PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mehmet Şekip Mosturoğluadmin
01.11.2012, 22:32
T.C.
İSTANBUL
16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CMK 250.MADDESİ İLE GÖREVLİ)

DOSYA NO : 2011/63
KARAR NO : 2012/71
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2011/813

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : MEHMET EKİNCİ 39587
ÜYE : HİKMET ŞEN 39730
ÜYE : BÜLENT KINAY 40267
C. SAVCISI : UFUK ERMERTCAN 35205
KATİP : MUSTAFA ALKAN 136217SANIK : 49-MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU (TC.No: 51160179730), Sabahattin ve Taliha oğlu, 20/04/1966 İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Şehremini mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Cad. Ka - Han No:40/6 Elmadağ Şişli/ İSTANBUL adresinde oturur.
VEKİLLERİ : Av. NAİM KARAKAYA, Yıldız Posta Cad. Bulvar Apt. No:15 D:17 Gayrettepe Şişli/ İSTANBUL
Av. CEMALETTİN MUTLU, Merkez Efendi Mah. Güney Yanyolu Sok. Tercüman Sit. B-1 Bolk.K:4D:19 Cevizlibağ Zeytinburnu/ İSTANBUL
Av. MEHMET AYHAN ÇOPUROĞLU, Cumhuriyet Cad.No.16 Kat 6 Ka-Han. Elmadağ Şişli/ İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ : 03.07.2011
TUTUKLAMA TARİHİ : 07.07.2011
TAHLİYE TARİHİ : 25/02/2012


49- MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU;
A)

a)Sanık MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU’nun; Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmasuçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d) Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
e)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,
Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

B)
a)Sanık MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU’nun Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik pirimi, 08.05.2011 günü oynanan Karabük–Fenerbahçe ve 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun’un 11/10. maddesi yollaması ile en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı(şikeye teşebbüs) 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; spor kulübü yönetim kurulu üyesi olan sanık tarafından ve ayrıca suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun’un 11/4-b ve c bentleri uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Suç teşebbüs aşamasında kaldığından 6222 sayılı Kanun'un 11/3. ve 5237 sayılı TCK'nın 35/2. maddesi uyarınca meydana gelen tehlikenin ağırlığı gözetilerek sanığın cezası takdiren 1/4 oranında indirilerek BİR YIL SEKİZ AY YEDİ GÜN HAPİS ve İKİ BİN İKİ YÜZ ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun’un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği ve yoğunluğu da gözetilerek takdiren 1/3 oranında artırılarak BİR YIL ON DÖRT AY YİRMİ DOKUZ GÜN HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
e) Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON AY ON DÖRT GÜN HAPİS ve İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
f)Sanığa verilen İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON AY ON DÖRT GÜNHAPİS ve YÜZBİNTL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 15 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,
g)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,
Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun’un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,
h)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
ı)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞܒne gönderilmesine,

C)
Her ne kadar sanık MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde;09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiili suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiil özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:25
Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun TFF içerisindeki bağlantılarını kullanarak suç örgütü adına menfaat elde etmeye çalıştığının değerlendirilmesi üzerine 15.03.2011 günü hakkında iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmış, Şekip Mosturoğlu’na yönelik teknik takip çalışmalarında Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması amacıyla futbolcu Ümit Karan’a ulaşılmaya çalışılması üzerine 10.04.2011 günü şahıs hakkında iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmıştır.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:27
Olgun Peker’in 19.06.2011 günü yurtdışından dönüşü sonrasında operasyon için çalışmalara başlanılmış, gerekli hazırlıklar yapılmış ve 04.07.2011 günü sabahı için operasyon kararı alınmıştır.

Ancak 02.07.2011 günü yapılan teknik takip çalışmalarında; Aziz Yıldırım ve Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun haklarında soruşturma yürütüldüğünden haberdar olabilecekleri değerlendirilmiş ve soruşturma bu yönde genişletilmiş, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erdem Gökşen’in soruşturma hakkında yakın arkadaşı Şevki Mustafa Çetinkaya ile üstü örtülü şekilde konuşmalar yaptığı, bu durumu da şahsın Şekip Mosturoğlu’na iletmesi sonrasında Aziz Yıldırım ve bazı şüphelilerin bir araya gelerek toplantı yaptıkları ve durumdan şüphelendiklerinin anlaşılması üzerine şahıslar yakın takibe alınmış, 02.07.2011 günü Şekip Mosturoğlu’nun bilgiyi teyit etme amacıyla polis memuru Erdem Gökşen’e ulaştığı ve şahısla buluştukları belirlenmiş bu yaşanan gelişmeler sonrasında operasyon 1 gün öne alınarak 03.07.2011 günü gerçekleştirilmiştir.

(Polis Memuru Erdam Gökşen ve Şevki Mustafa Çetinkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2011/110924 sayılı soruşturma numarasına kayden soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan işlem yapılmış ve şahıslar hakkında dava açılmıştır.)

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:28
İlkokul mezunu olan Olgun Peker’in sınavı kazanmasından kuşkulanan TFF görevlilerinin sınavda soruların sızdırıldığını ve kopya çekildiğini anladıkları, ancak bu olayın yurtdışı kaynaklı olduğunu düşündükleri, olay sonrası Sami Dinç’in Şekip Mosturoğlu ile görüşerek soruları Talat Emre Koçak’ın çözdüğünü ve adları kopya olayına karışan şahıslara para karşılığı sattıklarını anlattığı, Şekip Mosturoğlu’nun sınavın iptal edilmesini isteyip istemediklerini sorması üzerine Sami’nin; soruları sattıkları şahısların sınavda kalmalarından dolayı iptal edilmesini istediğini söylediği, Şekip Mosturoğlu’nun TFF Başkanı Mahmut Özgener’e isim vermeden sınavda şaibe olduğunu ve “Biz kaynaklı, bu bizden kaynaklanıyor, para karşılığı aldığını söyleyen insanlar var” diyerek kopya olayının yurtiçi kaynaklı olduğunu ima ettiği,


Şekip Mosturoğlu’nun konu hakkında Mahmut Özgener’e bilgi aktardığını öğrenen Talat Emre Koçak’ın menajerlik sınav sorularını çözerek para karşılığı sattığının ortaya çıkacağından endişelenmeye başladığı, 12.04.2011 günü Futbol Federasyonu tarafından menajerlik sınavının iptal edilmesi üzerine Emre Koçak’ın Resfleks Menajerlik çalışanı Neşe Ciddi’ye “Olgun Bey ile görüştüm ve kendisi beni carsamba günü Brüksel’e çağırdı” diye mesaj atarak Olgun Peker’in talimatları üzerine hareket ettiğini gösterdiği ve devam eden süreçte Brüksel’e giderek iptal edilen sınav hakkında ayrıntılı bilgi aktardığı,


Kopya olayına dahli bulunmayan Şekip Mosturoğlu’nun; Sami Dinç ve Talat Emre Koçak’ın futbol camiasında kendi ekibinden bilinmeleri ve soruların dışarıya sızmasının bu ekipten kaynaklandığının ortaya çıkmasının prestiji açısından tehlike oluşturacağını düşündüğü için soruların bu şüphelilerden sızdığının ortaya çıkmasını engellenmek için Sami ve Emre ile koordineli şekilde gayret sarfettiği,

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:28
Aziz Yıldırım liderliğinde oluşturulan suç örgütünde, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun etkin konumda oldukları, örgüt içerisinde tam bir hiyerarşik yapının bulunduğu, Aziz Yıldırım ile bu örgüt üyesi şüpheliler arasındaki ilişkinin kulüp başkanı-kulüp yöneticisi ilişkisinden çok, örgüt lideri ile elemanı arasındaki ilişki şeklinde olduğu, şahısların Aziz Yıldırım’ın talimatlarını legal-illegal ayrımı yapmadan emir olarak algılayarak yerine getirdikleri, örgüt üyeleri ile Aziz Yıldırım arasında suç işleme amaçlı bir birlikteliğin var olduğu,

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:29
Şike ve teşvikle etkilenmek istenen maçtan haftalar önce örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın; İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’na hedef müsabakanın istenildiği şekilde sonuçlanması için faaliyetlere başlamaları talimatını verdiği,


Örgüt liderinden talimatları alan İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’nun; önce kulüpte yönetici ve sorumlu düzeyde görevleri olan Serkan Acar, Alaeddin Yıldırım ve Cemil Turhan’la görüşüp konuşarak yapılacak faaliyetleri belirledikleri, ardından hedef müsabakanın oynanacağı takıma göre değişmekle birlikte, genel olarak; örgüt üyeleri Ali Kıratlı, Yusuf Turanlı, Ahmet Çelebi, Abdullah Başak, Yavuz Ağırgöl, Mehmet Yenice, Doğan Ercan, Mehmet Şen, Hasan Çetinkaya ve Sami Dinç’le irtibata geçerek bu şahıslara şike çalışmalarına başlamalarını söyledikleri, bu şahısların da futbol dünyasındaki geçmişlerinden gelen tecrübe, deneyim ve elde edilen çevreye dayanarak hedef müsabakanın yapılacağı takıma göre bir takım menajer, futbolcu, kulüp yetkilisi veya teknik sorumlularla irtibata geçtikleri ve şike ve teşvik konusunda görüşmeler yaptıkları,

