu hale göre suç örgütü lideri Aziz Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda hareket eden sanıklar İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ali Kıratlı, Tamer Yelkovan, Sami Dinç ve Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun teşvik eylemi içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri anlaşıldığından, ayrıca sanıklar Bülent Uygun, Ümit Karan ve Şükrü Ongan’ın kendilerini kurtarmaya dönük, oluşa aykırı, iletişim tutanaklarını izaha yönelik gerçeklikten uzak savunmalarına itibar edilmeyerek cezalandırılmalarına karar vermek gerekmiştir.

01.05.2011 GÜNÜ OYNANAN FENERBAHÇE – İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

29.04.2011 günü saat: 17.12’de Tamer Yelkovan/Aziz Yıldırım’ın Bülent İbrahim İşçen’i aradığı görüşme(tape:1909);

Bülent: “Alo”,

Tamer: “Bülent”,

Bülent: “Efendim”

Tamer: “Bir dakika başkanım görüşecek” (Tamer Yelkovan telefonu Aziz Yıldırım’a veriyor),

Aziz; “Oğlum neredesin”,

Bülent: “Geldim abi kapıdayım iki dakikaya oradayım”

Sanık Aziz Yıldırım, Tamer Yelkovan’ın telefonu ile onun yanında, şike ile ilgili olarak Bülent İbrahim ile görüşmektedir

Güvenlik görevlilerce 29.04.2011 günü saat:12.30 sıralarında Stad civarına geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı, saat:16.45’de Ahmet Çelebi ve yanındaki iki şahsın 34 BS 0034 plakalı araçla stadın önüne geldiği, Ahmet Çelebi’nin araçtan inerek stadın içerisine girdiği, diğer iki şahsın araçlarını park ederek stadın altında bulunan Fenerium Alışveriş Merkezi’ne girdikleri ve alışveriş yaptıkları, saat:16.53’de Bülent İşçen’in 34 VAL 67 plakalı araçla geldiği ve stad içerisinde bulunan otoparka girdiği, saat:17.20’de Aziz Yıldırım, Ahmet Çelebi ve Bülent İşçen’in stad otoparkında hep beraber görüştükleri, Aziz Yıldırım’ın 34 GHA 50 plakalı araçla çıktığı, Ahmet Çelebi ve Bülent İşçen’in birlikte çıkarak, geldikleri kendi araçlarıyla aynı yöne doğru hareket ettikleri, saat:17.30’da Ahmet Çelebi’nin 34 BS 0034 plakalı araçla, Bülent İşçen’in ise 34 VAL 67 plakalı araçla Dereağzı tesislerine giriş yaptıkları, Tamer Yelkovan ve yanındaki şahıslarla sohbet ettikleri, saat:18.00’de Bülent İşçen’in 34 VAL 67 plakalı araçla, Ahmet Çelebi’nin ise 34 BS 0034 plakalı araçla Dereağzı tesislerinden ayrıldığı anlaşılmıştır.

Şikeye yönelik bu görüşme sırasında kulübün mali işler müdürü olan sanık Tamer’in de hazır bulunduğunda şüphe yoktur.

Sanık Tamer Yelkovan müdafi huzurunda alınan kolluktaki ifadesinde; “Daha öncede belirttiğim gibi bana verilen talimatları ben yerine getiriyorum. Ben eğer bir para verdiysem bile bunun ne parası olduğu hakkında bilgim yoktur, Söz konusu parayı Aziz Yıldırım'ın talimatı ile İlhan Yüksel'e verdim. Para tam olarak 400.000 Dolardı. Ama bunun ne amaçla kullanıldığı hakkında bilgim ve ilgim yoktur. İlhan beyin isteği üzerine yine ne amaçla benden istenildiği bilmediğim 250 bin $ paradır. 550 niye bahsettiğimi hatırlayamıyorum. Neyin parası olduğunu bilmiyorum ” şeklinde beyanda bulunmuştur. Beyanlardan da anlaşıldığı üzere sanık Tamer’in, Aziz Yıldırım’dan aldığı talimat ile şike ve teşvik için kulübün parasını verdiği anlaşılmaktadır. Suça konu İBB-Fenerbahçe müsabakasında da sanık İbrahim’e şike parası verildiği sabit olduğuna göre, yukarıda bir kısım tapelerden anlaşıldığı üzere Aziz Yıldırım’ın şike için görüşmek amacıyla diğer sanıklar ile bir arada bulunduğu yerde sanığın da bulunmasının ve bu şekilde eyleme dahil olmasının yanında ayrıcı mali işler müdürü olarak talimat ile de olsa kulübe ait parayı şikede kullanılmak üzere verdiği sabittir. Şu hale sanığın doğrudan şike faaliyetine dahil olduğuna dair delil bulunmamakla birlikte, şike faaliyetinde kullanılmak üzere Fenerbahçe Kulübüne ait parayı vermesi nedeniyle şike suçuna yardım eden sıfatıyla dahil olduğu anlaşılmış ve bu kapsamda cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

