PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mecnun Otyakmazadmin
01.11.2012, 22:27
T.C.
İSTANBUL
16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CMK 250.MADDESİ İLE GÖREVLİ)

DOSYA NO : 2011/63
KARAR NO : 2012/71
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2011/813

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : MEHMET EKİNCİ 39587
ÜYE : HİKMET ŞEN 39730
ÜYE : BÜLENT KINAY 40267
C. SAVCISI : UFUK ERMERTCAN 35205
KATİP : MUSTAFA ALKAN 136217SANIK : 48- MECNUN OTYAKMAZ (TC.No:51940063648), Memet ve Fatma oğlu, 10/02/1965 REŞADİYE doğumlu, SİVAS, DOĞANŞAR, Ortaköy mah/köy nüfusunda kayıtlı. İnönü Cd Erenköy Apt. No:81/19 Kozyatağı Merkez/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: Erzincan Çevre Yolu Gültepe Mahallesi Sivasspor TesisleriMerkez/ SİVAS.
VEKİLLERİ : Av. MEHMET BENAN ÜLGEN, Abıde-I Hürrıyet Cad. Zambak Apt.No:207 D:4 Şişli/ İSTANBUL
Av. MECİT CEYLAN, Abide-İHürriyet Cad. Zambak Apt. No:207 K:1 D:4 Şişli/ İSTANBUL
Av. KEREM ORKAN, Abide-İHürriyet Cad. Zambak Apt. No:207 K:1 D:4 Şişli/ İSTANBUL
Av. BELGİN SÜTÇÜOĞLU EDEN, İnönü Cad. Alaybey İş Hanı No:45 Büro:20-21 Ayvalık/ BALIKESİR
Av. ORHAN ERDEMLİ, Hürriyet Mah. Yurt Sk. No:30 K:3 Kağıthane/ İSTANBUL
Av. SERHAT ÇETİN, Sahrayıcedid Mah. Şemsettin Günaltay Cad. No.258/21 Kadıköy/ İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011
TUTUKLAMA TARİHİ : 07.07.2011
TAHLİYE TARİHİ : 25.02.2012


48- MECNUN OTYAKMAZ ;

A)

a)Sanık MECNUN OTYAKMAZ’ın; Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte yardım suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/7 maddesi yollaması ile 220/2. maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereği sanık kendisi hakkında CMK nın 231 maddesinin uygulanmasına muvafakat etmediği anlaşılmakla hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bıkarılmasına kanunen yer olmadığına,
f)Sanığın sabıka kaydının silinme koşulları oluştuğu anlaşılmakla ve sanığa verilen cezanın ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği konusunda Mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan sanık hakkında verilen hapis cezasının TCK'nın51/1 maddesi gereğince ERTELENMESİNE,
Sanık hakkında TCK nun 51/3 maddesi gereği takdiren 2 yıl denetim süresi ön görülmesine,
Suçun işleniş biçimi gözönüne alındığında TCK nun 51/4 maddesindeki tedbirlerin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,
Sanığın kişiliği ve sosyal durumu nazara alınarak TCKnun 51/6 maddesi gereği takdiren denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük belirlemeden söz konusu sürenin geçirilmesine,
Sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde erteli cezanın TCK nun 51/7 maddesi gereği kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirileceğinin İHTARINA
Sanığın denetim süresini yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirdiği takdirde cezanın TCK nun 51/8 maddesi gereği infaz edilmiş sayılmasına,

B)
a)Sanık MECNUN OTYAKMAZ’ın Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri ile kastına dayalı kusurunun ağırlığı gözetilerek eylemine uyan tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun’un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ÜÇ AY HAPİS VE İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; spor kulübü yönetim kurulu başkanı olan sanık tarafından işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun’un 11/4-b ve c bentleri uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON AY ON BEŞ GÜN HAPİS VE ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ALTI AY YİRMİ İKİ GÜN HAPİS VE İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ALTI AY YİRMİ İKİ GÜNHAPİS veYÜZ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 15 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,
Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun’un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

f) Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞܒne gönderilmesine,

Hasan YAYLI
18.11.2012, 15:06
3- 22.05.2011 GÜNÜ SİVAS’TA OYNANAN SİVASSPOR:3- FENERBAHÇE:4 MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI
22.05.2011 günü Sivas’ta oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi, Trabzonspor Klübü Başkanı Sadri Şener’in, Trabzon Avni Aker Stadının güvenlik işlerini yürüten şüpheli Zeki Mazlum üzerinden, Sivasspor Klübü Başkanı Mecnun Odyakmaz’a teşvik primi teklif edilmesi amacıyla girişimlerde bulunduğu, Zeki Mazlum’un; Mecnun Otyakmaz ile yakın ilişki içerisinde bulunması ve her iki şahsın da Sedat Peker liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü ile bağlantılı şahıslar olmaları nedeniyle aralarındaki bağlantı ve samimiyete güvenilerek tercih edildiği, bu süreçte; 12.05.2011 günü Zeki‘nin Sadri Şener’i arayarak “Para durumunuz var mı başkanım" diye sorduğu, Sadri Şener’in "Var tabi bir sürü para var”cevabını verdiği, hemen akabinde Zeki Mazlum’un Mecnun Otyakmaz’ı aradığı ve görüşmek istediği, Mecnun Otyakmaz’ın görüşmeden sonra Aziz Yıldırım adına şike ve teşvik faaliyetlerini yürüten Ali Kıratlı’yı aradığı ve “Zekiler gelecek şimdi, Trabzonlular peşimde” diyerek Zeki Mazlum’un kendisine teşvik primi verilmesi amaçlı geldiğini söylediği, belirlenmiştir.