Şike faaliyetlerinin yürütülmesinde para dağıtımının Aziz Yıldırım’ın talimatıyla Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan aracılığıyla sağlandığı, İlhan Ekşioğlu’na ve Şekip Mosturoğlu’na şike parasının Tamer Yelkovan tarafından aktarıldığı, ancak para ödemesi konusunda şahısların Aziz Yıldırım’ın talimatı olmadan kesinlikle hareket etmedikleri, örgüt üyesi Tamer Yelkovan’ın; İlhan Ekşioğlu aracılığı ile şike faaliyetleri için ne kadar para dağıtıldığının hesabını düzenli olarak tuttuğu, belirlenmiş,

Şüphelilerin çalışma şeklini, birbirleriyle irtibatlarını, aralarındaki mükemmel koordinasyonu, hiyerarşiyi, Aziz Yıldırım’la; şike zincirinin son halkası konumundaki aracı-menajerler arasındaki işleyişi göstermesi açısından; 01.05.2011 günü saat:19.00’da oynanan Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Spor futbol müsabakası öncesi yaşanan görüşme ve buluşmalardan aşağıda kısaca bahsedilmiştir;

29.04.2011 günü; Aziz Yıldırım’ın kulübün mali konularına bakan ve para trafiğini takip eden Tamer Yelkovan’a ödeme talimatını verdiği(tape:1599), Tamer Yelkovan’ın Şekip Mosturoğlu ile irtibata geçerek “Sami bana gelebilir…Ayşe tatile çıksın” diyerek şike faaliyetleri ile ilgili operasyonun başladığını ve şike faaliyetlerine karışan örgüt üyelerine para dağıtılacağını söylediği (tape:1846), ... şike faaliyetlerinde dağıtılan paranın genellikle tek elden örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın talimatı ile Tamer Yelkovan aracılığı ile dağıtıldığı açıkça anlaşılmıştır.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:29
Federasyon üzerinde yürütülen illegal çalışmaların, daha önce federasyonda görev yapan Şekip Mosturoğlu eliyle yürütüldüğü,

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:29
İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’nun diğer örgüt üyeleriyle sürekli irtibatta olarak bu şahıslardan aldıkları bilgileri örgüt lideri Aziz Yıldırım’a genellikle yüzyüze, bazen de şifreli şekilde yaptıkları telefon görüşmeleri ile bildirdikleri, yapılan görüşmelerde aracıların ve şike amaçlı anlaşma sağlanan şahısların isimlerinin zikredilmemesine özellikle dikkat edildiği, bu telefon görüşmelerinin çoğu zaman daha önce ayrıntıları yüzyüze anlatılmış olan hareket planının işleyişinde bir problem olup olmadığı ile ilgili Aziz Yıldırım’ın “durumlar nasıl” vb. sorularına İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun “gayet güzel, iyi, problem yok” vb. cevapları vermesi şeklinde olduğu,

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:30
Aziz Yıldırım’ın yapılacak genel kurulda muhalif bir grubun bulunacağını öğrenmesi üzerine, Şekip Mosturoğlu’na; muhaliflerden Işık Eyigüner, Rahmi Eyüpoğlu, Aziz Yılmaz ve Hakan Bilal Kutlualp gibi isimleri kastederek “Kavga dövüş atsınlar dışarı” şeklinde talimat verdiği, Serkan Acar’a da bu konuda bilgi verdiği,

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:30
Örgütün bir diğer koldan Mehmet Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç üzerinden de; Eskişehirsporlu futbolcu Sezer Öztürk’e maç öncesi şike amaçlı transfer teklifinde bulunduğu, ancak futbolcunun müsabaka öncesi transfer görüşmeleri yapmayı kabul etmemesi nedeniyle bu girişimin amacına ulaşmadığı, belirlenmiştir.

Bu arada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun, Sami Dinç'e, Eskişehirsporlu futbolculardan Sezer Öztürk'ü Fenerbahçe'ye transfer etmeye yönelik girişimlerini hızlandırması için talimat verdiği, Sami Dinç'in de müsabaka öncesi gerek Sezer Öztürk gerekse menajeriyle irtibata geçerek Sezer Öztürk'ü transfer edeceklerini belirtip fiyat konusunda anlaşmaya çalıştığı, bu süreçte Sami Dinç ve Şekip Mosturoğlu’nun aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde futbolculara "müvekkil", şike girişimine de "dava dosyası" diyerek şifreli kelimeler kullandıkları,

Süreçte; Şekip Mosturoğlu'nun, Sami Dinç aracılığıyla Sezer Öztürk'e teşvik primi ile ilgili herhangi bir teklifin ulaşmadığından haberdar olduğu, bunun üzerine İlhan Ekşioğlu'nu arayarak durumu aktardığı, … ardından İlhan Ekşioğlu'nun, Şekip Mosturoğlu'nu arayarak konu hakkında bilgi verdiği, Şekip’in de Sami Dinç aracılığı ile Sezer Öztürk'e teklif götürülüp götürülmediğini teyit etmek istediği,----------------------------------------------

49-SANIK M.ŞEKİP MOSTUROĞLU SAVUNMASINDA ÖZETLE: (Kls 94 Dizi;202-225) Eskişehir Trabzon maçında yeni bir suç tipi daha çıkıyor transfer teşviki. Yani transfer şikesi olabildiği gibi transfer aynı zamanda teşvik gibi bir motivasyonu da sağlayabiliyor düşüncesidir. Tapelerde Sami Dinç ile Avukat Sami Dinç ile benim aramızda görüşmeler var. Dava kapağı açılmamış dosya ve müvekkil kelimeleri geçiyor. Av Sami Dinç ile Şekip Mosturoğlu arasındaki bu kelimeler gerçek anlamda kullanılmamıştır, deniliyor. Dava burada şikedir. Kapağı açılmamış dosya şikeye teşebbüstür müvekkilde Sezer Öztürk'tür. Burada tutturdukları tek şey var başkanım, "müvekkil". Sezer Öztürk Düsseldorf Başkonsolosluğunun 09/12/2009 tarih, 10828 nolu vekaletnamesi ile Sami Dinç'in müvekkilidir. Yani ben Sami Dinç' e Sezer Öztürk'ü ara derken "hastanı" mı? ara diyeyim. Buradaki davayı açıklayayım size, buradaki kapağı açılmamış dosya ben kapağı açılmamış dosyaya yani hiç vekalet koyulmamış hiç işlem yapılmamış usulü ile de olsa işlem yapılmamış dosya için kullanılmaktadır.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:30
M. Şekip Mosturoğlu’nun Sami Dinç aracılığı ile Karabüksporlu forvet oyuncusu Emanuel Emenike’nin menajeri Erdem Konyar ile irtibata geçtiği, Sami Dinç’in; Erdem Konyar üzerinden Emenike ile şike konusunda anlaşmaya çalıştığı, bu anlaşma çerçevesinde 25.04.2011 günü Sami Dinç’le Erdem Konyar arasında yüzyüze yapılan bir görüşmede “Ya ağrım var falan deyip oynamasın ya, ya da bom bk oynasın, bi daha, dayanamaz gol atar …hep beraber olmaz yani” şeklindeki sözlerde ifade edildiği gibi ya şahsın Fenerbahçe maçında oynamaması ya da çok kötü oynaması şeklinde teklifte bulunulduğu,

Süreçte; yine örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın talimatıyla, M.Şekip Mosturoğlu’nun yürüttüğü faaliyetler kapsamında, müsabakadan iki hafta önce, Karabükspor kulübü içerisinde etki sahibi olduğu değerlendirilen Seyit İbrahim Kalender üzerinden bazı Karabüksporlu futbolculara ulaşıldığı, şike ödemesinin 3 taksit halinde yapılmasının kararlaştırıldığı, ödemelerden birinin 23.04.2011, bir diğerinin 07.06.2011 günü yapıldığı, 23.04.2011 günlü ödemenin; İstanbul’da, Aziz Yıldırım’ın talimatıyla ve M.Şekip Mosturoğlu’nun organizesinde, Tamer Yelkovan’ın Sami Dinç’e gönderdiği paranın Seyit İbrahim Kalender’e verilmesi suretiyle yapıldığı, Seyit İbrahim Kalender’in Karabükspor kulübü içerisinden 7-8 futbolcu ile görüştüğünün, bu şahıslarla anlaşma sağlamaya çalıştığının anlaşıldığı,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Konuya ilişkin savunma:

