PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Bülent Uygunadmin
01.11.2012, 20:36
T.C.
İSTANBUL
16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CMK 250.MADDESİ İLE GÖREVLİ)

DOSYA NO : 2011/63
KARAR NO : 2012/71
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2011/813

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : MEHMET EKİNCİ 39587
ÜYE : HİKMET ŞEN 39730
ÜYE : BÜLENT KINAY 40267
C. SAVCISI : UFUK ERMERTCAN 35205
KATİP : MUSTAFA ALKAN 136217SANIK : 16- BÜLENT UYGUN (TC.No:35158608938), Fikret ve Elmas oğlu, 01/08/1971 ADAPAZARI doğumlu, SAKARYA, ADAPAZARI, Cumhuriyet mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çayiçi Mah. Ayça Sk. No:15 İç Kapı No:33Sapanca/ SAKARYA adresinde oturur. İş adresi: Çevreyolu Eskişehirspor Tesisleri ESKİŞEHİR.
VEKİLİ : Av. İSMAİL GÜRSES, Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezik:3 No:200 Merkez/ SAKARYA
GÖZALTI TARİHİ : 03.07.2011
TUTUKLAMA TARİHİ : 07.07.2011
TAHLİYE TARİHİ : 25/02/201216- BÜLENT UYGUN ;

A) Her ne kadar sanık BÜLENT UYGUN hakkında,Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçundan kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

B) Her ne kadar sanık BÜLENT UYGUN hakkındaTürkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 09.04.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

C)
a) Sanık BÜLENT UYGUN’un; Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde 22.04.2011günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun’un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS VE DÖRT BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Suçun; spor kulübü teknik yöneticisi olan sanık tarafından işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun’un 11/4-b maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS ve ALTI BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Suçun teşvik pirimi verilmesi suretiyle işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun’un 11/5. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek BİR YIL BİR AY ON BEŞ GÜN HAPİS VE ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Sanığın 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasında şike suçunu işlediği sabit olmadığından hakkında 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun’un 11/10. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

e) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek ON BİR AY YEDİ GÜN HAPİS VE İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

f) Sanığa verilen İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 50 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN ON BİR AY YEDİ GÜN HAPİS ve YÜZ YİRMİ BEŞ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 10 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

g) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,
Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun’un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

h) 6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun’a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile ertelemeye ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 51. maddelerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

ı)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞܒne gönderilmesine,

D) Her ne kadar sanık BÜLENT UYGUN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

Uğurtan
04.11.2012, 15:18
Beşiktaş İlçesi Ulus semti Nispetiye A.Adnan Saygun cad. Gümüş Sok. Beyazgül Apt. No: 6 A-Blok Daire: 1 sayılı adreste faaliyet gösteren Refleks Menajerlik Sportif Faaliyetler ve Turizm Limited Şirketi'nin 2002 yılında çalışmaya başladığı, Olgun Peker ve Özcan Üstüntaş'ın şirketin ortakları olduğu, Bülent Uygun'un 2010 yılı Ağustos ayına kadar şirket ortağı konumunda bulunduğu, Bülent Uygun'un Fenerbahçe Spor Kulübünde futbol oynayıp gol kralı olduktan sonra Teknik Direktörlüğe başladığı, bir dönem menajerlik yaptığı, Sivas Spor Kulübünü çalıştırdıktan sonra halen Eskişehir Sporda teknik direktörlük görevine devam ettiği,
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Temsilcileri Talimatına göre TFF nezdinde profesyonel futbolcu sözleşmesi müzakerelerinin yalnızca menajerler (futbol temsilcileri) aracılığı ile yürütülebileceği, menajerlerin ise bu faaliyetleri gerçek kişi olarak yapabileceklerinin belirtildiği, adı geçen Olgun Peker, Özcan Üstüntaş, Bülent Uygun 'un menajerlik yetkilerinin bulunmaması nedeniyle şirketleri aracılığıyla yaptıkları transferleri 0053 Futbol Temsilcisi Lisans nolu Ömer Cincil üzerinden yaptıkları, Ömer Cincil'in de Refleks Menajerlik Şirket çalışanı olduğu,
Hali hazırda TFF tarafından da yetkisiz menajerlik ile ilgili bir soruşturma yürütüldüğü, Refleks Menajerlik Şirketinin de bu soruşturma kapsamında bulunduğu” tespit edilmiş,