Sadri Şener’in Zeki Mazlum aracılığı ile Mecnun Otyakmaz’a teşvik teklifinde bulunduğu, ancak kabul göremediği, maç öncesinde Mecnun Otyakmaz’ın Zeki Mazlum’u arayarak futbolcularına Trabzonspor tarafından teşvik teklifi yapıldığını ancak futbolcularının da bunu kabul etmediğini belirttiği anlaşılmıştır.
Netice itibariyle Sadri Şener’in; Zeki Mazlum üzerinden, Sivasspor Klübü Başkanı Mecnun Odyakmaz’a ulaşarak teşvik girişimlerinde bulunduğu görülmüş, şüphelilerin eylemleri teşebbüs/girişim aşamasında kalmıştır. Mecnun Odyakmaz’ın şüphelilerle anlaşıp tekliflerini kabul ettiğine dair somut delil elde edilememiştir.

Hasan YAYLI
18.11.2012, 15:06
48- SANIK MECNUN OTYAKMAZ SAVUNMASINDA ÖZETLE:

Trabzon'dan gelen teşvik ile ilgili konuşuyorduk. Sanki bu sefer de Trabzonspor'dan teşvik almış olmakla yargılanacam gibi bir his var içimde ve sanki diğer taraftan da Trabzonspor ile bir diyaloğa geçmişim gibi. Cuma günü 20.05'te o akşam Sivas Büyük Otel de kulüp personeli Mustafa Uzun'un oğlunun sünnet düğünü vardı. Katılımın fazla olması için de zaten Fenerbahçe maçına yakın bir zaman seçmişti ki diğer İstanbul'da da oturan yönetici arkadaşlar düğüne katılabilsin düşüncesiyle. Mehmet Oflaz'ın, Peugeot bayisine gittik. Ahmet Çelebi'de oraya geldi. Ahmet Çelebi, Sivas'a geldiğinde en iyi dialog kurabildiği arkadaşı Mehmet Oflaz'dır. Dolayısıyla her geldiğinde o araba yollar, alır. İlk etapta o misafir eder, çay kahveden sonra gideceği yere gider. Yine Ahmet Çelebi bizim yanımıza geldi oraya, daha sonra ben Faruk Taşseten ile beraber antreman vardı, tesise gittim, o da dinlenmek için, üstünü değiştirmek için de otele gitti. O kayıtlarda sanki Ahmet Çelebi'nin bizimle beraber tesise geldiğiyle ilgili bir fiziki takip tutanağı var. Her ne kadar orda bu belli olmasa da, yorum bölümünde böyle bir şey var. bunun böyle olmadığını söylemek istiyorum. Şimdi tabi otel konusu, sanıyorum 199. sayfadaydı, kaleci Serdar Kulbilge'yi fiziki takibe almışlar. orda bir oteldeki görüşmeyi, otel kayıtlarını alarak şey yapmışlar, dosyaya koymuşlar. şimdi Sivas Büyük Otelde de bu kayıtlar var. Aslında hem Cuma akşamı, hem de Cumartesi akşamı Fenerbahçe'lilerin geldiğinde yenilen yemek ve ordaki atmosferi ortaya koyabilmek amacıyla, bu iki günlük, iki akşamlık kayıtları alıp dosyaya koymuş olsalardı hiçbir şaibeye yer verilmeyecek şekilde her şey ayan beyan ortaya çıkacaktı. O gün Ahmet Çelebi'nin geldiğini, her ne kadar Ahmet Çelebi'yi savunmak bana düşmese de, o gün Ahmet Çelebi'nin geldiğini, Mehmet Yıldız ile telefonlaştığını, aşağıda buluştuklarını, hemen asansörün karşısındaki koltukta kaç dakka oturduklarını, ne kadar sohbet ettiklerini ve ne zaman yolcu ettiğini Ahmet Çelebi'nin kendi ifadesi 3-5 dakikayı geçmemiştir diyor ama yarım saat orda görüştüklerini, eğer o görüntüler olsaydı bütün bu çanta şaibesi de ortadan kalkmış olacaktı. O gün, ertesi akşam sayın Vali beyimizin, gördüğünüz gibi bu, Polislerin kendi çekmiş olduğu bir fotoğraf değil, direk otel kamerasından alınmış bir fotoğraf, demek ki burada kamera var, bu görüntüleri fotoğraf değil de video haline getirselerdi her şey daha güzel olacaktı ve yine ertesi gün, yine aynı mekanda, bütün bu çanta alışverişlerinin olduğu iddia edilen mekan bu mekan. O kapıdan girişler, çıkışlar, diğer kamera kayıtlarında da her şey ayan beyan ortada olurdu. Biz de 8 aydır gündemi oluşturan bu çanta illetinden de kurtulmuş olurduk. Yani o akşam, hemen sol tarafta bir VİP bölüm var, gelen kulüp Başkanlarını geleneksel olarak herkese yemek veririz. orda oturup sohbet ederiz, hepsi bizim dostumuzdur. Fenerbahçe camiası da geldiğinde, özellikle bunlar geldiğinde, şehrin üst düzey insanları da mutlaka katılıyorlar bütün toplantılara. Netice itibariyle Valimizin, Emniyet Müdürümüzün, Tugay Komutanımızın, Belediye Başkanının, hatta o gün Anayasa Mahkemesinin 2. Başkanı da Fenerbahçe'liydi, o da Aziz Başkan ile beraber gelmişti. Serruh Kaleli'ydi sanıyorum, tam ismini hatırlayamayacam, evet o da vardı, Ertuğrul Özkök vardı. Orda uzun uzun sohbet edildi. Saat yarıma kadar oturduk. Saat 12 gibi sayın Valimizi yolcu ettik. Bu yolcu etme fotoğrafını gösterebilirsek, orda tabi atlamışlar, ya bilmiyorlar ya da özellikle mi koydular bilmiyorum ama Emniyet Müdürümüz orda gözüküyor, en ortadaki şahıs bizim Emniyet Müdürümüz, hemen Vali beyi yolcu ettikten sonra kendisini de yolcu ediyoruz, hatta içeride şey olacaktı, fotoğraf olacaktı, içeride oturduğumuz fotoğrafımız da mevcuttur. Onu sanıyorum Avukatlarımız sunarlar. Söylediğimiz şahıslarla beraber oturuyoruz. Yani, orda da bir bilet kalmıştı elimizde, yani Fenerbahçe'den para kazanacaz diye biletleri biraz yüksek tutmuştuk, ama bizim taraftarlarımıza bu biletler biraz fazla gelmişti, çok sayıda Fenerbahçe'den bilet talebi de olunca, ordan da biraz bilet verdik, hatta biletleri getirmesi için elimizde kaldı dedik. Biletleri getirmesi için de Faruk beye getir demiştim, o da çantasını arabadan getirdi. Zaten elinde ağır bir çanta olduğu da belli, ilk giriş anında. yani biz orda tamamiyle gerçekleri ispat etme şansları varken, bunu değerlendirmeyi şaibe bırakacak şekilde bir fotoğraf, fotoroman var diyeyim. Yani hakaret etmiş olmayalım ama böyle de bir fotoroman var bizi töhmet altında bırakacak. Bunun hiç aslı astarı yoktur, içinde bilet vardır şeklinde beyanda bulunmuş ve atılı suçlamaları reddetmiştir.
__________________