23/04/2011 deki telefon görüşmesi İlhan Beyle aramızda geçmektedir. Bu görüşmenin Karabük maçına ilişkin olduğu iddia edilmektedir. Ancak 7-8 paylaştı bir gayrimenkule yöneliktir. Dosya bizim avukatlık büromuz tarafından takip edilmesidir. Yine telefon konuşmalarımla bizim yönetim kurulu üyelerimizden bazılarına sunulmuştur. Bu dinleme süreci içerisinde. Yine başkanla 26 nisanda konuşmamız var. Ben Ankara'dayım Yargıtay'dayım. Tarlalara bakmaya yerel birinin gitmesini konuşuyoruz. Polis burada diyor ki bu yerel kim, işte iş adamı olan Aziz Yıldırım avukat olan Şekip Mosturoğlu tarlalarla niye ilgileniyor.
Emenike, Aykut Kocaman'ın transfer listesinde olan bir futbolcudur. Kulübüyle Alaaddin Yıldırım görüştü. Ben sadece mart ayı başında Av. Sami Dinç in yazıhanesinde Erdem Konyar ile tanıştım. Erdem Konyar futbolcunun menajeri. Erdem Konyar aynı zamanda Sami beyinde müvekkili aynı zamanda da kuzeni. Orada Emenike'nin kariyeri ile ilgili konuştuk ama hiç transferi falan konuşmadık çünkü sözleşmesi devam eden bir futbolcunun satışında mevcut kulübünün muvafakatı gerekiyor. Yani modern kölelerde o durumları düzenliyoruz ama ama sözleşmesi devam eden futbolcular hala köle. Şimdi Feridun Tankut'ta çok sözünün eri bir başkan. Aynen Recep Mamur gibi biz aynı durumu Mehmet Topuz transferinde de yaşamıştık. Alaaddin Yıldırım, Feridun Tankut bey ile görüştü. 10 milyon Euro karşılığında öncelik hakkını bize verdiğini söyledi Feridun Tankut. Burada bilinenin aksine yani basında çıkanın aksine, maç oynandığı tarihte yani Karabük Fenerbahçe maçı oynandığı tarihte ne Emenike ne menajeri futbolcunun FB de oynamasını istemiyordu. Onlar Rusya ya gitmek istiyorlardı. Ben Sami Dinç'i arayarak uyardım bu futbolcunun bu durumundan dolayı bunun üzerine Sami Dinç Erdem Konyar'ı uyardı. Alaaddin Yıldırım, Fenidun Beyle görüştü ikinci görüşmeyi yaptı mart ayı içinde ve Fenidun bey Erdem Konyar ile futbolcunun ilişkisini kesti. Daha sonra 23 mayısta biz kulübüyle anlaştık kulüp sözleşmenin 3.2.maddesine bir hüküm koydu bir hafta içerisinde anlaşırsak sözleşme geçerli olacaktı. 25 mayısta futbolcu ilk kez Türkiye ye geldi. Nijerya da kampta idi. Bizle yaklaşık yıllık 2 milyon Euro üzerinden 4 yıllık mukavele imzaladı. 9 milyon Euroya da Karabükspor kulübünden aldık. Temmuz 2011 den başlayan 500 bin Euroluk 18 adet senet verdik. Futbolcu bizim maçımızda sakat olduğu için oynamadı. Dosyada MR raporları vardı savcılık dosyasında. MR raporları üzerinden biz bağımsız bilirkişilere inceleme yaptırttık. Bu iki tane bir tanesi Adli Tıp uzmanı her ikisi de futbolcunun maç tarihinde en az 4-5 hafta iyileşmeyeceği, sakatlığı olduğunu söylediler.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:31
Ayrıca; örgüt yöneticisi M.Şekip Mosturoğlu’nun bilgisi ve talimatı ile örgüt üyesi Sami Dinç’in müsabakanın oynanacağı sabah Ankaragücü takımı kalecisi Stefan Senecky’nin menajeri Milan Lednicky isimli şahsa şike teklifinde bulunduğu ancak şahsın teklifi kabul etmediği,

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:33
Şekip Mosturoğlu savunmasından:

Benim iddianamede yer alan tapelerim bunlar 32 tane tapem var 33 tane, 13 tanesini ben aramışım. 20 kişi beni aramış. Bu görüşmelerden sadece bir tanesi bu sözde Aziz Yıldırım örgütünün üyelerinden Mehmet Şen ile ben yani Mehmet Şen i çok iyi tanımıyorum. Yani tanıdığım bir insan severim, ama hiç telefon görüşmem yok. Ben çok düşündüm niye görüşmüş olabilirim diye. Gizlilik kararı kalkınca Mehmet Şen i niye aradığım ortaya çıktı. O bana bir olay anlatıyor. Ben anlamıyorum ama ben örgüt üyesiyim. Ama anlamıyorum bir kez daha anlatıyor yine anlamıyorum o artık umudu kesiyor benden bunu sen anlamayacaksın büyük abiye anlat o anlar diyor ben ondan da şüpheliyim başkanım diyor ki o anlar mı? anlar diyor. Bu aramızdaki tek tape bu. Beraatimi talep ediyorum şeklinde beyanda bulunmuş ve atılı suçlamaları reddetmiştir.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:33
Mahkeme'den tokat niteliğinde bir değerlendirme:

Bir diğer husus;
Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminin bir örgüt olarak gösterilip kabul edildiği iddiaları, tamamen gerçek dışı, oluş ile bağdaşmayan, bir kısım sanıkların spor kulübünün temsil ettiği büyük toplumsal kitlenin desteğini almaya ve tümüyle kendilerini suçtan kurtarmaya dönük çaba olarak değerlendirilmiştir.
Nitekim Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 15 asil ve 5 yedek olmak üzere toplam 20 yönetici bulunmasına rağmen bu yöneticilerden yalnızca, suçla ilişkili oldukları belirlenen sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet Şekip Mosturoğlu ile Alaeddin Yıldırım hakkında kamu davası açılmış, mahkememizce yapılan yargılama sonunda eylemleri sabit görülerek cezalandırılmalarına karar verilmiştir. Gerek soruşturma ve gerekse kovuşturma aşamasında anılan sanıklar dışında Fenerbahçe Spor Kulubü Yönetim Kurulu Üyesi olan kişilerin suç örgütü kurma ve üye olma ile şike ve teşvik suçlarını işlediklerine dair herhangi bir delil ve emare elde edilemediği gibi suçla ilgisi olmayan bu yöneticilerin, adları geçen sanıklar tarafından yürütülen şike ve teşvik faaliyetlerinden haberdar olduklarına dair de herhangi bir bulgu tespit edilememiştir. Bu durum dahi sanıkların, Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun yargılandığı yönündeki savunmalarını çürüttüğü gibi suç işleyen birkısım sanıkların, özellikle sanık Aziz Yıldırım'ın suçlarını perdelemek amacıyla diğer savunmalar yanında bu yöndeki savunmaları da dile getirdiklerini göstermektedir

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:34
11.03.2011 günü saat:20.51’de Mehmet Şen’i, Şekip Mosturoğlu’nun aradığı görüşme(tape:1288);
Mehmet: “Şimdi İlhan’la ilgili ... BÜYÜK ABİYE SÖYLEMEN İÇİN SÖYLÜYORUM bu Ankara ... arkadaşa İlhan bişeyler söyledi...strese soktu,…bende büyük abiye açıpta bunları söyleyemiyorum”, Şekip: “Tamam”, Mehmet: “Ama bunları iletirsen çok memnun olurum BÜYÜK ABİYE, yani Ankara’daki 3 tane arkadaşı bize inanmıyorlarsa biz gerekirse İstanbul’a ... görüş.. falan deyip duruyorlar sen bu şekilde söylersen,…BÜYÜK ABİYE, O ANLAR ,…adamlar strese, 3 kişi, 3 kişi diyeceksin”, Şekip: “Tamam”,

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:34
26.04.2011 günü Saat:13.33'de Aziz Yıldırım'ı, Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun aradığı görüşmede özetle; Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun "...oranın eşrafından olan arkadaş bugün gitti TARLALARA BAKMAYA KÖYLÜLERLE KONUŞMAYA 7 gibi gelecek" dediği, Aziz'in "Tamam oldu" dediği,

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:34
29.04.2011 günü Saat:10.44'de Mehmet Şekip Mosturoğlu'nu, Tamer Yelkovan'ı aradığı; Tamer'in "AYŞE TATİLE ÇIKSIN" dediği, Mehmet Şekip'in "TAMAM OLDU TAMAM ABİ" dediği,

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:35
Yine örgüt üyesi olan sanık Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun, örgüt üyesi olan sanık Sami Dinç ile klasör 15, dizi 49'daki telefon görüşmesinde sanık Aziz Yıldırım'ın disipline sevkini kastederek "sevk olursa başkan bizi düdükler" şeklindeki beyanı örgüt üyelerinin örgüt lideri olan sanık Aziz Yıldırım'dan hangi derecede çekindiklerini göstermektedir.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:35
30.04.2011 günü saat:19.01’de Aziz Yıldırım’ın, Mehmet Şekip Mosturoğlu’nu aradığı görüşme(tape:1847);
M.Şekip: “Efendim”,
Aziz: “Alo”
M.Şekip: “Efendim başkanım”,
Aziz: “Neredesin”,
M.Şekip: “Ev tarafındayız başkanım”,
Aziz: “Evde misin”,
M.Şekip: “Hı hı”,
Aziz: “Nasıl gidiyor vaziyetler”,
M.Şekip: “İYİ BAŞKANIM ARKADAŞLARIN HEPSİ İLGİLİ YERLERDE”,
Aziz: “He iyi”,
M.Şekip: “O notunuzu ilettim kendilerine”,
Aziz: “İyi iyi o zaman”,
M.Şekip: “Tamam mı başkanım”,
Aziz: “Tamam iyi”,
M.Şekip: “Tamam”,
Aziz: “O KENDİ KALESİNE GOL ATAN”,
M.Şekip: “He ONU BİLMİYORUM BAŞKANIM O BENLE İLGİLİ DEĞİL”,
Aziz: “Öyle mi iyi peki”,
M.Şekip: “Tamam”,
Aziz: “Tamam oldu”,
M.Şekip: “Tamam başkanım”,
Aziz: “Peki hadi görüşürüz”.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:36
Sami Dinç aracılığı ile Karabük-Fenerbahçe müsabakasına ilişkin şike faaliyetini yürüten Şekip, bunun ile ilgili bilgi verdiği sırada Aziz Yıldırım’ın İBB Spor müsabakasına ilişkin bu sorusuna “ONU BİLMİYORUM BAŞKANIM O BENLE İLGİLİ DEĞİL” diyerek örgüt üyesi olan sanıklar arasındaki eylemli paylaşıma işaret etmektedir. Zira sanık Şekip, görev dağılımı gereği İBB Spor müsabakasına ilişkin şike faaliyetinin içerisinde yer almamaktadır.