Uğurtan
04.11.2012, 15:20
Bu doğrultuda öncelikli olarak Olgun Peker ile birlikte hareket eden ve çeşitli cebir ve tehdit içerikli eylemlerde yer aldıkları değerlendirilen Hakan Karaahmet, Özden Tütüncü, Selim Kımıl, Candemir Sarı, Murat Yakarışık ve Adil Şahin hakkında iletişim tespiti yapılmış, Olgun Peker’in aynı zamanda Refleks Menajerlik isimli şirket adı altında yetkisiz menajerlik faaliyetlerinde bulunduğu ve yüksek miktarda haksız kazanç temin ettiğinin belirlenmesi üzerine bu şirkette Olgun Peker ile birlikte hareket eden Bülent Uygun ve Özcan Üstüntaş hakkında da adli çalışmalara başlanmıştır.

Uğurtan
04.11.2012, 15:23
Sedat Peker’le dışardakilerin irtibatını ve iletişimini sağlayan örgüt üyesi Erkan Korkmaz’ın; Olgun Peker başta olmak üzere, Mecnun Odyakmaz, Bülent Uygun, Ahmet Çelebi, Ali Kıratlı ve Yusuf Turanlı isimli şüphelilerle Sedat Peker’in bağlantısını da sağladığı belirlenmiştir.

1991–1992 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübünde Futbol Şube sorumlusu olarak görev yapan, 1998 yılından itibaren Fenerbahçe Spor Kulübünün başkanlığını yürüten Aziz Yıldırım’ın; Olgun Peker liderliğindeki suç örgütü ile ilişkili olduğu, kendisiyle birlikte hareket eden Mecnun Otyakmaz, Bülent Uygun, Bülent İbrahim İşcen, Ali Kıratlı, Yusuf Turanlı, Abdullah Başak ve İlhan Yüksel Ekşioğlu isimli şüphelilerin de Peker Grubu ile irtibatlı oldukları, görülmüştür.

Eskişehirspor teknik direktörü Bülent Uygun’un da örgüt üyesi olarak faaliyet gösterdiği, sadece takımının oynadığı müsabakalarda değil, diğer takımların oynadığı müsabakalarda da örgüt lehine olacak şekilde şike faaliyetleri içerisinde bulunduğu,

Uğurtan
04.11.2012, 15:27
Örgüt üyesi şüphelilerden Eskişehirspor teknik direktörü Bülent Uygun’un; halen cezaevinde bulunan Sedat Peker’le; Erkan Korkmaz üzerinden irtibat kurup iletişim sağladığı, Mecnun Otyakmaz'ın; Sivasspor Başkanı olduğu dönemde Bülent Uygun'un da Sivasspor teknik direktörlüğü görevini yürüttüğü, (09.02.2011 günü TEM Şube Müdürlüğü ihbar hattına yapılan isimsiz ihbarda, "Bülent Uygun, Sedat Peker'in adamlarına verilmek üzere 250 milyar para gönderecek" şeklinde iddiaların yer aldığı, ihbara yönelik çalışmalarda, belirtilen tarihte ihbarda adı geçen otobüste, üzerinde Bülent Uygun'un ismi yazılı koli içerisinde 150.000 tl paranın bulunduğu, Bülent Uygun’un bu parayı ev almak amacıyla İstanbul’a getirdiğini beyan ettiği),

Uğurtan
04.11.2012, 15:29
Bu nedenle; 28. haftada 09.04.2011 günü oynanacak Eskişehirspor-Fenerbahçe maçından önce, Aziz Yıldırım'ın talimatıyla; Eskişehirspor teknik direktörü Bülent Uygun ve Eskişehirspor futbolcularından Ümit Karan ile şike amaçlı olarak irtibata geçildiği, Bülent Uygun'un maçtan bir hafta önce Şükrü Saraçoğlu stadına gelerek Fenerbahçe maçını izlediği