Hasan YAYLI
18.11.2012, 15:14
22.05.2011 GÜNÜ OYNANAN SİVASSPOR FENERBAHÇE MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ İDDİASI

22.05.2011 günü Sivas’ta oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener’in, Trabzon Avni Aker Stadının güvenlik işlerini yürüten şüpheli Zeki Mazlum üzerinden, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz’a teşvik primi teklif edilmesi amacıyla girişimlerde bulunduğu düşüncesiyle iletişimin tespitine ilişkin takip başlatıldığı,
Bu bağlamda sanıkların iletişim tespit tutanaklarına bakıldığında;

09.05.2011 günü Saat:22.34’de Mecnun Otyakmaz’ı, Zeki Mazlum’un aradığı görüşme(tape:1173);

Zeki: “Bu telefonum benim son telefonum bi daha aramayacağım haberiniz olsun”, Mecnun: “Daha yeni rahata ermişim ya”, Zeki: “Kadıköy’e gelecektik dedim bakayım dışardaysan görüşelim”, Mecnun: “Ondan sonraki hafta geliyorsun Sivas’a pazartesiden itibaren Sivas’ta duruyorsun olan her şeye şahit oluyorsun,... kabul etmem yani Trabzon’da hakkımda dedikodu çıkartmasınlar herkesi her şeyi kayıt ol, herkese kapım açık zaten Rıza, Rıza hocaya teslim etmişim takımı o da Beşiktaşlı zaten”,
Söz konusu görüşme bir bütün olarak değerlendirildiğinde teşvik konusunu düşündüren bir konuşmanın yer almadığı anlaşılmaktadır. Ancak tanışıklıkları önceye dayalı olduğu anlaşılan Mecnun'un, Zeki Mazlum'dan, Fenerbahçe ile oynayacakları son maça ilişkin olarak hakkında dedikodu çıkmaması için Trabzonlular'ı da maça davet edeceğini, teknik anlamda bir şeye karışmadığını, zira takımı Rıza Hoca'ya emanet ettiğini söylemektedir.

