PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Cemil Turhanadmin
01.11.2012, 20:43
T.C.
İSTANBUL
16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CMK 250.MADDESİ İLE GÖREVLİ)

DOSYA NO : 2011/63
KARAR NO : 2012/71
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2011/813

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : MEHMET EKİNCİ 39587
ÜYE : HİKMET ŞEN 39730
ÜYE : BÜLENT KINAY 40267
C. SAVCISI : UFUK ERMERTCAN 35205
KATİP : MUSTAFA ALKAN 136217


SANIK : 18- CEMİL TURHAN (TC.No:35645192544), Ruşen ve Fatma oğlu, 26/02/1947 R-KAVAĞI doğumlu, TRABZON, AKÇAABAT, Adacık-Benlitaş mah/köy nüfusunda kayıtlı. Rıdvanpasa Sk. Göztepe Mah. No:2 İç Kapı No:8Kadıköy/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: İstasyon Cad. Rıdvan Paşa Sok. Köşem Apt. No. 2 Kat: 8 Göztepe .. Kadıköy/ İSTANBUL.
VEKİLLERİ : Müdafii Av. BİLGEHAN ÖZDEMİR, Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:9 Ekşioğlu Hukuk Bürosu Üsküdar/ İSTANBUL
Av. KADİR AKYILDIZ, ELMADAĞ CUMHURİYET CAD.ÇINARCIK APT.NO.107/7 BEYOĞLU- İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ : 03.07.2011
TUTUKLAMA TARİHİ : 07.07.2011
TAHLİYE TARİHİ : 25/02/201218- CEMİL TURHAN;
A)

a) Sanık CEMİL TURHAN’nın;Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,
Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,
5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARIN

B)
Her ne kadar sanık CEMİL TURHAN hakkındaTürkiye Profesyonel Süper Ligi’nde;21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor ve 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakalarında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

C)

a) Sanık CEMİL TURHAN’ın Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 15.05.2011 günü oynanan Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun’un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİRYIL ALTI AY HAPİS ve BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Suçun; spor kulübü teknik yöneticisi (alt yapı sorumlusu) olan sanık tarafından işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6222 sayılı Kanun’un 11/4- c maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS ve BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Şike anlaşmasına varıldığı kesin olarak tespit edilemediğinden suçun teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü ile 6222 sayılı Kanun'un 11/3. ve 5237 sayılı TCK'nın 35/2. maddesi uyarınca meydana gelen tehlikenin ağırlığı gözetilerek takdiren 1/2 oranında indirilerek BİR YIL BİR AY ON BEŞ GÜN HAPİS ve YEDİ YÜZ ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek ON BİR AY YEDİ GÜN HAPİS veALTI YÜZ YİRMİ BEŞGÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e)Sanığa verilen ALTI YÜZ YİRMİ BEŞ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 25 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN ON BİR AY YEDİ GÜN HAPİS ve ON BEŞ BİN ALTI YÜZ YİRMİ BEŞ TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 8 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

f) 6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun’a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile ertelemeye ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 51. maddesinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

g) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,
Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun’un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

h) Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞܒne gönderilmesine,

D) Her ne kadar sanık CEMİL TURHAN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-İ.B.B Spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,
A,

SEDAT
06.11.2012, 09:27
1-) 21.02.2011 GÜNÜ MANİSA’DA OYNANAN MANİSASPOR – TRABZONSPOR MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ
Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün Fenerbahçe futbol takımının Süper Toto Süper Lig 2010-2011 sezonunda şampiyon olabilmesi amacıyla futbol müsabakalarının sonuçlarını Fenerbahçe lehine sonlandırabilmek amacıyla teşvik ve şike faaliyetleri içerisinde bulundukları,
Süper Lig 2010-2011 sezonunun 22. haftasına gelindiğinde; Trabzonspor’un 47 puanla lig birincisi olduğu, Fenerbahçe’nin 45 puanla ve averaj üstünlüğü ile lig ikincisi olduğu ve Bursaspor’un da 45 puanla lig üçüncüsü olduğu,
Fenerbahçe'nin liderliğe yükselebilmesi için, Trabzonspor’un 21.02.2011 günü oynanacak Manisaspor – Trabzonspor müsabakasında puan kaybetmesinin gerektiği, bu nedenle örgütün; müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunduğu,
Bu bağlamda; Aziz Yıldırım’ın talimatıyla Fenerbahçe klubü yöneticisi Serkan Acar ile Altyapı sorumlusu Cemil Turhan’ın Manisaspor teknik direktörü Hikmet Karaman ile görüşerek şahsa Trabzonspor müsabakasının sonucunu Fenerbahçe lehine etkileyebilmek için teşvik primi vermeyi teklif ettikleri, bu amaçla maçtan 3 gün önce Manisa’ya Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın yanına gittikleri, Hikmet Karaman’ın bu teklifi kabul ettiği, örgütün Hikmet Karaman vasıtasıyla bazı Manisasporlu futbolculara da teşvik primi vermeyi planladığı, bu görüşmede Hikmet Karaman’ın, Aziz Yıldırım’ın Manisaspor kulübü başkanı Kenan Yaralı ile de görüşmesi gerektiğini belirttiği, Aziz Yıldırım’ın da bunu kabul ederek Kenan Yaralı ile teşvik pirimi verilmesi amaçlı irtibat kurup 500.000 dolar karşılığında anlaşma yaptığı, anlaşma uyarınca bu meblağın 10.02.2011 günü Kenan Şehirli isimli üçüncü şahıs tarafından banka yoluyla Kenan Yaralı’ya gönderildiği,
21.02.2011 günü oynanan müsabakanın Manisaspor: 1 – Trabzonspor: 2 şeklinde sonuçlandığı, Manisasporun mağlup olduğu bu müsabakanın hemen akabinde Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe klubü yöneticisi İlhan Yüksel Ekşioğlu’nu arayarak, Manisasporlu futbolcuların teşvik priminden haberlerinin olmadığını öğrendiğini aktardığı, İ.Ekşioğlu’nun da bu durumu onaylayarak kendisinin irtibatlı olduğu şahsın da aynı bilgiyi verdiğini söylediği, şahısların kendi aralarında Manisasporlu futbolcuların ne kadar kötü oynadıklarını konuştukları, İ.Eşioğlu’nun “Ne zaman böyle dikim yapsak olmuyor” diyerek son dönemdeki faaliyetlerinin sürekli boşa gittiğini belirttiği,
Teşvik girişiminin amacına ulaşmaması üzerine; Aziz Yıldırım tarafından Manisa Spor Kulüp Başkanı Kenan Yaralı’ya banka yoluyla gönderilen 500.000 doların, 29.03.2011 tarihinde Kenan Şehirli adına düzenlenmiş 4 adet 125.000 dolar meblağlı (toplam 500.000 dolar) çekle Tamer Yelkovan aracılığıyla Aziz Yıldırım’a iade edildiği belirlenmiştir (Kl:69, Dizi:174-177 arası).
MAÇ RAPORU
TFF’nin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Manisaspor – Trabzonspor müsabakasının 21.02.2011 günü saat:20.00’de Manisa 19 Mayıs stadyumunda başladığı, Manisaspor kulübünün teknik sorumlusunun Hikmet Karaman olduğu, müsabakanın Manisaspor:1 – Trabzonspor:2 şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.
Eyleme ilişkin iletişim tespit tutanaklarına yer verilmiştir.
Eyleme ilişkin telefon detay inceleme ve analiz tutanağına yer verilmiştir.
Hikmet Karaman’ın Serkan Acar’la direk bir irtibatının olmadığı, her iki şahsın da Kenan Yaralı ve Aziz Yıldırım ile irtibatlı oldukları, Hikmet Karaman’ın 21.02.2011 günü oynanan maçtan 3 gün önce Aziz Yıldırım’ı aradığı, Kenan Yaralı ile maçtan sonra görüşmelerinin olduğu, Serkan Acar’ın Aziz Yıldırım ile maçtan önce, maç günü ve maçtan sonra görüşmelerinin olduğu, Kenan Yaralı ile maçtan bir gün önce görüşmesinin olduğu anlaşılmıştır.

EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Aziz Yıldırım’ın organizesinde; İlhan Yüksel Ekşioğlu, Serkan Acar, Tamer Yelkovan ve Cemil Turhan’ın iştirakı ile; Manisaspor – Trabzonspor müsabakası öncesinde; Manisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve kulüp başkanı Kenan Yaralı ile teşvik primi verilmesi amaçlı anlaşma yapıldığı, teşvik primine konu 500.000 dolar paranın üçüncü şahıs üzerinden Kenan Yaralı’ya Aziz Yıldırım tarafından gönderildiği, maçı Trabzonspor’un kazandığı, teşvik girişiminin amacına ulaşmaması üzerine paranın Kenan Yaralı tarafından yaklaşık 1 ay sonra iade edildiği belirlenmiştir.


2-)26.02.2011 GÜNÜ OYNANAN FENERBAHÇE – KASIMPAŞA FUTBOL MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI
26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa futbol müsabakası öncesi Aziz Yıldırım’ın, İlhan Yüksel Ekşioğlu’na Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile yapacağı müsabakada şike amaçlı olarak Kasımpaşa Kulübü kalecileriyle irtibat kurulması talimatını verdiği, bu maçta Tolga Ögen’in değil S.Fırat Kocaoğlu’nun kaleci mevkiinde oynayacağını söyleyerek şahsa yönlendirdiği, akabinde Ekşioğlu’nun, Cemil Turhan ile görüşerek S.Fırat Kocaoğlu ile şike yapması için anlaşmasını istediği, Cemil Turhan’ın bu görüşmeden hemen sonra örgüt üyesi Mehmet Yenice’yi aradığı, Mehmet Yenice’nin de maç öncesi daha önce Fenerbahçe’de oynayan Kasımpaşa Spor Kalecisi Murat Şahin ile irtibata geçtiği, tarafların 100.000 dolar karşılığında şike anlaşmasına vardıkları, müsabakanın Fenerbahçe’nin galibiyeti ile sonuçlandığı, müsabaka sonrası şahısların kendi aralarında tekrar görüşerek şike para miktarını 75.000 dolara düşürdükleri, 08.03.2011 günü İlhan Ekşioğlu’nun bu parayı Tamer Yelkovan’dan aldığı, paranın Mehmet Yenice üzerinden Murat Şahin’e gönderildiği, yapılan iletişim tespit ve telefon detay dökümü analizlerinden açıkça anlaşılmıştır.
Aşağıda ayrıntılı şekilde irdelenen Fenerbahçe – Ankaragücü maçı öncesi yapılan şike faaliyetlerinden de anlaşılacağı üzere Mehmet Yenice ile Murat Şahin’in başka maçlara yönelikte şike amaçlı birlikte çalıştıkları, Ankaragücü maçına dönük yapılan iletişim tespitlerinde (2947, 2948, 2925, 2926, 3250 ve 3251 nolu tapeler) Murat Şahin’in Kasımpaşa maçında şike faaliyetinde bulunduğu, karşılığında para aldığı, bunun eşi tarafından farkedilmesi üzerine aile içinde huzursuzluğun çıktığı, bu nedenle ikinci kez Ankaragücü maçında şike için aracılık yapması kendisinden istendiğinde bu kez yanaşmadığı açıkça anlaşılmıştır.

MAÇ RAPORU
TFF’nin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Fenerbahçe – Kasımpaşa müsabakasının 26.02.2011 günü saat:19.00’da Şükrü Saraçoğlu stadyumunda başladığı, Kasımpaşa takımında kaleci Sadrettin Fırat Kocaoğlu’nun 41 numaralı forma ile ilk 11’de sahaya çıktığı, müsabakanın Fenerbahçe:2-Kasımpaşa:0 şeklinde sonuçlandığı belirlenmiştir.

EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Aziz Yıldırım’ın organizesinde; İlhan Yüksel Ekşioğlu, Cemil Turhan ve Tamer Yelkovan’ın iştirakı ile; şüpheli Mehmet Yenice üzerinden, 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa futbol müsabakası öncesinde; Kasımpaşaspor kalecisi Murat Şahin ile şike amaçlı anlaşma yapıldığı, adı geçen futbolcuya 75.000 dolar para verildiği, maçı Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı,belirlenmiştir.
15.05.2011 TARİHİNDE OYNANAN FENERBAHÇE – ANKARAGÜCÜ MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

15.05.2011 günü İstanbul’da oynanan Fenerbahçe - M.K.E. Ankaragücü futbol müsabakası öncesi örgüt lideri sanık Aziz Yıldırım’ın, İlhan Yüksel Ekşioğlu’na Fenerbahçe’nin Ankaragücü ile yapacağı maçta bazı Ankaragücü futbolcuları üzerinden şike yapılması için talimat verdiği, bu çalışmalar kapsamında; İlhan Ekşioğlu’nun Cemil Turhan, Yavuz Ağırgöl ve Mehmet Yenice vasıtasıyla şike faaliyetine giriştiği,
Sanık İlhan Ekşioğlu’nun bir yandan bu şahıslar aracılığıyla şike faaliyetini yürütürken diğer yandan Abdullah Başak vasıtasıyla Yusuf Turanlı üzerinden Ümit Aydın aracılığı ile çalışmalar başlattığı,
Ayrıca; M. Şekip Mosturoğlu’nun talimatı ile Sami Dinç’in de şike faaliyeti içerisine girdiği,
Bu bağlamda sanıkların, şike anlaşmasının/teklifinin varlığına işaret eden iletişim tespit tutanaklarına bakıldığında;

MEHMET YENİCE, YAVUZ AĞIRGÖL VE CEMİL TURHAN İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN ŞİKE FAALİYETİ

22.04.2011 günü saat:22.58’de Aziz Yıldırım’ın İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2137);
Aziz: “O Ankara’daki ee ne yaptı acaba”, İlhan: “Başkanım onunla ee yarın burada o beraber şey yapacağız seyredeceğiz maçı…ondan sonra hemen giriş şey yapacağız yani yani onun için onunlayım yani yarın”, Aziz: “Sabah mı görüşürüz seninle akşam mı görüşelim”, İlhan: “İstediğiniz zaman”, Aziz: “O zaman ee 9 u çeyrek geçe bizim ev eve gelir misin”, İlhan: “Gelirim başkanım”.