Uğurtan
04.11.2012, 15:30
Bu arada İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun Aziz Yıldırım'dan aldığı talimat doğrultusunda Ali Kıratlı'ya talimat vererek, Eskişehir'e gidip Ümit Karan ve Bülent Uygun’la görüşmesini, maçın Fenerbahçe lehine sonuçlanması konusunda herhangi bir sorun yaşanmamasını istediği, yapacakları anlaşma karşılığında ödenecek şike parası hakkında "250 gram" (250.000 dolar olduğu değerlendirilmektedir.) şeklinde şifreli sözler kullandıkları, İlhan'ın ödenecek para konusunda herhangi bir sorun olmayacağını "Hiç gecikme bilmem ne olmayacak, anında, ikisine de aynı anda söyle" diyerek Ali Kıratlı'ya ilettiği ve Bülent Uygun ile Ümit Karan'a bu doğrultuda teminat verebileceğini aktardığı, Ali Kıratlı'nın da Ümit Karan'ın diğer oyuncularla görüştüğünü kastederek "Yani çokuz diyor herkeste bekliyor diyor aşırı şekilde diyor…ikincisi (Trabzonspor maçı için alınacak teşvik primi kastediliyor) için 300 gram alırız…mühim olan birincisi…biraz bi yükselttim o kadar ben sana sormadan..50’şer 50 şer YEŞİL ZAM YAPTIM” diyerek yapılan şike faaliyeti hakkında Ekşioğlu'na bilgi aktardığı,

Uğurtan
04.11.2012, 15:33
Aynı gün akşam Ali Kıratlı'nın kaldığı otele yakın bir kafeteryada Bülent Uygun, Ali Kıratlı, Muhammet Şenyüz ve Mustafa Anlı'nın buluştukları, bu buluşma sırasında Ali Kıratlı ve Bülent Uygun'un kafeterya dışına çıkarak bir süre başbaşa görüştükleri, daha sonra şahısların ayrıldıkları,
Ali Kıratlı'nın, Bülent Uygun'la buluşmasının ardından Ümit Karan’la telefonla görüştüğü ve buluşmak istediği ancak Ümit Karan'ın dışarıda buluşmak istemediği, evine davet ettiği, bunun üzerine Ali Kıratlı'nın Muhammet Şenyüz ve Mustafa Anlı ile birlikte otele gittiği, bir süre sonra elinde çanta ile dışarıya çıktığı ve yanında bulunan şahıslarla birlikte eğlence yerine gittikleri,
Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'yı almak üzere şoförü Mustafa Efe’yi gönderdiği, Ali Kıratlı'nın şoförün geldiği araca bindiği ve Ümit Karan'ın evine gitmek üzere Efe ile buluşmasının ardından tekrar otele döndüğü, otelden çıktığı sırada elinde bulunan çantanın tekrar otele geldiğinde elinde bulunmadığı, Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'yı aldırmak için Efe'yle gönderdiği aracın daha sonra Ümit Karan'ın ikametinin önünde park halinde olduğu (Ali Kıratlı'nın İlhan Ekşioğlu'ndan aldığı parayı Ümit Karan'ın evine götürerek teslim ettiği anlaşılmıştır.), bu buluşmaların yapılan fiziki takip çalışmaları ile tespit edildiği,
Ali Kıratlı'nın Eskişehirspor'lu futbolcu ve teknik adamlarla görüşmelerinin ardından 09.04.2011 günü oynanan maçın Fenerbahçe'nin 3-1 galibiyeti ile sonuçlandığı, Ümit Karan'ın maçın ikinci yarısında oyuna girdiği, maçın hemen ardından İlhan Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı aradığı "Alicim tebrikler, pazartesi sabah ofiste buluşana kadar bişey bırakma orada" şeklinde talimat verdiği, şahısların aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde maçın kazanılmasında rakip takım teknik direktörü Bülent Uygun'un büyük payı olduğunu kastederek "Bir de tabi şeyden de Allah razı olsun…Bülent’ten…teknik direktör…. evet gerekeni yaptı o” şeklinde konuştukları,