Hasan YAYLI
18.11.2012, 15:15
12.05.2011 günü saat:12.59'da Sadri Şener'i, M. A. /Zeki Mazlum’un aradığı görüşme(tape:3645);

M: "Kapalı mı telefonun başkanım, ulaşamayanlar görüşmek için, Zeki bir görüşmek istiyor sizinle", Sadri: "Tamam görüşürüm ne para mı lazım", M: "Birkaç konu var, o Zeki biliyorsun para her zaman onun şeyidir", telefonu Zeki'ye veriyor, Zeki: "Para durumunuz var mı başkanım", Sadri: "Var tabi bir sürü para var, bunu mu söyleyecektin", Zeki: "Yok başkanım bir şeyler söyleyecektim de bu arada bunu da sıkıştırayım dedim araya", Sadri: "Öbürünü de söyle söyle hemen problem değil", Zeki: "Telefonla olmaz başkanım yarın bende maç sabahı Trabzon’dayım bir araya gelir söylerim ben", Sadri: "Belki birini senin ekiplerden birine koyacağım bir memur, daha net değil de söylerim haber veririm sana",

Söz konusu konuşmada sanıklar Sadri Şener ve Zeki Mazlum aleyhine değerlendirilebilecek konuşmanın Zeki tarafından "Para durumunuz var mı başkanım" sorusuna, S. Şener'in "Var tabi bir sürü para var, bunu mu söyleyecektin" şekline karşılık vermesi devamında buna ilişkin bir konuşmanın geçmemesidir.

Hasan YAYLI
18.11.2012, 15:16
Zeki Mazlum'un, Sadri Şener ile yaptığı bu görüşmeden birkaç saat sonra, 12.05.2011 günü saat:16.27’de Mecnun Otyakmaz’ın, Zeki Mazlum’u aradığı görüşme(tape:1174);


Mecnun: “Ofiste oturuyorum misafirler var”, Zeki: “Gelsek bizde, misafir olma şansımız olur mu?”, Mecnun: “Olur ne demek ya her türlü”, Zeki: “Golden plazaydı demi orası”, Mecnun’un onayladığı.

Bu görüşme ile Zeki Mazlum'un, Sadri Şener'den paraya ilişkin olarak aldığı "Var tabi bir sürü para var" karşılığı üzerine Mecnun Otyakmaz ile görüşmek istediği üzerine söz konusu bu görüşmede Sivasspor başkanı olan sanık Mecnun'a teşvik suretiyle şike teklifinde bulunacağı akla gelebilecektir.
Nitekim Mecnun Otyakmaz, Zeki Mazlum'un görüşmek amacıyla kendisine geleceğini aşağıdaki görüşme ile Fenerbahçe ile olan bağını bildiği Ali Kıratlı'ya bildirmektedir.

Hasan YAYLI
18.11.2012, 15:17
12.05.2011 günü saat:16.30’da Ali Kıratlı'nın, Mecnun Odyakmaz'ı aradığı görüşme(tape:2536);

Mecnun: "Zekiler Mekiler gelecek şimdi, Trabzonlular peşimde", Ali: "Zeki, aradı bugün beni, Semih’i diyor bi ayar yapabilir misin Fener istemezse konuşalım, iyi dedim baktım çok hiçbir şey yokmuş gibi konuştu bende konuştum... ben gelmeyim şimdi onlar konuşur monuşur sen de rahat edemem de",

Hasan YAYLI
18.11.2012, 15:22
19.05.2011 günü saat:20.59’da Zeki Mazlum’u Mecnun Otyakmaz’ın aradığı görüşmede(tape:3820);

Mecnun: " Ya ah be abicim bana diyorsun ki bir şey olsa diyorsun bir şey olsa diyorsun yapacak biziz hiç bir numara yok bunlar da diyorsun ta buraya geliyorlar elden he bir liraya geliyorlar tam canlı", Zeki: " Bence yok ", Mecnun: " Ya Allah Allah ya benim topçularım yalan söylüyor", Zeki: " Bence yok ben sana bir şey söyleyeyim mi onu yapacak adam adam yok Trabzon da ben ben sana diyeyim bak ", Mecnun: " Ya ah be abi ya boş verin ya nerde yok her türlü cinliğin içinde var Trabzon da bu işi yapacak adam mı yok ya olur mu öyle şey ", Zeki: " Oraya kadar geldiler diyorsun ", Mecnun: " Ya ya ikimiz de safız ha valla safız sen bakma herkesi kendimiz gibi biliyoruz buraya kadar geliyorlar başkan bizi duyarsa si..r diyorlar hadi abicim diyorlar biz zaten çıkıcaz oynayacağız yürü git diyorlar", Zeki: " Bak bu işlerden kulübün harbi haberi yoktur ben sana diyeyim dışardan belki olur ", Mecnun: " Nasıl nasıl dışardan kulübün haberi yoktur ya ", Zeki: " Vallahi yoktur diyorum sana ya bana inanmıyorsun ", Mecnun: " Fahri, Fahri görevliler var yani bu fahri görevliler kulübe hiç haber vermeden kulübüm zarara uğramasın benim de çok param var 1 milyon Dolar'ım var götüreyim ha bunu Sivas'a vereyim diye diyorlar ", Zeki: " Ha şimdi var ya ben sana bir şey söyleyeyim Trabzonlu iş adamları 5 milyon dolar verir vallahi hele Ak Parti teşkilatı Trabzon şampiyon olsun diye Trabzonlu Ak parti teşkilatı karşı neyse bilmiyorum zannetmiyorum ama sen öyle diyorsan öyledir ", Mecnun: " Öyle diyorum da bana da topçularım öyle diyor, Ben ben hoş ben şahit olmadım bana teklif edilmedi ama topçularıma edilmiş ya abi isim isim isteme bizden dediler, böyle bir şey oldu biz de gönderdik dediler ",

Söz konusu görüşmede Mecnun Otyakmaz, Zeki Mazlum'a; Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin olarak Trabzonspor lehine bir kısım insanların gelerek futbolcularına teşvik amacıyla şike teklifinde bulunduğunu iletmektedir. Zeki Mazlum ise bunun üzerine, Trabzon'da bu işi yapacak adamın olmadığını söylerken, konuşmanın devamında Mecnun Otyakmaz, kendisine böyle bir teklifin gelmediğini ancak futbolcularından duyduğunu, kulübün bilgisi dışında kimsenin böyle bir işe girişmeyeceğini dile getirmektedir. Bunun üzerine Zeki Mazlum, böyle bir durumun olabileceğini yani kulübün dışında da olabileceğini belirtirken Trabzonlu iş adamlarının ve hele hele Trabzon ak Parti il teşkilatının Trabzon'un şampiyon olması için 5 milyon Dolar dahi verebileceğini belirtmektedir.

Söz konusu telefon görüşmesine bütünüyle bakıldığında hiçbir yerinde, 22.05.2011 tarihinde oynanan Sivasspor- Fenerbahçe müsabakasında teşvik suretiyle şike suçundan haklarında dava bulunan Sadri Şener ve Zeki Mazlum'un, teşvik vaadinde veya teklifinde bulunduğundan söz edilmemektedir.

Sanık Zeki Mazlum bu suça ilişkin savunmasında özetle; karşılaşma öncesinde Fenerbahçe takımından bazı kişilerin Sivasspor takımına şike teklifinde bulundukları şeklinde duyum aldığını, bu sebeple Mecnun Otyakmaz'ın ofisine gittiğini ve bu konuyu görüştüğünü karşılaşmayla ilgili teşvik pirimi teklif etmediğini, Mecnun Otyakmaz'ın kendisini arayarak bazı şahısların Trabzonspor adına teşvik pirimi verdiklerini söylediğini ancak isim vermediğini söylediğini, kendisinin de bu şahısların Trabzonsporlu yöneticiler olamayacağını Trabzonsporlu bazı işadamları olabileceğini söylediğini, beyan etmiştir.

Sadri Şener bu suça ilişkin savunmasında özetle; bu maçta kendilerinden kimsenin teşvik girişiminde bulunabileceğini düşünmediğini, zira Sivas'ın hem başkanı, hem 2. Başkanının Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu, bu insanlar ile Fenerbahçe'yi yenmeleri için teşvik amaçlı görüşmenin manasız olduğunu, Sivasspor yönetimine kimseyi teşvik amaçlı göndermediğini, birileri gitmiş ise kendisinin bundan haberdar olmadığını, Zeki Mazlum'un Trabzon'daki tek güvenlik şirketinin sahibi olup Avni Aker Stadı'nın özel güvenlik işini yaptığını, kendisine ile yaptığı görüşmenin yaptığına işe ilişkin para alacağı olduğunu beyan etmiştir.

Mecnun Otyakmaz bu olaya ilişkin beyanında; Fenerbahçe maçından 3 gün önce muhtemelen bu görüşmenin yapıldığı gün Mehmet Yıldız yanına geldiğini, kendisine, "Bana isim sorma başkanım Trabzon'dan birileri gelmiş, bizim arkadaşlara teşvik teklif etmişler kabul ederseniz parayı alıp gelelim demişler, bizim çocuklarda biz çıkacağız topumuzu oynayacağız, böyle bir şeyi kabul edemeyiz, başkan duyarsa çok kötü olur, teşvik pirimi vaadiyle gelen şahısta Sivas’tan ayrılmış, rakam 1 Milyonmuş " dediğini beyan etmiş, olaya ilişkin doğrudan bilgi sahibi olmadığını bildirmiştir.

Mehmet Yıldız ise bu olaya ilişkin beyanında; Mecnun Otyakmaz'ın ifadesinde belirttiği şekilde kendisi ile konuşmadığını, ancak maçtan 3 gün önce Mecnun'un yanına gittiğini ve soyunma odasında Trabzonspor’dan teşvik pirimi teklifi geldiğine yönelik konuşmaların olduğunu duyduğunu, bu konuşmaları kimin yaptığını hatırlamadığını, Mecnun Otyakmaz'a olayı bu şekilde aktardığını, konuşması sırasında teklifin miktarı ya da herhangi bir isim geçmediğini, beyan etmiştir.

Sadri Şener’in; Zeki Mazlum üzerinden, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’a ulaşarak teşvik girişimlerinde bulunduğu iddiasını destekleyen hiçbir telefon görüşmesi vs. delil bulunmamaktadır.
Şu hale göre, sanıklar Sadri Şener ve Zeki Mazlum’un, suçlamayı reddeden savunmalarının aksine yüklenen suçtan cezalandırılmalarına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığından beraatlerine karar vermek gerekmiştir.

ibrahim
27.01.2013, 04:14
Ot yakmazsin ama cehennemde cayir cayir yanacaksin sikeci pislik. Karini kimlere sattin acaba bugüne kadar??