Aziz Yıldırım'ın "o Ankara'daki" ile kastettiği kişiyi anlayan İlhan Ekşioğlu, "onunla burada beraber şey yapacağız, onunlayım yani yarın" şeklinde karşılık verdiği, bu konuşmada kastedilen kişinin Mehmet Yenice olduğu aşağıdaki 2138 nolu tapede, Aziz Yıldırım'ın "ee Mehmet gelmedi mi" sözünden açıkça anlaşılmaktadır.

23.04.2011 günü saat:09.24’te Cemil Turhan’ın Mehmet Yenice’yi aradığı görüşme(tape:1608);
Cemil: "Bir bana uğrar mısın bana", Mehmet: “Bunu halledebilirsem uğrarım, NTV'ye gideceğiz", Cemil: "Çok önemli bir şey diyeceğim"

23.04.2011 günü saat:09.40’da Cemil Turhan'ın Yavuz Ağırgöl'ü aradığı görüşme(tape:2582);
Cemil: “Dereağzı'na gel", Yavuz: “Vallaha mı,..tamam geliyorum".

Cemil Turhan, şike faaliyetlerini birlikte yürüteceği Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl ile bir araya gelme çabasındadır.

23.04.2011 günü saat:10.46’da İlhan Ekşioğlu’nun Mehmet Yenice’yi aradığı görüşme(tape:3078);
İlhan: “Seninle konuştuğumuz önümüzdeki haftalarla ilgili sen ne gerekiyorsa yap,…önümüzdeki hafta arasında bir gün tesise gel sen bize aktar bilgileri”, Mehmet: “…öbürü de zaten şeyde oynamıyor biliyorsun”, İlhan: “…bunu boşver sen o, öbürlerine bak,..ne gerekiyorsa yap çalışmaları ondan sonra konuşalım”, Mehmet: “Abi şimdi biz NTV deyiz...tamam abi sen merak etme... ben sana bilgi vereceğim”

23.04.2011 günü saat:17.54’de Aziz Yıldırım’ın İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2138);
Aziz: “Geldik biz sende ne var ne yok”, İlhan: “Gayet iyi şey ettiniz konuştunuz herhalde Cemil abiyle”, Aziz: “Cemil ile konuşmadık Cemil yanımda”, İlhan: “O bir şeyler var o anlatacak size”, ( Aziz Yıldırım’ın yanında bulunan Cemil Turhan’a: “Sen bir şeyler anlatacakmışsın bana” dediği, Cemil’in; “He şey he söyleyeceğim” dediği, ardından Aziz Yıldırım ile İlhan Ekşioğlu‘nun görüşmeye devam ettikleri), , Aziz: “ Ee ne oldu Mehmet gelmedi mi (Mehmet Yenice kastediliyor)”, İlhan: “Başkanım ee bu Mehmet’ten bu şey yok yani bu bir şey yok ama Cemil abi size bir şey anlatacak…o çok önemli” dediği.

25.04.2011 günü saat:14.13’te Cemil Turhan’ın Mehmet Yenice’yi aradığı görüşme(tape:1611);
Mehmet’in; “Konuştuk şeyle bana telefon edecek,…ona göre gideceğim işte ben buradan çıkacağım o da oradan gelecek,…ben yoldan telefon ettim şeye,…abiye konuştuk,…dedi ki böyle böyle ben zaten şeyde buluştum çıktım Ataşehir’de buluştum öbür oğlanla,…ondan sonra o dedi ki bakayım dedi eğer şey yapabilirsem dedi ben sana haber vereceğim dedi dün de Yavuz abiyle yoldan konuştum dedi ki” dediği, Cemil’in; sonra arayacağını ve daha rahat konuşacaklarını söylediği.

25.04.2011 günü saat:14.29’da Cemil Turhan’ın Mehmet Yenice’yi aradığı görüşme(tape:1612);
Cemil’in; “Sen perşembe günü burada olacakmış gibi gel,…olacak ama dersini iyi çalışarak gel yani” dediği, Mehmet’in onayladığı.

SEDAT
06.11.2012, 09:28
25.04.2011 günü saat:15.02’de Cemil Turhan’ı Yavuz Ağırgöl’ün aradığı görüşme(tape:1613);
Cemil’in (İlhan’ı Kadıköy’e bıraktığını ve kendisinin Dereağzına geldiğini söyleyip, devamında Mehmet Yenice’yi kastederek): “he konuştum sen dedim iyi bir dersini çalış dedim” dediği, Yavuz’un; “Kim hıı imtihana girecek doğru,…ben gideceğim de orada tanıdık şeyim vardı da ders çalışmak için okula götürecekti bir iki başka”.

Suç tarihinde 64 yaşında olan Mehmet Yenice ile 72 yaşında olan Yavuz Ağırgöl, ayrı ayrı ders çalışıyorlar zira şike faaliyetine ilişkin Cemil Turhan ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'na rapor verecekler.

27.04.2011 günü saat:13.34’de İlhan Ekşioğlu’nu Cemil Turhan’ın aradığı görüşme(tape:3089);
Cemil (hasta olduğunu ve evde yattığını belirtip programının çok yoğun olduğundan dert yandığı, devamında): “… yav yarın ..için ...saat 6’da buluşuyorum,…yarın ikisi de varda biri 6’da biri 8’de”, İlhan: “…Mehmet mi”, Cemil: “Evet,…6’da o zaten 6 gelecek ya 5 buçuk 6’ya doğru gelecek,…gelecek eve gelirken bana gelecek”, İlhan: “O da gelsin çünkü şey öbürünü göndermemiz lazım hemen ya”, Cemil: “…Mehmet’i yarın sabah göndereceğim ya”.

SEDAT
06.11.2012, 09:30
29.04.2011 günü saat:11.23’te Cemil Turhan’ı İlhan Ekşioğlu’nun aradığı görüşme(tape:1615);
İlhan: “Peki gitti değil mi bizimkiler”, Cemil: “Gittiler gittiler anam”, İlhan: “Her şey iyi mi”, Cemil: “Onla herşey iyi,…bugün, bugün de dünküleri tehir ettim bugüne”.

29.04.2011 günü saat:11.24’de Mehmet Yenice’yi İlhan Ekşioğlu’nun aradığı görüşme. (tape:2915);
İlhan: “Herşey yolunda mı ne yapıyorsun”, Mehmet: “Şimdi işte Yavuz abiyle buluşacağım o geliyor” , İlhan: “Hadi halledin ha”

İlhan Ekşioğlu söz konusu görüşme ile, Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl üzerinden yürütülen şike faaliyetlerinin akıbetini sormaktadır.

SEDAT
06.11.2012, 09:31
02.05.2011 günü saat:14.00’de Mehmet Yenice’nin Cemil Turhan’ı aradığı görüşme(tape:2922);
Mehmet:"Kamptayım kampta", Cemil: “Bizim Mura.. Murat’ın telefonunu bana bir verebilir misin”, Mehmet: “Abi ben sana sonra konuşurum”,

02.05.2011 günü saat:16.41’de Mehmet Yenice’yi Cemil Turhan’ın aradığı görüşme; (tape:2923)
Cemil:“Çıktın mı”, Mehmet:“Tamam çıktımda ben seni arayacağım abi tamam”.

02.05.2011 günü saat:16.50’de Mehmet Yenice’nin Cemil Turhan’ı aradığı görüşme(tape:2924);
Mehmet: “Öbürü reddedildi diyor aradığı numara, …ben seni gece arayacağım gece”, Cemil: “Şey olursa şeyin bana numarasını bir mesajla atsana”, Mehmet: “Söyleyeceğim ben sana durumu,..yani başka şey var,..bu konuda herhalde hanımı ile kavga etmiş tamam mı”

Söz konusu görüşmeler ile Cemil Turhan ısrarla, daha önce Fenerbahçe SK formasını giydiği için bizim Murat dediği, Murat Şahin'in telefon numarasını istemektedir.

SEDAT
06.11.2012, 09:32
03.05.2011 günü saat:00.26’da Cemil Turhan’ı Mehmet Yenice’nin aradığı görüşme(tape:2580);
Mehmet: “Şimdi bizim Ersin var ya,…o eski şeylerden dolayı hanımıyla kavga etmiş”, Cemil: “He he he Ersin”, Mehmet: “Ondan sonra böyle bir şey yaparsan demiş boşanırım demiş Yavuz abi ile beraberken en az 20 defa aradım mağazadan bakmamış anladın mı,…aynen öyle, şimdi hanımı demiş ki neler geldi başımıza daha onlardan demiş daha da şeye mi giriyorsun demiş,…zaten bir tane adamı vardı onun orada”, Cemil: “Ama önemli adam”, Mehmet; "Ama yine yarın yine zorlayacağım", Cemil: "Bi zorla ya, onun bir aylık maaşı vardı ya, onu da alacağım ya onun için", Mehmet: "Çok korkuyor bir de ikinci evliliği ya bunun",

Söz konusu görüşmede Mehmet Yenice, Murat Şahin'in eşiyle huzursuzluk yaşamamak için şike faaliyetine girmek istemediğini Cemil Turhan'a anlatmakta, Cemil ise yine de zorlamasını, O'na bir aylık maaşını ayarlayacağını söylemektedir. Görüşmede aynı zamanda, Murat Şahin'in Ankaragücü takımı içerisinde tesir edebileceği bir kişinin bulunduğu ancak onun da önemli bir kişilik olduğu anlaşılmaktadır.

Mehmet Yenice'nin, "ama yine yarın yine zorlayacağım" sözünün gereği olarak Cemil Turhan'ın sözünü ettiği " bir aylık maaş" ile ilgili olarak 03.05.2011 günü saat:00.38’de Murat Şahin’e (tape:2925):
“aylık.maaşı.vereceklermiş.gideyim mi.cevap.bekliyorum” şeklinde mesaj attığı,

SEDAT
06.11.2012, 09:32
03.05.2011 günü saat:00.43’de Cemil Turhan’ı Mehmet Yenice’nin aradığı görüşme (tape:2581);
Mehmet: "Şimdi mesaj çektim onun da cevabı ben ilgilenmiyorum", Cemil: "Vallahi", Mehmet: "Vallahi yani kayıtlı şeyde telefonumda, gelince sana hem çektiğim mesajı gösteririm hem de onun verdiği cevabı", Cemil: "Tamam", Mehmet: "Çünkü öbür tarafta büyük şey yemiş hanımından, makineleri falan kapattı, bir daha o işe girersen demiş bırakırım demiş, o da trikoları bütün makinaları falan satmış"

Söz konusu görüşme ile Mehmet Yenice; Murat Şahin'den şike faaliyetine ilişkin olarak aldığı "ben ilgilenmiyorum" mesajını, mesajın gelmesinden üç dakika sonra Cemil Turhan'ı arayarak iletmekte, bir daha da bu işe girmeyeceğini "trikoları makinaları sattı" şeklinde sözde şifreli olarak iletmektedir.

SEDAT
06.11.2012, 09:33
03.05.2011 günü saat:13.58’de Yavuz Ağırgöl’ün Mehmet Yenice’yi aradığı görüşme(tape:3250);
Mehmet: “Şeyi bildirdim Cemil abiyle konuştuk da,..hani aradık da bulamadık ya birisi vardı,..onun durumunu”, Yavuz: “Ne oldu”, Mehmet: “Yok abi olmuyor,.. bildirdim sen nerdesin,..Cemil abiyle konuşmadın mı bi konuş bi benim konuştuklarımı,..bir Cemil abi arıyor bi sen arıyorsun bir öbürü arıyor yani ben söyleyemiyorum ki bunları birisine söylüyorum o iletsin diye,..ben öbür telefonla şey yaptım onu şeyi söyledim gece saat yarımda…bunu sana söylemedi mi öbür tarafın işini”, Yavuz: “Yok,..iyi ben de diyorum ki bir kere randevu al deki filan yerde buluşacağız saat filan saatte burda ol”, Mehmet: “Dediler ki daha başka şey varsa onu bildireceğiz dediler”, Yavuz: “Başka şey yok ya ne var o biri olmuyor de mi öbürü”, Mehmet ( olmadığını söyleyip devamında): “Şeyle hanımıyla kavga etmiş o,..sana şeyde anlatır biliyor Cemil abi anladın mı,..yüzünden kavga etmiş karı demiş ki eğer demiş herhangi böyle başımıza gelmeyen kalmadı demiş eğer bir daha gidersen ben çeker giderim çocukları alır giderim demiş,..onu bi ara ilk hatırlıyorsan aradık hanımı çıktı ya,..o şeye gitmiş gelmiş anla bunları konuşamıyorum ben sana şimdi,..anladın mı gitmiş hani bizim şeyi öbür bir hattı daha var dedim o kapalı dedim ya,..o öbür tarafla konuşmuş, bak gece gene şey çektim mesaj çektim gelen mesaj ben ilgilenmiyorum dedi”

Söz konusu görüşmede Mehmet Yenice, Kasımpaşa Spor Kalecisi Murat Şahin arasındaki mesaj trafiğini Yavuz Ağırgöl'e iletmektedir.