Uğurtan
04.11.2012, 15:34
11.04.2011 günü İ.Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı aradığı ve Bülent Uygun’u yanına getirmesini istediği, Ali Kıratlı'nın bu görüşmeyi geç saatlerde yapmak istediği, bunun üzerine İ.Ekşioğlu'nun şahısları gece saatlerinde evine çağırdığı, aynı günün sabahı İ. Ekşioğlu'nun, FB'nin mali işler sorumlusu Tamer Yelkovan'ı aradığı ve Tamer'in "Olmazsa ben dövizciden bi 100 bin buldurtayım olmazsa, evet, o 100 bini verelim biz haftaya, tamam 200 - 300 veririz" dediği, bu görüşmelerin ardından Bülent Uygun ve Ali Kıratlı'nın, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın ofisinde buluştukları ve birlikte İ.Ekşioğlu'nun evine gittikleri, bu durumun yapılan fiziki takip çalışmaları neticesinde tespit edildiği,

Uğurtan
04.11.2012, 15:35
Bülent Uygun ve Ali Kıratlı'nın birlikte İlhan Ekşioğlu'nun evine gittikleri sırada, bazı spor programlarında Bülent Uygun'un söz konusu maçta şike yaptığına ve bilerek yenildiğine dair konuşmaların yapıldığı, haber alması üzerine Bülent Uygun'un canlı yayına bağlandığı ve spor yorumcusu Erman Toroğlu ile tartıştığı, bu sırada İlhan Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı arayarak Bülent Uygun'un yanında olup olmadığını sorduğu ve fazla konuşmaması konusunda uyardığı, yapılan iletişim tespit çalışmalarına göre Bülent Uygun'un canlı bağlantı sırasında Ali Kıratlı'nın yanında bu görüşmeleri yaptığı, bu durumun da şike konusunda şahısların kamuoyunu yanlış yönlendirme çabası içerisinde bulunduğunu gösterdiği (Kl:28, Dizi:333-347 arası) açıkça anlaşılmıştır.

Mollasalihoğlu
28.11.2012, 21:17
Bazı tapeler vardı +18 diye koyulmadı sanırım :)

Canberk
28.11.2012, 21:20
Hiç hoş değilsin avukatım :cool: Ulan Bülent sende de ne ayaklar varmış tapeler sayesinde öğrendik :D

Hüseyin Başoğlu
28.11.2012, 21:43
adımızı yazmışlar adımızı !!!

Tolga
28.11.2012, 21:47
Adın batsın . . .

Cem Kıran
29.11.2012, 00:53
...yine maçı sattın geziyorsun dimi? hatırlamışsındır bu mesajı..

FEDAİ
02.12.2012, 21:49
Her konuşmasında Allah-Kitap diye duygu sömürüsü yap,Allah çarpsın seni İnşallaaahhhh

Bera B.
02.12.2012, 22:19
İstanbulda Laila, Sivas'ta La ilahe illallah var diyen, ahlaksızlığına kılıf bulmaktan başka bir şey için uğraşmayan, yüzüne tükürmeye değmeyecek insan parçası.

farozlufatih61
02.12.2012, 23:18
Bu adamın adını gördükçe küfürbazlığım tavan yapıyor

eraytaskin61
03.12.2012, 01:09
ne yazayımki şimdi buraya küfürden başka bişey gelmiyor aklıma

oguzhanssan
03.12.2012, 01:52
yani bu adamı nasıl hayattan silebiliriz rezil edebiliriz diye her yolu bulmak ve denemek isteyesim geliyor!

Ertan 51
03.12.2012, 11:39
şikecibaşı azize ye olan kinimi nefretimi bile geçtiğin oluyor bazen biliyormusun büloş,
bunu sebebi ekstra adamım triplerine girmen,delikanlı rolü yapman,müslüman geçinmen,asker selamı verip vatan haini olman,
pisliğini devletin mahkemesi ıspatlayınca sıradan şikecilerden daha çok kızıyoruz sana,
çünkü senin çizdiğin o sahte profil bizim en hassas olduğumuz konular da ondan.

ESER
03.12.2012, 11:47
kulup baskanina maymun!! ayarladigi ve karakoy menajerligi yaptigi tapeleri de okumak isteyenler olabilir:) ne mal oldugunu bir kere daha hatirlamis oluruz..