Fenerbahçe SK’nın müşavir avukatlığını yapan ve fakat bu görev ve çalışma sınırları dışında hareketle Eskişehir-Trabzonspor, Karabük-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakalarındaki şike ve teşvik eylemlerinde aktif olarak yer alan, suç örgütü içerisinde Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun talimatları ile hareket eden, bu faaliyetleri ile ilgili olarak M. Şekip tarafından zaman zaman sanıklar Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu’na bilgiler verilen sanık Sami’nin de örgüt üyeliği sabittir.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:36
04.05.2011 günü saat:13.14’de Aziz Yıldırım’ın Şekip Mosturoğlu’nu aradığı görüşme(tape:2388);

Şekip: (Arka planda bulunan Ömer isimli şahsa hitaben "İlanın başında Fenerli bir çocuk varmış bizden, ilanda" dediği),
Aziz: "Olmazsa başka kanaldan da alırız ya…daha iyi bunları yani bunları yapsınlar BUNLARI ATALIM ŞEYİN SEYİRCİNİN İÇİNE…BU ŞAMPİYONLUK KAÇARSA SEBEBİ BUNLARDIR DİYE…bunlar Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını istemiyorlar işte şu şu şahıslar tamam mı Fenerbahçelilere havale ediyoruz ...ONDAN SONRA UĞRAŞSIN DURSUNLAR",
Şekip: "En güçlü olduğumuz dönem başkanım ne gerek var",
Aziz: "BİZ GETİRİRİZ HEPSİNİ GETİRELİM YIĞALIM ORAYA TAMAM MI...KONUŞMAYI BIRAK KAVGA DÖVÜŞ ATSINLAR DIŞARI BİTSİN GİTSİN…şey bu herhalde Işıklar bu Işık, Rahmiler, Aziz Yılmaz’lar işte o Hakanlar makanlar bunlar herhalde başka kimse yok değil mi",
Şekip: "Celal de olabilir yine bu Şadanlar falanda olabilir", (Görüşmede geçen isimlerin İ.Eyigüngör, R. Eyüpoğlu, A.Yılmaz, H. B. Kutlualp olduğu anlaşılmaktadır.)


09.05.2011 günü saat:16.14’de Şekip Mosturoğlu'nun A.Markaroğlu'nu aradığı görüşme(tape:2603);

A: "Abi şey tarihi geçirdin biraz arama…o gün arayacağım dedin ya",
Şekip: "Başkanla konuştum gerek yok dedi yani yapsınlar dedi",
A: "Anladım",
Şekip: "Sen niye bu böyle işlerin içindesin ya",
A: "Ben bir şeyin içinde değilim…benim uzaktan yakından öyle platform milatform Fenerbahçe’nin işlerini gazeteyle ilanlarına ben öyle bir şey taşırmıyım…bir yapım projesi genel kurula gelmeden önce hem finansman projesi hem de yapım projesi genel kurula gelir, e ben 5 trilyon oradan alacağım ama sorma kardeşim ben nerden aldığımı ve seni ilgilendirmez, burası da çok keyfi bir yönetim olmuyor mu",
Şekip: "Paranın alındığı yer Spor Toto Genel Müdürlüğü biz çıkıp desek ki biz Spor Toto G. Müdürlüğünden aldık bütün kulüpler saldıracaklar",
A: "Genel kurulu bu kadar hafife alma be abi dışarıya boksörleri koy arkaya zorti Bülentleri koy (Bülent İbrahim İşçen) o Apo (Abdullah Başak) denen çocuk gelmiş benim önüme oturuyor ya haddine mi düşmüş bana kalkıp da ben bir şey söyleyecek olsam bana bir şey söylesin ondan sonra ayıp şeyler bunlar yakışır mı ya velev ki birisi bir şey söyleyecek benim yirmi de biri değil korktuğundan söyleyemedi, e doğru mu bunlar…eğer tüzüğe aykırı hareket ediliyorsa ki ediliyor…Yapım projesini getir bari sen divanda insanlara 3-5 tanesini sırtını sıvazlayarak geçirme bunları…hiç kimse kusura bakmasın onlar hedef olmamak adına orada belki çıkmadılar"
dediği, iletişim tespitlerinden anlaşılmıştır.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:36
Örgüt üyesi olan sanık Şekip Mosturoğlu'nun da futbolcu menajerliği yapan Mahmut Şen'le aralarındaki bir konunun konuşulmaması hususunda konuştuğu, ısrarla vurgu yaptığı hatta küfrettiği, bilahare sanık Şekip'in klasör 15, dizi 10-11'deki Turgay isimli şahısla yaptığı telefon görüşmesinde yine bu görüşmeyi doğrulayan sanık Şekip Mosturoğlu'nun duruşmadaki tevilli ikrarıyla sanık Mahmut Şen'i dövdüğü, bu olgunun da örgüt üyesi olan sanıkların gerektiğinde şiddet kullanmaktan çekinmediklerini göstermektedir.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:36
21.04.2011 günü saat:21.00’da İlhan Ekşioğlu’nu Şekip Mosturoğlu’nun aradığı görüşme(tape:3070);

Şekip: “Bizim dosyaya hiç bakan olmamış,…şu saate kadar kimse bakmamış dosyaya”,
İlhan: “…Sen söyledin mi,…o yapsın o zaman ona bi söyleseydin o ilgilensin bütün şeylerle mağdurlarla o ilgilensin”,
Şekip: “..Toplasın mı hepsini”.

Sanık Şekip Mosturoğlu, Sami Dinç ile Sezer Öztürk arasındaki bu görüşmeyi bildiği için “bizim dosya” ile sözünü ettiği Sezer Öztürk ile teşvik konusunda kimsenin görüşmediğini İlhan’a aktarmaktadır.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:37
21.04.2011 günü saat:21.41’de Şekip Mosturoğlu’nun Sami Dinç’i aradığı görüşme(tape:1820);

Şekip: “Müvekkilini 11 gibi ara”,
Sami: “Kendi şeyinden telefonundan”,
Şekip:“Tabi tabi öteki tarafa hiç bulaştırma…ben kendi telefonumu kullanmayacağım da kesin”,
Sami: “Okey tamamdır”.

Şekip Mosturoğlu, Sami Dinç’ten, Sezer Öztürk’ü arayıp Ümit Karan tarafından teşvik için kendisiyle görüşülüp görüşülmediğini teyit etmesini istemektedir.


21.04.2011 günü saat:23.36’da Şekip Mosturoğlu’nun, İlhan Ekşioğlu’na gönderdiği mesajda(tape:3072);

“Avukat gelip dosya ile ilgili bilgileri vermis. sadece benim muvekkile degil tum davacilara. Benim muvekkil diger davacilarin tumu ile konusmus. Davalari” yazdığı.

21.04.2011 günü saat:23.37’de Şekip Mosturoğlu’nun, Aziz Yıldırım’ı aradığı görüşme tape:1642);

Şekip: “…Sami’nin müvekkili geri dönmüş Sami’ye,…bütün davaları almışlar,…bütün herkesle konuşmuşlar hatta işte davalıların bir bölümü demiş ki biz yemin ediyoruz sana vereceğiz davayı,…hepsi sözünü vermiş”,
Aziz: “…tamam o zaman peki”,
Şekip: “…Sami çok sevinçli davaları almış”.

22.04.2011 günü saat:08.39’da İlhan Ekşioğlu’na Şekip Mosturoğlu’nun gönderdiği mesajlarda;

“Avukat gelip dosya ile ilgili bilgileri vermis. sadece benim muvekkile degil tum davacilara. Benim muvekkil diger davacilarin tumu ile konusmus. Davalarin tamamini bizim avukata vermeye soz vermisler hatta yemin eden olmus.” yazdığı. (tape:3073-3074)

Yukarıda art arda yaptığı mesaj ve telefon görüşmesinde sanık Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve Aziz Yıldırım’ı, teşvik konusunda futbolcular ile görüşülüp görüşülmediği noktasında bilgilendirmektedir.