SEDAT
06.11.2012, 09:33
11.05.2011 günü saat:12.41’de Cemil Turhan'ın Yavuz Ağırgöl'ü aradığı görüşme(tape:3233);
Cemil: “Neredesin", Yavuz: “Kulüpte", Cemil: "Ha geldin yani", Yavuz: "ne yaptınız ne ettiniz", Cemil: “nasıl böyle mi konuşacağız", Yavuz: “Yok yok", Cemil: “Konuşuruz".

Şike görüşmeleri için Ankara'ya gittiğini bilen Cemil, Yavuz'a nerede olduğundu sorduktan sonra gelişmeler ile ilgili olarak telefonda konuşamayacağını söylemektedir

SEDAT
06.11.2012, 09:34
12.05.2011 günü saat:10.21’de Mehmet Yenice'nin Yavuz Ağırgöl'ü aradığı görüşme(tape:2933);
Mehmet: “Bilet benim elime geçecek mi ona göre söz verecem Belediye başkanına falan", Yavuz: “Bak öğleden sonra bana bileti verecek…sen de gelip alacaksın benden", Mehmet: “Biliyorsun şeyde genel müdür muavinine istedim bileti", Yavuz: “Yalnız o şeyi nasıl söyleyecem sen bana bir şey demiştin bileti yükselttik ya bi ara", Mehmet: “Ha dört", Yavuz: “Onla sen öbür taraftan da bir şey yontacaksın de mi söyledim çünkü sana", Mehmet: “Yani üçü diyelim ki biletler her şeyi alacam ya", Yavuz: “Onu ben söyledim…Cemil’e konuştum tamam".
Sanıklar alacakları şike parasını nasıl pay edeceklerini konuşmaktadırlar.

SEDAT
06.11.2012, 09:35
13.05.2011 günü saat:11.56’da Yavuz Ağırgöl'ü Cemil Turhan'ın aradığı görüşme;
Cemil: “Neredesin", Yavuz: “Yemeğe geleceğim sana". (tape:3235)

13.05.2011 günü saat:13.27’de Yavuz Ağırgöl'ün Cemil Turhan'ı aradığı görüşme(tape:3236);
Yavuz: “Geleyim mi, senin oraya mı geleyim", Cemil: “Benim oraya gel ya bırak orayı orda ya benim oraya gel ya", Yavuz: “Dur şey da buradan parayı alayımda öyle geleyim çünkü oraya gelecekler" .

Yavuz Ağırgöl, şike parasını alıp Cemil Turhan'ın yanına geleceğini, zira Mehmet Yenice'nin oraya geleceğini söylüyor.

13.05.2011 günü saat:13.35’de Yavuz Ağırgöl'ün İlhan Ekşioğlu'nu aradığı görüşme(tape:3237);
Yavuz: “Ne yapıyoruz", İlhan: “Gitmedin mi daha", Yavuz: “Eee şey adamları ben buraya çağırdım mahsus geliyorlar oraya…biletleri vereceğim şimdi geliyorlar onun için seni aradım…alıyım mı yukarıdan hazırlayayım mı", İlhan: “Al, al o seni bekliyor zaten şey bizimki seni bekliyor…yalnız bak gene diyorum…iyi emin ol bak son sözü biliyorsun yani kim söyleyecek", Yavuz: “Onun için buraya getirttirdim zaten…millete Cemil’in yanında bileti vereceğim…yani herkes görsün diye şey yapıyorum ya"
Sanık İlhan Ekşioğlu'nda şike amacıyla verilecek olan paranın kullanımına dair endişesinin olduğu, bunu Yavuz Ağırgöl'e söylediği onun da bu endişeden dolayı Mehmet Yenice'yi çağırdığı ve parayı Cemil Turhan'ın huzurunda vereceği anlaşılmaktadır. İlerleyen süreçte İlhan Ekşioğlu'nun bu endişesinde kısmen haklı olduğu görülecektir.

SEDAT
06.11.2012, 09:36
13.05.2011 günü saat:13.50’de Yavuz Ağırgöl'ün Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme(tape:3238);
Mehmet: “Adapazarı'na geldim", Yavuz: “Ben Dereağzındayım ha…burdayım hemen aldım her şeyi bende", Mehmet: “Ataşehir’de buluşalım ya…ben orda görünmeyim ya", Yavuz: “Sen geldiğin yaklaştığın zaman telefon et ben… Cemil’in yanındayım konuşurum… "

Yavuz, İstanbul'a yaklaşan Mehmet'e Fenerbahçe'nin Dereağzı tesislerine gelmesini, Cemil Turhan'ın yanında olduğunu söylemektedir.

SEDAT
06.11.2012, 09:37
13.05.2011 günü saat:14.50’de Yavuz Ağırgöl'ün Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme(tape:3239);
Mehmet: “Gebze'deyim", Yavuz: “Gel bu Dereağzına gel yav", Mehmet: “Abi amca gelmiyor yav amca amca…o zaman bırakıyım mı, amcayı şeye Ataşehir’e", Yavuz: “Ataşehir’e bırak sen gel ya", Mehmet: “Niye oradan oraya gelmiyorsunuz ya", Yavuz: “O gelsin diyor ya… Cemil… bilmiyor musun niye getirdiğimizi hadi konuşma be" .

13.05.2011 günü saat:14.51’de Yavuz Ağırgöl'ün Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme(tape:3240);
Yavuz: “Burada 5 dakikada araba bahçeye girecek ondan sonra çıkıp gidecek adam da arabada beklesin ne fark eder ya", Mehmet: “Çekiniyor da onun için diyorum", Yavuz: “Çekinmez ne çekinecek ne var ki ya ne yapacağız ki ona silah mı çeke.. Cemil var ben varım başka yok ki".

İletişim tespit tutanaklarına göre Mehmet Yenice’nin 13.05.2011 günü İstanbul’a gelerek şike faaliyetinde kullanılacak parayı alacağının anlaşılması üzerine güvenlik görevlilerce yapılan takipte; Cemil Turhan ve Yavuz Ağırgöl’ün; saat:13.35’de Kadıköy Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış yolu üzerinde 34 CGT 08 plakalı beyaz renkli Honda marka otoda oldukları, şahısların araçla Dereağzı Tesislerine C Kapısından giriş yaptıkları, saat: 16.00’da ise 34 UE 0887 plakalı mavi renkli Honda marka otoyla Mehmet Yenice ve Yadigar Boğa’nın Rıfat Bey sokaktan gelerek Dereağzı Tesislerine B Kapısından giriş yaptıkları, saat:16.20’de Dereağzı Tesisleri B Kapısından 34 UE 0887 plakalı otonun çıktığı, otoyu Mehmet Yenice’nin kullandığı, yanında Yadigar Boğa’nın bulunduğu ve Çamlıca Turnikelerden çıkış yaparak Ankara istikametine doğru seyir haline geçtikleri 13.05.2011 günlü Fiziki Takip Tutanağı (Kl:28, Dizi:235-238 arası) ile anlaşılmıştır.

15.05.2011 günü oynanan maç Fenerbahçe: 6 - Ankaragücü: 0 şeklinde sonuçlanmıştır.

SEDAT
06.11.2012, 09:37
16.05.2011 günü saat:09.35’de İlhan Ekşioğlu’nun Yavuz Ağırgöl’ü aradığı görüşme(tape:2999);
İlhan: “Neredesin,…bana bir uğra ofise he” , Yavuz: “Tamam efendim”.

16.05.2011 günü saat:09.54’de İlhan Ekşioğlu’nun Mehmet Yenice’yi aradığı görüşme(tape:3000);
İlhan: “Bir uğra bana neredesin”, Mehmet: “Orada değilim ki ben Ankara’dayım,” İlhan: “Onu bir konuşacağız diyorum,…onun yarısı olmadı,…olmadı Mehmet olmadı yarısı”, Mehmet: “Nasıl olmadı İlhan abi ya böyle geliyoruz ondan sonra bak”, İlhan: “Mehmet yarısı olmadı diyorum sana ben sana ne dedim bizim 1 Numara’dan haber gelmeden bir şey yapmayacağız”, Mehmet: “Herhalde yapmadık ya işte 3-4 defa telefon ettiler bende bekliyorum,…telefon ettiler oradan ben sizi ararım onların yanında”, İlhan: “Cemil abi ile de konuştuk dün yarısı oldu yarısı olmadı aynen söyle, ben mi aradım konuştum onlarla, niye böyle yapıyorsun…sana bu verildiği zaman ne dendi”, Mehmet: “Ben şimdi bunu şeyde konuşamıyorum bundan da,… amcanın yanına gidiyorum”, İlhan: “Gitme şimdi amcanın yanına,…bekle gitme”.

İlhan Ekşioğlu, şike parasını yerine ulaştırmakla görevli olan Mehmet Yenice'ye, bu amaçla verilen paranın hepsinin verilmeyeceğini, yarısının verileceğini söylemekte, bu durumdan rahatsızlığını dile getiren Mehmet'e İlhan, "bizim 1 Numara’dan haber gelmeden bir şey yapmayacağız" sözünde kastettiği Aziz Yıldırım'dan haber gelmeden kimseye bir şey verilmeyeceğinin daha önceden söylendiğini hatırlatmaktadır.


Aziz Yıldırım duruşmadaki savunmasında "yani şimdi Aziz Yıldırım'a bir numara, CEO demek kadar normal bir şey yok, eğer bana inşaat işçisi deselerdi o zaman bu şifreli bir kelime olabilirdi. Ama Aziz Yıldırım'a başkan CEO deyince gayet doğal yani. Ama bu inşaat işçisi deyip de ben olsam o zaman şifreli olurdu" ifadelerini kullanmıştır. Şu hale göre "Bizim 1 Numara" ile kastedilenin Aziz Yıldırım olduğu, yarısı verilip diğer yarısı verilmeyen paranın da ticari bir faaliyete ilişkin olmayan şike parası olduğu izahtan varestedir.
Bununla birlikte İlhan Ekşioğlu, 01.06.2011 tarihli duruşmadaki savunmasında yapılan her türlü işten başkanın haberi olduğunu beyan etmiştir.

16.05.2011 günü saat:10.39’da Mehmet Yenice'yi Cemil Turhan'ın aradığı görüşme(tape:2936);
Cemil: “Seni aramış", Mehmet: “Verme diyor yarını diyor giriyorum böyle şeylere durumlara düşünüyorum ya…söylemiyor musun sen abi", Cemil: “Söyledim ya onlarda kardeşim neyse şimdi telefonda bunlar konuşulacak şeyler değil ya", Mehmet: “Ne yapacam ben şimdi şeyde bekliyorum…telefon etti dedi ki böyle böyle dedi o şeyde aşağı yukarı üç yüz dört yüz metre ilerdeyim", Cemil: “Ha onların orda" , Mehmet: “Onun yanından arayım da sen konuş bari dedim o…İlhan beyle…o yarısını ver dedi anladın mı ben üçü vereyim oradan hiç olmazsa kendimin şeyini alırım onu da pay ederiz…ne diyeyim ben şimdi adama böyle böyle olmamış mı diyeyim", Cemil: “Sen öyle diyeceksin başka bir diyecek halin yok", Mehmet: “Ah abi ah konuşamıyoruz işte telefonda da bazı… içimdekilerini söylemiyorum işte anladın mı".

Mehmet Yenice, Cemil Turhan ile, İlhan Ekşioğlu tarafından şike parasının yarısının dağıtılmasını istemesinden duyduğu rahatsızlığı paylaşmaktadır.

16.05.2011 günü saat:10.49’da Mehmet Yenice'yi Cemil Turhan'ın aradığı görüşme(tape:2937);
Cemil: “Şimdi Yavuz abiyi şeyi gönderdim...hemen git dedim konuş kardeşim ondan sonra da hemen bana gel…talimat verecem dedim", Mehmet: “Yedinci telefon edişleri yemin ediyorum geliyorum", Cemil: “Şimdi bir kişi gitti gönderdim onu şimdi Erdal’la beraber ta şeye Kadıköy’e gitti 10 dakika içinde şeye 15 dakika içinde gelir buraya",

Cemil Turhan, İlhan ile konuşması ve daha önce kararlaştırılan şekli ile şike ödemesinin yapılması için Yavuz Ağırgöl'ü gönderdiğini söylemektedir.