Bayundur Han
27.01.2013, 22:16
Ot yakmazsin ama cehennemde cayir cayir yanacaksin sikeci pislik. Karini kimlere sattin acaba bugüne kadar??

nereden esti bu mecnun sinirliligi bugun?

ibrahim
27.01.2013, 22:49
nereden esti bu mecnun sinirliligi bugun?

Internette Sivas "taraftarlarinin" baskanlariina sahip ciktigi haberi vardi. "Sike yapan karisinida satar" demesi geldi aklima, buraya yazdim...

lazmania611
29.01.2013, 00:14
Sivasın Gerçekten İTİ Meşhur Tastikli.

Fatih Öztürk
27.04.2013, 12:44
Maç satan karısınıda satar diyen kanı bozuk namert maç satınca verdiğin örneği yerine getirdinmi?

Bedri Sertkaya
28.04.2013, 01:07
Tam bir şerefsiz trabzonda bu adamı iyi ağırlayın!Ona gerekli herşeyi yapın!Yıldırım neyse bu köpekte aynısı!

mashal61
29.04.2013, 05:10
Tam bir şerefsiz trabzonda bu adamı iyi ağırlayın!Ona gerekli herşeyi yapın!Yıldırım neyse bu köpekte aynısı!

İyi ağırlanacağına şüpheniz olmasın.

http://bordomavi.net/images/haber/11-02-2013/1360566231_b.jpg

Ufuk Turgut
28.05.2013, 00:21
ınsallah bu adam bastayken sıvas bu sene kume duser

Ertan 51
28.06.2013, 12:21
''Maç satan karısını satar'' diyen p....k sen deyilmisin arkadaş,
maç satmaktan hapis yattığına göre mesleğin tescillendi,
e sen böyle bir adamken geleceksin bizim başkana bana ne teklifler geldi bi bilsen diyeceksin öylemi,sana gelen teklif olsa olsa o sattığınla ilgilidir bizim yönetimde de o taraflarda bezi olan olmadığına göre,hiç kendini yorma,sen git aziz e sermaye bulmaya çalış.

yaranozlu
28.06.2013, 12:30
Bu adam hacı başkanın en samimi arkadaşıdır. İlerleyen günlerde detayları da görürüz.

Ömer_
28.06.2013, 12:48
Bu adam hacı başkanın en samimi arkadaşıdır. İlerleyen günlerde detayları da görürüz.

o kadarda uzun boylu değil.başkanın mühitinde oturuyorum, samimi arkadaşların simasını bilirim üsküdar katibim restoranttan.yıllardır mekan burası,bilen bilir.

Fatih Özkan
28.06.2013, 16:30
Kaça sattın ulan ?

Ilelioglu
28.06.2013, 17:50
Halen ayni masallari anlatiyor, konuyla ilgili tek bir tape dahi yok. O sunu demis bu bunu demis. Mehmet Yildiz bile mahkemede inkar etti senin anlattigin seyleri.

Trabzon'a maca gel mutlaka.

..

MuratJ
28.06.2013, 19:35
sana kafayı fena taktım sıfatsız mecnoooooooo.

hem sıfatsız hem kıro hem şerefsiz hem şikeci hem yavşak hem hamido daha ne olsun kokuyordur da kesin.

şikeci, iğrenç insan mecnooooo. suç örgütü lideri mal azizin baş cariyesi. şişko halil ünalın kuması.

Ali Can
28.06.2013, 20:41
Allahınızdan bulun!

antagonist
29.06.2013, 01:13
Başkan açıkladı beyler, adam temizmiş!

Ali İhsan
29.06.2013, 01:22
Oha yani bu adam herhalde Türkiye'nin en büyük mafyası, gören yavşıyor, Ünal özledi, Sadri sarmaş dolaş, Hacıosman da yaladı yuttu...

MuratJ
29.06.2013, 01:28
sana kafayı fena taktım sıfatsız mecnoooooooo.

hem sıfatsız hem kıro hem şerefsiz hem şikeci hem yavşak hem hamido daha ne olsun kokuyordur da kesin.

şikeci, iğrenç insan mecnooooo. suç örgütü lideri mal azizin baş cariyesi. şişko halil ünalın kuması.

noldu başkan ? dostuna bak neler diyorum. şimdi ben Trabzonspor'lu olamam mı ? malum tek tip olmalı Trabzonspor'lular ya.

başkan dostun mecnun şerefsizin önde gideni şikeci pezevenk ne olacak ? sen kimsin ki savcının hapis cezası verdiği şerefsiz mecnuna kefil olmaya kalkıyorsun. şu süreç bitsin diyordum yarından tezi yok istifa et çek git.

MuratJ
29.06.2013, 02:13
İHO'cu Mecnun severleri başlığa alalım. Ne dersiniz ?

Ömer_
29.06.2013, 02:37
abartmayın arkadaşlar,bu camianın içinde herkes bışekil birbirıyle görüşüyor.

MuratJ
29.06.2013, 02:50
şikenin kanıtlarını mecnunun resimlerini koyalım bu başlığa lütfen. şuan bulamıyorum.