Ertan 51
03.12.2012, 11:57
kulup baskanina maymun!! ayarladigi ve karakoy menajerligi yaptigi tapeleri de okumak isteyenler olabilir:) ne mal oldugunu bir kere daha hatirlamis oluruz..
Mollasalihoğlu üstte yazmış merak etmiştim,
sen yazdın iyice merak ettim şimdi,
ben ''büloş'' yakışıyor diye yazdım ama demek ki gerçekten mayasında varmış:D

ESER
03.12.2012, 12:02
Mollasalihoğlu üstte yazmış merak etmiştim,
sen yazdın iyice merak ettim şimdi,
ben ''büloş'' yakışıyor diye yazdım ama demek ki gerçekten mayasında varmış:D


oyle boyle degil abi herif kulubun baskanina maymun ayarliyor :) biz de merak ediyorduk bu herif niye issiz kalmiyor diye. :)

bu utanmaz yussuz adam kodesteyken de " sularimiz akmiyor abdest alamiyoruz " diye isyan ediyordu...

maymun menajeri tűrbűlo...

Ertan 51
03.12.2012, 12:09
oyle boyle degil abi herif kulubun baskanina maymun ayarliyor :) biz de merak ediyorduk bu herif niye issiz kalmiyor diye. :)

bu utanmaz yussuz adam kodesteyken de " sularimiz akmiyor abdest alamiyoruz " diye isyan ediyordu...

maymun menajeri tűrbűlo...
:) İşte bu sahtelikleri yokmu,
benim gibi çoğu kişi bu yüzden çok ama çok nefret ediyor manukyanın meslektaşı büloş tan.

Yargıtay onaylar da yeniden girersen mapushaneye ve su bulamazsan Teyemmüm et:D

ESER
04.12.2012, 11:15
bjk satilmissehir macindan sonra nasil da poz kesiyordu kameralara...

zafer6161
04.12.2012, 17:49
ilk yakalandığı anda şu etrafa şöyle bağırıyordu

ne şikesi yaa ben cami yaptırıyorum :D

Süleyman50
12.12.2012, 11:34
adını kullanmışlar adını...

ESER
12.12.2012, 14:22
kodeste iki lopundan dokuman icat eden kalpazan bűlo..

Turan Bebek
12.12.2012, 21:06
ya ş......z diyecem....ş.......zlere hakaret olacak...satılmış herif bi de delikanlı pozları çizmiyomu...

TSelif
14.12.2012, 00:04
BMN ye girdim direkt senin o pis isminle karşılaştım. ALLAH belanı versin diyip çıkacam ş.....z köpek !

Yaşar
14.12.2012, 00:05
Goyayım o godoş gafaya bi odun...

Trabzonspor 61
14.12.2012, 00:33
Öl lan inşallah

Alican Altunbaş
14.12.2012, 17:58
Şu ismi yazıpta görünür kılmak istemem ama söyleceklerim bana kalsın adi herif.

cerebrum
14.12.2012, 18:08
yavvvşşşakkkkk nerelerdesin şuan???????????

Hürgün Aygün
14.12.2012, 19:06
Kısaltmalar yakışıyor buna bülo=pezo.

Trabzonspor 61
14.12.2012, 22:38
Allahsizsin bulooooo. Öteki tarafta görüşürüz.

oflubektas
15.12.2012, 02:00
Bu kadar çiğ, bu kadar sahtekar, bu kadar karaktersiz olanı gelmedi herhalde. Mesela aziz yıldırımı, hatta çok daha gıcık olduğum murat özaydınlı gibi tipleri dinlersin, ne olduklarını inkar etmezler en azından. Ama bu çok farklı bir imalat.

Yaşar
15.12.2012, 02:06
Bu kadar çiğ, bu kadar sahtekar, bu kadar karaktersiz olanı gelmedi herhalde. Mesela aziz yıldırımı, hatta çok daha gıcık olduğum murat özaydınlı gibi tipleri dinlersin, ne olduklarını inkar etmezler en azından. Ama bu çok farklı bir imalat.

İmalat hatası...
Olmamış işte; kalsiyumu, demiri, fosforu falan bayağı eksik kalmış...