SEDAT
06.11.2012, 09:38
16.05.2011 günü saat:11.08’de Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme(tape:2940);
Mehmet: “Ne yapayım dolaşıp duruyorum işte durmadan telefon ediyorlar" , Yavuz: “Evet parayı vermeyin diyor", Mehmet: “Ne yapacaz ya", Yavuz: “Sen geleceksin senin hakkını alacaksın gerisini verecez bunlara", Mehmet: “Hepsini", Yavuz: “Ben sana bir şey söylüyorum kardeşim…kavga ettim şimdi ya…sen bak abi hiçbir şey vermiyorsun alıyorsun geliyorsun 200’ünü veriyoruz geri kalanı bizde kalıyor", Mehmet: “Yarısı veriliyor yani öyle mi", Yavuz: “Verme yarısını nasıl vereceksin adama…sen şimdi 300 yok mu…100’ünü sen al 200’ü de getirelim bunlara geri verelim bitsin bu iş al yok diyelim…biz buna verelim bitsin", Mehmet: “Üç olsun da bari hiç olmazsa şeyimi alayım ya", Yavuz: “Hiçbir şey vermiyoruz oradakilere bir şey verme", Mehmet: “Abi oradakilere bir şey vermiyor muyuz…200 verecem oraya öyle söylediniz ya şimdi", Yavuz: “Ben söyledim 200 verdin 200’de bunlara geri verecez…bizdekini de üçe bölecez o zaman başka çaresi var mı", Mehmet: “3 vereceğin yere 1 ver diyorsun öyle mi", Yavuz: “Ya, ha…şimdi Cemil geldi yanıma bir dakika Cemil yanıma geldi".

Sanıklar şike parasının bir kısmının geri verilmesi ile nasıl pay edileceği konusunda tartışmaktadırlar

SEDAT
06.11.2012, 09:44
A-Cemil Turhan, YAVUZ AĞIRGÖL VE MEHMET YENİCE ARACILIĞI İLE YÜRÜTÜLEN ŞİKE FAALİYETLERİ

B-B.İBRAHİM İŞCEN, ABDULLAH BAŞAK VE YUSUF TURANLI ARACILIĞI İLE YÜRÜTÜLEN ŞİKE FAALİYETLERİ
Soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller birlikte ele alındığında; 15.05.2011 günü İstanbul’da oynanan Fenerbahçe – Ankaragücü karşılaşmasının, Fenerbahçe'nin lehine sonuçlanması amacıyla; Aziz Yıldırım'ın, birkaç koldan faaliyet yürüttüğü,
Bir yandan İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Cemil Turhan’ın; Yavuz Ağırgöl ve Mehmet Yenice üzerinden faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda Mehmet Yenice’nin önce Kasımpaşa Spor kalecisi Murat Şahin aracılığıyla Ankaragücü’nde oynayan bir futbolcuyla irtibat kurmaya çalıştığı, Murat Şahin’in şike için aracılık yapma teklifini kabul etmediği, bunun üzerine Mehmet Yenice’nin Yadigar Boğa üzerinden bazı Ankaragücü’lü futbolcularla görüşerek şike amaçlı anlaştığı, (bu futbolcular belirlenemiştir), şahsın şikeye aracılık yapma karşılığında İlhan Yüksel Ekşioğlu’ndan aldığı 400.000 dolar paranın bir kısmını Ankara’da irtibat kurduğu şahıslara verdiği, 100.000 doları iade etmek için geri getirdiği esnada yapılan asayiş uygulamasında paranın araçta bulunduğu ( durum yapılan iletişim dinlemeleri ile tespit edilmiş, operasyonun deşifre olmaması açısından olay tarihinde şahsın aracı asayiş uygulaması yapılarak aranmış, şikeye konu paranın araçta bulunduğu belirlenmiştir. ),
Aziz Yıldırım’ın talimatlarıyla diğer yandan Bülent İbrahim İşcen ve Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı üzerinden Ankaragücü’lü futbolculara ulaşmaya çalıştıkları, Yusuf Turanlı’nın önce Ankaragücü’nde futbol oynayan Turgut Doğan Şahin ile irtibat kurduğu, bu şahsın şike teklifini kabul etmediği, ardından menajerlik yapan Ümit Aydın’a teklifin iletildiği, şahsın şikeye aracılık yapma teklifini kabul ettiği ve menajerliğini yaptığı Uğur Uçar isimli futbolcuya şike teklifinde bulunulduğu, bu şahsın da teklifi kabul etmediği,

Aziz Yıldırım’ın talimatlarıyla üçüncü koldan; Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun bilgisi ve talimatları doğrultusunda Sami Dinç’in; Ankaragücü takım kalecisi Stefan Senecky’nin menajeri Milan isimli şahsa şikeye aracılık yapması için teklifte bulunulduğu, bu teklifinde menajer tarafından kabul edilmediği belirlenmiştir.

SEDAT
06.11.2012, 09:45
16.05.2011 günü saat:09.54’de İlhan Ekşioğlu’nun Mehmet Yenice’yi aradığı görüşme(tape:3000);
İlhan: “Bir uğra bana neredesin”, Mehmet: “Orada değilim ki ben Ankara’dayım,” İlhan: “Onu bir konuşacağız diyorum,…onun yarısı olmadı,…olmadı Mehmet olmadı yarısı”, Mehmet: “Nasıl olmadı İlhan abi ya böyle geliyoruz ondan sonra bak”, İlhan: “Mehmet yarısı olmadı diyorum sana ben sana ne dedim BİZİM 1 NUMARA’DAN HABER GELMEDEN BİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ”, Mehmet: “Herhalde yapmadık ya işte 3-4 defa telefon ettiler bende bekliyorum,…telefon ettiler oradan ben sizi ararım onların yanında”, İlhan: “Cemil abi ile de konuştuk dün yarısı oldu yarısı olmadı aynen söyle, ben mi aradım konuştum onlarla, niye böyle yapıyorsun…sana bu verildiği zaman ne dendi”, Mehmet: “Ben şimdi bunu şeyde konuşamıyorum bundan da,… amcanın yanına gidiyorum”, İlhan: “Gitme şimdi amcanın yanına,…bekle gitme”.

SEDAT
06.11.2012, 09:46
15.05.2011 günü saat:18.14’de İlhan Ekşioğlu’nun Cemil Turhan’ı aradığı görüşme(tape:2998);
İlhan: “Nerdesin ya”, Cemil: “Çıktım geliyorum,…şuanda kapıda Faruk ile geliyoruz”, İlhan: “Şimdi bu Apoyla şey burada,…o sana söyledim çocuk vardı ya neydi,…hiç bu olaylardan konuşmayacaz ha,…onlar bilinmesini istemiyor o çocuk senin yani sen hiçbir şeyden haberin yok”, Cemil: “Tamam”.
Sanık İlhan, Cemil Turhan’a yanında Abdullah Başak ile Yusuf Turanlı’nın (o sana söyledim çocuk) yanında olduğunu, geldiğinde şike konusundan konuşmamaları istemektedir. İlhan’ın “o sana söyledim çocuk” diye kasdettiği kişinin Yusuf Turanlı olduğu, Yusuf’un Korcan’ı ararken cep telefonunun, “2753448307 - opr:Turkcell(FBMAR7) - FENERBAHÇE SUKRU SARAÇOĞLU STADI KIZILTOPRAK (FBAHCE STADI MARATON OKUL) KADIKÖY,İSTANBUL” noktasındaki baz istasyonundan sinyal vermesinden anlaşılmaktadır.. Bununla birlikte 3140 nolu tapede Abdullah’ın Yusuf’a, “…locada beraber seyredeceksiniz” ve İlhan’ın Abdullah’a, “…yarın dedim adam bana geliyor beraber maç seyredeceğiz dedim” sözlerinden Yusuf ile İlhan’ın, Fenerbahçe Stadında Ankaragücü müsabakasını İlhan Ekşioğlu’nun locasında seyrettikleri ve şike faaliyetine ilişkin görüşme yaptıkları anlaşılmaktadır.
Sanık İlhan Ekşioğlu, Cemil Turhan’a “onlar bilinmesini istemiyor o çocuk senin yani sen hiçbir şeyden haberin yok” sözü ile tembihte bulunurken, Yusuf Turanlı’nın şikeden haberdar olduğunu bilmesini istememektedir. Bunun aksi de tüm dosya kapsamı ile göstermektedir ki, sanık Cemil Turhan aktif olarak şike eylemlerinin içerisinde yer aldığı gibi, idari olarak da Kulüp’te İlhan’a bağlı olarak çalıştığı için içinde bizzat yer almadığı eylemler hakkında da bilgi sahibidir. Sanık İlhan’ın bu talebi bir diğer açıdan örgüt üyesi sanıklar arasında eylemli paylaşımı göstermektedir.

Sanıklar arasında eylemli paylaşıma bir diğer örnek Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasına ilişkin olarak yapılan aşağıdaki görüşmedir.

SEDAT
06.11.2012, 09:47
18.02.2011 günü saat:21.58’de Aziz Yıldırım’ın Serkan Acar’ı aradığı görüşme(tape:2375);
Serkan: "BAŞKANIM görüştük…gayet olumlu", Aziz: "Kimle konuşu.. bir şey dedi mi yoksa kendisi mi", Serkan: "Kendisinden, direk ona gittik", Aziz: "Hayır hayır o ne yapıyon diyor", Serkan: "Diyor ki işte yani normal takımın şeyinin dışında kabul ediyor bizimkini", Aziz: "Tamam da kendisi kendisi mi istiyor yoksa şeye mi söyleyin diyor", Serkan: "Tabi tabi başkana", Aziz:"Tamam peki yani bir şey demiyor", Serkan:"Onların oynadığı şeyin kasetini seyir etsin diyor bizimki için…Cemil’de yanımda", Aziz: "Tamam sabahleyin görüşüyoruz o zaman…ben konuşacağım demi öbürüyle", Serkan: "Öbürüyle tabi siz konuşacaksınız", Aziz: "Ama ko... deseydiniz öbürüne" , Serkan: "Söyledik zaten yani bizimkinin sana",
Sanık Aziz Yıldırım; Serkan Acar ile Cemil Turhan’ı, 21.02.2011 tarihinde oynanacak Manisaspor-Trabzonspor müsabakası öncesinde teşvik anlaşması için Manisaspor teknik direktörü Hikmet Karaman’a gönderdiği anlaşılmaktadır.
Sanıklar savunmalarında bu ziyaretin nedeni “olası bir gayri ahlaki girişimi önlemek amacıyla Hikmet Karaman'a başvurduk. Endişemizi dile getirdik, takımla konuşmasını futbolculara aldığımız bu duyumları söylemesini rica ettik” şeklinde açıklamışlardır.
Oysa söz konusu tapede “normal takımın şeyinin dışında kabul ediyor bizimkini” sözünden önlenen bir şikenin söz konusu olmadığı, eğer bir önleme var ise de bunun bir kazanç ve menfaat karşılığı önlendiği anlaşılmaktadır. Bunun da kanundaki tanımı teşvik primidir.
Uzun yıllarını futbola vermiş bir teknik adam olan sanık Hikmet Karaman’dan, müsabaka yapacağı rakibin şike yapacağını duyduklarını söyleyerek gelip konuşmaları dahi şiddetli tepki doğurması gereken bir husus iken durumun böyle olmadığı aşağıdaki görüşme içeriğinden çok net anlaşılmaktadır.

SEDAT
06.11.2012, 09:47
09.04.2011 günü saat:21.09’da İ.Ekşioğlu’nu Cemil Turhan’ın aradığı görüşme(tape:2028);
İlhan: “Abi bu maç değil ayrıca bir şey daha ekleyeyim Eskişehir şampiyonluğu belirleyecek demiştik ta 2 - 3 ay önce hatırla,…yine aynı fikirdeyim 2 hafta sonraki maçta çok önemli hani yarınkine tamam umudumuz biraz var ama esas Eskişehir abi bizi şampiyon yapacak”, Cemil: “Bu maçta yani herhangi bir şey oldu mu”, İlhan: “he he”, Cemil: “Neyse konuşuruz”,

SEDAT
06.11.2012, 09:48
27.04.2011 günü saat:13.34’de İlhan Ekşioğlu’nun, Cemil Turhan’ı aradığı görüşme(tape:3089);
Cemil (hasta olduğunu ve evde yattığını, programının çok yoğun olduğunu söyleyip): “…Yav yarın .. için ...saat 6’da buluşuyorum,…yarın ikisi de varda biri 6’da biri 8’de”, İlhan: “…Mehmet mi”, Cemil: “Evet,…6’da o zaten 6 gelecek ya 5 buçuk 6’ya doğru gelecek, …gelecek eve gelirken bana gelecek”, İlhan: “O da gelsin çünkü şey öbürünü göndermemiz lazım hemen ya”, Cemil: "Ben şeyi söylüyorum İstanbul’dakileri söylüyorum,…akşama gelince görüşürüz”.
Sanıklar İlhan Yüksel Ekşioğlu ile Turhan, Ankaragücü maçına yönelik şike faaliyetleri ile ilgili olarak konuştukları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Cemil Turhan'ın "İstanbul'dakileri söylüyorum" derken ayrıca bir faaliyet içerisinde bulunduğu, bu kişinin de İstanbulspor oyuncusu Can Arat olduğu anlaşılmaktadır. Aynı mahiyette bir görüşme aşağıda belirtilen 3093 nolu tapede de geçmektedir.