22.04.2011 günü saat:10.41’de Şekip Mosturoğlu’nu İlhan Ekşioğlu’nun aradığı görüşme(tape:1822);

İlhan: “Hazır mıyız MAHKEMEYE”,
Şekip: “Dün avukat bütün MÜVEKKİLLERİ toplamış…Hepsi ile tek tek konuşmuş demiş ki davayı bana verirseniz dedim hepiniz kazanırsınız bütün müvekkiller vermeyi kabul etmişler hatta içlerinden yemin edenler olmuş…Avukat çok çok memnun yani olaydan”,
İlhan: “İnşallah kazanırız davayı”,
Şekip: “Uzun gözüküyor ama bakalım yani herkes inandığına göre”,
İlhan : “Eksik bir delil bırakmadık bütün…her şey lehimize yani…bundan sonra artık şeye hakime kalmış hakime”,
Şekip: “Hakime ve Allah’a kalmış”,
İlhan: “HAKİM DE ÖNEMLİ HAKİM(GÜLÜYOR)”.


MAHKEME DEĞERLENDİRMESİ: Öyle bir dava ki bu, 22.04.2011 tarihi itibariyle henüz sözde vekaletnameler alınmamış zira avukat “davayı bana verirseniz dedim hepiniz kazanırsınız” diyor. Ancak birden bu dava aynı günün gecesi bitiyor ve bir daha bu dava ile ilgili olarak ne dava, ne müvekkil, ne de mahkeme lafı edilmiyor. Çünkü “mahkeme” 22.04.2011 tarihinde Eskişehirspor- ile Trabzonspor arasında Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayıp ve 21.45’de “0-0” sona erdiğinde, davanın kazananı Fenerbahçe oluyor.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:37
Sanık Şekip Mosturoğlu müdafi huzurunda alınan ve iletişim tutanakları ile uyumlu savcılık ifadesinde ve “bu hususta Cumhuriyet savcısına ayrıntılı ifade verdim, bu ifademe ekleyecek bir husus yoktur” şeklinde atıfta bulunduğu sorgudaki savunmasında bu müsabakaya ilişkin olarak; “Fenerbahçe'nin, Trabzon maçı için Eskişehirspor’a teşvik vermesi meselesine gelince; benim bizzat şahit olduğum bir husus yoktur ancak duyumlarım vardır. Benim dışımda bazı yönetim kurulu üyeleri de bu mevzuyu duymuştu. Cihan Kamer ile Murat Özaydınlı da bu mevzuyu duymuştur. Ben birileri aracılığıyla Eskişehirspor’a teşvik pirimi gönderildiğini duydum. Ancak kim götürdü, kimlere götürdü, ne kadar götürdü, daha doğrusu götürüldü mü götürülmedi mi bunu bilmiyorum. Ben avukatım hukukçuyum. Teşvik girişiminin yeni kanunda suç olduğunu biliyorum. Böyle bir şeye karışmam mümkün değildir. Bir buçuk rakamını duydum. Ancak para birimi olarak Türk parası mı döviz mi kastediliyor bilmiyorum” şeklide beyanda bulunmuş, tarafları olmasa da teşvik eylemini doğrulamıştır.

Aynı savcılık ifadesinde sanık Şekip, Bülent Uygun ile ilgili olarak, Sezer ile yaptıkları görüşmede Sezer’in kendisine “09.04.2011 tarihinde oynanan Eskişehir-Fenerbahçe maçında sahanın ilk yarısı en iyisi olduğunu, Bülent Hoca tarafından çıkarıldığını, bu nedenle seyircinin Hocayı yuhaladığını” söylediğini ifade etmiştir. 09.04.2011 tarihli müsabaka 6222 sayılı Yasa öncesinde oynandığından bu tarihli eylemlerden dolayı beraat kararı verildiği bir vakıa ise de, söz konusu müsabakada da Bülent Uygun’un, sahanın en iyi oynayan ve bu şekilde olduğu da istatistiklere yansıyan Sezer Öztürk’ü, şike anlaşmasının tezahürü olarak oyundan çıkardığı anlaşılmaktadır.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:38
30.04.2011 günü saat:19.01’de Aziz Yıldırım’ın, Mehmet Şekip Mosturoğlu’nu aradığı görüşme(tape:1847);

Aziz: “Nasıl gidiyor vaziyetler”,
Şekip: “İyi başkanım arkadaşların hepsi ilgili yerlerde…o notunuzu ilettim kendilerine”,
Aziz: “O kendi kalesine gol atan”,
Şekip: “He onu bilmiyorum başkanım o benle ilgili değil”,
Aziz: “Öyle mi iyi peki”.

Sanık Mehmet Şekip Mosturoğlu duruşmadaki savunmasında; “kulüpte hukuk işlerinden sorumlu asbaşkanım, ücret almayan baş hukuk müşaviriyim yani bir hukuk müşavirinin ücret karşılığı yapması gereken işleri ben yönetim kurulu üyesi olduğum için ücretsiz yapıyorum. Yaptığım işler neler. Kulübün leh ve aleyhindeki takip ve davaları vekalet koyarak takip ediyorum. Bağlı şirketlerin hukuksal işlerini yapıyorum. Fenerium markalarının taklit ürünlerinin toplanması ve yasal takip süreçlerini yönetiyorum. FIFA, CAS, TFF yargı organları bölümünde kulübü temsil ediyorum. Burası çok önemli başkanım ki benim yaptığım işin en önemli kısmı bu. Sporcu sözleşmelerini hazırlıyorum ve bu sözleşmelerin hazırlanma müzakerelerine bilfiil katılıyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kulüpteki görevi bu olan bir yöneticiye, kulüp başkanının kendi oyuncuları olmayan “o kendi kalesine gol atan” şeklinde tabir ettiği Can Arat ile ilgili, böyle bir cümle kurmasının, Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun yönetimdeki görevi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. “arkadaşların hepsi ilgili yerlerde” derken şike/teşvik faaliyetlerinden sanık Şekip’in de haberdar olduğu, esasen sanıklar arasında eylemli paylaşım ve fonksiyonel işbirliği bulunduğu açıktır. Nitekim Aziz Yıldırım, bu süreci yöneten kişi olarak yapılan faaliyetlerden bilgi almaktadır.

Sanık Aziz Yıldırım, Can Arat’ın duruşma tanık olarak ifadesi alındığı sırada konuşmalarının adın geçen kişi ile ilgili değil takımlarında forma giyen EDU ile ilgili olduğunu söylemektedir.
Aynı konuda sanık İlhan Ekşioğlu duruşmadaki savunmasında; “Bu konuşmada (aşağıdaki tape:3094) Aziz Yıldırım’ın kendi kalesine golü atan diye bahsettiği futbolcu, biz de zannediyorum 2007 yılında oynayan Edu Dracena adli Brezilyalı futbolcudur. Bizden alacağı vardır kendisinin. Bizi CAS'a vermiştir. Bizim başımız ağrıyordu orada. Mahkeme vardı. Ve kendisinin bulunması lazımdı. Onunla ilgili ikna edilmesi veya olmuyorsa borcunun ödenmesi lazımdı” ifadelerine yer vermiştir.


Bu beyanlara göre yönetim kurulundaki görevi, FIFA, CAS, TFF yargı organları bölümünde kulübü temsil etmek olan Şekip Mosturoğlu’nun “onu bilmiyorum başkanım o benle ilgili değil” demesi mümkün olmasa gerektir.

Bir diğer husus Aziz Yıldırım’ın, savunmalara göre gizlenecek bir durum arz etmeyen konuda taraf olan kişiden “EDU” ismi ile söz etmesi daha makul iken, bunun yerine “O kendi kalesine gol atan” gibi bir tanımlama kullanması, bahsedilenin kim olduğunun anlaşılmaması düşüncesinin sonucudur.

Sanık Aziz Yıldırım’ın, Mehmet Şekip Mosturoğlu’ndan “kendi kalesine gol atan” Can Arat ile ilgili varılan anlaşma noktasında bilgi alamadığı için 30.04.2011 günü saat:20.19’da İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:3094);

Aziz: “…Nasıl gidiyor”,
İlhan: “İyi iyi gayet iyi”,
Aziz: “…Bugün bizim ...şey o KENDİ KALESİNE ATANLA NE YAPTIN”,
İlhan: “Ha o şimdi onunla gayet iyi hiçbir sorun yok şimdi pazartesi günü,…her şey iyi yani hiç şey yapmayın, merak etmeyin”

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:39
08.05.2011 GÜNÜ OYNANAN KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR – FENERBAHÇE FUTBOL MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI


08.05.2011 günü Karabük’te oynanan Karabükspor - Fenerbahçe futbol müsabakasına ilişkin şike faaliyetinin örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın bilgisi ve talimatı doğrultusunda Mehmet Şekip Mosturoğlu tarafından koordine edildiği, nitekim Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakasında değerlendirildiği üzere bu tarihe kadar neredeyse tüm şike ve teşvik faaliyetlerinin içerisinde bulunan (6222 sayılı Yasa öncesi de dahil) sanık İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Londra seyahatine gideceği ve bu müsabakaya ilişkin bir eyleminin bulunmadığı ve bu durumu da “...15 haftadır ilk defa bu hafta üzerimde hiç bi yük yok, kuş, kuş gibi hafifim bu hafta” şeklindeki sözlerle dile getirildiği görülmektedir.