ESER
15.12.2012, 02:34
adamin cin mali cakmasi.. adidasin 4 cizgilisi, pumanin kuyruksuzu gibi bisey...

farozlufatih61
15.12.2012, 14:11
Bu kansızın ismini buradan silmenin bir yolu yokmu bu şerefsizin ismi azizeden daha fazla öfkelendiriyor beni

Trabzonspor 61
15.12.2012, 14:26
Bu kansızın ismini buradan silmenin bir yolu yokmu bu şerefsizin ismi azizeden daha fazla öfkelendiriyor beni

Hayır silinmesin. Kinimi arttırıyorum sürekli bu başlığı görünce.:mad:

Soner Albayrak
21.12.2012, 00:25
Koyduk mu?

Trabzonspor 61
21.12.2012, 00:30
Sikeci şerefsiz.

hasanlive
21.12.2012, 01:42
evlat olsa sevilmez

Sibel
21.12.2012, 18:59
Para için her şeyi yapacak kişi. Bu kadarı kâfi.

Trabzonspor 61
23.12.2012, 03:38
Colugundan cocugundan çıksın pislik herif!

Gökhan Koç
25.12.2012, 21:03
Senin anneni, babanı, sevgililerini, yedi sülaleni allah senden korusun.

Ogün'
28.12.2012, 03:49
Bu karaktersiz bizde de oynamış ya la http://www.transfermarkt.com.tr/tr/trabzonspor/transfers/verein_449_1999_default_default_alle_a.html

Hüdai Pervaneli
28.12.2012, 03:50
Anne baba Trabzonluydu Bu serefsizin Yanlis bilmiyorsam

Burçak
28.12.2012, 09:37
emek hırsızı bülo

Misina
28.12.2012, 12:41
Bülent Başgannnn :D

Enes Ünal Kaya
28.12.2012, 13:31
Sakaryaspor İle Anılıyor Adı Şu Aralar

Hasan YAYLI
29.12.2012, 15:03
Adam olduğunu iddia eden jöle kıvamında karakteri olan mahlukat....

cerebrum
29.12.2012, 15:27
kıçına kazık çakasım gelen adamsın lan it.........

titanic
30.12.2012, 10:33
Bülo bizde de top oyanmıstı bir dönem,ozamanlar fenerin eskilerini alıyoruz diye tepki gösteriliyordu yönetime,erol bulut falanda o dönem bizdeydi.

cyberentalpi
01.01.2013, 20:50
evlat olsa sevilmez

ceset olsa toprağa verilmez

Faruk BERBER
01.01.2013, 22:54
Ölse ceset olmaz :)

Burçak
03.01.2013, 09:09
ceset olsa kurt yemez

orhan42
09.02.2013, 08:35
Antep'le anlaşmış..Gaziantep inşallah küme düşer bu adamla..Ulan başka adam mı kalmadı da şikeciyi başınıza geitrdiniz?

delikoyun
09.02.2013, 09:23
bülent uygun trabzon un neresinden bilen var mı aslen

Ertan 51
09.02.2013, 09:33
Kurt yese zehirlenir ölür.

Ertan 51
09.02.2013, 10:04
bülent uygun trabzon un neresinden bilen var mı aslen
Bizim burda memleketin kanalizasyonu Gebere barajı var oraya akar,
Trabzon'da da öyle bir yer varsa tam ordan işte;)

Ufuk Turgut
27.05.2013, 23:24
en az azız yıldırım kadar gıcıgım bu tıpe

Fatih Özkan
28.05.2013, 05:00
Etabını, ejdatlarını, dalağını!

Ali İhsan SEL
30.05.2013, 15:17
ben şahsen dua edip şukrediyorum ki yaşım gecti bu
olaylarda yoksa ben bundan yimi sen ki zamanım olacak ınanınki allah şahidim bu mahlukatı fururdum o yatsın kalksın dua etsin ki benim yaş 55 oldu

Ali İhsan SEL
30.05.2013, 15:36
yahu bana bi zahmet bilgi verin duydugum dogrumu bu mahlukat trabzonluymuş diyorlar varmı aslı nereli bu ahlaksız

6Şafak Aydın1
30.05.2013, 16:24
yahu bana bi zahmet bilgi verin duydugum dogrumu bu mahlukat trabzonluymuş diyorlar varmı aslı nereli bu ahlaksız

Köseye sikisinca Annem Trabzonlu deyip duruyordu iste.