SEDAT
06.11.2012, 09:48
29.04.2011 günü saat:20.54’te İbrahim Akın’ı Yusuf Turanlı’nın aradığı görüşme(tape:3578);
İbrahim: “Akmerkez’deyim”, Yusuf: “Yemedim nerde yeriz,…ben hazırım ya istediğin zaman gidebiliriz”, İbrahim: “Devre arası mı gidelim”…İskender o zaman onlar sonra gelir abi bizim yanımıza biz geçelim o zaman”
Sanık İbrahim Akın, yanında kimse olmadan Yusuf Turanlı ile görüşmek istemektedir.
Bu arada yalnız İbrahim Akın’la yapılan şike anlaşması ile yetinmek istemeyen Aziz Yıldırım, aşağıdaki görüşme içeriğinden anlaşıldığı üzere Cemil Turhan üzerinden eski futbolcuları Can Arat’a ulaşılıp ulaşılmadığını araştırmaktadır.

SEDAT
06.11.2012, 09:48
29.04.2011 günü saat:21.19’da Aziz Yıldırım’la Cemil Turhan’ın yaptığı görüşme;
Aziz: “…Aradı mı seni ne yaptın”, Cemil (aradığını belirterek): “…Şimdi bayide gördüm bayiden çıktılar”, Aziz: “Yarın konuşalım…Uzun’la şey yaptın mı görüştün mü,…tamam yarın görüşelim”. (tape:1674)

SEDAT
06.11.2012, 09:49
30.04.2011 günü saat:10.20’de İlhan Ekşioğlu’nun Cemil Turhan’ı aradığı görüşme(tape:3093);
İlhan: “Cemil Abi sen uzunla, uzunla hallettin değil mi”, Cemil: “Evet evet” İlhan: “Ha uzunla hallettin”, Cemil: “He”, İlhan: “Tamam tamam öbürleri”, Cemil: “Öbürleri şimdi geliyor çocuklar dün 6 da şey yaptılar işte şimdi o şey bize yakın olan geliyor bana”

Sanık İlhan Yüksel Ekşioğlu, İBB maçı öncesinde Cemil Turhan’a “uzunla hallettin değil mi” diyerek Can Arat ile konuşup konuşmadığını sorduğu gibi aynı zamanda “öbürleri” dediği diğer taraftan Ankaragücü maçı ile ilgili olarak şike faaliyetlerinde bulunan Mehmet Şen ve Yavuz Ağırgöl’ü sorduğu anlaşılmaktadır. (Bu husus ilgili müsabaka içerisinde ayrıca değerlendirilmiştir)

SEDAT
06.11.2012, 09:49
30.04.2011 günü saat:17.04’de Can Arat’ın Cemil Turhan’ı aradığı görüşme(tape:1517);
Can: “Abi telefonum değişti…İskender söyleyince jeton düştü benim”, Cemil: “…10 gündür seni arıyorum hastayım ulan yatıyorum arıyorum arıyorum Can bana döner diyorum,…oynuyorsun yarın değil mi”, Can: “…Öyle gözüküyor şu an yani” Cemil: “Oğlum işte sana ...sana bir şey söyleyecek halim yok”, Can: “Yani abi” .

Sanık Cemil Turhan’ın İBB- Fenerbahçe müsabakası öncesinde, Aziz Yıldırım’ın Serkan Acar ve adı geçen sanık ile yaptığı konuşmalarında “uzun” olarak nitelediği Can Arat ile maçta iyi oynamaması konusunda görüşmek istediği, bunu açıkça dile getirmese de, “oğlum işte sana…sana bir şey söyleyecek halim yok” diyerek Can Arat’a durumu ilettiği anlaşılmaktadır.

SEDAT
06.11.2012, 09:51
Yukarıda değerlendirilen 30.04.2011 günü saat:17.04’de Can Arat’ın Cemil Turhan’ı aradığı görüşme(tape:1517);
Can: “Abi telefonum değişti…İskender söyleyince jeton düştü benim”, Cemil: “…10 gündür seni arıyorum hastayım ulan yatıyorum arıyorum arıyorum Can bana döner diyorum,…oynuyorsun yarın değil mi”, Can: “…Öyle gözüküyor şu an yani” Cemil: “Oğlum işte sana ...sana bir şey söyleyecek halim yok”, Can: “Yani abi” .

Söz konusu görüşmede Sanık Cemil Turhan’ın, İBB- Fenerbahçe müsabakası öncesinde, İBB Spor oyuncusu Can Arat’a, müsabakada iyi oynamaması ve Fenerbahçe’nin yararına işler yapması konusunu açıkça dile getirmese de, “oğlum işte sana…sana bir şey söyleyecek halim yok” diyerek bir şike teklifinde bulunduğu söylenilebilir.

Ancak, 6222 sayılı yasa, “belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla kazanç veya sair menfaat teminini” suç olarak düzenlemiştir. Kazanç veya sair menfaat temini suçun unsuru olarak öngörülmüştür. Şüphesiz “suçta ve cezada kanunilik” ilkesi uyarınca “hatır şikesi” denilebilecek böyle bir durum şike suçu tanımına uymamaktadır. Sanık Cemil Turhan ile Can Arat arasındaki konuşmanın içeriğine bakıldığında, bir kazanç ya da sair menfaat temininden söz etmek mümkün değildir. Cemil Turhan, Fenerbahçe alt yapısında yetişip profesyonel olan sanık Can Arat’a, adeta Fenerbahçeliliğini hatırlatarak bir talepte bulunmaktadır. Dolayısıyla, Futbol Disiplin Talimatı’nın 58/1. maddesinde “müsabakanın sonucunu … spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek” disiplin hukuku çerçevesinde bir kusur olarak düzenlenmiş ise de, ceza hukukunda “spor ahlakına aykırı” hareket ceza yargılamasının konusunu teşkil etmediğinden, suç tanımına uygun bir hareketten söz etmek mümkün değildir. Sanık Cemil hakkında, şike suçundan cezalandırılmasına yeter başkaca kesin ve inandırıcı kanıtlar da elde edilemediğinden beraatine karar vermek gerekmiştir.

Her ne kadar sanıklar Ali Kıratlı, Serkan Acar ve İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında, ayrıca bu müsabakaya ilişkin olarak kamu davası açılmış ise de, suçlamayı reddeden savunmalarının aksine cezalandırılmalarına yeter kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığından beraatlerine karar vermek gerekmiştir.

SEDAT
06.11.2012, 09:51
16.05.2011 günü saat:11.13’de Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme(tape:2941);
Yavuz: “Cemil’de yanımda o çocuğa 100 vereceksin", Mehmet: “Ben veremem gelin siz verin o zaman ben 3’de..100’ü nasıl vereyim ben yapamam onu", Yavuz: “Hiç verme o zaman", Mehmet: “Olur mu ya nasıl verme diyorsun ya… ben 200’ü veriyorum o zaman öbür tarafında yanında telefon açarım bu kadar veriyorum derim çeker gelirim ben…gidiyorum şimdi 200’ü veriyorum 100’le de dönüyorum… Ben giremem öyle şeylere", (Yavuz telefonu Cemil Turhan'a veriyor), Cemil: “Ya abi bak ya hiçbir şey ödenilmeyecek ya bu ne birine vereceksin birine vermeyeceksin…sen Yavuz abiyi bekle", Mehmet: “Nasıl bekleteyim adamları…sizin için o kadar kolay"

Şike anlaşmasının karşı tarafından iki kişi olduğu Cemil Turhan'ın " birine vereceksin birine vermeyeceksin " cümlesi ile net olarak anlaşılmaktadır.

SEDAT
06.11.2012, 09:53
16.05.2011 günü saat:11.18’de Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme(tape:2942);
Yavuz: “Ben geleyim mi oraya", Mehmet: “Gel abi sen hallet yani ben nasıl o 100’ü şey yapayım ya", Yavuz: “150’yi buraya getir 150’nin üstüne de bizdeki ellinin birin beşini koyup verecez, diğerini geri kalanı da oraya verdik diyecez… adam beni tehdit etti ya sen ne konuşuyorsun ya…ben gelirsem hiç vermem bak", Mehmet: “O zaman bizi silahla vur sen…vermeyecekmisin gelsen", Yavuz: “Gelsem vermeyecem" Mehmet: “Ben ne olacam o zaman", Yavuz: “Ben gelecem diyecem biz sizi şeyle olmadı siz yapmadınız…ben diyorum ki 150’yi ver 150’yi de geri getir aynısını söylüyorum…beni dinle beni şimdi İlhan bey bekliyor git uçakla bilet al git dedi ben diyecem ki Mehmet alıp geliyor parayı bak sana söylüyorum Mehmet hangisini diyorsam onu yap", Mehmet: “Ben sana haber verecem şimdi" .

Sanıklar Mehmet Yenice, Yavuz Ağırgöl ve Cemil Turhan'ın, İlhan Ekşioğlu tarafından şike anlaşmasında kullanılmak üzere verilen 400 bin Doların 100 binini kendilerine ayırdıkları bu görüşme içeriğinden çok net anlaşılmaktadır. İlhan Ekşioğlu paranın yarısı olan 200 bin Doları geri isteğinden geri kalan kısmın verilmesi ve paylaşılması noktasında sanıklar kendi aralarında tartışmaktadırlar.

16.05.2011 günü saat:11.24’de Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl/Cemil Turhan'ın aradığı görüşme(tape:2943);
Yavuz: “Bak Cemil istiyor veriyorum onu", Cemil: “Yavuz abin gelsin oraya kardeşim", Mehmet: “Hiç vermem derse ne olacak", Cemil: “Şimdi hiç vermem dediği zaman tabi onlar karşı karşıya gelecek oturup konuşsunlar abi eğer sen hiç yani vermeden buraya geliyorsan gel", Mehmet: “Ben onların yanına şimdi girmek üzereyim …orda... şeyi yaparım sizi ararım".

16.05.2011 günü saat:11.33’de İlhan Ekşioğlu’nu, Mehmet Yenice’nin aradığı görüşme(tape:3001);
Mehmet: “Ben şimdi şeylerle beraberimde, senin ismini bilmiyorlar ben 2 verilecek değil mi”, İlhan: “2 verilecek 2’yi de al gel,…yarın sabah bende ol”, Mehmet: “Arabayla geliyorum saat 1’de 2’de orada olurum,…yine şeye mi geleyim Alt yola mı”, İlhan: “Alt yola gel he alt yola sen de gel seninle işim var”.