30.04.2011 günü saat:16.41’de Şekip Mosturoğlu'nun Sami Dinç'i aradığı görüşme(tape:2602);

Şekip: “Bir şey soracağım sana akşam akşam gidecek misin Reynaya”,
Sami: “Yok gitmeyeceğim artık abi o gün konuştuk ya ters anlaşılır”,
Şekip: “O arkadaşıyla da konuşsaydı keşke”,
Sami: “Bak bu sefer anlamadım abi ...bu sefer dediğini anlamadım”,
Şekip: “Ya senin misafirin var ya yurt dışından gelen…o 3. arkadaşımızla konuşsaydı keşke",
Sami: "He he he he anladım,…sen eve gidiyorsun değil mi,…eve gittiğinde bir çaldır da abi konuşalım ya".


Sanıklar arasında geçen şifreli konuşmalar zaman zaman kendileri tarafından dahi anlaşılamamaktadır. Bunun en açık örneklerinden biri de bu Şekip ve Sami arasındaki 2602 sayılı görüşmedir. Sami’ye “akşam akşam gidecek misin Reyna’ya” derken (google arama motoruna yazıldığında “İstanbul gece hayatının kalbi Reina’da atıyor! mesajı bulunduğu bilinmelidir), ki söz konusu yerin eğlence hayatının ünlü mekanlarından biri olduğu da herkes tarafından bilinmekle, buraya gitme zamanına “akşam akşam” şeklinde vurgu yapılmasını anlamak mümkün değildir. Nitekim, Şekip tarafından da esasen kastedilenin bu mekan olmadığı tapenin devamındaki değerlendirmeden de net olarak anlaşılacaktır. Şekip’in bu sözüne karşılık Sami “Yok gitmeyeceğim artık abi o gün konuştuk ya ters anlaşılır” şeklinde cevap vermektedir. Serbest avukatlık yapan bir insanın Reyna’ya gitmesinin nesinin ters anlaşılacağını anlamak mümkün değildir. Konuşmanın devamında Şekip’in “o arkadaşıyla da konuşsaydı keşke” dediği ve o ana kadar daha önce yaptıkları şifreli konuşmaları çözen Sami’nin “Bak bu sefer anlamadım abi ...bu sefer dediğini anlamadım” şeklinde karşılık verdiği görülmektedir. Sonrasında Şekip’in “ya senin misafirin var ya yurt dışından gelen…o 3. arkadaşımızla konuşsaydı keşke” demesinden sonra kastedilenin Erdem olduğunu anlayınca Sami’nin “he he he he anladım anladım” diyerek karşılık verdiği anlaşılmaktadır.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:39
01.05.2011 günü saat:20.58’de Şekip Mosturoğlu'nun Sami Dinç'i aradığı görüşme(tape:2616);

Şekip: "Bu senin kuzen Erdem burada mı",
Sami: "Gitmiştir herhalde maça gidecekti…yarın ya onların maçı",
Şekip: "Yarın sabahleyin mutlaka konuşalım tamam mı seninle…dur ev telefonunu ver ben seni buradan arayayım bir dakika" ,
Sami: "Black atayım istersen Blackberry’den",
Şekip: "Mesaj at ben oradan arayayım seni".

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:39
02.05.2011 günü saat:20.40’da Şekip Mosturoğlu'nu Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme(tape:2620);

Aziz: “Emenike 47. dakikada sakatlandı ama şeyinde kaburgasında ama hiçbir şey yok ki çıktı salak",
Şekip: "Tamam başkanım".

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:40
02.05.2011 günü saat:20.00’de başlayan Ankaragücü–Karabükspor müsabakasının 43.dakikasında Karabük futbolcusu Emenike sakatlanarak oyundan çıkmıştır. (http://www.tff.org/Default.aspx?pageId=397&macId=87173) Aziz Yıldırım, şike ve teşvik konusu olsun ya da olmasın müsabakalar esnasında bu ve benzeri durumlarda genelde İlhan Ekşioğlu’nu ararken bu müsabaka ile ilgili olarak Şekip Mosturoğlu’nu aramıştır. Çünkü, İlhan Ekşioğlu, yurt dışındadır (Londra) ve ve bu müsabaka ile ilgili olarak herhangi bir eylemi söz konusu değildir.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:40
Sanık Aziz Yıldırım’ın bu telefonu üzerine, daha müsabaka sonuçlanmadan Şekip ve Sami derhal, Emenike’nin durumunu öğrenmek için telefon trafiğine başlamışladır. Bu kapsamda;

02.05.2011 günü saat:20.43’de Şekip Mosturoğlu’nun telefonundan Sami Dinç'in Erdem Konyar'ı aradığı görüşme(tape:2621);

Sami: "Durumunu bir öğrenip bana haber verir misin",
Erdem: “Maçta değilim ben", Sami: "Maçta değilsin sakatlanmış da seninki",
Erdem: “Biliyorum",
Sami: "Tamam biliyorsun ne oldu onun durumunu bir ögrensene bakalım nasıl sakatlığı ağır mıdır değil midir nedir…sen bana bilgi ver".

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:40
02.05.2011 günü saat:20.55’de Şekip Mosturoğlu’nun telefonundan Sami Dinç'in Erdem Konyar'ı aradığı görüşme(tape:2622);

Sami: "Ne oldu abi öğrenebildin mi",
Erdem: “Yok öğrenemedim çünkü herhalde daha ordadır",
Sami: "Ama oyundan alınmadı mı", Erdem: “Alındı da telefonu yanında degil herhalde",
Sami: "Anladım ağır bir şey yok o zaman…anladım okey tamam kontrolünün altında olsun",
Erdem: “Aynen merak etme sen… bundan rahat konuşamayız ama yani ben o zaman ben ... arayım veya",
Sami: "Sen şey yap mesaj at buraya ben ararım".

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:40
02.05.2011 günü saat:21.30’da Mehmet Şekip Mosturoğlu'nu Alaattin Yıldırım'ın aradığı görüşme(tape:2623);

Alaattin: “Ne oldu haber yok mu Şekipcim",
Şekip: "Sabit numara arıyoruz abi bulursak konuşacaz…bugün bayağı sıkıntı yaşanmış orda…arayacam haber verecem",
Alaattin: “Sonra da beni evden arasana bi".

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:40
02.05.2011 günü saat:21.31’de Şekip Mosturoğlu'nun Erdem Konyar'a gönderdiği mesajda(tape:2624);
"Erdem var mi hbr" yazdığı.


02.05.2011 günü saat:21.49’da Ş.Mosturoğlu’nun telefonundan S. Dinç'in E. Konyar'ı aradığı görüşme(tape:2625);

Sami: "Yarın ilk uçakla geliyorsun abi",
Erdem: “Niye",
Sami: "Sence, bu gece otur niye diye düşün abi sen… çok açık söylüyorum bak iptal et ya da hiç gelme yani",
Erdem: “Yarın gece gelebilirim ancak",
Sami: "Ama yarın burda ol Erdem".


Emenike’nin sakatlanmasında bu acil merak söz konusu futbolcunun transfer edilmesi düşünüldüğünden durumu hakkında bilgi amaçlı olmadığı kesindir. Zira, müsabakayı seyreden ve esasen sakatlığının ciddi olmadığını söyleyen bizzat Aziz Yıldırım’ın kendisidir. Bu, Şekip’e telefonda söylediği “sakatlandı ama şeyinde kaburgasında ama hiçbir şey yok ki çıktı salak” sözlerinden anlaşılmaktadır. Şu hale göre sakatlık durumunu merak; Sami Dinç’in, Erdem Konyar’a söylediği “şey yapsın ya ağrım var falan deyip oynamasın ya, ya da bom bok oynasın” sözlerindeki “ağrım var deyip oynamaması” ihtimalinin hayata geçirilmesi düşüncesidir. Bu nedenledir ki bu sırada şehir dışında (Ankara’da) olduğu anlaşılan Erdem, Sami Dinç tarafından bu düşüncenin icrası için Türkiye’ye çağrılmaktadır.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:40
02.05.2011 günü saat:22.07’de Şekip Mosturoğlu/Sami Dinç'i Erdem Konyar'ın aradığı görüşme(tape:2626);

Erdem: “Sami orda mı" (Şekip telefonu Sami'ye verir),
Erdem: “Ben gidiyorum yarın şimdi",
Sami: "Tamam git ara o zaman beni ara bekliyorum".

02.05.2011 günü saat:23.06’da Ş.Mosturoğlu’nun telefonundan S. Dinç'in E.Konyar'ı aradığı görüşme(tape:2627);

Erdem: “Oteldeyim de ben seni buradan arayayım mı yoksa sen beni ara",
Sami: "Senin hattın var mı elinde…sabit varsa 30 saniye sonra ara oradan…deminki numaradan ara beni",
Erdem: “Şey numarası şöyle bu çocukların odası",
Sami: "Ne demek çocukların numarası ne demek cep telefonu mu yine",
Erdem: “Yok ... kaldığı oda numarası",
Sami: "Tamam ya bir şey olmaz otel odasından ara ara…o demin ki numarayı 212’li numarayı".