Nihat Günay
18.06.2013, 00:39
Terliksi hayvan,

Omurgasız,

İt hayvanı...

ESER
18.06.2013, 00:52
sifon cekildikten sonra tuvaletin deliginde kalan zcmk parcasi bulooo

Ali Can
28.06.2013, 19:43
Allahınızdan bulun!

Bütün gittiğin takımlarda 5 hafta dayanamayıp kovarlar inşallah, zaten seni takıma t.direktör diye alana şaşarım

Sacit
08.07.2013, 00:24
Bu şerefsiz benzin döküp yakılıp öldürülmesi gereken bir pisliktir

zafer6161
08.07.2013, 12:59
şike yapanın kafasını koparırım diyen şerefsiz....

bordolumavi
08.07.2013, 17:39
bu şerefsız trabzonspor forması gıydı ya onun gıydıgı o formayı bulup yakmak lazım,kopeklık yaptıgı şikesporu da o harıc herkese teklıf goturuyor ya hocalık ıcın oyle hosuma gıdıyokı,sen kapıda bekle kopek bıgun belkı senınde onune bı kemık atacaklar...

Nihat Günay
30.07.2013, 01:49
Başkanların bu adama iş verdiğine inanamıyorum.

İşçi alırken bile sabıka kaydı soran kodamanlar milyon euroluk takımlarının başına hırsızlıktan sabıkalı adamları geçiriyorlar.

Ali Can
30.07.2013, 21:29
Artiz!

Gittiği takımın düzenini bozmaktan başka bir şeye yaramayan mahlukat

oktay atalı
23.08.2013, 00:05
ne yazayım bu adam kendi karısıyla ilgilide neler çıktı nasıl namuslu bunlar maç satan karısını satsın diyen adama kaç para diyesi geliyor

Ibrahim Gaygusuz
29.08.2013, 09:12
http://www.santrahaber.com/images/image/22122011_00020_ans.jpg

Bukadar insan var su sorusturmada

Senin yerin ayri, bi sen hapis yat istiyorum :) forum kurallari icerisinde sana nefretimi yazamiyacagim. Teknik direktorlugun devam ederse bir gun karsilaririz :) o gun icin repertuarimi genis tutacagim hayal edemiyecegin kufurler yiyeceksin

Ertan 51
29.08.2013, 09:47
İbo aynen en az senin kadar kin duyuyorum ben de bu kanı bozuğa,
inşallah futbol sahalarına bir daha giremeyecek ve başından bela musibet eksik olmayacak.

Nihat Günay
18.11.2013, 00:59
Seni yazdım oğlum...

cihatöztürk
21.11.2013, 15:19
2 Gündür Ne şike bitti ne sevdam kitabını okuyorum. eskişehirspor-fenerbahçe maçı kısmında okuduğum ilginç bir olaydan bahsedeyim.

http://www.youtube.com/watch?v=uVNuqnMbdLw

eskişehirspor-fenerbahçe maçı 9 Nisan 2011'de oynanmış maçdan 2 gün sonra yukardaki linkde 11 Nisan 2011'de Bülent uygun bir televizyon programına bağlanmış şike iddaları hakkında atarlı açıklamalar yapıyor. Şike imaları ayıptır avukatlarımı görevlendiricem fln bağırıyorda bağırıyor.
Bülent uygun fiziki takip tutanaklarına göre yukardaki linkdeki televizyon programında canlı yayında esip gürlerken aynı zamanda Kandillide İlhan ekşioğlunun evinin önünde ve konuşmayıda orda yapıyor.
Görüşmeden sonrada Ali kıratlıyla eve giriyorlar.

Bülent uyguna küfür edecek kelimeler cümleler söz dizeleri bulamıyorum artık.