Cagdas Topal
29.06.2013, 03:29
Selam temiz futbol paydaşı Mecnun Otyakmaz .

Cyzio
29.06.2013, 10:27
Bu adam hacı başkanın en samimi arkadaşıdır. İlerleyen günlerde detayları da görürüz.Haklı çıktınız.

.

bordolumavi
29.06.2013, 10:27
mecnun namuslu futbol paydaşı ise ben sızlerle bu namuslu futbolu paylasmak ıstemıyorum,mecnun hangı saf da ise ben onun karsısındayım sanırım hacıosmanoglu da mecnun ıle aynı saf da,uzulerek soyluyorumkı demekkı ben bızım baskanımızında karsısındayım....

Ertan 51
29.06.2013, 11:06
Eğer mecnun temizse,
başkanım sen de ona kefilsen ben sizden değilim,
hatta yahudiyim-ermeniyim-yunanım,
o derece yani,
anca böyle uç örnekle açıklayabilrim senin bu mecdun p..k i hakkındaki düşüncelerini.

Çalınan tüm hayallerimizin,duygularımızın,emeklerimizin,kupamı zın
3 önemli figürü var benim gözümde
aziz-mecnun-bülent
Ben bu 3 isim önümde köpek gibi geberse kılımı kıpırtdatmam ama meğerse bu adam bizim namuslu paydaşlardanmış,
hadi çık işin içinden çıkabilirsen.
mecnun artık sana bişi diyemiyorum,
yazıklar olsun sana başkanım.

F. Yıldırım
29.06.2013, 11:30
Bu satılmışın temiz olmasına inanmak, ilk insanların maymun olduklarına inanmak gibidir, yazık.

MuratJ
02.07.2013, 03:14
içeride davayı sekteye uğratan davamıza zarar verenler seni yaladıkça ben daha fazla saracağım sana şerefsiz mecnun. şikeci mecnun. şerefsiz şikeci suç örgütü lideri azizin cariyesi satılığı mecnun.

Hasan YAYLI
31.07.2013, 01:29
Olaylı Sivas maçında Sivas soyunma odasının önüne dikilip aklı başında Trabzonspor yönetici arıyoruz,güvenliğimiz burada yok açıklamalarını duyduğumdan itibaren kendisine olan nefretim,bela okuma boyutuna ulaşmıştı ki şike olaylarından sonra ise duygularımın tarifini bulamıyorum bu aşagılık varlığa...

Şimdilerde İHO'nun bu herife kefilim demesini ise koyacak yer bulamıyorum...Bu adama kefil olan lütfen bıraksın gitsin,terk etsin memleketi...

RaşitCan
06.11.2013, 02:40
Sıfatsız , şikeci hırsız ,yamuk adam..

Hekimoğlu
08.11.2013, 13:57
Maç satan karısını satmış demektir diyen bu adam mahkeme kararıyla gavat mı oluyor şimdi?

Bayraktaroğlu
23.11.2013, 18:15
Maç satan karısını satmış demektir diyen bu adam mahkeme kararıyla gavat mı oluyor şimdi?:alkış::alkış::alkış: söze ne hacet

Bayraktaroğlu
23.11.2013, 18:16
hesap kapanmadı iki cihanda elimiz yakanızda şikeçiler

Öznur61
09.02.2014, 03:00
Bizim başkanımız, Trabzonspor'un başkanı bu şerefsize kefil olduya, düşündükçe beynime kan sıçrıyor..

Devran Saka
25.05.2014, 14:44
itin oğlu mecnun noldu tombaladan çıkmış gibi itirafçı kesildin

Enisc
25.05.2014, 15:17
Kendisini tanıyalım ;


Mecnun Otyakmaz ile ilgili arşivlere gözattığımızda karanlık bir dosyası olduğunu görüyoruz.

- Kelebek operasyonunda Sedat Peker suç örgütüne yardım ve yataklıktan 1 yıl 15 günlük cezaya çarptırılmış.

- Olgun Peker'in menajerlik şirketinde futbolcu transferleri, bahis çetesi gibi illegal süreçlerle örgüte haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor.

- Aziz Yıldırım'ın Rüştü'nün dövülmesi ve tartaklanması hadisesini Mecnun'un yaptığı düşünülüyor.

- Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinde Sedat Peker'le birlikte yardım ettiği söyleniyor. Zira kendisi fb kongre üyesidir.

vendercan
25.05.2014, 15:27
Yazık Trabzonspor'a yazık...

Cahil ve de ahmak başkan Trabzonspor da olduktan sonra.?!.

Mecnun gibi Fener piyonları çok havlar...

Baksanıza Mecnun havlıyor...I H O denen ahmak bakıyor...

Daha henüz açıklama yok cahil adamdan...

Sibel
25.05.2014, 20:15
Stokta kemiği olan varsa sevaptır.

Mesut
25.05.2014, 21:28
Sivas kangalı çok iyi köpektir.Sadıktır kelimeler anlatamaz.
Mecnun senin türün nedir ?

KaFa_Sesi
05.06.2014, 13:38
Yigit Mecnun Korcanın yaptığı kulubü bağlamaz demis sucu korcana atmış peh peh

Bayraktaroğlu
07.06.2014, 18:51
mecnun gavatlık nasıl gidiyor?satacak birilerini bulabildin mi

ibrahim
07.06.2014, 19:10
He la sen gavattın değilmi la? :D

Gesendet.

ESER
07.06.2014, 22:10
sana adam diyenin ta a..

anladin sen onu mac satmisligi tescilli ....

Öznur61
08.06.2014, 01:25
Bu adamın şeref yoksunluğundan çok İHO nun kefil olduğu anlar delirtiyor beni.
Tövbe Allah'ım....

Ali Can
03.08.2014, 17:07
Allah bildiği gibi yapsın..

ibrahim
19.02.2019, 02:49
İyi ki o şehirde arkadaşlarıyla beraber cirit atabiliyor kendisi bugünlerde. Şu anki "hocamız" da çok memnundur bu bey efendinin hürriyetinden. Şunu bil yiğidim, seni bizim camiamızda sevenler hala var. Öpüldün canım.

Çağatay96
03.03.2019, 18:34
Ha bu arkadaşa cevabını veremedik demek ki sadri şener ve yönetimi kendine güvenmiyor. Yapmadıysan açardın iftira davasını adamı çıkarırdın boşa. Sadri Şenere ayrı kılım yaptıgı hatalar .. bir yürüyüş bile düzenleyemedi

ibrahim
30.12.2019, 15:58
Kankan boşta, bence kaçırma bu fırsatı. Beraber güzel güzel dümen çevirirsiniz!


https://www.haber61.net/m/spor/unal-...di-h99593.html

kogale
17.02.2020, 17:47
Pişkin pişkin konuşmuş yine..
3 dakika uzatmaya laf etmiş.
Trabzon devlet tarafından kollanıyor demiş.
90+3 te gol atıp farkı bire indirmiş takımı için 2 farkla yenilsek boynumuz bükük mağlubiyeti kabullenip gidecektik demiş..

Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun?
Arada ilk sayfaya bakıyorum da, cevap belli gerçi..

Hiçbir zaman Fenerin maşası, kuklası olmaktan ileri gidemeyeceksin.
Alnındaki şikeci damgan da hiç silinmeyecek..

İlker Yazıcıoğlu
17.02.2020, 17:51
İt ürür,kervan yürür...

Gökhan Balcı
17.02.2020, 23:06
bir adamın yüzünde miniminnacık dahi nur olmaz mı? İnsanın içinin kötülüğü dışına yansırmış derler. Bu lafın bu adamdan daha fazla uyduğu tip bulmak billahi zordur

ihsan candas
17.02.2020, 23:49
https://kralspor.ensonhaber.com/m/haber.php?s=rustuden-dayak-itirafi-mecnun-otyakmaz-da-oradaydi-2016-05-13
Türk futbolunun efsane isimlerinden Rüştü Reçber, Goal.com'a verdiği röportajda çok önemli açıklamalara imza attı.
"ELLERİNDE SİLAHLARLA BEKLİYORLARDI"Fenerbahçe'den ayrılışı ve Pendik yenilgisi sonrası taraftardan yediği dayağı anlatan Reçber, yıllar sonra bir itirafta bulundu.
İşte Reçber'in çok konuşulacak sözleri;
"Bu tarz elenişler Avrupa'da normal. Örneklerini görüyoruz. Ancak bizdeki çok büyütüldü. Zaten Galatasaray'ın başarılı dönemiydi. Taraftarımız bizden de beklenti içindeydi. Yenildik döndük. Aziz Yıldırım ABD'deydi. İçlerinde şimdiki Sivas başkanı Otyakmaz'ın da olduğu bir grup tesislere geldi. Ellerinde silahlarla bizi bekliyorlardı. Tesislerde de kimse yoktu. Düşünebiliyor musunuz?"
"BAŞKANIN HABERİ OLMASAN NASIL GİREBİLİRLER""Gittim yanlarına ne istediklerini sordum. Bizlerin de onlar gibi üzgün olduğunu ilettim. Sorunu çözdük sanarak tesislerden ayrılırken kavga olayı gerçekleşti. Bu şahıslar daha sonra bizimle beraber deplasman uçağında bile yer aldılar. Bu nasıl mümkün olabilir? Kafamda sorular vardı. Daha önce de söyledim. Bir kulüp başkanının haberi olmadan oraya nasıl girebilirler? Artık nasıl anlarsanız anlayın."

İslam Sezer
18.02.2020, 03:24
Adil Gevrek bitti şimdi de bu başladı. İkisi de FB kongre üyesi. İkisi de Bizans uşağı, yalakası.Sen Sivasspor adına mi Bizans takımı adına mı konuşuyorsun, nereden bileceğiz biz? Önce sen Sivassporu tut, onu sev. FB sevgini yok etmeden seni o kulüpte başkanlık yaptıranlar utansın.

Anıl C
27.02.2020, 12:53
Kankan boşta, bence kaçırma bu fırsatı. Beraber güzel güzel dümen çevirirsiniz!


https://www.haber61.net/m/spor/unal-...di-h99593.html
Türbülent'te yardımcısı olabilirmiş

Trabzonlu_1461
22.01.2022, 23:25
Fenerin köpeği