Sanık Sami Dinç’in, Erdem Konyar ile ısrarla cep telefonu dışında sabit hattan görüşme istek ve ısrarı, görüşme içeriğinin transfere dönük değil şike amaçlı olduğunu bir başka göstergesidir.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:41
03.05.2011 günü saat:16.16’da Sami Dinç’i Şekip Mosturoğlu’nun aradığı görüşme(tape:1890);

SAMİ DİNÇ : Alo
MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU : Sami ne haber
S.D : Ha iyidir abi sen nasılsın
M.Ş.M : İyidir KUZEN’inden bir haber var mı
S.D : Valla üç kere falan konuştum en son dediğim de Allah belanı versin senin belanı da ananı da falan diye kayıyordum en son ağladı bu telefonda yarın sabah uçakta karşılaşacağız zaten kendisiyle geri zekalının yani şey % 100 diyor bilmem ne diyor yemin ediyorum diyor ben bir daha bu işi de yapmayacağım diyor böyle bir şey olursa diyor yani aksi olursa diyor falan filan falan filan bu noktada söylediğim yani
M.Ş.M : Ama gidi
S.D : Bu noktada mümkün değil (Gülüyor) boş bırakmaz yani çocuğun üstünü ...
M.Ş.M : ... İngiltere ye gidiyor yine
S.D : Ya kalamıyorum diyor çünkü anladığım kadarıyla birazcık şey var sıkıntı var takım içinde yani başkan iyice bokunu çıkarmış Erdem Erdem i almak istemiyorlarmış şuan yanına ben gidiyorum diyor şaka gibi diyor benle birini hep yanımıza böyle vermeye çalışıyor farkındayım diyor başkan benim olmamam daha iyi diyor orda çünkü benden işkilleniyorlar diyor bu iş boku çıktı abi çok ilginç bir olay yani ben anlayamıyorum Fenerbahçe oldu mu herkes birlik abi hiç mi hiç anlayamıyorum bunu
M.Ş.M : İyi tamam
S.D : Ee şey bi şey daha söyleyecektim de sana hani ha şey aşağıda mısın sen
M.Ş.M : Hıhı
S.D : Dur o zaman bürodan arıyorum abi
M.Ş.M : Tamam


Sanık Sami, şike talimatını aldığı Şekip’e gelişmeler hakkında bilgi vermekte, biraz önce Erdem ile yaptığı konuşmanın içeriğini aktarmaktadır. Sami’nin, “birazcık şey var sıkıntı var takım içinde yani başkan iyice bokunu çıkarmış” sözünden, Şekip ile aralarında geçen konuşmanın Emenike’nin transferi ile ilgili olmadığı anlaşılmaktadır.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:41
04.05.2011 günü saat:12.03’de Alaeddin Yıldırım'ın Şekip Mosturoğlu'nu aradığı görüşme(tape:3633);

Alaeddin: “Bi de ya birşey midemi bulandırdı yalandır da bu Emenike’nin yok 7 yaş büyükmüş biliyor musun gazetede yazıyordu",
Şekip: "31 yaşında…İyi ya abi işte ucuza alırız o zaman 31 yaşındaysa…Kulüpte bir …var çocuğun menajerini falan şey yapmışlar biliyor musun tesislerden çıkarmışlar çocuğa demişler bir daha görüşmeyeceksin cep telefonuna kadar almışlar elinden başkan almış",
Alaeddin: “Bizim maçta oynamaz herhalde ya".


Şekip, Sami’den aldığı bilgileri Alaeddin Yıldırım’a iletmektedir.


04.05.2011 günü saat:12.40’da Şekip Mosturoğlu'nun Sami Dinç'i aradığı görüşme(tape:2632);

Şekip: "…Bir de başkan tehdit ediyormuş bunu ne yaparsan aynını şeyde de yapacaksın diyor (Karabükspor-Trabzonspor müsabakasını kastederek) diğerinde de anladın mı…öyle değilse diyor ben diyor hem zaten iadesini sağlarım hem bu işi bırakırım diyor…bunu atmışlar oradan, ondan zaten kalmıyormuş orada yaklaşmayacaksın demiş başkan da buna hani Ali Yıldırım hikayesini söylemiş başkan… konuştuklarını söylemiş, 10 milyon demiş galiba".

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:41
04.05.2011 günü saat:22.42’de Şekip Mosturoğlu'nu Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme(tape:2673);

Aziz: “Ne yaptı bu şey iyileşmiş mi, iyileşmemiş mi",
Şekip: "Şuan belirsiz başkanım…yani %49 olumlu %51 olmayacak gibi".

Sanık Aziz Yıldırım, Karabük-Fenerbahçe müsabakası öncesinde Emenike’nin iyileşip iyileşmediğini bir başka deyişle oynayıp oynamayacağını, Şekip Mosturoğlu’ndan sormaktadır.

Mahkememizce de, kendi kulüplerinde aldıkları ücretin iki üç katı teklif edilerek transfer vaadiyle şike ve teşvik suçlarının işlenebileceğini, bunun 6222 sayılı Kanun’un 11. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “kazanç veya sair menfaat” kapsamında olduğu kabul edilmiştir.

Tüm bu nedenlerle başta suç örgüt lideri sanık Aziz Yıldırım’ın bizzat tüm süreci yönetmesi yanında TCK'nın 220/5. maddesindeki “örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır” hükmü yollaması ile diğer sanıklar M. Şekip Mosturoğlu’nun Sami Dinç aracılığı ile Karabükspor futbolcusu Emenike’nin menajeri Erdem Konyar’a transfer vaadiyle şike teklifinde bulunduğu ve fakat Erdem Konyar’ın özellikle 1227 nolu tape içeriği gözetildiğinde teklifi kabul ettiğine dair kesin bir delil ve emare bulunmadığı anlaşılmış, şu hale göre suçtan kendilerini kurtarmaya yönelik, oluşa aykırı, iletişim tutanaklarını izaha yönelik gerçeklikten uzak savunmalarına itibar edilmeyen adı geçen sanıkların şikeye teşebbüs suçundan cezalandırılmalarına karar vermek gerekmiştir.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:42
15.05.2011 TARİHİNDE OYNANAN FENERBAHÇE – ANKARAGÜCÜ MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

Ayrıca; M. Şekip Mosturoğlu’nun talimatı ile Sami Dinç’in de şike faaliyeti içerisine girdiği,

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:43
M.ŞEKİP MOSTUROĞLU VE SAMİ DİNÇ ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLEN ŞİKE FAALİYETLERİ

14.05.2011 günü saat:15.27’de Sami Dinç’i, Milan Lednicky’in aradığı görüşme;

Milan: “Şu anda arkadaşımla birlikte kapalı çarşıdayım,…ne dersin nerede buluşalım, yarın maça gidecek misin?”,
Sami: “Hayır maça gitmiyorum ama bugün biraz işim var”,
Milan: “Hangi günü tercih edersin yarın mı ya da pazartesi de olabilir”, Sami: “....Nerede kalıyorsun”,
Milan: “Asya tarafında Sorbit hotel,…Üsküdar’da”,
Sami: “Anladım Üsküdar’da otel,…tamam yarın sabah otelin orada buluşabiliriz”,
Milan: “Yarın sabah biraz geç olabilir,…yarın kaç civarında,…9.30,…benim otelime geleceksin değil mi?”,
Sami: “Ok lütfen bana adresini yazar mısın müsait olduğunda, 9 30’da otelde olurum”,
Milan: “Tamam yazacağım yarın 9 30’da seni bekliyeceğim” . (tape:0000)

14.05.2011 günü saat:20.03’de Sami Dinç’in, Milan Lednicky’a gönderdiği mesajda(tape:3679);
“Hi Milan, please don t forgettosend me thedetailedaddressand name of the hotel youarestaying” (bana kaldığın otelin adresini göndermeyi unutma) yazdığı.

14.05.2011 günü saat:20.42’de Sami Dinç’e, Milan’ın gönderdiği mesajda;
“Sozbirroyalresidence hotel pasalimani caddesi no 4 uskudar” yazdığı. (tape:3680)

14.05.2011 günü saat:20.43’de Sami Dinç’in, Milan’a gönderdiği mesajda;
“Ok then, I will be there at around 9.30. Have a goodbosphorusnight :)” (yarın 9 30 da orada olurum iyi geceler) yazdığı. (tape:3681)


15.05.2011 günü saat:12.10’da Şekip Mosturoğlu'nu Sami Dinç'in aradığı görüşmede(tape:2646);

Sami’nin; "Sabah 9:30 da.. gittim de, Slovak’a… bizimkine gittim…yok diyor yani zaten hiçbir şey yapamam diyor yani çok yabancı karşıladı olayı yani… söylediğime de pişman oldum yani…biraz şey yaptı böyle ya nasıl falan dedi bende sonra yok yanlış anladın falan dedim yani biraz salakça oldu yani bizimki de…o kadar abi" dediği,
Şekip’in; "İyi güzel hayatını yaşa" dediği,


Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakasının olduğu günün sabahı Slovakya uyruklu Ankaragücü kalecisi Stefan Senecky’nin menajeri Milan isimli şahsa şike teklifte bulunduğu ancak menajerin tepki göstererek teklifi reddettiği, sürecin Şekip Mosturoğlu tarafından yönetildiği ve örgüt üyesi Sami Dinç’in bu amaçla görevlendirildiği anlaşılmıştır.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 13:44
Tüm bu nedenlerle başta suç örgüt lideri sanık Aziz Yıldırım’ın bizzat tüm süreci yönetmesi yanında TCK'nın 220/5. maddesindeki “örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır” hükmü yollaması ile diğer sanıklar İlhan Yüksek Ekşioğlu, Abdullah Başak, Yusuf Turanlı, Cemil Turhan, Mehmet Yenice, Yavuz Ağırgöl, Ümit Aydın, Mehmet Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç’in şike suçunun kanuni tanımında yer alan fiilleri birlikte gerçekleştiren sıfatıyla sorumlu oldukları anlaşılmış ve Mahkememizde oluşan bu vicdani kanı ile cezalandırılmalarına karar vermek gerekmiştir.