Muhammed Ayaz
21.11.2013, 15:55
Köpek !

bordolumavi
21.11.2013, 23:35
O.Ç trt 3 de afkuruyo

Ibrahim Gaygusuz
21.11.2013, 23:56
Boku temizleme cabalari

Ertan 51
22.11.2013, 09:58
Hasta bir evladın var akıllanmıyorsun,
eşinden ayrıldın yuvanı dağıttın akıllanmıyorsun,onun bunun köpekliğini yapıyorsun.

Halbuki dünyalığını kazanmış olman lazım ama gine de onun bunun kucağındasın,
Allah tekrar tekrar belanı versin senin.

Onur Akyüz
22.11.2013, 13:22
Devletin kanalında; devlet onaylı hırsız, ben hırsızlık yapmadım diyor.:)

Edit: Allah belanı versin bu arada.

Turgay Atalay
22.11.2013, 16:28
Sana köpek derdim ammaaa köpeklerin ne suçu var, onların dışkısı bile olamayacak kadar pis bir mahlukatsın bülent uygun.

DEEP BLUE
22.11.2013, 16:38
Büloş...

Ahmet Kuru
22.11.2013, 16:59
Dün çıktı diyor ki esk Trabzonspor maçından önce görüştük evet ama teşvik varsa onu engellemek için geldiler diyor,onu konuşmuşlar tabi. yersen..... :) ulan şerefsiz seni...

Bayraktaroğlu
23.11.2013, 17:18
bu kadar insanın ahını aldın ya sen artık dikiş tutturamazsın bülent ne yüzsüz insan bunlar

oflubektas
11.12.2013, 13:35
"Teknik direktör Bülent Uygun, Qatar'ın Umm Salal takımının başarısı için ter dökecek.

"Umm Salal takımının başkanı Şeyh Faisal Bin Ahmed Al Thani ile 10 gün süren görüşmelerin ardından yapılan teklifi kabul eden Bülent Uygun, önümüzdeki günlerde Katar'a giderek yeni takımı ile ilk antrenmanına çıkacak."


Katar şeyhi bülentin methini duymuş, başkanının bazı ihtiyaçları konusunda çok başarılı olacaktır sayın "Tirbülent". Yeter ki kesenin ağzı açılsın :)

Ertan 51
11.12.2013, 15:07
"Teknik direktör Bülent Uygun, Qatar'ın Umm Salal takımının başarısı için ter dökecek.

"Umm Salal takımının başkanı Şeyh Faisal Bin Ahmed Al Thani ile 10 gün süren görüşmelerin ardından yapılan teklifi kabul eden Bülent Uygun, önümüzdeki günlerde Katar'a giderek yeni takımı ile ilk antrenmanına çıkacak."


Katar şeyhi bülentin methini duymuş, başkanının bazı ihtiyaçları konusunda çok başarılı olacaktır sayın "Tirbülent". Yeter ki kesenin ağzı açılsın :)
:D:alkış: Bazı ihtiyaçları için iyi transfer yapmış Katarlılar,
ama gine de bu kulübün adresini bilen paylaşsa da şikeci olduğunu da hatırlatsak.

Yaşar
11.12.2013, 19:24
Katar da şike yapanın kellesi vurulur, işi zor.

Mert'
11.12.2013, 21:15
Yeni takımında başarıszlıklar şerefsiz.

Mehmet Mangan
12.12.2013, 00:30
Dikkat et orda da adını kullanmasınlar. Karaktersiz herif.

Ufuk
17.12.2013, 14:04
Adamlari Turkiyede birçok takımı dipten alıp zirveye taşıdım bu takımı da zirveye tasiyacagim demiş. Hahahhahhahah zirveye mi ahahahhahahahaha. Doğru feneri zirveye taşıdın bulent basgannn.

ESER
17.12.2013, 14:46
Sikeye karsi olan lokal midesizlik aslinda global bir midesizlikmisi anliyorum ben bu isten. Takim yonetiyorsun, hoca aliyorsun .. La insan bir bakmaz mi bu adamin gecmisi neymis, ne neciymis, Bu herif niye hapis yatmis diye?

ibrahim
29.01.2016, 19:28
Hala teknik direktörlük yapiyor mu? Yoksa pezeveklikte master falan mi yapiyor Dinibütün Bülo?

selcuk
29.01.2016, 19:30
katarda profesyonel calisiyormus :cool: