PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İlhan Yüksel Ekşioğluadmin
01.11.2012, 22:15
T.C.
İSTANBUL
16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CMK 250.MADDESİ İLE GÖREVLİ)

DOSYA NO : 2011/63
KARAR NO : 2012/71
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2011/813

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : MEHMET EKİNCİ 39587
ÜYE : HİKMET ŞEN 39730
ÜYE : BÜLENT KINAY 40267
C. SAVCISI : UFUK ERMERTCAN 35205
KATİP : MUSTAFA ALKAN 136217


SANIK :41- İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU (TC.No: 19871235220), Aslan ve Nezahat oğlu, 29/07/1966 İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, KADIKÖY, Caferağa mah/köy nüfusunda kayıtlı. KandıllıMah. Hıdrellez Sk. No:2/4 İç Kapı No:1Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur.
VEKİLLERİ : Av. ERSAN ŞEN, Altunizade, Kuşbakışı Cad. No:9/2 Üsküdar/ İSTANBUL
Av. ADNAN EKŞİOĞLU, Altunizade Kuşbakışı Cad. No: 9 K.2 Üsküdar/ İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011
TUTUKLAMA TARİHİ : 07.07.2011
TAHLİYE TARİHİ : 02.07.2012


41- İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU ;

A)

a) Sanık İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU’nun; Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmasuçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e) 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,
Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

B)

a) Sanık İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU’nun Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor , 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor ve 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü ve 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri, kastına dayalı kusurunun ağırlığı gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun’un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL SEKİZ AY HAPİS ve SEKİZ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; spor kulübü yönetim kurulu üyesi olan sanık tarafından ve ayrıca suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun’un 11/4-b ve c bentleri uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON SEKİZ AY HAPİS ve ON İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun’un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği ve yoğunluğu da gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1/2 oranında artırılarak BİR YIL OTUZ ÜÇ AY HAPİS ve ON SEKİZ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL YİRMİ BEŞ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI ve ON BEŞ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e) Sanığa verilen ON BEŞ BİN GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 60 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL YİRMİ BEŞ AY ON BEŞ GÜN HAPİS ve DOKUZ YÜZ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 20 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

f)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,
Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun’un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

g) Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

h) Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞܒne gönderilmesine,

C) Her ne kadar sanık İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde;21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor, 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa, 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB Spor, 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe, 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe ve 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor arasında oynanan müsabakalarda şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

D) Her ne kadar sanık İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-İ.B.B Spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

Gamze
03.11.2012, 18:38
İlhan Ekşioğlu - Ali Kıratlı sohbetleri...

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8t0.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8tk.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8tu.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8ug.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8ur.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8xm.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8y7.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8yz.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8zn.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Gamze
03.11.2012, 18:44
Ekşioğlu - Alaeddin Yıldırım sohbetleri...

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl93g.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl94h.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/fl94y.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl962.jpg (http://bit.ly/c25MCx)
http://c1211.hizliresim.com/13/3/fl95j.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Gamze
03.11.2012, 18:48
Ekşioğlu - Abdullah Başak sohbetleri...

http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl98t.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl99u.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl9b6.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Gamze
03.11.2012, 18:50
http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl9bv.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl9ch.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl9ct.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl9d6.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl9dm.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Gamze
03.11.2012, 18:51
http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl9fm.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Gamze
03.11.2012, 18:53
http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl9jg.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Gamze
03.11.2012, 19:00
İşçiler...

http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl9rl.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/fl9sj.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/fl9st.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/fl9tl.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Gamze
03.11.2012, 19:03
Polis takibinde olduğunu düşünen Ekşioğlu'nun büyük korkusu.

http://c1211.hizliresim.com/13/3/fl9wk.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/fl9wz.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/fl9x6.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Gamze
03.11.2012, 19:05
Doğan Ercan'la kart hesapları.

http://c1211.hizliresim.com/13/3/fl9yu.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/fl9zg.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Gamze
03.11.2012, 19:09
Kıratlı ile hesaplar bitmez...

http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb12.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb1y.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb29.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb2g.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb2s.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb32.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb3f.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb3u.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Talat YAVUZ
09.02.2013, 11:46
Bu adam çok sessiz kaldı şike sürecinde takip ettiğim kadarı ile de aziz yıldırım ile arasıda kötü ve zaten farkındaysanız şike süreci ardından piyasadan kayboldu bir nevi ihaleyi de buna yıkmaya çalıstılar.Bu adamın ailesi bile büyük tepki gösterdi ilhan yüksel ekşioğlu'na ve buraya yazıyorum gün gelicek bu adam herşeyi bül bül gibi anlatıcak sırf aziz yıldırım'ın kendisini satması sebebiyle ama sakin o günde gelicek.

Fatih Öztürk
25.04.2013, 15:34
İlhan yüksel şarlatanı.yavşak herif.

Serdær
11.06.2013, 18:42
İLHAN EKŞİOĞLU

İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/128 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, PFDK'ca:
- 07.03.2011 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1341 sayılı kararı ile İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile;
- 22.04.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor -Trabzonspor AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1348 sayılı kararı ile İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile;
- 15.05.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ-MKE Ankaragücü müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012- 1355 sayılı kararı ile İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. arar verilmesine yer olmadığına oybirliği ile (2012/164 K.) karar verilmiştir.

benzema
17.11.2013, 13:38
https://twitter.com/eksiogluilhan twitter adresi..

Fatih Birinci
17.11.2013, 14:22
https://twitter.com/eksiogluilhan twitter adresi..

Karakter yoksunu tescilli şikeci ailene selam iletiyorum burdan

Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk

Mert'
17.11.2013, 15:50
https://twitter.com/eksiogluilhan twitter adresi..

Teşekkür ederim sinirlendikçe ana avrat düz giriyorum.

Trabzonspor 61
09.05.2014, 01:06
Hala ona buna laf yetistiriyor bir yavrusu!

GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

AhmetG.
09.05.2014, 09:53
Şike tapelerine bu adres dışında ulaşabileceğimiz bir yer var mı hepsine.

http://adilhendeseci.blogspot.com.tr/

Yoksa hepsi zaten bu kadar mı?

burasıdaTRABZON
26.05.2014, 15:30
şu adamı trollesek hep birlikte bi el atsak çok güzel beni en çok bunun yalanları deli ediyo

Ozan Yılmaz
03.07.2020, 21:22
https://www.youtube.com/watch?v=qluJiKoJOTM

Ozan Yılmaz
03.07.2020, 21:24
https://www.youtube.com/watch?v=FMcnu-auxRw

Ozan Yılmaz
03.07.2020, 21:27
https://www.youtube.com/watch?v=OstYamHZfrA

Cem Balcı
03.07.2020, 23:43
https://www.youtube.com/watch?v=OstYamHZfrA

Diğer videolar bir tarafa,şu var ya tarla + Trabzon aynı konuşmada.Tüm ahlaksızlığın kanıtıdır.

Çok net beddua ediyorum,iki cihanda yakanız bir araya gelmesin.