Mollasalihoğlu
19.11.2012, 14:24
EK BİLGİ:

M.Şekip Mosturoğlu'nun aldığı cezalar hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması'na karar verilmiştir.

Bu karara ilişkin temyiz yolu kapalı olup, kendisinin bu karara karşı yaptığı itiraz da reddedilmiştir.

Yani hukuki olarak bu aşamadan sonra sanığın suçu işlediği sabit olmuş olup başka bir karar verilmesi mümkün değildir; dolayısı ile F.Bahçe Spor Kulübü'nün asbaşkanının F.Bahçe için şike yaptığı İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "KESİNLEŞEN" kararı ile tescillenmiştir.

metehan
20.11.2012, 23:50
Şekip deyince aklıma bu kare geliyor hep :) :)

Hüseyin Başoğlu
20.11.2012, 23:55
DL3KazYoOzE

tek geçerim :D:D

Tolga
21.11.2012, 00:04
Benim anlayamadığım tek konu var.Bir insan evladı eğer insanım diyebiliyorsa evladının adını nasıl Şekip koyabilir ? Ben kendisinin şike yaptığına bu yüzden inanmıyorum.Yapmışsa da adının Şekip olması yeterli bir sebeptir benim için.Çocukken yaşadığı acıları izlediğim filmlerden falan çağrıştırabiliyorum yani.

Allah yardımcısı olsun . . .

Hüseyin Başoğlu
21.11.2012, 00:06
Benim anlayamadığım tek konu var.Bir insan evladı eğer insanım diyebiliyorsa evladının adını nasıl Şekip koyabilir ? Ben kendisinin şike yaptığına bu yüzden inanmıyorum.Yapmışsa da adının Şekip olması yeterli bir sebeptir benim için.Çocukken yaşadığı acıları izlediğim filmlerden falan çağrıştırabiliyorum yani.

Allah yardımcısı olsun . . .

hatalarını anlayıp sonradan mehmet eklemişler:D:D

Tolga
21.11.2012, 00:15
İnsan insana mevzusunu bayağı aşan bir durum yani :D Evladına yapma bari :D

Badaloğlu
26.11.2012, 10:25
Kendisi 2005 yılında Cem Papila tarafından şampiyonluğumuz çalındığında, görünüşte TFF'da hukuk işlerinde görevliydi. Ama asıl işi, Fenerbahçe'nin şampiyon olması için her türlü yolsuzluğu perde arkasında koordine etmekti. Yani adamın asıl işi minareyi çalanları kılıfına uydurmaktı.

2005 yılında şampiyonluğumuz çalınmasında en baş aktörlerin başında gelir. Zaten sonraki dönemde Aziz Yıldırım onu Fenerbahçe yönetimine alarak adeta 2005 yılında çaldıkları şampiyonluktan dolayı kendisini ödülendirmiştir.

Cem Papila ilede okuldan (hukuk) sınıf arkadaşıdır!

İlker Yazıcıoğlu
03.12.2012, 12:50
Allah belanızı versin,şerefsizler....
En çok da bu adama ayar oluyorum....

alone_6161
07.12.2012, 16:48
Sorsan ne iş yaparsın diye hukuk adamıyım der. :)

Gökhan Koç
25.12.2012, 22:04
Umarım birgün senin tasmanın sahibi ben olurum.

Mollasalihoğlu
28.12.2012, 13:22
Arkadaşlar.. Bunlardan her şey beklenir. Yazdıklarımızı hukuk çerçevesinde yazalım.. :)

blackmar61
18.03.2013, 12:34
şekip iti iyi bir avukat neden yargıtaya başvurmadı suçlu olduğunu bildiği için geciktirme yasasından yararlanmak istedi önceden her maç sonu ve hakem hatası sonucu tvlere çıkan afkuran şekip şimdi nerde yönetimde hala ilhanla beraber ama sadece süs köpekliği yapıyorlar

Fatih Öztürk
25.04.2013, 15:20
Hırsız şekip.hergün hepinizi ayrı ayrı anıyorum şerefsizler.

Ali Can
28.06.2013, 20:44
Allahından bul Şekip! Sürün!

Hasan Cubukcu
28.10.2013, 00:23
Allahından bul Şekip! Sürün!

o allahindan bulamaz ermeni p... olmasi lazim !

Ertan 51
28.10.2013, 09:39
Çok saygın insan!, çok değerli hukuk adamıdır kendisi!
şike yasası çıkmadan önce söylediklerini bi dinleseniz çırak durasınız gelir bu saygın insana,
ama şikeyi kendisi yapıp pişti olunca başka tabii,
sayın hukuk adamı,bana göre rezil kepaze olduğunuz ve bundan çok büyük haz duyuyorum gerçek kişiliğiniz ortaya çıktığı için,ama sizler gine de at oynatmaya devam ediyorsunuz,olsun onu da kafama takmıyorum çünkü hesap zamanı var,
neyse fazla hırslanmayım gine,kısaca özetleyim,evlatlarından bul oldu mu.

halil ibo
28.10.2013, 12:43
Özellikle şikeli sezon da,maçlar öncesi ortam kızıştırma ve dikkatleri Trabzon'a yönlendirerek,kirli işlerin rahat yürümesini sağlamakla görevli ;
her şikeci de olduğu gibi insaniyet kavramından sıyrılmış,ne idüğü belirsiz zevat...
Aşağılık hukukçular familyasına örnek teşkil eden biri kimdir ? Sorusunun muhatabı kim ? Hukukçunun aşağılığı olur mu ? Diye soruları uzatabiliriz.

Bayraktaroğlu
23.11.2013, 18:20
sana diyecek hiç bir sey bulamıyorum adamın soyismine baksana bu bile ona yeter

Erbay
05.06.2014, 18:16
Sanık Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun müdafii huzurunda C.Savcısına verdiği ifadesinde "...Bana okuduğunuz İlhan Yüksel Ekşioğlu ile Tamer Yelkovan arasında geçen görüşmede Tamer'in 'patron siz bu futbolcu vergileri için 250 lira mı istediniz, ne istediniz' dediği, İlhan'ın 'evet evet şey şöyle acil akşam ben gidiyorum, onu alıp gitmem lazım lira değil şey amerika' derken vergiyi kastetmesi mümkün değildir. Vergi Türk parası ödenir. Ayrıca vergi dairesine ödenir. Elden götürülmez, kayden ödenir, İlhan Yüksel Ekşioğlu bazen başkanla başbaşa toplantılar yapardı. Ben bu toplantılarda bulunmazdım. Eğer bu para şike amaçlı kullanılmak üzere kulüpten alınmış ise bunu bilemem. Ancak bu rutin bir para çekme yöntemi değildir. Bu şekilde para alınamaz...Fenerbahçe'nin Trabzon maçı için Eskişehir Spora teşvik primi vermesi meselesine gelince; benim bizzat şahit olduğum bir husus yoktur ancak duyumlarım vardır. Benim dışımda bazı yönetim kurulu üyeleri de bu mevzuyu duymuştu. Cihan Kamer ile Murat Özaydın'da bu mevzuyu duymuştur. Ben birileri aracılığıyla Eskişehir Spora teşvik primi gönderildiğini duydum. Ancak kim götürdü, kimlere götürdü, ne kadar götürdü, daha doğrusu götürüldü mü götürülmedi mi bunu bilmiyorum. Ben avukatım hukukçuyum. Teşvik priminin yeni kanunda suç olduğunu biliyorum. Böyle bir şeye karışmam mümkün değildir. Bir buçuk rakamını duydum. Ancak para birimi olarak Türk parası mı döviz mi kastediliyor bilmiyorum." şeklinde beyanda bulunduğu,

:D

Halit M. MOLLASALİHOĞLU
17.08.2017, 15:05
Kulüpler Birliği Başkan Vekili kendileri...

merdeme
17.08.2017, 15:34
şikecilerin kara kutusu. Bütün pisliklerini en iyi bilen ve bu pisliği gizleyen adam.

Emirhan TOPCU
22.08.2017, 13:01
bu şeref yoksunu insanın adına başlık açılması çok üzücü..

Hamdi Karamahmutoğlu
25.09.2017, 23:56
Türk Futbolunun utanç tablosunun mimarları.
Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve Şekip Mosturoğlu.

TekfurÇayır 61
28.09.2017, 22:15
Tahmin ediyorum ki, 2010-11 sezonunda şampiyon olmak için neler yapılması gerektiği konusunda aziz yıldırıma herkesin mâlûmu olan o değerli fikirleri veren kişi.

Yine piyasaya çıkıp konuştuğuna göre bir takım yeni fikirleri olsa gerek.

Ozan Yılmaz
03.07.2020, 21:24
https://www.youtube.com/watch?v=Vm3eoPWfcZA

Ozan Yılmaz
03.07.2020, 21:27
https://www.youtube.com/watch?v=U3BTIVA3RsY