16.05.2011 günü saat:11.49’da Mehmet Yenice'nin Yavuz Ağırgöl/Cemil Turhan'ı aradığı görüşme(tape:2944);
YAVUZ AĞIRGÖL : Efendim
MEHMET YENİCE : Alo
Y.A : Hı
M.Y : Yöneticiyle görüştü iki ver dedi onların yanında anladın mı
Y.A : Nasıl
M.Y : İki ver dedi yöneticiyle görüştü iki ver dedi ikiyi de al dedi yarın dedi öğleden sonra benim yanımda ol dedi
Y.A : Hı
M.Y : Senle işim var dedi ikiyi verdim ben çıkıyorum şimdi
Y.A : İkiyi mi verdin
M.Y : Ha öyle söyledi o
Y.A : Öyle şey olur mu ya o zaman nasıl olacak anlamadım
M.Y : Bana değil kendisine sor, kendisine sorsana
Y.A : Oğlum bana da aynısını söyledi ben sana bir şey söylüyorum ya
M.Y : Ne yapayım adamlar onla görüştüler işte öyle söyledi
Y.A : Ya onla görüştükleri bırak abi ben sana bir şey söylüyorum ya
M.Y : Abi ben verdim zaten
Y.A : Bizi hiç dinlemiyorsun ya
M.Y : Ben seni dinliyorum ... ben verdim zaten anladın mı
Y.A : Neyi verdin
M.Y : Sadece geliyorum öğleyin ordayım yanındayım oradan da şeye gidecem öbür adama altı yola ordan ne yapacaksa verecek beraberli tamam mı bu kadar başka benim bir şeyim yok hadi öpüyorum
Y.A : Abi ben sana bir şey söylüyorum sen kendi kendine iş yapıyorsun anlamadım ki bu işi
M.Y : Şimdi konuşma o zaman gelince konuşalım
Y.A : Nasıl gelince parayı verdikten sonra ne konuşacaksın ya
M.Y : Abim öyle söyledi onların yanında öyle söyledi
Y.A : Allah, Allah
M.Y : ... ara da sor ona
Y.A : .... veriyorum Cemil e
M.Y : Ara da ona sor, ara da ya ben yarın gelince konuşalım
(YAVUZ AĞIRGÖL TELEFONU ARKA PLANDA BULUNAN CEMİL TURHAN'a VERİYOR)
CEMİL TURHAN : Alo, ne oldu ya söyle
YAVUZ AĞIRGÖL : Abi şimdi şeyle konuştular yöneticiyle konuştular
C.T : Kim
M.Y : İki ver dedi anladın mı iki verdim ben de yarın dedi benim yanımda ol dedi öğleden sonra dedi hatta sabah ol dedi de ben sabah gelemem dedim yarın öğleden sonra yanındayım dedim ikiyi de al getir dedi bu kadar
C.T : Ya kardeşim sen hasta mısın ya
M.Y : Senle işim var dedi
C.T : Hı, sen kimle
M.Y : Abi onların yanıda öyle söyleyince ben ne yapayım ya zaten üç olan şey ikiye düşürdü ya yani sana kolay geliyor bu
C.T : Ya kardeşim
M.Y : Ben gelince konuşalım şunu
C.T : Ya kardeşim ya ben de sana anlatamıyorum ki sen niye onla konuşuyorsun kardeşim ya
M.Y : Konuştur dedi al bizde böyle şey mi olur dedi Hasanım dedim böyle böyle dedim sonra dedim bana şey yapmayın dedim ben gelince konuşuruz
C.T : Ya şimdi abi sen bırak ya gelince konuşuruz diyorsun ya öyle bir saçma konuşuyorsun ki
M.Y : Abi ne yapayım peki yani siz şimdi orda bunu ikna edemiyorsunuz ben nasıl ikna edeyim peki, ben ikna edemiyorum
C.T : Ya sen ikna edecek sen değilsin ben sana ne dedim açma vermeye kimseye para
M.Y : Hı
C.T : Niye veriyorsun parayı
M.Y : Ver dedi onlar o şeyde kendisi söyledi
C.T : Ya sana ne onlara abi ya niye veriyorsun ya
M.Y : Allah, Allah bana ne diyorsun abi ya gözünü seveyim ya Allahını seversen yapma bi de sen böyle yapma bari ya
C.T : Ya sen ben sana bir şey anlatmak istiyorum sen niye oraya telefon açıyorsun bir daha kardeşim ya söyle ben sana diyorum ki benden habersiz hareket etme diyorum sana niye hareket ediyorsun ya
M.Y : Öyle ama durmadan öbürü de telefon ediyor
C.T : Kim
M.Y : Öbür telefon yoksa ben kalkıp üçünü şey yapacam o zaman verecem ya gelince konuşsak olmaz mı abi ben yarın geliyorum yanındayım on iki bir de yanındayım
C.T : Sen oraya şimdi şuan bir şey vermedin hiç vermedin
M.Y : Verdim, verdim öyle söyledi o söyleyince öyle verdim
C.T : İkisini birden vereceksin diyorsun şimdi diyorsun bak şimdi diyorsun ya
M.Y : Ya oraya getirecem işte
C.T : Hı
M.Y : Yüz bende, yüz bende yüz de şeyde iki yüz de ona verecez
C.T : Ne oldu şimdi değişen ne oldu şimdi
M.Y : Bir şey olmadı işte yapamadınız ki orda halledebildiniz mi
C.T : Ya Yavuz abi Yavuz abi geliyor sana usta
M.Y : Tamam gelsin abi
C.T : Tamam bir dakika veriyorum bir dakika al
M.Y : Tamam
(CEMİL TURHAN TELEFONU ARKA PLANDA BULUNAN YAVUZ AĞIRGÖL'e VERİYOR)
YAVUZ AĞIRGÖL : Alo
MEHMET YENİCE : Efendim
Y.A : Ben geliyorum abi sen para mara verme
M.Y : Hı
Y.A : Para mara verme
M.Y : Verdim ben bitti iş
Y.A : Verdim diyor ya
M.Y : Adam öyle söyledi onların yanında söyledi ver ikiyi dedi
Y.A : Kim söyledi ya biz sana ne söyledik sen ne söyledin ya Mehmet sen bizle dalga mı geçiyorsun ya
M.Y : Allah, Allah sen herhalde
Y.A : Bize nağme yapma ya gözünü seveyim lütfen ya
M.Y : Bak ben de sana bir şey söyleyeyim
Y.A : Ben sana dedim ki
M.Y : Siz de benle dalga geçmeyin
Y.A : Senle dalga geçmiyoruz ya
M.Y : Gel diyorum gelmiyorsunuz ver diyorsunuz ver diyorsunuz
Y.A : Kim diyor gel diyorsun gelmiyor ya
M.Y : Beni burda attınız şeyin içine
Y.A : Hiç bir şeye atmadık ben sana söylüyorum
M.Y : Sen eğer geliyorsan gel havaalanına geliyorum almaya seni
Y.A : Ha parayı verme yalnız
M.Y : Verildi, verildi bitti iş
Y.A : Verildiyse niye geleyim sana ya
M.Y : Ne bileyim geleyim diyorsun
Y.A : Allah, Allah sen de diyorsun ben sana giderken daha verme dedim ya bak dedik ki bu adama yüz elli vereceksin yüz elliyi geri getireceksin
M.Y : Ya bak ben de sana, biliyorum bak bunu, bunu telefonda konuşma ben biliyorum senin ne konuştuğunu
Y.A : Evet
M.Y : Adamlar dediler ki böyle böyle illa bizi görüştür
Y.A : Görüştür
M.Y : Ben de açtım, ben de açtım
Y.A : Tabi diyorum benle görüştür
M.Y : Ne bileyim senle görüşeceğini yön
Y.A : Ha bak Mehmet bize nağme yapma lütfen rica ediyorum ya bak Allah aşkına yapma
M.Y : Ya ne nağme yapacam size
Y.A : Yapıyorsun işte
M.Y : Ne nağme yapacam yani
Y.A : Ben sana giderken dedim ki verme niye verdin
M.Y : Ya birisi ver diyor birisi verme diyor şimdi
Y.A : Ya biz diyorum parayı getiren kimdi sana parayı kim verdi ben vermedim mi
M.Y : Ya abi şunu bi yani bu telefonda bunu şey yapma ben yarın geliyorum
Y.A : Ama şey yapma şimdi ben eğer verme adama diyeceksin ki
M.Y : Yarın geliyorum aldı mı al tamam mı
Y.A : Hı
M.Y : Ben yarın geliyorum tamam mı
Y.A : Sen parayı
M.Y : Yarın ben inecem
Y.A : Bak ben sana söylüyorum iki yüz getireceksin buraya
M.Y : Yok nerden getirecem ki
Y.A : Öyle abi iki yüzü getireceksin yani başka türlü olmaz bu iş ben sana söylüyorum
M.Y : Ya, sen benle şey geçiyorsun herhalde ya iki yüz getireceksin diye ben, ben neden şeyim mi var param mı var
Y.A : Bak sana diyorum ki biz sana baştan dedik ki bu adama yüz ver ben yüz elliyi de burda
M.Y : Ben de sana giderim
Y.A : Bak bir dakika
M.Y : Senle beraber gideriz şeyin yanına öbür adamın yanına onun yanında ne talimat verdiğini konuşurum niye böyle söylüyorsun niye beni burda zor duruma sokuyorsun ya
Y.A : Oğlum ben seni zor duruma düşürüyorum diyorum ki ben sana
M.Y : Ordan işi halledemiyorsunuz ondan sonra bana burda şey yapıyorsunuz ya
Y.A : Ben hallettim işi dedim ki sana ben burda
M.Y : Gideriz senle yarın öğleden sonra öbürünün yanında olacak anladın mı
Y.A : Evet
M.Y : Otururuz sen böyle talimat verdin mi vermedin mi
Y.A : Ya vermiştir bana da aynı şeyi söyledi iki yüzü geri getir dedi
M.Y : Allahım nerden neyi getirecem ben iki yüzü
Y.A : Bana dedi, bana İlhan bey dedi ki iki yüzü geri getir
M.Y : Eee
Y.A : Tamam
M.Y : Onlara da öyle söyledi işte bu kadar veriyoruz dedi
Y.A : Tamam, ben de diyorum ki ben de sana dedim ki burdan giderken adama gidiyorum dedin adama giderken dedim ben yüz elli ver yüz ellisini geri getir dedim demedim mi sana
M.Y : Abi kabul ediyorlar mı ya Allah, Allah niye söylüyoruz canım
Y.A : Etmezse etmesin verme hiç dedim
M.Y : Adamın verdi şey üç olarak şey yapmışsın kalkıyorsun bunu şey yapıyorsun öyle mi ben de sahasında yüz de verecem şey daha iyi değil mi bizim avantajımıza değil mi
Y.A : Ya kardeşim sen kendi kendine yaptın bu işi
M.Y : Ama, adam haklı
Y.A : Ben sana söylüyorum Mehmet bize
M.Y : Ben geliyorum ...
Y.A : Bize yanlış yapma sen daha parayı marayı da vermemişsin ben biliyorum
M.Y : Vermediysem Kur an çarpsın
Y.A : Kur an çarpsın vermemişsin ben biliyorum
M.Y : Şerefsizim verdim
Y.A : Şimdi ben sana söylüyorum Mehmet bize nağme yapma kardeşim
M.Y : Tamam, tamam abicim ben nağme yapıyorum tamam yarın on iki de bir de ordayım orda oturur konuşuruz tamam mı
Y.A : Abi
M.Y : Ben verdim diye yani bana şey yapma şimdi ya
Y.A : Ne yapmayım
M.Y : Yani bi de böyle şey altına sokuyorsun şimdi o diyor ki sen alıyorsun sen diyorsun sen alıyorsun diyorsun herhalde yani burda
Y.A : Ya biz sana söyledik Mehmet ya yapma ya gözünü seveyim ya
M.Y : Bak Kur an çarpsın
Y.A : Ben sana giderken söyledim verme
M.Y : Adamla, adamla konuşuldu adam dedi ki iki yüz vereceksin onların yanında senle gidelim diyorum yarın şeyin yanına
Y.A : Kimle konuştu ya hangi adamlan konuştu
M.Y : Altı Yola gidelim Altı Yola
Y.A : Hangi adamla konuştu oğlum sen bana niye nağme yapıyorsun ya hangi adamla konuştu
M.Y : Altı,ya Altı yol
Y.A : Allah,Allah altı yolu ben de diyorum sana Altı yol dedi bana dedi aynı şeyi şimdi sana ben giderken dedim ki
M.Y : ... dedi ... söyledi
Y.A : Ben de sana giderken dedim ki sana giderken verme bu kadar paranın gerisini buraya getir sen de dedin oraya gidecem bir konuşayım seni arayacam niye aramadın verirken ya Mehmet
M.Y : Ya nasıl aramadın işte şeyden aradım
Y.A : Bak sana söylüyorum sen ne diyorsan de ben bir şey demiyorum sen şimdi bak Cemil de burda diyor yanlışın yapmasın bize,sen şimdi
M.Y : Lan nerde yanlış yaptım ben ney onu bana bir söyle ney yanlışı yaptım yani şey mi oynadım şimdi rol mü yapıyorum yani
Y.A : Abi niye verdin peki bize sormadan niye verdin
M.Y : Ya niye verdim adamla konuştur dedi ya Allah, Allah ben adamın ismini vermedim yönetici diye adam da dedi ki onlara,onlara ... dedi
Y.A : Biz, biz sana dedik ki kardeşim bak ben sana dedim ki yüz elli ver gerisini biz burda halledeceğiz demedim mi
M.Y : Allah, Allah ya ben sana bir şey söyleyeyim öbürünün verdiğini sen al abicim bırak bana şey yapmayın böyle ya hayret bir şey ya gelince senle gidecez o adamın yanına senle gidecez senin yanında diyecem ki sen böyle böyle söylemedin mi onlara diyecem ya
Y.A : Ya bana da söyledi ya Allah, Allah sen
M.Y : ... onun yanında söyleyecem işte
Y.A : İyi bana da söyledi diyorum ya ben söylemedi demiyorum ki
M.Y : ... ne yapayım yani ben şimdi yüz milyar
Y.A : Ben sana söyledim dedim ki Mehmet verme
M.Y : Ama ne yapayım burası sen halloluyor mu bura sanki ...
Y.A : Bak,bak o zaman bana gel diyeceksin ben gelecem halledecem
M.Y : Bak ben de sana ne diyorum bak ben yarın geliyorum senle gideriz öbür tarafa konuşursun orda abicim tamam mı
Y.A : Ne konuşacam
M.Y : İşte ne konuşulacaksa
Y.A : Ne konuşacam adama
M.Y : ... gelecek
Y.A : Adama mecburuz geriye iki yüzü vermeye ya ne diyorsun sen ya sen dedikten sonra öyle dedikten iki yüzü mecbur verecez ...
M.Y : Öyle söyledi
Y.A : Allah, Allah ben de sana
M.Y : ... sabahleyin yanımda ol dedi ben sabah gelemem dedim ben uçakla gelmiyorum dedim arabayla geliyorum dedim
Y.A : Hı
M.Y : Yarın birde iki de yanınızda olur yanında olurum dedim niye gelecem dedim altı yola gel dedi
Y.A : Tamam, ama
M.Y : Eee senle beraber gideriz anladın mı
Y.A : Ne gidip ne diyecem
M.Y : ... söyledin mi onlara derim
Y.A : Ne diyecem
M.Y : Hayır diyorsa o zaman bana konuş
Y.A : Ya sana hayır demedi hayır demez bana da dedi ki git söyle iki yüzü getirin İKİ YÜZ DE ONUN OLSUN bana da aynı şeyi söyledi sana da söyledi
M.Y : ... bizim mi olacak
Y.A : Onun olsun YANİ FUTBOLCUNUN OLSUN ya beni niye konuşturuyorsun ya
M.Y : ... sen bana böyle bunları konuşma ben yarın geliyorum abi tamam
Y.A : Yahu kardeşim bak sen parayı verme
M.Y : Vermediysem şerefsizim
Y.A : Ben geleyim oraya, geleyim orda işi bitireyim
M.Y : Beni buraya bağırttırma vermediysem şerefsizim diyorum ya
Y.A : İyi tamam peki
M.Y : İnanmıyor musun ya
Y.A : Tamam kardeşim gel tamam
M.Y : Yani beni yalancı mı çıkartıyorsun şimdi Yavuz abi hem böyle şeye sokuyorsun ondan sonra da kalkıyorsun böyle söylüyorsunuz ya
Y.A : Ben mi yalancıyım
M.Y : Ben sen yalancısın demiyorum beni yalancı duruma sokuyorsun
Y.A : Ama yalancı duruma sokuyorsun biz sana laf söyledik dedik ki
M.Y : Ne yapayım öbür taraf öyle söyledi
Y.A : Verme, verme dedik
M.Y : Öyle söyledi öbür tarafı gelince konuşturayım diyorum böyle söyledin mi bunlara diyeyim
Y.A : Tamam kardeşim ben o zaman
M.Y : Niye beni böyle şey yapıyorsun ya
Y.A : Şimdi gel buraya buradan parayı verecez gideceksin gel
M.Y : Hı
(YAVUZ AĞIRGÖL TELEFONU ARKA PLANDA BULANAN CEMİL TURHAN'a VERİYOR)
CEMİL TURHAN : Alo
MEHMET YENİCE : Alo
C.T : Böyle bağıra bağıra ne konuşuyorsunuz ya
M.Y : Abi yav niye işte ben de onu söylüyorum yarın gelince anlatayım konuşayım diyorum ya yani beni öyle bir şey durama sokuyor ki sanki ben götürdüm bilmem ne yaptım ona geliyor ya
C.T : Peki
M.Y : Ben öyle şey yapar mıyım yani öyle mi yapacam size
C.T : Peki ben sana bir şey daha söyleyeyim ya sen niye orayı arıyorsun ki telefonla adamı
M.Y : Abi ne oldu biliyor musun bak
C.T : Hı
M.Y : Dedi böyle böyleydi dedim aslanım dedim yani benle sonra şey yapma dedim böyle söylediler dedim verilen talimatı uyguluyorum ben dedim hatta ...
C.T : Ben sana ama bir dakika bir dakika
M.Y : Anladın mı ... yanında onun üzerine ismini bile söylemedim anladın mı
C.T : Bir dakika bir dakika o önemli değil ama
M.Y : Söylemedim ... bak dedim bana dedim böyle böyle söylüyorlar dedim
C.T : Hı
M.Y : Sen kendin söyle dedim, dedi ki iki yüz vereceksin öbür tarafını getireceksin yarın sabah bende olacaksın dedi ben dedim ki ben arabayla geliyorum yarın sabah sende olamam dedim öğleden sonra gelirim dedim ben de diyorum ki yarın Yavuz abiyle gideriz oraya Altı yola sen bunlara böyle böyle söyledin mi söylemedin mi söyletirim ben orda
C.T : O dava o değil ki ya kardeşim ya sen
M.Y : Talimat verdi ne yapayım
C.T : Sen neyin şeyini konuşuyorsun ya ben Yavuz abi sana bir şey söylüyor sen başka şey söylüyorsun ya sen oraya ne açıyorsun telefonu aç buraya aç niye buraya açmıyorsun kardeşim ya
M.Y : Abi adam öyle söyledi biz dedi öyle böyle şey yapmayız dedi bizi görüştür dedi hatta dedi başkanla dedi
C.T : Ya kardeşim
M.Y : Başkan yok dedim bu şeyde dedim bir tane şey var dedim yahu gelince konuşsak olmaz mı Bİ DE BENİ İÇERİ ATTIRMAYIN ALLAH AŞKINA YA
C.T : Ya dava, dava o değil be abicim
M.Y : ... dedi ki yarın dedi senle işim var dedi gel dedi anladın mı getir dedi senle de yarın işim var dedi yarın da onu işte Yavuz abiyle gidelim yanına diyorum orda da
C.T : Gitseniz ne olur sen şimdi, şimdi ona dedin mi ikiyi verdim diye ...
M.Y : Tabi öyle söyledi zaten kendisi söyledi
C.T : Ya hiç olmazsa şey onu üç olur de bir şey olur de ya niye onu sen onla konuşuyorsun bu işleri ya öyle bir acizsin ki vallahi
M.Y : Abicim gözünü sevdiğim ben size dedim ki onların yanında sizi arayım görüşün dedim mi siz ne dediniz hayır dediniz demediniz mi
C.T : Ya orayı niye arıyorsun o senle konuşmak istemiyor ki bu konuları ya
M.Y : Ben de sana diyorum ki siz de konuşmak istemediniz hayır dediniz ben de onlar da zannediyor
C.T : Ya bir dakika yok Mehmet bir dakika,bir dakika sen demedin mi ben şimdi gidip orda konuşacam sizi arayacam demedin mi
M.Y : Evet,evet
C.T : Niye aramadın
M.Y : Evet
C.T : Niye aramadın
M.Y : Ondan sonra bu ... verince oraya aradım işte
C.T : Niye bizi aramadın
M.Y : Yahu siz Allah, Allah beni niye arama bi de ayrıca sizi mi arayım o öyle söyleyince ya
C.T : Ya oraya, orayı aramadan diyorum niye bizi aramadın
M.Y : Abi ben gelince konuşalım Allah bak ter içinde kaldım şerefsizim ya
C.T : İyi tamam,tamam hadi gel hadi gel hadi gel tamam hadi gel
M.Y : Allahını seversen ya gelince anlatırım
C.T : Hadi tamam hadi tamam
3001 nolu Tape' de, şike anlaşmasının yapıldığı şahıslar ile bir arada bulunan Mehmet Yenice, verilecek paraya ilişkin olarak, yapılan anlaşmaya uyulmadığı için bu durumun İlhan Ekşioğlu tarafından söz konusu şahıslara ilk ağızdan iletilmesi sağlamak ve bu konuda kendisinden kaynaklı bir durumun olmadığını göstermek amacıyla telefon açtığı ve İlhan Ekşioğlu'nun da 200'ün verileceğini söylediği açıktır. Bu görüşmeden 15 dakika sonra Mehmet Yenice ile Yavuz ve yanında bulunan Cemil arasındaki görüşmede (Tape 2944), adı geçen şahıslar, Mehmet Yenice'ye kızmaktadırlar. Çünkü İlhan Ekşioğlu tarafından verilen 400 bin Dolar'ın tümünü şike faaliyetinde kullanmak istemeyen sanıklar verilen bu paranın önemli bir kısmını da, İlhan Ekşioğlu'nun bilgisi dışında kendilerine ayırmak istemektedirler. Bu tespit aşağıdaki tapede çok daha net görülmektedir. (Mehmet Yenice'nin 0 532 3475944 nolu cep telefonu ile yapılan ve 13 dakika 21 saniye süren 1064019080 ID nolu görüşmesi dinlenildiğinde durum çok daha net anlaşılmaktadır)

SEDAT
06.11.2012, 09:53
16.05.2011 günü saat:12.17’de Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme;
Yavuz: “Sen İlhan’a gitmeden bize gel…Dereağzı’na gel ki çünkü burdan gidecez", Mehmet: “Beraber gidecez oraya geliyorum direk ben seni yoldayken ararım", Yavuz: “Çünkü şey emanet bizde da…Cemil diyor ki ben 50’yi vermem diyor", Mehmet: “Direk senin oraya geliyorum vermesin", Yavuz: “O 50’yi de sen ordan nasıl yap".(tape:2946)

SEDAT
06.11.2012, 09:54
17.05.2011 günü saat:13.52’de Cemil Turhan'ın, İlhan Ekşioğlu'nu aradığı görüşme(tape:2583);
İlhan: “Cemil abi bu Mehmet nerde ya", Cemil: “Yola çıktı geliyor …geldiği zaman ben sana alo diyeceğim merak etme".

17.05.2011 günü saat:13.54’de Cemil Turhan'ı Mehmet Yenice'nin aradığı görüşme(tape:2584);
Cemil: “Biliyor he biliyorum", Mehmet: “Bakmadım yani", Cemil: “Hiç bakma hiç", Mehmet: “Bakmayacağım hiç değil mi".

SEDAT
06.11.2012, 09:54
17.05.2011 günü saat:15.32’de İlhan Ekşioğlu’nu Mehmet Yenice’nin aradığı görüşme(tape:3011);
Mehmet: “Geldim işyerindeyim”, İlhan: “Benim iş yerimde misin,…iyi bekle geliyorum bekle sen orada,…şey benim kattasın demi”, Mehmet: “Güvenliğin oradayım da senin kata çıkıyorum”, İlhan: “Çık ben içeri haber vereceğim şimdi” .

İletişim tespit tutanaklarından Mehmet Yenice'nin; kendisinde bulunan 300 bin dolardan 200 binini ilgili yerlere teslim ettiği, geri kalan 100 bin doları İlhan Ekşioğlu'na iade edeceğinin anlaşılması üzerine güvenlik görevlilerce saat:14.30’da Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı kavşağına geçilerek takip çalışmalarına başlandığı, Mehmet Yenice’nin kullandığı 34 UE 0887 plakalı mavi renkli Honda Cıvıc marka aracın Havalimanı kavşağından geçerek İstanbul istikametine doğru devam ettiği ve saat:14.45’de Mehmet Yenice’nin araçla Ümraniye Dudullu mevkiinde bulunan Çamlıca Turnikelerden Kartlı Geçiş Sistemi ile (KGS) geçtiği, araca turnikeleri geçtikten sonra Motosikletli resmi ekipler ve asayiş ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapılmış, aracın bagaj kısmında Sarı Çizgili Siyah renkli bir poşetin olduğu, içerisinde bantlanmış ve paketlenmiş halde Dolar olduğu, Mehmet Yenice'nin görevlilere hitaben; poşetin içerisinde 100.000 dolar olduğunu, Cemil Turhan ile Ataşehir’de ev alacağını, poşet içerisindeki parayı Ataşehir’de ev almak için yanında bulundurduğunu ve Fenerbahçe Dereağzı Tesislerine Cemil Turhan’ın yanına gideceğini ifade ettiği, yapılan uygulama sonrasında Mehmet Yenice'nin içerisinde 100.000 dolar olan poşeti tekrar aracın bagaj kısmına bıraktığı, araçla Kadıköy istikametine doğru hareket ettiği,

Yine iletişim tespit tutanaklarına göre Mehmet Yenice’nin Kadıköy’de bulunan Fenerbahçe Dereağzı Tesislerine geçerek paranın teslimi için Yavuz Ağırgöl ve Cemil Turhan’la buluşacağının anlaşılması üzerine yapılan takipte; saat:15.10’da Mehmet Yenice'nin 34 UE 0887 plakalı araçla Dereağzı Tesisleri B kapısından giriş yaptığı ve aracı tesislerin otoparkına park ettiği, Cemil Turhan ve Yavuz Ağırgöl’ün Mehmet Yenice’yi tesislerin içerisinde karşıladıkları, Yavuz Ağırgöl’ün aracın bagaj kapağını açarak sarı çizgili siyah renkli poşeti aldığı, Cemil Turhan ve Mehmet Yenice ile beraber tesislere doğru yürüdükleri,


Yine iletişim tespit tutanaklarına göre Mehmet Yenice’nin Yavuz Ağırgöl ile birlikte İlhan Ekşioğlu’nun Kadıköy Osmanağa Mah. Söğütlü çeşme Cad. Bestekar Dil Hayat Sok No:1 sayılı adreste bulunan ofisine geçerek parayı teslim edeceklerinin anlaşılması üzerine; güvenlik görevlilerce yapılan takipte; saat:15.24’te Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl’ün; Dereağzı Tesislerinden yaya olarak çıktıkları ve tesislerin karşısında ayaküstü bekledikleri, bu sırada Yavuz Ağırgöl’ün elinde sarı çizgili siyah renkli poşetin olduğu, bir süre sonra şahısların 34 TFM 36 plaka sayılı ticari taksiye binerek Kadıköy istikametine doğru gittikleri, saat:15.34’te Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl’ün, Kadıköy Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde ticari taksiden indikleri ve İlhan Ekşioğlu’na ait aynı cadde üzerinde bulunan Bestekar Dil Hayat Sok No:0l sayılı adrese girdikleri, bu sırada Yavuz Ağırgöl’ün sol elinde sarı çizgili siyah renkli poşetin olduğu, saat: 15.44’te İlhan Ekşioğlu’nun kendi ofisinin bulunduğu adrese geldiği ve binaya girdiği, saat:15.56’da Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl’ün adresten çıkarak Söğütlüçeşme Caddesi üzerinden Boğa’nın bulunduğu meydana doğru yürüdükleri, buradan Kuşdili Caddesi üzerine çıktıkları, bu sırada Yavuz Ağırgöl’ün elinde sarı çizgili siyah renkli poşetin olmadığı, daha sonra şahısların cadde üzerinde 34 TES 49 plakalı ticari taksiye binerek Fenerbahçe istikametine doğru ayrıldıkları 17.05.2011 günlü Fiziki Takip Tutanağı (Kl:28, Dizi:228-234 arası) içeriğinden anlaşılmıştır.