08.05.2011 GÜNÜ OYNANAN KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR – FENERBAHÇE FUTBOL MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

Her ne kadar sanıklar Alaeddin Yıldırım, Erdem Konyar, Seyit İbrahim Kalender ve Tamer Yelkovan’ın, bu müsabakaya ilişkin olarak cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de, suçlamayı reddeden savunmalarının aksine cezalandırılmalarına yeter kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığından beraatlerine karar vermek gerekmiştir.

Erbay
15.11.2012, 11:30
22.05.2011 GÜNÜ OYNANAN SİVASSPOR - FENERBAHÇE FUTBOL MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

AHMET ÇELEBİ VE BÜLENT İBRAHİM İŞÇEN ÜZERİNEN YÜRÜTÜLEN ŞİKE FAALİYETİ

11.05.2011 günü saat:17.24’de Aziz Yıldırım’ın Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme(tape:2405);

Aziz: “Abdullah Kiğılı 400.000 Fenerium’dan aktarma yapıyor şuan",

Tamer: “Şimdi telefon geldi bende şaşırdım",

Aziz: “Ben telefon ettim…Tamer beye varsa gönder şimdi 400 gönderiyoruz dediler…görüyorsun her yerden çalışıyorum",

Tamer: “Bir de şu futbolcular şu işi ateşlerse iş biter vallahi".

21.05.2011 günü saat:15.01'de Tamer Yelkovan'ı Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme(tape:3638);

Aziz: “Bu artan biletleri de gönderdin mi yoksa sende mi",

Tamer: “Gönderdim başkanım hepsini Mustafa’ya verdim…şey dedim hani orda hani yüz ellilikleri biz iki yüze veriyoruz ya…orda başımız ağrıyabilir dedim yüz elliyi belki yüz elliden vermek zorunda kalırız",

Aziz: “Tamam birşey olmaz" ,

Tamer: “Birileri bir şey der filan hani basına masına düşer".

Muhasebe müdürü olan ve mali işleri bilen sanık Tamer Yelkovan, Aziz Yıldırım’a rayiç bedellerinin üzerinde bir fiyat ile bilet satmalarının kendilerini sıkıntıya sokabileceğini söylemektedir.

Erbay
15.11.2012, 11:36
ABDULLAH BAŞAK VE YUSUF TURANLI ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLEN ŞİKE FAALİYETLERİ


07.06.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanağına göre (Kls. 28, dizi 166-168 arası) İletişim tespitlerinde; 07.06.2011 günü saat:14.03’de Fenerbahçe Mali İşler Koordinatörü Tamer Yelkovan’ın ‘İlhan Ekşioğlu’nun 400.000 dolar emanetini hazırladığını’ Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’a bildirdiği, aynı gün saat:13.49’da İlhan Ekşioğlu’nun Abdullah Başak’la yaptığı görüşmede, para konusunu ima ederek şifreli biçimde “Spor yapacağız, çantanız var değil mi?” diyerek şahsı ofisine davet ettiği, Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı’nın birlikte İlhan Ekşioğlu’nun Söğütlüçeşme Cd. Dilhayat Sk. Altıyol İşhanı No:1 Kat:4 Kadıköy adresinde bulunan işyerine gidecekleri bilgisinin alınması üzerine;
Güvenlik görevlilerince 07.06.2011 günü saat:14.25’de İlhan Ekşioğlu’nun ofisinin bulunduğu yere geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı, saat:14.40’da Söğütlü Çeşme Cad. üzerinden Yusuf Turanlı’nın gelerek Altıyol İş Hanına girdiği, hemen arkasından da Abdullah Başak’ın aynı adrese girdiği, saat:14.51’de Yusuf Turanlı ve Abdullah Başak’ın işhanından çıktıkları, Abdullah Başak’ın; sağ kolu ile göğsü arasında tuttuğu ve üzerinde Güllüoğlu yazılı, içerisinde destelenmiş şekilde para olduğu anlaşılan beyaz renkli naylon poşetin bulunduğu, Yusuf Turanlı’nın ise sol kolu ile göğsü arasında bükülmüş vaziyette içi boş beyaz ve yeşil renkli karton çanta olduğu, şahısların Söğütlüçeşme Caddesi’ne geçerek Boğanın olduğu Altıyol Meydanına çıktıkları, aynı cadde üzerinden geçen 34 TCL 52 plakalı ticari taksiyi durdurdukları ve araca binerek Kuşdili Caddesi üzerinden stad istikametine gittikleri anlaşılmıştır.
15.06.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanağına göre (Kl:28, Dizi:158-165 arası) İletişim tespitlerinde; 14.06.2011 günü Tamer Yelkovan’ın; İlhan Ekşioğlu’na paranın hazır olduğunu bildirdiği, akabinde İlhan Ekşioğlu’nun Abdullah Başak’la yaptığı görüşmede şifreli konuşarak Yusuf Turanlı ile birlikte spor yapmaya çağırdığı, 15.06.2011 günü saat:10.00’da Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı’nın birlikte İlhan Ekşioğlu’nun Altıyol İşhanı Kadıköy adresinde bulunan işyerine gidecekleri bilgisinin alınması üzerine;

20.05.2011 günü saat:17.52’de Tamer Yelkovan'ı bir bayanın aradığı görüşme(tape:3252);

Bayan: “Bu 250 bin doları İlhan beye neden Özkan götürdü",

Tamer: “Kim götürecekti ya…sen mi götürecektin",

Bayan: "Benle alakası yok yani tamam ben ne olduğunu bile bilmiyorum",

Tamer: “ya 550’nin 250’si işte", Bayan: “Tamam da yani",

27.05.2011 günü saat:10.11’de Aziz Yıldırım'ın Tamer Yelkovan'ı aradığı görüşme(tape:2370);

Tamer: “İlhan Bey aradı onun bi emaneti vardı onu bugün halletmeye çalışacağım",

Aziz: “Tamam İlhan ...peki oldu",

Tamer Yelkovan’ın bu görüşmesinden de anlaşılmakta ki kulüpten yapılan tüm ödemeler Aziz Yıldırım’a haber verilmekte ve onun bilgisi dahilinde gerçekleşmektedir. Aziz Yıldırım, Tamer Yelkovan’a “ne emaneti” diye sorma ihtiyacını bile duymamaktadır. Zira verilen paranın şike anlaşmalarının bedeli olduğunu bilmektedir.

27.05.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanağına göre (Kl:28, Dizi:147-150 arası) yapılan iletişim tespitlerinde, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesinde Ali Kıratlı’nın, Fatih Akbaba ile şike faaliyeti içerisinde olduğu, 27.05.2011 günü İlhan Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı ile telefonla irtibata geçerek; “3’ü” teslim etmek için Tamer Yelkovan’dan haber beklediğini, “1’i” ise pazartesi günü teslim edebileceğini şifreli şekilde ifade ettiği, “3 ve 1” tabirinin 300.000 ve 100.000 dolar olabileceği, aynı gün saat:14.42’de İlhan Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’dan; ofisine gitmesini istediği ve çalışanı Fatma isimli bayandan parayı alabileceğini söylediği bilgisinin edinilmesi üzerine


Tüm dosya kapsamı ve elde edilen deliller birlikte değerlendirildiğinde; 22.05.2011 günü Sivas’ta oynanan Sivasspor – Fenerbahçe futbol müsabakasında, Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütü tarafından, Sivas Sporlu futbolcular Mehmet Yıldız ve Korcan Çelikay ile menfaat/kazanç karşılığında müsabakada Fenerbahçe lehine olacak şekilde oynamaları için şike amaçlı anlaşıldığı, ayrıca Sivas Spor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile de şike anlaşmasına varıldığı, Aziz Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda hareket eden sanıklar İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ali Kıratlı, Tamer Yelkovan, Ahmet Çelebi, Bülent İbrahim İşçen, Abdullah Başak, Yusuf Turanlı ve Fatih Akbaba’nın bu şike faaliyetlerinin içerisinde aktif olarak bulundukları sanık İlhan Çelikay’ın ise, Yusuf Turanlı tarafından Korcan Çelikay ile şike amaçlı görüşülüp anlaşılması sürecinde adı geçen sanıklar arasında irtibatı sağlamak suretiyle eylemin icrasını kolaylaştırdığı ve yardım eden konumunda bulunduğu anlaşılmış, oluşan bu vicdani kanı üzerine cezalandırılmalarına karar vermek gerekmiştir.

Gökhan Koç
25.12.2012, 21:10
İsmini zihnime bir ömür çıkmayacak şekilde kazıdım.

Ali Can
28.06.2013, 19:54
Senin de allah bin türlü belanı versin