Sanık Mehmet Yenice 100 bin Dolar ile ilgili fiziki takip tutanağında güvenlik görevlilerine beyan ettiği hususu duruşmada da yinelemiş, kendisine uygun ev bulması için parayı İlhan Ekşioğlu’na bıraktığını söylemiştir.
Oysa Sanık Cemil Turhan duruşmadaki savunmasında özetle; “Bir para olayı var tabii ki. O para olayı bizim tabi ki Dereağzı'nda bizim muhasebemiz var ayrı bir muhasebe var. Giriyor o muhasebeye benim olduğum zaman içinde 400 bin dolar gönderiyor, getiriyor daha doğrusu. Ondan sonra ben onu bizim muhasebeciye bizim Erdal' a teslim ediyorum. O parada işte galiba 23 Nisan galiba 23 Nisan'da Mehmet beye Yavuz Ağırgöl'e teslim ediliyor. Teslim edildikten sonra ondan sonraki para akımını fazla bir bilgim yok orada işte bir 100 bin dolar kalıyor. Onu sonra tabi öğreniyorum bunları. Yüz bin dolar Yavuz abide kalıyor. İşte Mehmet de işte yüz bin dolar Erdal' a bırakıyor. Onun dışında tam bu sırada Mehmet Bey ile geldiği zaman konuşmaya o açıklar ziyade. Tabi ki bu paralar bu paralar daha sonra tabi ki iade edildi. İlhan beye” şeklinde beyanda bulunmuş, kırk yıllık dostum dediği Mehmet Yenice’nin ifadeleri ile ters düşmüştür.
Söz konusu çelişkili savunmalar da göstermektedir ki, Sanık Cemil’in Gençlerbirliği takımından futbolcu transferi için verildiğini söylediği 400 bin Dolar’ın şike faaliyetinde kullanılmak amacıyla verildiği sabittir

SEDAT
06.11.2012, 09:57
17.05.2011 günü saat:16.37’de İlhan Ekşioğlu’nun Faruk Yaşar’ı aradığı görüşme(tape:3013);
İlhan: “Canım sıkkın ya,…bizim bu şantiye var ya Ankara’daki ,…o şantiye işte işçilerin şeyini gönderdik”, Faruk: “Göndermiştin ma…(maçtan) şeyden evvel değil mi”, İlhan: “Gönderdik ama şartı dedik ki yani dedik ki işte kalıpları iyi yapacaksın betonu iyi olacak”, Faruk: “Şimdi de yapılıp yapılmadığı belli değil”, İlhan: “Benim anlaştığım ustabaşılarıyla biriyle bizim arkadaşlardan biri daha anlaşmış…dolasıyla bu işi yapamayacağını açıkca beyan etmiş dedim ki bizimkine Dereye,…dedim söyle onun avansın yarısını geri getirsin,…bugün bir geliyor ki o yarısının yarısı da yok”, Faruk: “Yarısının yarısı da yok hiç yok”, İlhan: “Dördün üçü yok biri var,…birisi yani yüzü gitti,…yarısını ver yarısını bana getir dedim”, Faruk: “Evet ne oldu peki”, İlhan: “işte gece yarısı işçinin biri geldi eve …hiç olmazsa bir 100 ünü daha bana ver bende şeyi aradım Dere’yi aradım,…Dere’de iyi dedi bende verdim”, Faruk: “Dördün üçü gitti birimi kaldı”, İlhan: “Senin ananı si…, kimse alamaz seni elimden dedim …sen dedim lan benim paramı mı yiyecen lan dedim,…sen dedim Dere’yi Dere’yi Dere’yi niye arıyorsun,… sen Dere’ye mi tabisin bana mı tabisin dedim,…Yavuz’a dedim ki… sen şimdi bunla atlıyorsun…100 alıyorsun dedim yarın bana getiriyorsun dedim,…bunun altından ne sen kalkabilirsin ne ben kalkabilirim ne de Cemil abi kalkabilir,…çünkü dedim BEN BİZİM BİR NUMARAYA DEDİM Kİ 200 BENDE onu da bana ...yene diye yönlendirtti,…bende onu bekliyorum acil bende kendim koymayım da şirketten onu bekliyorum bir bakarım ki 100 ben şimdi ne diyeceğim ona ee 200’dü de 100 ünü ben bilmiyorum da vermişler,…denir mi bu Faruk,…bana dün diyor ki abi şimdi geldim işçinin yanına duysunlar ee o 200’ü veriyorum tamam dedim 200’ü ver öyle de atla gel….kabahat bende abi bir kere denemişim bunu bu bir ib… çıkmış zaten geçen sene sen bir daha niye deniyorsun abi, …kötü oldum abi ben bu beni çok sarstı baba,…getirse de önemli değil getirmese de, getirecek eşek gibi de yani öyle bir şey yani üç yani ..ele Yavuz tamam ikisinin zaten o kalanı bana verirken elleri titremeye başladı ikisinin de sonra diyor ..konuşsana diyor o ona diyor dur kardeşim diyor Cemil abiyi aradık ya bende Cemil abiyle konuşurken kapadım hiç yüz rengi vermedim inkar mı ediyor diyor Cemil abi bana söylediklerini diyor” .

3013 nolu tape içeriğinden, sanık İlhan Ekşioğlu'nun şike için verilen 400 bin doların 200 binini beklerken 100 bin doların gelmesi üzerine çok sinirlendiği ve bunu, durumdan bilgi sahibi olduğu çok açık anlaşılan Faruk Yaşar ile paylaştığı görülmektedir. Sanık İlhan adeta Faruk Yaşar'a önceki tapelerin bir özetini anlatmakta, "BEN BİZİM BİR NUMARAYA DEDİM Kİ 200 BENDE" derken sanık Aziz Yıldırım'a da 200 bin doların geri alındığı bilgisini söylediği anlaşılmaktadır.

SEDAT
06.11.2012, 09:57
17.05.2011 günü saat:16.49’da İlhan Ekşioğlu’nun Yavuz Ağırgöl’ü aradığı görüşmede(tape:3014);
Yavuz’un; soru üzerine Cemil’in yanında beklediklerini söylediği, İlhan’ın: “Gözünü seveyim hallet bak bu işin altından ne Cemil abi ne sen ne ben kalkabiliriz ha, …bak bu işi para, parada değilim ben, tamam mı işin şekli son derece, yanlış, … tamam o parayı almadan, …gelme buraya yani bak söyle” dediği, Yavuz’un onayladığı.

SEDAT
06.11.2012, 09:57
18.05.2011 günü saat:10.11’de Yavuz Ağırgöl'ün Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme(tape:3245);
Yavuz: “Aradı beni seni aradı mı…ben geliyorum dedim yoldayım…aldım dedim…ama dedim bir ufak 5 kağıt birisine vermem lazımdı vereyim mi dedim…ver dedi", Mehmet: “Şimdi şeyi de sıkıştır…Cemil abiyi benim şeyi halletsin", Yavuz: “Onu artık sende telefonla ara söyle kardeşim ya…bundan sonra sen benden kurtulamazsın ben sana söyleyeyim he…onu da ara öbürüne de ara ikisini de ara de benimkini ver".

SEDAT
06.11.2012, 09:58
18.05.2011 günü saat:11.55’de Mehmet Yenice'nin Yavuz Ağırgöl'ü aradığı görüşme(tape:2951);
Mehmet: “Cemil abiyi aradım bakmadı cevap vermedi de…Cemil abiyi görürsen söyle benim şu parayı alsın, aldırsın söylesin ben burdayken", Yavuz: “Sen gelirsin buraya ben söyledim Cemil’e söyleyeceğim…sende onunla beraber gider söylersiniz beraber".

SEDAT
06.11.2012, 09:58
10.05.2011 günü saat:10.56’da Abdullah Başak'ı İlhan Ekşioğlu'nun aradığı görüşme(tape:3184);
İlhan: “Nedir durumlar iyi mi", Abdullah: "İyi abi gelecek öğleden sonra yanıma abi", İlhan: “İyi seninle şimdi görüşmemize lüzum var mı… gözünü seveyim hallet… her şekil hallet ful yetkilisin öğleden sonra buluşalım seninle", Abdullah: “Öğleden sonra bir cenaze var abi başkana da söyle istersen…Mecnun abinin dayısı… Taşdelen’de ikindi namazında abi" .
Sanık İlhan Ekşioğlu’nun, Ankaragücü müsabakasına ilişkin olarak bir taraftan Cemil Turhan, Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl üzerinden yürüttüğü şike faaliyeti devam ederken diğer taraftan Abdullah Başak ile birlikte Yusuf Turanlı üzerinden yürütülen şike girişimini merak ettiği ve Abdullah Başak’tan bilgi almaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Abdullah ise bu görüşme ile Yusuf’un öğlenden sonra yanına geleceğini söylemektedir.

SEDAT
06.11.2012, 09:59
Tüm bu nedenlerle başta suç örgüt lideri sanık Aziz Yıldırım’ın bizzat tüm süreci yönetmesi yanında TCK'nın 220/5. maddesindeki “örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır” hükmü yollaması ile diğer sanıklar İlhan Yüksek Ekşioğlu, Abdullah Başak, Yusuf Turanlı, Cemil Turhan, Mehmet Yenice, Yavuz Ağırgöl, Ümit Aydın, Mehmet Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç’in şike suçunun kanuni tanımında yer alan fiilleri birlikte gerçekleştiren sıfatıyla sorumlu oldukları anlaşılmış ve Mahkememizde oluşan bu vicdani kanı ile cezalandırılmalarına karar vermek gerekmiştir.

SEDAT
06.11.2012, 10:00
[B][/Sanıklar Cemil Turhan, Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl’ün şike faaliyetleri hiçbir tereddüde mahal vermeyecek nitelikte kesin ve net olmakla birlikte, şike anlaşmasına muhatap olan Ankaragücü futbolcularının belirlenememiş olması ve bu bağlamda anlaşmanın sağlandığı tespit edilemediğinden eylemin teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü gerekmiş ve hüküm tesis edilmiştir.
B]

Gerek Cemil Turhan, Mehmet Yenice ile Yavuz Ağırgöl üzerinden, gerekse Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı üzerinden yürüttüğü şike eylemleri teşebbüs aşamasında kaldığından Sanık İlhan Ekşioğlu’nun da hukuki konumu bu çerçevede kabul edilmiştir.

SEDAT
06.11.2012, 10:00
23.05.2011 günü saat:10.57’de Cemil Turhan'ı X Şahsın aradığı görüşme(tape:2585);
X Şahıs: "2 tane hakemle sizin ben var ya…görmedin mi şeyi 1-1 iken maç bir tane o şeyi heriflerin ofsaytını kesti", Cemil: “Görmedin mi len Sivaslılar nasıl oynuyor" X Şahıs: "Ne yapacak adamlar yatacaklar mı", Cemil: “O zaman diyecek ki ben, oynayacak, diyecek, ben dostuz mostuz merak etmeyin demeyecek abi", X Şahıs: "Siz o zaman öyle konuştunuz öyle mi dediler sana…kendi ağzınla düşüyorsun bak…gittin demek orada görüşme yaptın hiç utanmadan bunu söylüyorsun he bana…gazetelere vereceğim", Cemil: “O açıdan demiyorum…dostlarım arkadaşlarımız ya" dediği,

SEDAT
06.11.2012, 10:00
15.05.2011 günü saat:18.14’de İlhan Ekşioğlu’nun Cemil Turhan’ı aradığı görüşme(tape:2998);
İlhan: “Nerdesin ya”, Cemil: “Çıktım geliyorum,…şuanda kapıda Faruk ile geliyoruz ”, İlhan: “Şimdi bu Apoyla şey burda,…o sana söyledim çocuk vardı ya neydi,…hiç bu olaylardan konuşmayacaz ha,…onlar bilinmesini istemiyor o çocuk senin yani sen hiçbir şeyden haberin yok”, Cemil: “Tamam”.
Sanık İlhan, Cemil Turhan’a yanında Abdullah Başak ile Yusuf Turanlı’nın (o sana söyledim çocuk) yanında olduğunu, geldiğinde şike konusundan konuşmamaları istemektedir. İlhan’ın “o sana söyledim çocuk” diye kasdettiği kişinin Yusuf Turanlı olduğu, Yusuf’un Korcan’ı ararken cep telefonunun, “2753448307 - opr:Turkcell(FBMAR7) - FENERBAHÇE SUKRU SARAÇOĞLU STADI KIZILTOPRAK (FBAHCE STADI MARATON OKUL) KADIKÖY,İSTANBUL” noktasındaki baz istasyonundan sinyal vermesinden anlaşılmaktadır.. Bununla birlikte 3140 nolu tapede Abdullah’ın Yusuf’a, “…locada beraber seyredeceksiniz” ve İlhan’ın Abdullah’a, “…yarın dedim adam bana geliyor beraber maç seyredeceğiz dedim” sözlerinden Yusuf ile İlhan’ın, Fenerbahçe Stadında Ankaragücü müsabakasını İlhan Ekşioğlu’nun locasında seyrettikleri ve şike faaliyetine ilişkin görüşme yaptıkları anlaşılmaktadır.

Trabzonspor 61
14.12.2012, 22:37
Ortalarda yok bu sikeci itt.

Hamza Milet
22.04.2013, 14:34
Cemilin kocasi Benfica geliyor ..
Benficayi en iyi Cemil ve arkadaslari bilir
Hani o meshur Benfica 7-0 ... lik maç.