PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ali Kıratlıadmin
01.11.2012, 21:25
T.C.
İSTANBUL
16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CMK 250.MADDESİ İLE GÖREVLİ)

DOSYA NO : 2011/63
KARAR NO : 2012/71
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2011/813

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : MEHMET EKİNCİ 39587
ÜYE : HİKMET ŞEN 39730
ÜYE : BÜLENT KINAY 40267
C. SAVCISI : UFUK ERMERTCAN 35205
KATİP : MUSTAFA ALKAN 136217SANIK :12-ALİ KIRATLI (TC.No:16397337728), Mehmet ve Neriman oğlu, 11/07/1964 İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Kocamustafapaşa mah/köy nüfusunda kayıtlı. Eski Bağdat Cad. Sait Ali Bey Apt. No.63 Kat 2 D.8 Küçükyalı Maltepe/ İSTANBUL adresinde oturur.
VEKİLİ : Av. RAMAZAN DİNÇ, Millet Cad. No:95 K:1 D:2 Çapa Fatih/ İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ : 03.07.2011
TUTUKLAMA TARİHİ : 07.07.2011
TAHLİYE TARİHİ : 01/06/201212- ALİ KIRATLI;

A)

a) Sanık ALİ KIRATLI’nın; Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
b)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereğincedaha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olan sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaata varılan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
5271 Sayılı CMK.nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,
Sanık hakkındasanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek denetim süresi içerisindeherhangi bir yükümlülük belirlenmesine YER OLMADIĞINA,
5271 sayılı CMK. 231/10 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,
5271 Sayılı CMK.nun 231/11 fıkrası uyarıncadenetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanğa İHTARINA,

B)
a) Sanık ALİ KIRATLI’nın Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor, 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor ve 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike ve teşvik primi suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan, 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun’un 11/10. maddesi yollaması ile en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı(şikeye teşebbüs) 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) suçun; suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun’un 11/4-c maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
c)Suçun teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmakla 6222 sayılı Kanun'un 11/3. ve 5237 sayılı TCK'nın 35/2. maddesi uyarınca meydana gelen tehlikenin ağırlığı gözetilerek takdiren 1/4 oranında indirilerek BİR YIL SEKİZ AY YEDİ GÜN HAPİS ve İKİ BİN İKİ YÜZ ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun’un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği ve yoğunluğu da gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılmak takdiren 1/3 oranında artırılarak BİR YIL ON DÖRT AY YİRMİ DOKUZ GÜN HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e) Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON AY ON DÖRT GÜN HAPİS ve İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

f) Sanığa verilen İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON AY ON DÖRT GÜN HAPİS ve YÜZ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 20 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

g) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,
Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun’un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

h) Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
ı) Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞܒne gönderilmesine,

C)
Her ne kadar sanık ALİ KIRATLI hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB Spor ve 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor - Fenerbahçe müsabakalarında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediği ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

D) Her ne kadar sanık Ali KIRATLI hakkındaTürkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-İBB Spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

Gamze
03.11.2012, 18:39
Ali Kıratlı - İlhan Ekşioğlu sohbetleri...

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8t0.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8tk.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8tu.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8ug.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8ur.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8xm.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8y7.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8yz.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl8zn.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Gamze
03.11.2012, 18:41
Ali Kıratlı - Semih sohbeti...

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl919.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl91x.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Şike emekliliği sonrası...

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl924.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Gamze
03.11.2012, 19:00
İşçiler...

http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl9rl.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/fl9sj.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/fl9st.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/fl9tl.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Gamze
03.11.2012, 19:09
http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb12.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb1y.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb29.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb2g.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb2s.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb32.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb3f.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/flb3u.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Külünkoğlu
28.11.2012, 09:27
Şike faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak; 01.03.2011 günü menajer Doğan Ercan, 02.03.2011 günü Fenerbahçe Mali İşler Sorumlusu Tamer Yelkovan, 03.03.2011 günü Ali Kıratlı, 08.03.2011 günü menajer Mehmet Şen, 10.03.2011 günü menajer Yusuf Turanlı hakkında şike faaliyetleri içerisinde yer aldıklarının değerlendirilmesi sonucunda iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmış, yine aynı hafta 10.03.2011 günü Cengiz Demirel, 14.03.2011 günü kaleci Serdar Kulbilge hakkında da iletişim tespiti çalışmalarına başlanmıştır.

Külünkoğlu
28.11.2012, 09:28
Bu çalışmalarda; 1991–1992 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübünde Futbol Şube sorumlusu olarak görev yapan, 1998 yılından itibaren Fenerbahçe Spor Kulübünün başkanlığını yürüten Aziz Yıldırım’ın; Olgun Peker liderliğindeki suç örgütü ile ilişkili olduğu, kendisiyle birlikte hareket eden Mecnun Otyakmaz, Bülent Uygun, Bülent İbrahim İşcen, Ali Kıratlı, Yusuf Turanlı, Abdullah Başak ve İlhan Yüksel Ekşioğlu isimli şüphelilerin de Peker Grubu ile irtibatlı oldukları, görülmüştür.


Örgütte cezalandırma ve mükafatlandırma stratejisinin titizlikle uygulandığı; örgüt içerisinde bir yaptırım mekanizmasının bulunduğu, Aziz Yıldırım’ın örgüt üyelerini azarladığı, şike faaliyetlerinde başarısız olan örgüt üyelerinin örgütten dışlandığı, örneğin; 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği:2-Fenerbahçe:4 maçında Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu’nun talimatlarıyla şike faaliyetlerinde bulunan ve bazı futbolcularla görüşen örgüt üyesi Doğan Ercan’ın; şike konusunda anlaştığı futbolcuların maçta iyi oynamaları nedeniyle, sonraki maçlarda şike faaliyetlerinde görevlendirilmediği, para dağıtımından pay alamayan şüphelinin görev istediği, ancak Alaaddin Yıldırım ve İ.Ekşioğlu’nun bu talepleri reddettikleri (bu konu aşağıda ayrı bir başlık halinde ele alınmıştır), örgüt içerisinde şike faaliyetleri yürüten ve başarılı olanlara ise gerek peyderpey gerekse lig sonunda toplu olarak para dağıtımı yapıldığı, bu bağlamda; futbol takımının şampiyon olmasının akabinde; yoğun şekilde çalışan bazı üyelerin mükafatlandırıldığı, örneğin; Ali Kıratlı’nın Kıbrıs’a tatile gönderildiği, Abdullah Başak’a ligin bitiminde İlhan Ekşioğlu tarafından Mini Cooper marka araç satın alındığı (bu konu aşağıda ayrı bir başlık halinde ele alınmıştır)

Külünkoğlu
28.11.2012, 09:29
Şike ve teşvikle etkilenmek istenen maçtan haftalar önce örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın; İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’na hedef müsabakanın istenildiği şekilde sonuçlanması için faaliyetlere başlamaları talimatını verdiği, örgüt liderinden talimatları alan İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’nun; önce kulüpte yönetici ve sorumlu düzeyde görevleri olan Serkan Acar, Alaeddin Yıldırım ve Cemil Turhan’la görüşüp konuşarak yapılacak faaliyetleri belirledikleri, ardından hedef müsabakanın oynanacağı takıma göre değişmekle birlikte, genel olarak; örgüt üyeleri Ali Kıratlı, Yusuf Turanlı, Ahmet Çelebi, Abdullah Başak, Yavuz Ağırgöl, Mehmet Yenice, Doğan Ercan, Mehmet Şen, Hasan Çetinkaya ve Sami Dinç’le irtibata geçerek bu şahıslara şike çalışmalarına başlamalarını söyledikleri, bu şahısların da futbol dünyasındaki geçmişlerinden gelen tecrübe, deneyim ve elde edilen çevreye dayanarak hedef müsabakanın yapılacağı takıma göre bir takım menajer, futbolcu, kulüp yetkilisi veya teknik sorumlularla irtibata geçtikleri ve şike ve teşvik konusunda görüşmeler yaptıkları, şike faaliyetlerinin yürütülmesinde para dağıtımının Aziz Yıldırım’ın talimatıyla Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan aracılığıyla sağlandığı, İlhan Ekşioğlu’na ve Şekip Mosturoğlu’na şike parasının Tamer Yelkovan tarafından aktarıldığı, ancak para ödemesi konusunda şahısların Aziz Yıldırım’ın talimatı olmadan kesinlikle hareket etmedikleri, örgüt üyesi Tamer Yelkovan’ın; İlhan Ekşioğlu aracılığı ile şike faaliyetleri için ne kadar para dağıtıldığının hesabını düzenli olarak tuttuğu, (12.04.2011 günü Tamer Yelkovan’ın İlhan Ekşioğlu’na gönderdiği mesajda; “100 ayarlayabildim insaatlar icin” yazdığı (tape:1891), inşaat kelimesinin örgüt üyeleri arasında şike yapılan maç anlamında şifre olarak kullanıldığı.) belirlenmiş, şüphelilerin çalışma şeklini, birbirleriyle irtibatlarını, aralarındaki mükemmel koordinasyonu, hiyerarşiyi, Aziz Yıldırım’la; şike zincirinin son halkası konumundaki aracı-menajerler arasındaki işleyişi göstermesi açısından; 01.05.2011 günü saat:19.00’da oynanan Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Spor futbol müsabakası öncesi yaşanan görüşme ve buluşmalardan aşağıda kısaca bahsedilmiştir;

29.04.2011 günü; Aziz Yıldırım’ın kulübün mali konularına bakan ve para trafiğini takip eden Tamer Yelkovan’a ödeme talimatını verdiği(tape:1599), Tamer Yelkovan’ın Şekip Mosturoğlu ile irtibata geçerek “Sami bana gelebilir…Ayşe tatile çıksın” diyerek şike faaliyetleri ile ilgili operasyonun başladığını ve şike faaliyetlerine karışan örgüt üyelerine para dağıtılacağını söylediği (tape:1846), ardından Tamer Yelkovan’ın İlhan Ekşioğlu’nu yanına çağırarak şike amaçlı kullanılacak para ödemesini yaptığı (tape:1907), İlhan Ekşioğlu’nun telefonla aradığı Ali Kıratlı’ya “Spor çantasıyla gel” diyerek paranın temin edildiğini ve kendisine teslim edeceğini söylediği (tape:2852,2853,2524), Bülent İbrahim İşcen’in “Ameliyat oldu mu” diye sorması üzerine Abdullah Başak’ın “Yok bugün” diyerek teslimatın tarihi hakkında şahsı bilgilendirdiği (tape:1918), telefon görüşmelerinden şike faaliyetinde bulunan şahıslara para dağıtılacağının, bu para trafiğini, şüphelilerden İlhan Ekşioğlu, Sami Dinç, Ahmet Çelebi, Bülent İşcen, Tamer Yelkovan, Abdullah Başak ve Ali Kıratlı’nın koordine ettiklerinin anlaşıldığı (tape:1919,1911,3175), yapılan fiziki takiplerde aynı gün (29.04.2011) saat:16.45’de; “ameliyat oldu mu” diye soran Bülent İşcen’in; Aziz Yıldırım, Ahmet Çelebi ve Tamer Yelkovan ile Fenerbahçe stadının altında bulunan Fenerium alışveriş merkezinde buluştuğunun, Ahmet Çelebi’nin buluşmadan sonra saat:18.00’de Yusuf Turanlı ile Kadıköy Kalamış iskelesinde buluştuğunun görüldüğü, yetkisiz menajerlik yapan Yusuf Turanlı’nın da daha sonra İ.B.B.Sporlu futbolcu İbrahim Akın’la buluşarak kendisiyle şike anlaşmasına vardığı ve kendisine ulaştırılan şike parasını futbolcuya teslim ettiği belirlenmiş, para dağıtımı olayı; öncesi ve sonrası ile birlikte değerlendirildiğinde; örgütün gizlilik içerisinde faaliyetlerini yürüttüğü, bu faaliyetler sırasında yapılan görüşmelerde kendi aralarında belirledikleri şifreli kelimeleri kullanarak anlaştıkları, şike faaliyetlerinde dağıtılan paranın genellikle tek elden örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın talimatı ile Tamer Yelkovan aracılığı ile dağıtıldığı açıkça anlaşılmıştır.

Külünkoğlu
28.11.2012, 09:31
Örgüt üyelerinin olası bir polis çalışmasına karşı son derece duyarlı hareket ettikleri, kendi aralarında şifreli konuşmalar yaptıkları, Aziz Yıldırım’ı; bir numara, şirket ceosu, futbolcuyu; inşaat işçisi, mağdur, müvekkil, Ali Kıratlı’yı; rüzgar, şekerli, hakemi; hakim, parayı; gram, şike parası almayı; kahve içme, futbol maçını; tarla, taş ocağı, inşaat, mahkeme, proje, dava gibi kelimelerle şifreledikleri, cep telefonlarıyla görüşmek yerine bulundukları yerde sabit telefon araştırarak o hat üzerinden görüştükleri, teknik takip imkanı bulunmadığı düşüncesiyle daha çok Blackberry telefonlarla mesajlaşma cihetine gittikleri, örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın görüşmelerini daha çok yüzyüze yaptığı, şike teklifi yapılırken futbolcuya ulaşmadan önce silsile halinde aracı kullandıkları,bu şekilde Şike Zincirinin çözülmesinin önüne geçmeyi hedefledikleri (Ör:1688, 3066, 1646, 1649, 3154 nolu tapeler), örgüt faaliyetlerini büyük bir gizlilik içerisinde yürütmeye özen gösterdikleri (Ör:1967, 2745, 1338, 2071, 1427, 2491, 1544, 3063, 1898, 1899, 3104, 2961, 2968, 2981, 3134, 2648, 2649 nolu tapeler),

Külünkoğlu
28.11.2012, 09:32
Örgütün şike faaliyetlerini yürüten ve yetkisiz menajerlik yapan Yusuf Turanlı ve Ali Kıratlı’nın Peker Grubu ile bağlantı içerisinde oldukları, bu durumun şike yapılan futbol takımları ve oyuncuları üzerinde bir baskı oluşturduğu, Yusuf Turanlı’nın Erkan Korkmaz aracılığıyla Sedat Peker’le irtibat kurduğu,

Aziz Yıldırım’a her konuda destek veren Fenerbahçe eski kongre üyesi ve Sivas Spor kulübü başkanı Mecnun Otyakmaz’ın Peker grubu ile suç geçmişinin bulunduğu, 2004 yılında Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne yönelik Kelebek operasyonu da dahil olmak üzere birlikte birkaç defa gözaltına alındıkları, halen cezaevinde bulunan Sedat Peker’le; Erkan Korkmaz üzerinden irtibat kurduğu, şahsın aynı zamanda Olgun Peker’le de bağlantısının olduğu, (Kl:28, Dizi:37-42 de yer alan fiziki takip tutanağı)
Örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın; bu bağlantılar sayesinde Sedat Peker isminin futbol camiası içerisindeki korkutucu gücünü şike faaliyeti yürütülen şahıslar üzerinde bir baskı aracı olarak kullandığı anlaşılmıştır.

Külünkoğlu
28.11.2012, 09:34
ŞİKE FAALİYETLERİNDE BAŞARILI OLAN ABDULLAH BAŞAK’A İLHAN EKŞİOĞLU TARAFINDAN 02.06.2011 GÜNÜ ARAÇ SATIN ALINMASI: (Kl:27, Dizi:67-70 arası)

Abdullah Başak ve Bülent İbrahim İşcen’in şike faaliyetleri içerisinde yer aldıkları, bu şahıslara her hafta düzenli olarak para verildiği, yapılan teknik takiplerde İlhan Ekşioğlu’nun talimatları doğrultusunda şike faaliyetlerinde bulunan Abdullah Başak’ın Ali Kıratlı ile yaptığı bir telefon görüşmesinde İlhan Ekşioğlu’nu kastederek “Bin, 3 bin öyle her hafta veriyor” diyerek takip ettiği şike faaliyetleri karşılığında kendisine düzenli para verildiğini, hatta “Altın vuruşu dedi 3 hafta sonra dedi ne istiyorsan” diyerek kendisine ligin bitiminden sonra İlhan Ekşioğlu tarafından daha çok para verileceğini söylediği, aynı gün Abdullah Başak’ın Bülent’le yaptığı görüşmede Bülent’in “Ali Kıratlı’nın kuşun birini aldığını” söylemesi üzerine Abdullah’ın Ali Kıratlı’yı kastederek “Bugün gitti Kıbrıs’a hanımıyla” diyerek şahsın tatile gittiğini söylediği, Ali Kıratlı’nın karıştığı şike faaliyetlerinden dolayı örgütten aldığı ödeme ile Kıbrıs tatiline gittiğinin anlaşıldığı,

Şike faaliyetlerinde yer alan Abdullah Başak’ın kendisine ligin bitiminde İlhan Ekşioğlu tarafından büyük para verileceğini söylemesi üzerine yapılan çalışmalarda; ligin bitmesi ve Fenerbahçe Spor Kulübünün şampiyon olmasının akabinde 24.05.2011 günü İlhan Ekşioğlu’nun Abdullah Başak’a Kosifler oto isimli galeriden -aracı kendisinin aldığının bilinmemesi şartıyla- Mini Cooper marka bir araç satın alındığı,

Bülent İbrahim İşcen’in de Abdullah Başak’a “Sağda solda duyulur bak boşa düşürtmeyin, arabanın ruhsatı Ruken’in üstüne çıksın” diyerek İlhan Ekşioğlu’nun kendisine araç satın aldığının anlaşılmaması için tedbirler almasını istediği, A.Başak’ın 2.6. 2011 günü Kosifler otomotivden satın aldığı 34 TY 8602 plakalı Mını Cooper S marka siyah renkli aracı 04.06.2011 günü teslim aldığı, aracın ruhsat kaydının Bülent İbrahim İşcen’in söylediği gibi İlhan Ekşioğlu ile Abdullah Başak arasında doğrudan bir irtibat tespit edilememesi amacıyla Abdullah Başak’ın kardeşi Ruken Başak adına çıkarıldığı belirlenmiştir. Düzenlenen operasyonda 34 TY 9602 plakalı Mını Cuper marka araca el konulmuş, araç hakkındaki elkoyma kararı araç sahibi Ruken Başak'ın talebi üzerine mahkemece kaldırılmış, araç; Abdullah Başak'ın kardeşi ve araç sahibi olan Ruken Başak'a teslim edilmiş, araç üzerine 31.10.2011 tarihinde satılamaz/devredilemez şehri konulmuştur.

Külünkoğlu
28.11.2012, 09:36
3-) 06.03.2011 GÜNÜ BURSA’DA OYNANAN BURSASPOR–İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ

Süper Lig 2010-2011 sezonunun 24. haftasına gelindiğinde; Fenerbahçe’nin 51 puan ve averaj üstünlüğü ile lig birincisi olduğu, Trabzonspor’un 51 puanla lig ikincisi olduğu, Bursaspor’un 48 puanla lig üçüncüsü olduğu ve Kayserispor’un 43 puanla lig dördüncüsü olduğu, her 4 takımın da ligi şampiyonlukla bitirme ihtimalinin olduğu,

Fenerbahçe’nin liderliği koruyarak ligin zirvesinde yalnız kalabilmesi için rakibi durumundaki 3 takımın da ligin 24. haftasında yapacakları maçlarda puan kaybetmelerinin gerektiği, bu nedenle Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün 24.haftada bu takımların yapacağı maçların sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunduğu,

Bu durumun örgüt lideri Aziz Yıldırım ile İlhan Yüksel Ekşioğlu arasında 02.03.2011 tarihinde gerçekleşen telefon görüşmesinde Ekşioğlu tarafından “Vaziyet gayet iyi,…3 tarlayı da sürdük yani” şeklinde sözlerle ifade edildiği, şahısların kendi aralarındaki konuşmada şifreledikleri “üç tarlayı da sürdük” ifadesinin; ligin 24. haftasında 04.03.2011 günü oynanan Kayserispor-Manisaspor, 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB Spor, 06.03.2011 günü oynanan Beşiktaş-Trabzonspor müsabakalarında şike yapıldığı anlamına geldiği,

Bu bağlamda; 06.03.2011 günü Bursa’da oynanan Bursaspor – İ.B.B.Spor futbol müsabakası öncesi Aziz Yıldırım’ın, İ.Ekşioğlu’na; Bursaspor’un İ.B.B ile yapacağı müsabakaya müdahale edilmesi talimatını verdiği, İ.Ekşioğlu’nun müsabakayla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında; Ali Kıratlı vasıtasıyla, İbrahim Akın ve İskender Alın isimli futbolcuların gayrıresmi menajerliğini yapan Yusuf Turanlı’ya ulaşarak kendisiyle anlaştığı ,

06.03.2011 günü Bursa’da oynanan müsabakada örgütün irtibatlı olduğu İ.B.B. futbolcularının oynadığı,

Müsabakanın Bursaspor:1-İ.B.B.Spor:1 şeklinde sonuçlandığı, bu sonuçla 24. hafta sonunda Bursaspor’un 49 puanda kalarak 54 puanla lig birincisi olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 5 puana çıktığı ve şampiyonluk mücadelesinde dezavantajlı duruma düştüğü,

İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Ali Kıratlı’nın, Yusuf Turanlı üzerinden irtibat kurulan futbolcuların müsabakadaki oyunlarından memnun kaldıkları, 07.03.2011 günü Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu ile irtibata geçerek şahıslara ödenecek parayı istediği, İ.Ekşioğlu’nun da çalışanı Halil Köntek aracılığıyla Ali Kıratlı’ya 60.000 TL verdiği belirlenmiştir.

Külünkoğlu
28.11.2012, 09:37
EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sonuç olarak; Aziz Yıldırım’ın talimatlarıyla hareket eden İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun, Ali Kıratlı üzerinden; İbrahim Akın ve İskender Alın gibi bazı İ.B.B.Sporlu futbolcuların gayrıresmi menajerliğini yapan Yusuf Turanlı ile 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor- İ.B.B.Spor müsabakası öncesinde; teşvik pirimi verilmesi amaçlı anlaşma yaptığı, teşvike konu 60.000 TL paranın İlhan Ekşioğlu’nun talimatıyla Halil Köntek aracılığıyla Ali Kıratlı’ya, bu şahıs tarafından da Yusuf Turanlı’ya maç sonrası teslim edildiği, ( Her ne kadar yapılan iletişim tespitlerinde ve telefon detay döküm analizi – baz istasyonu çalışmalarında; İbrahim Akın, İskender Alın, Zeki Korkmaz, Metin Depe ve Can Arat isimli İ.B.B.Spor’lu futbolcular ve İ.B.B.’nin eski futbolcusu Necati Ateş’le; teşvik primi verilmesi amaçlı irtibat kurulup görüşüldüğüne dair bazı deliller elde edilmiş ise de; bu futbolcularla anlaşıldığına, futbolcuların anılan maçtan dolayı teşvik primi alarak menfaat temin ettiklerine dair somut delil elde edilemediğinden haklarında sevk maddesi tanzim edilmemiştir.), Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün teşvik primi vererek 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İ.B.Belediyespor müsabakasında; Bursaspor’la ilgili hedefledikleri sonuca ulaştıkları belirlenmiştir.

Külünkoğlu
28.11.2012, 09:39
6-) 09.04.2011 GÜNÜ OYNANAN ESKİŞEHİRSPOR - FENERBAHÇE MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

Süper Ligin 27. hafta maçları sonunda Trabzonspor'un 63 puan ve 2 puanlık farkla Fenerbahçe'nin önünde lider durumda olduğu, Trabzon ve Fenerbahçe futbol takımlarının şampiyonluk adayı olarak yalnız kaldıkları, her iki takımın da sonraki maçlarının çok fazla önem arz ettiği, Fenerbahçe takımının puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk şansının azalacağı biçimde ligin şekillendiği,

Bu nedenle; 28. haftada 09.04.2011 günü oynanacak Eskişehirspor-Fenerbahçe maçından önce, Aziz Yıldırım'ın talimatıyla; Eskişehirspor teknik direktörü Bülent Uygun ve Eskişehirspor futbolcularından Ümit Karan ile şike amaçlı olarak irtibata geçildiği, Bülent Uygun'un maçtan bir hafta önce Şükrü Saraçoğlu stadına gelerek Fenerbahçe maçını izlediği,

Ardından verilecek şike parası için finans arayışına giren Aziz Yıldırım'ın TFF'den para almak için girişimde bulunduğu, 05.04.2011 günü TFF yöneticisi Mehmet Levent Kızıl’la görüştüğü, bu görüşmede paranın ertesi gün Fenerbahçe kulübüne verileceğinin söylendiği, bunun üzerine Aziz Yıldırım'ın kulübün mali işlerine bakan Tamer Yelkovan'ı aradığı ve "1,5 trilyonu takip et sen, oradan 200’ü ayır şeye yanlız İlhan" diyerek talimat verdiği,

Bu arada İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun Aziz Yıldırım'dan aldığı talimat doğrultusunda Ali Kıratlı'ya talimat vererek, Eskişehir'e gidip Ümit Karan ve Bülent Uygun’la görüşmesini, maçın Fenerbahçe lehine sonuçlanması konusunda herhangi bir sorun yaşanmamasını istediği, yapacakları anlaşma karşılığında ödenecek şike parası hakkında "250 gram" (250.000 dolar olduğu değerlendirilmektedir.) şeklinde şifreli sözler kullandıkları, İlhan'ın ödenecek para konusunda herhangi bir sorun olmayacağını "Hiç gecikme bilmem ne olmayacak, anında, ikisine de aynı anda söyle" diyerek Ali Kıratlı'ya ilettiği ve Bülent Uygun ile Ümit Karan'a bu doğrultuda teminat verebileceğini aktardığı, Ali Kıratlı'nın da Ümit Karan'ın diğer oyuncularla görüştüğünü kastederek "Yani çokuz diyor herkeste bekliyor diyor aşırı şekilde diyor…ikincisi (Trabzonspor maçı için alınacak teşvik primi kastediliyor) için 300 gram alırız…mühim olan birincisi…biraz bi yükselttim o kadar ben sana sormadan..50’şer 50 şer YEŞİL ZAM YAPTIM” diyerek yapılan şike faaliyeti hakkında Ekşioğlu'na bilgi aktardığı,

TFF tarafından Fenerbahçe kulübüne alacaklarına mahsuben avans olarak 1 500 000 TL para yatırıldığı gün (06.04.2011) Aziz Yıldırım'ın Tamer Yelkovan'ı arayıp "Bir buçuk geldi mi" diye sorduğu, Tamer’in de bir sorun olmadığını belirterek "Geldi geldi başkanım,…bir de İlhan beyin emaneti vardı onu da hallediyoruz yarına” şeklinde bilgi verdiği,

Külünkoğlu
28.11.2012, 09:44
Görüşmelerden bir gün sonra Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı aradığı, paranın hazır olduğunu ve göndereceğini söyleyip Eskişehir'e gitmesi için talimat verdiği, Ali Kıratlı'nın "Bize biraz şey bıraksaydın ya örtülüden yol harçlığı" diyerek Eskişehir'de yapacağı masraflar için para istediği, bu durumun da Ali Kıratlı'nın İlhan Ekşioğlu'nun talimatı ile hareket ettiğini açıkça gösterdiği,
Daha sonra İlhan Ekşioğlu'nun, çalışanı Halil Köntek aracılığıyla (200.000 dolar) şike parasını Ali Kıratlı'ya ulaştırdığı, Ali Kıratlı'nın da Mustafa Anlı ile birlikte 07.04.2011 günü Eskişehir’e gittiğii,

Aynı gün akşam Ali Kıratlı'nın kaldığı otele yakın bir kafeteryada Bülent Uygun, Ali Kıratlı, Muhammet Şenyüz ve Mustafa Anlı'nın buluştukları, bu buluşma sırasında Ali Kıratlı ve Bülent Uygun'un kafeterya dışına çıkarak bir süre başbaşa görüştükleri, daha sonra şahısların ayrıldıkları,

Ali Kıratlı'nın, Bülent Uygun'la buluşmasının ardından Ümit Karan’la telefonla görüştüğü ve buluşmak istediği ancak Ümit Karan'ın dışarıda buluşmak istemediği, evine davet ettiği, bunun üzerine Ali Kıratlı'nın Muhammet Şenyüz ve Mustafa Anlı ile birlikte otele gittiği, bir süre sonra elinde çanta ile dışarıya çıktığı ve yanında bulunan şahıslarla birlikte eğlence yerine gittikleri,

Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'yı almak üzere şoförü Mustafa Efe’yi gönderdiği, Ali Kıratlı'nın şoförün geldiği araca bindiği ve Ümit Karan'ın evine gitmek üzere Efe ile buluşmasının ardından tekrar otele döndüğü, otelden çıktığı sırada elinde bulunan çantanın tekrar otele geldiğinde elinde bulunmadığı, Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'yı aldırmak için Efe'yle gönderdiği aracın daha sonra Ümit Karan'ın ikametinin önünde park halinde olduğu (Ali Kıratlı'nın İlhan Ekşioğlu'ndan aldığı parayı Ümit Karan'ın evine götürerek teslim ettiği anlaşılmıştır.), bu buluşmaların yapılan fiziki takip çalışmaları ile tespit edildiği,

Ali Kıratlı'nın Eskişehirspor'lu futbolcu ve teknik adamlarla görüşmelerinin ardından 09.04.2011 günü oynanan maçın Fenerbahçe'nin 3-1 galibiyeti ile sonuçlandığı, Ümit Karan'ın maçın ikinci yarısında oyuna girdiği, maçın hemen ardından İlhan Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı aradığı "Alicim tebrikler, pazartesi sabah ofiste buluşana kadar bişey bırakma orada" şeklinde talimat verdiği, şahısların aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde maçın kazanılmasında rakip takım teknik direktörü Bülent Uygun'un büyük payı olduğunu kastederek "Bir de tabi şeyden de Allah razı olsun…Bülent’ten…teknik direktör…. evet gerekeni yaptı o” şeklinde konuştukları,

11.04.2011 günü İ.Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı aradığı ve Bülent Uygun’u yanına getirmesini istediği, Ali Kıratlı'nın bu görüşmeyi geç saatlerde yapmak istediği, bunun üzerine İ.Ekşioğlu'nun şahısları gece saatlerinde evine çağırdığı, aynı günün sabahı İ. Ekşioğlu'nun, FB'nin mali işler sorumlusu Tamer Yelkovan'ı aradığı ve Tamer'in "Olmazsa ben dövizciden bi 100 bin buldurtayım olmazsa, evet, o 100 bini verelim biz haftaya, tamam 200 - 300 veririz" dediği, bu görüşmelerin ardından Bülent Uygun ve Ali Kıratlı'nın, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın ofisinde buluştukları ve birlikte İ.Ekşioğlu'nun evine gittikleri, bu durumun yapılan fiziki takip çalışmaları neticesinde tespit edildiği,

Bülent Uygun ve Ali Kıratlı'nın birlikte İlhan Ekşioğlu'nun evine gittikleri sırada, bazı spor programlarında Bülent Uygun'un söz konusu maçta şike yaptığına ve bilerek yenildiğine dair konuşmaların yapıldığı, haber alması üzerine Bülent Uygun'un canlı yayına bağlandığı ve spor yorumcusu Erman Toroğlu ile tartıştığı, bu sırada İlhan Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı arayarak Bülent Uygun'un yanında olup olmadığını sorduğu ve fazla konuşmaması konusunda uyardığı, yapılan iletişim tespit çalışmalarına göre Bülent Uygun'un canlı bağlantı sırasında Ali Kıratlı'nın yanında bu görüşmeleri yaptığı, bu durumun da şike konusunda şahısların kamuoyunu yanlış yönlendirme çabası içerisinde bulunduğunu gösterdiği (Kl:28, Dizi:333-347 arası) açıkça anlaşılmıştır.

Külünkoğlu
29.11.2012, 09:29
A-ALİ KIRATLI ARACILIĞI İLE BÜLENT UYGUN VE ÜMİT KARAN ÜZERİNDEN ŞİKE YAPILMASI
B-M.ŞEKİP MOSTUROĞLU VE SAMİ DİNÇ ARACILIĞI İLE SEZER ÖZTÜRK’E ŞİKE AMAÇLI TRANSFER TEKLİFİ YAPILMASI

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; 09.04.2011 günü Eskişehir’de oynanan Eskişehirspor– Fenerbahçespor futbol müsabakasında, Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütü tarafından, Eskişehir Spor futbolcusu Ümit Karan ile; maçta kötü oynaması, karşılığında para alması ve bazı takım arkadaşlarını (Ümit Karan’ın irtibat kurduğu bu futbolcular belirlenememiştir.) bu amaçla organize etmesi için şike amaçlı anlaşma yapıldığı, ayrıca Eskişehir Spor teknik direktörü Bülent Uygun’la da şike anlaşmasına varıldığı, Aziz Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda hareket eden şüpheliler İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ali Kıratlı, Tamer Yelkovan, Halil Köntek ve Alaeddin Yıldırım’ın müsabaka öncesi rakip takım teknik adamlarına ve futbolcularına TFF'den avans olarak aldıkları parayı vererek şike faaliyeti yürüttükleri, bu şike faaliyetlerinin yanısıra örgütün bir diğer koldan Mehmet Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç üzerinden de; Eskişehir sporlu futbolcu Sezer Öztürk’e maç öncesi şike amaçlı transfer teklifinde bulunduğu, ancak futbolcunun müsabaka öncesi transfer görüşmeleri yapmayı kabul etmemesi nedeniyle bu girişimin amacına ulaşmadığı, belirlenmiştir. (Yapılan iletişim tespitlerinde ve fiziki takiplerde bu şüphelilerle irtibatları belirlenen; Zafer Demiray, Mustafa Efe, Mustafa Nurtaç Anlı, Muhammet Şenyüz ve Mehmet Levent Kızıl hakkında ek takipsizlik kararı verilmiş, şüphelilerden Şükrü Ongan, Muhammet Şenyüz ve Sezer Öztürk’ün bu eyleme katılmadıkları kanaatine varılmıştır.)

A-6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET YASASININ 14.04.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ŞİKE VE TEŞVİK EYLEMLERİ
1-)17.04.2011 GÜNÜ TRABZON’DA OYNANAN TRABZONSPOR – BURSASPOR MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ
Süper Lig 2010-2011 sezonunun 29. haftasına gelindiğinde; Trabzonspor’un 66 puanla lig birincisi olduğu, Fenerbahçe’nin ise 64 puanla lig ikincisi olduğu,

Fenerbahçe’nin lig birinciliğini ele geçirerek ligi şampiyonlukla bitirebilmesi için rakibi durumundaki Trabzonspor’un ligin 29. haftasında Bursaspor takımı ile yapacağı müsabakada puan kaybetmesinin gerektiği, bu nedenle Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün bahse konu müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunduğu,

Bu bağlamda; örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın talimatı ile örgüt üyeleri İlhan Ekşioğlu ve Alaeddin Yıldırım’ın birbirleriyle irtibatlı olarak iki farklı koldan 17.04.2011 günü Trabzon’da oynanacak Trabzonspor – Bursaspor maçı öncesi bazı Bursasporlu futbolculara teşvik primi vererek Trabzonspor karşısında iyi bir oyun sergilemeleri için faaliyetlerde bulundukları,

İlhan Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı aracılığıyla menajerlik yapan Metin Korkmaz üzerinden futbolcu Sercan Yıldırım’a ulaşarak şahsa ve arasının iyi olduğu bir Bursaspor futbolcusuna teşvik primi karşılığında müsabakada Fenerbahçe lehine bir sonuç çıkması için çaba göstermeleri konusunda teklifte bulundukları,

Metin Korkmaz hakkında, daha önce de şike faaliyetlerinde bulunmaktan Almanya Bochum Savcılığının yürüttüğü soruşturmayla paralel olarak Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca (2010/15261 sor.) yürütülen soruşturma kapsamında işlem yapıldığı, şahsın bu soruşturmada 26.03.2010 tarihinde tutuklandığı, bir süre tutuklu yargılanan şüphelinin tahliye olduktan sonra da benzer faaliyetlerde bulunduğu, bu şüphelinin aynı zamanda Eskişehirsporlu futbolcu Sezer Öztürk’ün transferi sürecinde de yetkisiz şekilde menajerlik yaparak menfaat temin ettiği, Ali Kıratlı tarafından Sercan Yıldırım’a maçta iyi oynaması karşılığında Fenerbahçe kulübüne transfer olması yönünde yapılan ve futbolcunun kabul ettiği teklifi şüpheli Metin Korkmaz’ın ilettiği,

Alaeddin Yıldırım’ın ise; tercüman Samet Güzel aracılığıyla futbolcu Gökçek Vederson ile irtibat kurduğu, Alaeddin Yıldırım ve Samet Güzel’in 11.04.2011 günü İstanbul’da Vederson’la buluşarak Trabzonspor’u yenmeleri karşılığında para teklifinde bulundukları, Gökçek Vederson’un da bahse konu teklifi kabul ettiği,

17.04.2011 günü oynanan müsabakanın Trabzonspor:1-Bursaspor:0 şeklinde sonuçlandığı, Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün hedeflediği sonuca ulaşamadığı,

Sonuç olarak; 17.04.2011 günü Trabzon’da oynanan Trabzonspor – Bursaspor maçında bazı Bursasporlu futbolculara teşvik primi teklif edildiği anlaşılmaktadır.

Bursa Spor Kulübü ile yapılan yazışmada 2010-2011 futbol sezonu içerisinde Sercan Yıldırım ve Volkan Şen isimli futbolcuların transferi için Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kendilerine iletilmiş her hangi bir transfer girişiminin bulunmadığı, adı geçen futbolcularla görüşme yapmak için Fenerbahçe SK tarafından kulüpten yazılı izin talep edilmediği ve kulüp tarafından Fenerbahçe SK bu şekilde yazılı izin verilmediği bildirilmiştir (Kl:65, Dizi:334).
Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan yazışmada 2010-2011 futbol sezonu içerisinde Sercan Yıldırım ve Volkan Şen isimli futbolcuların transferi için Bursa Spor Kulübü veya adı geçen futbolculardan herhangi bir resmi görüşme yapılmadığı bildirilmiştir (Kl:65, Dizi:340).

MAÇ RAPORU
TFF resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Trabzonspor–Bursaspor maçının 17.04.2011 günü saat:19.00’da Hüseyin Avni Aker stadyumunda başladığı, Bursaspor’da; 3 numaralı forma ile Gökçek Vederson’un ilk 11’de sahaya çıktığı, 9 numaralı forma ile Sercan Yıldırım’ın ise takımın yedekleri arasında olduğu, müsabakanın Trabzonspor:1 – Bursaspor:0 şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.

17.04.2011 günü Trabzon’da oynanan Trabzonspor-Bursaspor müsabakasında; Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütü tarafından Bursasporlu futbolcu Gökçek Vederson ve Sercan Yıldırım’la; Trabzonspor’a karşı iyi bir mücadele sergilemeleri, karşılığında para almaları, ayrıca Sercan Yıldırım’ın Fenerbahçe’ye transfer edilmesi hususunda görüşülüp anlaşıldığı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Alaeddin Yıldırım, Samet Güzel, Ali Kıratlı, Metin Korkmaz ve Hasan Çetinkaya’nın bu eyleme iştirak ettikleri belirlenmiştir.

Külünkoğlu
29.11.2012, 09:31
2-) 22.04.2011 GÜNÜ ESKİŞEHİR’DE OYNANAN ESKİŞEHİRSPOR - TRABZONSPOR MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ

Süper Ligin 29. hafta maçları sonunda Trabzonspor'un 69 puan ve 2 puanlık fark ile Fenerbahçe'nin önünde lider durumda olduğu, 3.sıradaki Bursaspor’un ise 52 puanda olduğu ve 3 puanlık sisteme göre kalan 5 maçta şampiyonluk şansının bulunmadığı, Trabzonspor ve Fenerbahçe takımlarının şampiyonluk adayı olarak yalnız kaldıkları, her iki takımın da sonraki maçlarının çok fazla önem arz ettiği,

Federasyon kurallarına göre eşit puan durumunda, her iki takımın sezon içerisinde aralarında yaptıkları maçlardaki üstünlüğe göre sıralandıkları, bu duruma da ikili averaj adı verildiği, sezon içerisinde oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin ikili averajda Trabzonspor'a üstünlük sağladığı,

kalan maçlarda Fenerbahçe'nin puan kaybetmemesi halinde, Trabzon'un puan kaybının Fenerbahçe'nin şampiyon olması anlamına geldiği, bu durumun şüphelilerce de bilindiği ve 30. haftada oynanacak Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasından önce, aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde "Bir Eskişehir kaldı ha adam gibi" "Eskişehir belli edecek şampiyonu abi" "Hani yarınkine tamam umudumuz biraz var ama esas Eskişehir abi bizi şampiyon yapacak” şeklinde sözlerle dile getirildiği,

Süper Ligin 28.haftasında oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasından önce şüphelilerin bazı Eskişehirsporlu yönetici ve futbolcularla görüşmeler yapmalarından ve şike faaliyeti içerisine girmelerinden kaynaklı sağlanan irtibat ve “iyi ilişkilerin”, Trabzonspor'un puan kaybetmesi hedeflenerek; Eskişehirspor-Trabzonspor karşılaşmasından önce de tekrar devreye sokulduğu, Eskişehirsporlu oyuncuların müsabakada daha iyi oynamalarını sağlamak amacıyla kendilerine teşvik pirimi verilmesinin amaçlandığı,

Bu bağlamda; söz konusu karşılaşmadan bir hafta önce oynanan Antalyaspor maçı için Eskişehirspor'un Antalya’da bulunduğu sırada; Ali Kıratlı'nın, İlhan Ekşioğlu'nun talimatıyla Antalya’ya giderek bazı Eskişehirspor yönetici, teknik adam ve futbolcularla görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerin sonucunu İ.Ekşioğlu'na aktardığı, bu görüşmelerde bir hafta sonraki Eskişehirspor- Trabzonspor karşılaşmasında verilecek teşvik priminin altyapısını oluşturmaya çalıştıkları,

İlerleyen süreçte ise İlhan Ekşioğlu'nun talimatıyla Ali Kıratlı'nın, Eskişehirspor futbolcusu Ümit Karan’la irtibata geçtiği ve diğer takım oyuncularına dönük; Trabzonspor karşılaşmasının Fenerbahçe lehine sonuçlanması halinde teşvik primi verileceği konusunda girişimde bulunmasını istediği, Ü. Karan'ın da bu isteğe olumlu karşılık verdiği ve A.Kıratlı’yla maç öncesinde kampta bulunduğu sırada yaptığı telefon görüşmesinde "Biraz önce toplantı falan yaptım çocuklarla" diyerek takım arkadaşlarıyla görüştüğünü belirttiği,

Bu arada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun, Sami Dinç'e, Eskişehirsporlu futbolculardan Sezer Öztürk'ü Fenerbahçe'ye transfer etmeye yönelik girişimlerini hızlandırması için talimat verdiği, Sami Dinç'in de müsabaka öncesi gerek Sezer Öztürk gerekse menajeriyle irtibata geçerek Sezer Öztürk'ü transfer edeceklerini belirtip fiyat konusunda anlaşmaya çalıştığı, bu süreçte Sami Dinç ve Şekip Mosturoğlu’nun aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde futbolculara "müvekkil", şike girişimine de "dava dosyası" diyerek şifreli kelimeler kullandıkları,

Külünkoğlu
29.11.2012, 09:33
Süreçte; Şekip Mosturoğlu'nun, Sami Dinç aracılığıyla Sezer Öztürk'e teşvik primi ile ilgili herhangi bir teklifin ulaşmadığından haberdar olduğu, bunun üzerine İlhan Ekşioğlu'nu arayarak durumu aktardığı, İlhan Ekşioğlu'nun da Ali Kıratlı'yı arayarak Ümit Karan ile görüşmesini ve Sezer Öztürk'e de teşvik priminden bahsetmesini istediği,

Ali Kıratlı'nın da aldığı talimatı yerine getirip Ümit Karan'ı aradığı, aralarında yaptıkları görüşmede Ali’nin; “Şeyi vermişler Fener’e sizin Sezer’i, ona da söyledin mi bir şey” dediği, Ümit’in ise; “Eee, o ağzı sıkı değil” diyerek Sezer Öztürk'e söylemediğini ilettiği, ardından Ali Kıratlı'nın İlhan Ekşioğlu'nu arayarak durumu aktardığı ve Ümit Karan’la yaptığı görüşmede Ümit'in "Yavaş yavaş alıyorum diyor hepsini,…bu şey değilki diyor öyle hepsini alıpta konferans gibi yapamam ki diyor 2, 2, 3, 3 alıyorum diyorum hepsini diyor" dediğini belirtip gelişmeler hakkında bilgi verdiği, diğer futbolcularla 1’er 2’şer görüştüğünü söylediği, ardından İlhan Ekşioğlu'nun, Şekip Mosturoğlu'nu arayarak konu hakkında bilgi verdiği, Şekip’in de Sami Dinç aracılığı ile Sezer Öztürk'e teklif götürülüp götürülmediğini teyit etmek istediği,

Daha sonra Ali Kıratlı'nın; Eskişehir-Trabzonspor maçının oynandığı gün (22.04.2011) Zafer Tüzün’le birlikte Eskişehir’e gidip maçtan önce Eskişehirspor Tesislerine gittiği, Teknik Direktör Bülent Uygun'un yardımcısı Şükrü Ongan aracılığıyla Bülent Uygun ve Ümit Karan ile irtibat kurduğu, sonra Zafer Tüzün ve Muhammet Şenyüz’le birlikte tesislerden ayrıldığı,

Ali Kıratlı'nın, tesislerden ayrıldıktan sonra, yaptığı görüşmeleri İlhan Ekşioğlu'na aktardığı, İlhan Ekşioğlu'nun Eskişehirspor kadrosunun belli olup olmadığını sorduğu, Ali Kıratlı'nın Ivesa, Koray, Nada, Veysel, Volkan, Alper, Doga, Burhan, Pele, Sezer, Batu isimli futbolcuların oynayacağını, Kaptan olarak bahsettikleri Ümit Karan'ın ise ikinci yarıda oyuna gireceğini söylediği, (Eskişehirspor'un, Ali Kıratlı'nın isimlerini verdiği oyuncularla müsabakaya başladığı, Ümit Karan'ın ise ikinci yarının 77. dakikasında oyuna girdiği tespit edilmiş, maçtan saatler önce Ali Kıratlı'nın kadrodan ve hatta 2.yarıda yapılacak oyuncu değişikliğinden haberdar olmasının, Eskişehirsporlu futbolcu teknik heyetle yakın ilişki içerisinde olduğu ve anlaşma gereği hareket edildiği izlenimini verdiği değerlendirilmiştir.)

Külünkoğlu
29.11.2012, 09:39
İlerleyen saatlerde Ali Kıratlı ve Muhammet Şenyüz'ün karşılaşmanın yapılacağı Eskişehir Atatürk Stadyumu'na gittikleri, Muhammet Şenyüz tarafından Ali Kıratlı'ya maç bileti ayarlandığı, ancak ayrı ayrı stadyuma giriş yaptıkları, karşılaşma sonrasında ise Ali Kıratlı ve Zafer Tüzün'ün tekrar Eskişehirspor tesislerine gittikleri ve Bülent Uygun ile birlikte tesislerden ayrıldıkları, bu durumun yapılan fiziki takip çalışmaları neticesinde tespit edildiği,

Karşılaşmadan bir gün sonra “kuşkulandıran adam” manşeti ile Ali Kıratlı'nın Eskişehir-Trabzonspor karşılaşması öncesinde, Eskişehir'de bulunduğu, bu durumun Aziz Yıldırım'a yakın isimlerden Ali Kıratlı'nın teşvik primi amacıyla Eskişehirsporlu futbolcularla görüştüğü ve para dağıttığı şeklinde basına ve görsel medyaya yansıdığı (Kl:28, Dizi:309), bu süreç içerisinde Ali Kıratlı'nın irtibatlı olduğu bazı Fenerbahçeli spor yazarları aracılığı ile gerçeği gizleme çabası içerisine girdiği, bazı spor yazarlarının Ali Kıratlı'nın isteği doğrultusunda hareket ettikleri ve bilgileri olmasına rağmen fotoğrafları yayınlamadıkları ve olayın haber yapılmasını engellemek için girişimlerde bulundukları, ancak Ali Kıratlı'nın, Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda çekilmiş fotoğraflarının yayınlanmasından sonra farklı beyanlarda bulunduğu,


basında ve TV programlarında “Aziz Yıldırım'a yakın isimlerden Ali Kıratlı'nın maç öncesinde Eskişehir'de bulunduğu” haberlerinin geniş bir şekilde yer aldığı, Teknik Direktör Bülent Uygun'un da Ali Kıratlı'nın maça geldiğini doğruladığı,

Sonrasında Ümit Karan'ın tekrar Ali Kıratlı'yı arayarak buluşmak istediği, Ali Kıratlı'nın da İ.Ekşioğlu ile irtibata geçtiği, daha sonra İ.Ekşioğlu'nun Fenerbahçe Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan ile görüştüğü, ardından İ.Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı arayarak "Spor ayakkabısı ayarladım" şeklinde şifreli konuşarak Ümit Karan'a verilecek şike parasını ayarladığını ima ettiği, görüşmeden hemen sonra Ali Kıratlı'nın Ümit Karan'ı aradığı ve aralarında yaptıkları görüşmelerde "Görüşebiliriz. Dondurmacıya bırakırım" şeklinde konuştukları tespit edilmiştir.


Aynı hafta karşılaşmalarından birinin de Bucaspor-Fenerbahçe takımları arasında olduğu, söz konusu karşılaşmayı Fenerbahçe'nin 5-3 kazandığı, bu karşılaşma içinde Aziz Yıldırım liderliğindeki örgütün şike faaliyeti içerisine girdiği, Trabzonspor'un Eskişehirspor karşılaşmasında puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin Bucaspor'u yenmesi sonucunda iki takımında aynı puana yükseldiği ve Fenerbahçe'nin lig lideri olduğu, her iki karşılaşma için teşvik ve şike faaliyetinde bulunan Aziz Yıldırım liderliğindeki örgütün amacına ulaştığı,

İlerleyen süreçte Ümit Karan'ın takım arkadaşları ve kendisine verilecek teşvik primini almak için Ali Kıratlı ile buluşmak istediği, Ali Kıratlı'nın bu durumu İlhan Ekşioğlu'na aktardığı, konu hakkında aralarında yaptıkları görüşmelerde "O öbür çocuğa şey demiş ya sana kim geçen hafta haber gönderdiyse sen o abiye söyle bize hiç erzak gelmedi" diyerek Ümit Karan'ın diğer futbolculara dağıtacağı para hakkında görüştükleri,

Külünkoğlu
29.11.2012, 09:42
MAÇ RAPORU

TFF Resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Eskişehir – Trabzonspor müsabakasının 22.04.2011 günü saat:20.00’da Eskişehir Atatürk stadyumunda başladığı, Eskişehirspor takımında 10 numaralı forma ile Sezer Öztürk, 1 numaralı forma ile Vanja Ivesa, 6 numaralı forma ile Alper Potuk, 7 numaralı forma ile Volkan Yaman, 8 numaralı forma ile Vitor Hugo Gomes Passos, 13 numaralı forma ile Safet Nadareviç, 20 numaralı forma ile Doğa Kaya, 21 numaralı forma ile Burhan Eşer, 26 numaralı forma ile Batuhan Karadeniz, 51 numaralı forma ile Koray Arslan:, 88 numaralı forma ile Veysel Sarı’nın ilk 11’de sahaya çıktığı, 99 numaralı forma ile Ümit Karan’ın takımın yedekleri arasında olduğu, Eskişehirspor’un teknik sorumlusunun Bülent Uygun olduğu, müsabakanın Eskişehir:0 – Trabzonspor:0 şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında yürütülen iletişim tespit ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller birlikte ele alındığında; 22.04.2011 günü Eskişehir’de oynanan Eskişehirspor–Trabzonspor futbol müsabakası öncesinde, Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün, Eskişehirsporlu futbolcu ve teknik adamlarla yakın irtibat halinde oldukları, maçtan önce Eskişehirspor futbolcusu Sezer Öztürk'e transfer teklifi götürüldüğü ve anlaşıldığı,
sezon sonunda bu futbolcunun transferinin gerçekleştiği ( 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasından önce de Sezer Öztürk’e yönelik şike amaçlı benzer girişimlerde bulunulmuş ancak şahıs bu yöndeki teklifleri reddetmişti, belki de futbol camiasında şike ve teşvik eylemlerine aynı nazarla bakılmamasından ve o arada transferinin kısmen gerçekleşmiş olmasından kaynaklı olacak ki; teşvik pirimi verilmesine yönelik teklifi kabul ettiği anlaşılmaktadır.), Eskişehirsporlu futbolcu Ümit Karan, teknik direktör Bülent Uygun ve yardımcısı Şükrü Ongan’la; Trabzonspor’a karşı iyi bir mücadele sergilemeleri, karşılığında para almaları hususunda anlaşıldığı, karşılaşmada Trabzonspor'un puan kaybetmesinin, şampiyonluk mücadelesinde kırılma noktası olduğu, çünkü Trabzonspor'un bu karşılaşma sonrasında puan kaybının olmadığı,

basında bu maçta teşvik pirimi verildiğine dair geniş çaplı değerlendirme ve haberlerin yapıldığı, Aziz Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda hareket eden şüpheliler İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ali Kıratlı, Tamer Yelkovan, Sami Dinç ve Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun bu eyleme aktif olarak katıldıkları ve tüm süreci birlikte koordine ettikleri, şüphelilerden Zafer Tüzün ve Muhammet Şenyüz’ün; Ali Kıratlı’nın teşvik pirimi verme çalışmalarını bilerek süreç içerisinde kendisiyle birlikte hareket ettikleri ve eyleme yardımcı fail olarak katıldıkları belirlenmiştir.

Külünkoğlu
07.12.2012, 09:32
Federasyon kurallarına göre eşit puan durumunda, her iki takımın sezon içerisinde aralarında yaptıkları maçlardaki üstünlüğe göre sıralandıkları, bu duruma da ikili averaj adı verildiği, sezon içerisinde oynanan müsabakalarda Fenerbahçe'nin ikili averajda Trabzonspor'a üstünlük sağladığı, kalan maçlarda Fenerbahçe'nin puan kaybetmemesi halinde, Trabzon'un puan kaybının Fenerbahçe'nin şampiyon olması anlamına geldiği, bu durumun sanıklarca da bilindiği ve 30. haftada oynanacak Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasından önce, aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde "Bir Eskişehir kaldı ha adam gibi" "Eskişehir belli edecek şampiyonu abi" "Hani yarınkine tamam umudumuz biraz var ama esas Eskişehir abi bizi şampiyon yapacak” şeklinde sözlerle dile getirildiği,

Bu bağlamda; söz konusu karşılaşmadan bir hafta önce oynanan Antalyaspor maçı için Eskişehirspor'un Antalya’da bulunduğu sırada; Ali Kıratlı'nın, İlhan Ekşioğlu'nun talimatıyla Antalya’ya giderek bir hafta sonraki Eskişehirspor- Trabzonspor karşılaşmasında verilecek teşvik priminin altyapısını oluşturmaya çalıştıkları,

İlerleyen süreçte ise İlhan Ekşioğlu'nun talimatıyla Ali Kıratlı'nın, Eskişehirspor futbolcusu Ümit Karan’la irtibata geçtiği ve diğer takım oyuncularına dönük; Trabzonspor karşılaşmasının Fenerbahçe lehine sonuçlanması halinde teşvik primi verileceği konusunda girişimde bulunmasını istediği, Ü. Karan'ın da bu isteğe olumlu karşılık verdiği,
Bu arada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun, Sami Dinç'e, Eskişehirsporlu futbolculardan Sezer Öztürk'ü Fenerbahçe'ye transfer etmeye yönelik girişimlerini hızlandırması için talimat verdiği, Sami Dinç'in de müsabaka öncesi Sezer Öztürk ile görüştüğü,

Bu bağlamda sanıkların, teşvik anlaşmasının varlığına işaret eden iletişim tespit tutanaklarına bakıldığında;

20.03.2011 günü saat:21.01’de İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Faruk Yaşar’ı aradığı görüşme(tape:1994);

Şahısların Gençlerbirliği:1-Trabzonspor:2 maçı hakkında konuştuktan ve gelecek haftaki durumlarından bahsettikten sonra İlhan’ın; “Eskişehir’den bekleyebiliriz” dediği, Faruk’un, “Evet Eskişehir olabilir, bir Eskişehir kaldı ha adam gibi”dediği.

09.04.2011 günü saat:20.54’de İ.Ekşioğlu’nun Faruk Yaşar’ı aradığı görüşme(tape:2027);

İlhan: “Bak şimdi kaç saat önce hesap yapıyorduk bu Eskişehir belli edecek şampiyonu abi,…ben sana niye diyorum şimdi birşey oldu onubi …yaptırtmayın bizimkilere kibunlar 2 hafta sonra oynayacaklar bi daha bunlarşeyle anladın mı onun için devamlı sana soruyorum”,Faruk:“Tabi tabi ama yapacak bir şey yok yapmışsa bile biz devam edeceğiz”,

09.04.2011 günü saat:21.09’da İ.Ekşioğlu’nu Cemil Turhan’ın aradığı görüşme(tape:2028);

İlhan: “Abi bu maç değil ayrıca bir şey daha ekleyeyim Eskişehir şampiyonluğu belirleyecek demiştik ta 2 - 3 ay önce hatırla,…yineaynı fikirdeyim 2 hafta sonraki maçta çok önemlihani yarınkine tamam umudumuz biraz var ama esas Eskişehir abi bizi şampiyon yapacak”, Cemil: “Bu maçta yani herhangi bir şey oldu mu”, İlhan: “he he”, Cemil: “Neyse konuşuruz”,

11.04.2011 günü saat:13.29’da İ.Ekşioğlu’nun Alaeddin Yıldırım’ı aradığı görüşme(tape:2035);

Alaeddin: “Bu Galatasaray’ı da dün yendi”, İlhan: “Abi ne yedi Trabzon çok kötü abi Allah’ın adaleti varsa biz var ya açık ara şampiyon olmamız lazım ya” , Alaeddin: “Abi tamam da”, İlhan:“Olacak işte 2 hafta sonra olacak”, Alaeddin: “..Eskişehir mi diyorsun”, İlhan: “Tabi ya”,
Yukarıdaki görüşme içeriklerinde şampiyonu Eskişehir’in belirleyeceği vurgusu yapılmakta ve belirlemenin de doğruluğu lig sonunda anlaşılmaktadır.

15.04.2011 günü saat:13.03’de Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2757);

İlhan: “Kaçtım”, Ali: “.. hadi hayırlısı yoksun yani yarın,…pazar .. lider dönersin rahat ol,…ben gidiyorum da akşam uçağıyla haber vereyim dedim tamam geldiğinde görüşürüz”,

15.04.2011 günü saat:13.07’de Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu’na gönderdiği mesajda(tape:2758);

“Programımızda bı degısıklık yok demı başkan konustugumuz dogrultuda” yazdığı,
15.04.2011 günü saat:13.07’de Ali Kıratlı’ya İ.Ekşioğlu’nun gönderdiği mesajda(tape:2759);
“Ok” yazdığı,

Fenerbahçe’nin 22.04.2011 tarihinde Eskişehir ile deplasmanda yapacağı müsabaka öncesinde, Eskişehirspor’un 17.04.2011 tarihinde rakip sahada Antalyaspor ile yapacağı müsabaka için bu şehirde bulunması nedeniyle sanık Ali Kıratlı’nın teşvik girişimleri için sanık Bülent Uygun ve Ümit Karan ile görüşmek amacıyla buraya geldiği anlaşılmaktadır.
İlhan Ekşioğlu’nun talimatı ile Antalya’ya gelen Ali Kıratlı, İlhan’a gönderdiği “Programımızda bı degısıklık yok demı başkan konustugumuz dogrultuda” şeklindeki SMS ile teşvik noktasında ileteceği teklifte bir değişiklik olup olmadığını sormakta ve İlhan’dan “ok” almaktadır.

15.04.2011 günü saat:20.04’de Bülent Uygun’un Ali Kıratlı’ya gönderdiği mesajda(tape:1585);

“amam abı gelcez 1 saate yemekte” yazdığı,

15.04.2011 günü saat:20.04’de Bülent Uygun’a Ali Kıratl’nın gönderdiği mesajda(tape:1586);
“Ok” yazdığı.

Duruşmada sorulması üzerine sanık Bülent Uygun, 15.04.2011 tarihinde Antalya’da Ali Kırtalı ile görüştüğünü, hatırladığı kadarıyla eşi ile birlikte geldiğini beyan etmiş, Ümit Karan ise hiç görüşmediğini bildirmiştir.
Oysa aşağıdaki telefon görüşmeleri ile sanıklar Ali Kıratlı ve Ümit Karan’ın görüştükleri anlaşılmaktadır.

15.04.2011 günü saat:21.57’de Ali Kıratlı’yı Bülent Uygun’un aradığı görüşme(tape:2760);

Ali’nin “Sana yakınım Mardan dayım gel çay içelim geliyon mu,…kapıya haber bırakıyım geliyosan” dediği, Bülent’in çıkmak istemediğini belirterek Ali’yi davet ettiği.

15.04.2011 günü saat:22.47’de Ali Kıratlı’yı Ümit Karan’ı aradığı görüşme(tape:2761);

Ali’nin“…onun kapısının önündeyim” dediği ve davet ettiği, Ümit’in; ”Tamam” dediği, Ali’nin; “..Buluşalım dış kapının orda lobinin orda”dediği.
30.05.2012 tarihli duruşmada, sorulması üzerine Ali Kıratlı, maç için gitmediğini o tarihte Antalya’da olduğunu, zaten uzun bir süre kaldığını beyan etmektedir.

Oysa sanık Ali’nin uzun bir süre Antalya’da kalmadığı ortadadır. Zira 15.04.2011 tarihinde saat 13.03’de sanık İlhan’ı arayıp “ben gidiyorum da akşam uçağıyla haber vereyim dedim” dediğinde henüz İstanbul’dadır. Antalya’ya indiğinde saat 21.57’de Bülent Uygun’u aramış ve buluşmak istemiştir.

16.04.2011 günü saat:21.30’da Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2762);

İlhan’ın; “…Bana bak ya sen seyahatin iyi geçti demi” dediği, Ali’nin; “İyi on numara hiç bi sorun yok…salı günü salı günü tekrar çıkıcam işte sen gel” dediği, İlhan’ın onayladığı,

Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu’nun talimatıyla Antalya’ya gidip Bülent Uygun’la Trabzonspor müsabakasına ilişkin teşvik primi ile ilgili görüşerek olumlu cevap alıp bu durumu İ.Ekşioğlu’na aktardığı anlaşılmaktadır. Buradan da Sanık Ali’nin uzun bir süredir Antalya’da olmadığı, bir görev ifası için gittiği anlaşılmaktadır.

17.04.2011 günü saat:20.55’de Ali Kıratlı’yı Mustafa Anlı’nın aradığı görüşme(tape:2763);

Mustafa: “Tek şeyimiz Eskişehir abi tek dayanağımız o kaldı yani…”, Ali: “Yok ya Antep maçı yok geçer Antep Tolunay o…”, Mustafa: “Eskişehir”, Ali: “... bizim ya”, Mustafa:“Artık Eskişehir oynar,…canla başla ... bence oynaması lazım ki oynayacağını da tahmin ediyorum”,

17.04.2011 günü saat:21.39’da Ali Kıratlı’yı Murat Öztürk’ün aradığı görüşme(tape:2764);

Ali (Eskişehir maçı ile ilgili olarak): “…Bir benim ümidim var memleketimiz Eskişehir haftaya,…Eskişehir çelmeledi bunları çelmeledi,…çelmelemedi dükkan kepenkleri indiririz yine gibime geliyor”, ..Murat: “..Buca’ya geliyor musun İzmir’e“, Ali: “Geleceğiz ya mecbur nasıl gelmeyeyim ben dünde Antalya’daydım, Antalya’dan uçakla geldim öğleden sonra 3’te,…tabi ya yoklamaya gidiyoruz yani (gülerek) maç günü”,
15.04.2011 tarihinde akşam uçağı ile Antalya’ya giden sanık Ali Kıratlı, 17.04.2011 tarihinde yaptığı yukarıdaki konuşma sırasında cep telefonu “2113437452 - opr: Turkcell (ERECA3) - BAĞDAT CD NO:324 GALİPPAŞA CM. KAR7ISI REKLAM TABELASI ERENKÖY MH. . (ERENKÖY CAMİ SOKAK) KADIKÖY,İSTANBUL” adresinden sinyal vermektedir. Konuşmasında ayrıca “dün de Antalya’daydım uçakla geldim öğleden sonra üçte” diyerek Antalya’da yalnızca bir gün kaldığını söylemektedir.

Sanık Ali, sürekli takip ettiğini ve maçlarını izlediğini söylediği Bülent Uygun’un antrenörlüğünü yaptığı Eskişehirspor’un, Antalyaspor ile 17.04.211 tarihinde oynanan ve saat 17.00 de başlayan müsabakayı dahi izlememiştir. Çünkü sanık maç izlemek değil teşvik görüşmesi için Antalya’ya gitmiştir.

Külünkoğlu
07.12.2012, 09:33
18.04.2011 günü saat:09.06’da İ.Ekşioğlu’nu Alaeddin Yıldırım’ın aradığı görüşme(tape:3061);
Alaeddin: “…ne diyorsun Trabzon”, İlhan: “Abi iştetek benim şeyim bu hafta,…bu hafta abi yani iş yani…”,Alaeddin: “Ben bu hafta senden ümitliyim abi Eskişehir inşallah yener ya”.
Sportmenlik ve centilmenlik çerçevesinde olağan koşullarda futbol takımından ümitli olması gereken yönetici Sanık Alaeddin Yıldırım, bir diğer yöneticiden ümitli olduğunu söylemektedir. Çünkü adeta şike ve teşvik işlerinden sorumlu koordinatör gibi çalışan kişi İlhan Ekşioğlu’dur.
18.04.2011 günü saat:13.43’de Ali Kıratlı’yı İ.Ekşioğlu’nun aradığı görüşme(tape:2765);
İlhan: “Buralarda mısın”, Ali: “…caddedeyim bizim ...deyim,…gelirim buradan çıkınca o zaman”, İlhan: “Tamam oldu”.
18.04.2011 günü saat:16.20’de Ali Kıratlı’yı Şükrü Ongan’ın aradığı görüşme(tape:2766);
Ali: “Hani o gün benim yanıma geldin ya sen bir arkadaşla,.ona söyle ben cuma ineceğim oraya tamam mı akşam gece,…konuştum”, Şükrü: “Anladım abi”, Ali: “Problem yok ben ancak cuma günü alabiliyorum buradan izin,…öbürüne de ikisine de söylersin o da ona söyler sen söyle yani şey de,…önce görüş.. ben çünkü şimdi çıktım oradan,…izin istedim dediler cuma günü ancak işlerimiz çok…”,
Sanık Ali Kıratlı, üç gün önce çok rahatlıkla aradığı arkadaşı Bülent Uygun ya da Ümit Karan’ı aramaktan itina etmekte, kulüpte çalışan Şükrü Ongan’ı arayarak şifreli şekilde Eskişehir’e geleceğini Bülent Uygun’a söylemesini istemektedir. Sanık Ali, resmi görevi bulunan bir şahıs olmamasına karşın “Cuma günü alabiliyorum buradan izin” derken teşvik faaliyetine ilişkin olarak aldığı talimat uyarınca ancak Cuma günü gelebileceğini iletmektedir. Söz konusu görüşme içeriğinden sanık Şükrü’nün de teşvik girişiminden haberdar olduğu ve Ali’nin söylediği bu hususları Ümit Karan ve Bülent Uygun’a ileterek eylemin icrasını kolaylaştırdığı ve bu surete yardım etiği anlaşılmaktadır.
19.04.2011 günü saat:10.57’de Ali Kıratlı’nın İ. Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2772);
Ali’nin; (Şükrü Ongan’ı 10 dakika önce arıyor ama Şükrü telefonu açmıyor) aradığını ancak antrenmanda olabileceğini belirterek ulaşamadığını ima ettiği, İlhan’ın;“…boş ver..” dediği, Ali’nin;“…Ne yapacağız aynı mı yürüyeceğiz aynı sistem mi,…bekleyeceğiz yani” dediği, İlhan’ın; “Gideceğizboğalar moğalar”dediği, görüşmenin devamında Ali’nin; “Bende maça gitmek istiyordum maça da gidemeyeceğiz şimdi seyretmek istiyordum güzel maç olur Eskişehir takar onları yaen aşağı berabere biter o maçhiç kafanı ...” dediği,
20.04.2011 günü saat:10.31’de İ.Ekşioğlu’nu Alaeddin Yıldırım’ın aradığı görüşme(tape:3065);
İlhan: “Bekliyoruz bekliyoruz abi,…valla herşeyi yaptık hatta devam da ediyoruzönümüze doğru devam ediyoruz da cuma günü, cuma günü yani bu şeylerin ilki hani beklentilerin ilki…”, Alaeddin: “.... 17 de 17 yaptım abi ben ne olacak”, İlhan: “Bide abi Trabzon kimse anlatmasın Trabzon takımı 80 puan alacak kapasitede bi takım mı ya”,
Sanık İlhan, “her şeyi yaptık hatta devam da ediyoruz” derken, teşvik konusunda gerekeni yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini ifade etmektedir.
20.04.2011 günü saat:15.16’da Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2784);
Ali: “Dün konuştum onla dün gece,…gelseydin melseydin dedi dedim ne bileyim abi olmadı olsaydı gelecekti dedim yani iyi dedi bi yer nokta yaptık onunla,…sen cumartesi ayarla onu gideceğim geri geleceğim”,… Ali:“Mutlular mutlular inşallah bitireceğiz ya,…senin hiç bu işler yokken içine düştü o işler”.
20.04.2011 günü saat:16.34’de Ali Kıratlı’yı İ.Ekşioğlu’nun aradığı görüşme(tape:2785);
İlhan: “Ya o seninkine şeyi de söyleyebilirsin he onunla da irtibata geçsin yani o şey bizim şeyle de haber göndermişler ona da bize, bize gelecek var ya bir tane oradan bize gelecek,…onu da alsın işin içine”(Sezer Öztürk’ü kastederek), Ali: “Benimki mi”, .. İlhan: “O diyor ki o tabi olayları biliyor ama şeyi bilmiyor sistemi,…diyor burada en önemli şey diyor oradaki diyor 18’in bile diyor bu biter bitmez bu işin kapanacağını bilmesi lazım diyor “, Ali: “…. Ben böyle uygun görüldü böyle dedim o bizimki biliyor…bizimkinin de yani şeyini yapsak iyi olurdu esasında öbürünün de”,İlhan: “Ben bir bakacağım bakacağım ben sana söyleyeceğim” dediği, görüşmenin devamında Ali’nin cep telefonundan konuşmak istemediği için sabit numara istediği, İlhan’ın; sabit numara olmadığını belirttiği anlaşılmaktadır.

Külünkoğlu
07.12.2012, 09:33
Söz konusu görüşmede, Sanık İlhan Sezer Öztürk’ün de teşvik kapsamına alınmasını istemektedir. Bu görüşmeden 10 dakika sonra saat:16.47’de Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2786);
Ali: “O bizim yeni evlat yok he o o yok ben biliyorum,…o bizim yeni gelecek olan evlat,…o gün yok o”, İlhan: “…Hayır fark etmez ya o”, Ali: “Onu sonra düşünüyor gibi yani pek düşünmüyor onu,…biliyorum ben şey çünkü nasıl yapacağını nasıl edeceğini,…onu da veririm yani sana istiyorsan”, İlhan: “…Burada herkes nasılsa yemeği eşit şey yapacak”, Ali: “…İstiyorsan da şey yaptırırız yani…ne bileyim başkan sensin ben,…e geçen sen sen söyledin ya aman onu öyle bunu böyle hesabı ..”
Sanık Ali, konuşmaya doğrudan “O bizim yeni evlat yok, o gün yok o” diyerek Sezer Öztürk’ün müsabakada oynayacağını, belki sonradan gireceğini, dolayısıyla onun teşvik kapsamına dâhil edilmesine gerek olmadığını ima etmekte ancak sonrasında “başkan sensin” diyerek söylediğini de yapacağını belirtmektedir.
20.04.2011 günü saat:18.18’de İ.Ekşioğlu’nu Aziz Yıldırım’ın aradığı görüşme(tape:3067);
Aziz: “Yav neredesin kardeşim seni görmeyince işler rast gitmiyor”, İlhan: “Başkanım ben geldim de kulüpte siz çıkmışsınız ya”, Aziz: “İlhan valla bildiğin gibi bu kadar stres bu kadar şey kaldıramıyorum artık,…birde duydum O Pele (Eskişehirsporlu futbolcu Vitor Hugo Gomes Passos’ın lakabı) mele de sakat diye Eskişehir’de”, İlhan: “Öyle diyorlar da o enteresan bir şey yapacak,..kadro yapacakmış he”, Aziz: “..Onu yalandan yapıyor herhalde”, İlhan: “Valla hani dedik ya ona sağlam dur bilmem ne falan”.
Sanık Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu’na Eskişehirspor kadrosunda bulunan Pele Lakaplı Vitor Hugo Gomes Passos’ın sakat olduğu için Trabzonspor’a karşı forma giymeyeceğine ilişkin haberler duyduğunu söylemekte, sanık İlhan ise sanık Bülent Uygun’un kendisine “sağlam dur” dedikleri için bu şekilde bir taktik uyguladığını, yoksa anılan futbolcunun kadroda yer alacağını söylemektedir.
Nitekim adı geçen futbolcu 8 sırt numarası ile ilk on birde takımdaki yerini almış ve doksan dakika boyunca oyunda kalmıştır.
Bu arada sanıklardan Şekip Mosturoğlu ile Sami Dinç, Sezer Öztürk’ü transfer vaadiyle teşvik girişimlerine başlamışlardır.
20.04.2011 günü saat:18.18’de Sami Dinç’in Sezer Öztürk’e gönderdiği mesajda (tape:1856);
“Merhaba Sezer, musait olunca konusalim bu aksam. Senden haber bekliyorum. Sami” yazdığı.
20.04.2011 günü saat:19.38’de AZİZ YILDIRIM’ın Şekip Mosturoğlu’nu aradığı görüşme(tape:1638);
Şekip:“..Konuştum o çocuğun menajeriyle,…oynayacakmış Pele oynayacakmış hiç bir şeyi yokmuş”, Aziz: “Mahsus yapıyorlarmış,…öğrendim öğrendim”.
20.04.2011 günü saat:19.30’da Sami Dinç’in Sezer Öztürk’ü aradığı görüşme(tape:1857);
Sami’nin; “Ha Sezer şimdi konuştum şeyle Şekip abiyle konuştum mevzuyu da” dediği ve kendisinin aracı olduğunu kimseye söylememesini istediği, Sezer’in; “Hı hım yani büyük ihtimalle biz anlaştık sayılır zaten o zaman” dediği, Sami’nin; “Sen kafanda anlaştım diye bak yani artık bitti” dediği.

Külünkoğlu
07.12.2012, 09:33
21.04.2011 günü saat:16.27’de Ali Kıratlı’yı İ.Ekşioğlu’nun aradığı görüşme(tape:2787); Ali:“..Dedim bugün görüşürüz falan ben dedim aramayınca bakayım dedim program yapacağım”, İlhan: “İlk dediğimizi yapalım ya”, Ali: “İyi abi tamam ben onların dediğini söyledim,…dün gece şeyle de konuştum Sezer’le de konuştum”, İlhan: “Oynuyor mu”, Ali: ”Gelecek misin abi falan dedi, dedim bilmiyorum yarın belli olacak gelseydin abi falan filan ne bileyim bilmiyorum dedim konuşuruz yarın dedim kaldı öyle ya bilmiyorum sen bilirsin şey sensin abi ağa sensin senin dediğin olur benden bir şey yok”, dediği, akabinde sabit numaradan görüşmek için sözleştikleri.
21.04.2011 günü saat:18.04’de Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'yı aradığı görüşme(tape:2737);
Ali:"Bende sabah gelcem…Zafer hocayla geleceğez…seyredeceğiz akşam… bakalım… yaramazlık yok demi", Ümit: “yok yok" .
Sanık Ali Kıratlı, Ümit Karan’a Eskişehir’e geleceğini haber vermektedir.
21.04.2011 günü saat:19.45’de İ.Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’yı aradığı görüşme(tape:1789);
Ali: “Ne yaptın”, İlhan: “Şimdi şey diyoruz yani eğer çok şey diyorlarsa…sen gidersin…ben cumartesi günü yollarım sana”, Ali: “Yok gerek de yok ben gidiyorum zaten”,..Ali: “Beni öbürü de aradı her zamanki kardeşim benim…geldin mi meldin mi dedi geldim yoldayım dedim”, İlhan: “İyi oraya git ya”, Ali: “Yarın gideceğim abi mecburum yani bi boka girdik yani…ben gelirim sen kimseyi takmana gerek yok ya”,
Sanık İ.Ekşioğlu, ayarlayamadığı için 22.04.2011 günü Ali Kıratlı ile gönderemediği teşvik parasını, 23.04.2011 Cumartesi günü arkasından Eskişehir’e gönderebileceğini söylemektedir.

Külünkoğlu
07.12.2012, 09:34
21.04.2011 günü saat:20.45’te Sami Dinç’in Sezer Öztürk’ü aradığı görüşme(tape:1858);

SEZER ÖZTÜRK : Efendim
SAMİ DİNÇ : Ne haber Sezer

S.Ö : İyi abi sen ne yapıyorsun
S.D : İyidir ne yapıyorsun
S.Ö : İyi ne yapayım abi kamptayım
S.D : Ha kamptaysan istersen sonra konuşalım müsait değilsen
S.Ö : Yok yok odadayım abi müsaitim
S.D : Hım tamam sen dün aramışsın galiba şeyi Şekip abi gözükmediği için numara açmamış da ben söyledim akşam aradı mı seni Sezer dedim
S.Ö : He
S.D : Valla bir kaç numara aslında aramıştı da dedi açmamış olabilirim dedi kayıtlı değilse dedi ha yani başta onu söyleyeyim
S.Ö : Hı hım
S.D : İkincisi şey Sezer, başkanla ayak üstü çok konuşabildim ama okey tamam sen hallet dedi yani hani ben şeyi aldım yani okeyi tamamdır hiçbir sıkıntı yok herhalde haftaiçi falan veya hani şey BİRAZ DA BAĞLI BİR SONRA Kİ SKORA DA BİRAZ BAĞLI BU HAFTA BAKALIM NE OLACAK NE BİTECEK Trabzon un durumu da mağlum ondan sonra hafta içi hallederiz abi onu
S.Ö : İnşallah abi
S.D : Hı hım tamam yani sorun yok yani kafanda nasıl artık tamamdır
S.Ö : Hı hım yok yok rahat zaten kafam abi
S.D : Bilgin olsun yani biliyorsun ya sen nerdesin şu an
S.Ö : Şeydeyiz abi tesiste kamptayım
S.D :Sana bir şey soracam da sen odaya sabit numaran var mı o anlamda söyledim
S.Ö : Yok yok burdan şey yapabiliriz abi de
S.D : Sabit numaran yok yani konuşabileceğimiz
S.Ö : Nasıl sabit ne demek o
S.D : Sabit ya şey ya normal şey numara yani ev numarası otel numarası şey numarası yani
S.Ö :Ha yok tesisteyiz abi ya hani tesis numarası var da kulübün şeyi o ...
S.D :... arıycam birazdan, arıycam birazdan
S.Ö :Tamam tamam okey abi
Söz konusu görüşmede Sami Dinç, Sezer’e transferinin biraz da Trabzonspor ile yapacakları müsabakanın sonucuna bağlı olduğunu söylemektedir. Ancak Sami Dinç, bu sözlerinden Sezer Öztürk’ün bir şey anlamadığını düşündüğü için ondan daha açık ve net konuşabileceği sabit bir telefon numarası istemektedir.

Külünkoğlu
07.12.2012, 09:34
21.04.2011 günü saat:21.00’da İlhan Ekşioğlu’nu Şekip Mosturoğlu’nun aradığı görüşme(tape:3070);
Şekip: “Bizim dosyaya hiç bakan olmamış,…şu saate kadar kimse bakmamış dosyaya”, İlhan: “…Sen söyledin mi,…o yapsın o zaman ona bi söyleseydin o ilgilensin bütün şeylerle mağdurlarla o ilgilensin”, Şekip: “..Toplasın mı hepsini”.
Sanık Şekip Mosturoğlu, Sami Dinç ile Sezer Öztürk arasındaki bu görüşmeyi bildiği için “bizim dosya” ile sözünü ettiği Sezer Öztürk ile teşvik konusunda kimsenin görüşmediğini İlhan’a aktarmaktadır.

Külünkoğlu
07.12.2012, 09:35
Şekip Mosturoğlu’nun, Sezer Öztürk konusundaki bu bilgi aktarımından bir dakika sonra saat:21.02’de İlhan Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’yı aradığı görüşme(tape:1790);
ALİ KIRATLI : Efendim
İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU : Ne haber
A.K : İyiyim başkanım sen nasılsın
İ.Y.E : Ya bir şey diyeceğim sana
A.K : Hı
İ.Y.E :Bu bizimki hiç ha hiç bir şeyden bihaber ha
A.K : Ne zaman haber
İ.Y.E : Bihaber yani hiç hiç bir şeyden haberi yok
A.K : Haberim yok vallah ben onlara söyledim ikisine ben hepsine nasıl diyeyim abi ama onun vardı bir şeyden ya
İ.Y.E : Hiçbir şey dedi hiç ne toplayan var ne söyleyen var hiç bir şey yok
A.K : Onlar bizi bekliyor bekliyor derken onun için mi acaba
İ.Y.E : Abi olur mu ya öyle şey
A.K : Ne diyeyim abi
İ.Y.E : Hayır yani sen söyledin seninle ne alakası var o toplayacaktı söyle
A.K Ben hepsine söyledim
İ.Y.E : Hı
A.K :Hepsine söyledim ikisine de söyledim sendekine de söyledim öbürüne de ertesi gün söyledim onun yanında
İ.Y.E : Evet
A.K : O dedi hatta ben onlarla konuştum dedi
İ.Y.E : Hiç biriyle konuş konuşmamış hiç biriyle
A.K :Vallah ne diyeyim başkan bi arayayım bakayım istiyorsan ben ne diyeyim yani buradan oldu mu yürümüyor ki abi ne yapayım
İ.Y.E :Anladım da abi bu niye söylemedi ya
A.K :Belki vakti saati vardır bilmiyorum ki nedir ne değildir
İ.Y.E :Oğlum ya ABI YARIN MAHKEME VAR YA
A.K : Dur bi konuşayım da ben seni arayayım ne niyeyim evdeyim şimdi konuşayım arayayım
İ.Y.E :Tamam
A.K :Tamam
Sanık İlhan, Şekip’ten aldığı Sezer’e ulaşılamadığı bilgisi teşvik faaliyetinin baş aktörü olan Ali Kıratlı’ya iletmektedir. Ali ise, bu durumu konuştuğunu, Eskişehir’e gitmeyince İstanbul’dan ancak bu kadar takip edilebildiğini söyleyip “Belki vakti saati vardır bilmiyorum ki nedir ne değildir” deyince İlhan, “Oğlum ya ABI YARIN MAHKEME VAR YA” diyerek müsabakanın yarın (22.04.2011) oynanacağını vaktin kalmadığını bir an önce konuşulması gerektiğini söylemektedir.
Sanık Şekip’in savunmalarında gerçek anlamlarında kullanıldığını beyan ettiği, “dosya, mağdur, Mahkeme” ifadelerinin bu şekilde kullanılmayıp şifreli olarak kullanıldıkları açıkça görülmektedir.

Külünkoğlu
07.12.2012, 09:35
Sanık Ali Kıratlı, İlhan Ekşioğlu ile yaptığı ve yaklaşık iki dakika süren bu telefon görüşmesinin hemen ardından saat:21.05’de Ali Kıratlı’nın Ümit Karan’ı aradığı görüşme(tape:2790);
ÜMİT KARAN : Efendim abi
ALİ KIRATLI : Ne yapıyorsun
U.K : Ne yapayım abi öyle oturuyoruz sen en yapıyorsun
A.K : İyi ne yapıyım evdeyim geldim erken sabah çıkacağım diye
Ü.K : He
A.K : Ne var ne yok
Ü.K : İyi abi ne olsun işte biraz önce toplantı falan yaptım çocuklarla
A.K : Yaptın mı
Ü.K : Hı hı
A.K : Ha
Ü.K : Öyle işte
A.K : Var mı yaramazlık
Ü.K : Yok işte bir şey yok haberler
A.K : ASAYİŞ BERKEMAL YANİ
Ü.K : (Gülüyor) Maçı kazanmamız lazım
A.K : O size kalmış artık
Ü.K : Hı hı sen ne zaman geliyorsun yarın mı
A.K : Yarın sabah
Ü.K : Hı hı anladım
A.K : Şeyi vermişler Fenere sizin Sezer i
Ü.K : Size mi
A.K : He he
Ü.K : Valla bilmiyorum vermişlerde anlaşmamışlar bonservis monservis sıkıntı var herhalde
A.K : Varmıymış
Ü.K : Yani başka vardı yani daha 5 - 6 vermem diyor yani
A.K : Euro mu
Ü.K : Bilmiyorum Euro mu artık Dolar mı
A.K : Çok para oğlum etmez ki oynamıyor etmiyor
Ü.K : (Gülüyor)
A.K : A..ına koyayım bi adam istedin mi a..ına, koyayım havaya uçuyor
Ü.K : ... dur bakalım ... alırsınız herhalde ya büyük ihtimalde bilmiyorum ki
A.K : İyi adam mı
Ü.K : Yani işte
A.K :.... yanında mı yoksa
Ü.K : Yok yanımda değil ya yanımda kimse yok
A.K : Ona da söyledin mi birşey
Ü.K : Eee (HAYIR)
A.K : He
Ü.K : Eee(HAYIR)
A.K : Niye
Ü.K : O AĞZI SIKI DEĞİL
A.K : Allah Allah
Ü.K : Hım
A.K : Ama o bizimkine demiş bizimkilerde oa sormuş böyle böyle neyse gelecek falan filan diye
Ü.K : Hım
A.K : O da diyor bilmiyorum yani bana söylediler şimdi
Ü.K : Hım
A.K : Bilmiyorum sorarım dedim
Ü.K : Hallederiz ya daha onunla şey yaparız yani Tamam merak etme sen
A.K : Bize gelecek çünkü
Ü.K : Tamam tamam
A.K : Tamam bilgin olsun hadi görüşürüz
Ü.K : Hadi öptüm
A.K : Görüşürüz
Sanık Ali Kıratlı, İlhan Ekşioğlu’nun Sezer ile teşvik konusunda konuşulmadığını söyleyince derhal Ümit Karan’ı aramış ve durumu ona sormuştur. Ümit Karan “İyi abi ne olsun işte biraz önce toplantı falan yaptım çocuklarla” diyerek teşvik konusunda ilgili futbolcular ile konuştuğunu iletmektedir. Ali “Ona da söyledin mi birşey” diyerek Sezer ile neden konuşmadığını sormakta, Ümit ise “O AĞZI SIKI DEĞİL” diyerek teşvik konusunda kendilerini zor durumda bırakabileceğini ima ederek konuşmadığını söylemektedir.

Külünkoğlu
07.12.2012, 09:36
21.04.2011 günü saat:21.07’de AZİZ YILDIRIM’ın İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2134);
Aziz: “Şekip’in söylediğini duydun mu”, İlhan: “Duydum…Şekip’e ben dün dün söyledim ona onunla bi konuş diye…bizimkini arıyorum bizimki cevap vermiyor şimdi arar beni…ben anlamadım hiçbir şey…Başkanım onunla o Bir Numarayla bana gelen öbürünün haberi var”, Aziz: “Arabaya atla işin yoksa atla gel bu Şipyaninin oteli var ya…Şekip’le orda olacağım gel konuşalım beraber”.
21.04.2011 günü saat:21.08’de Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2671);
Ali’nin; (Ümit Karan’la yaptığı Eskişehirspor’lu futbolcuları kastederek)“…Konuştum şimdi. ..Yavaş yavaş alıyorum diyor hepsini,…bu şey değil ki diyor öyle hepsini alıp da konferans gibi yapamam ki diyor 2-2, 3-3 alıyorum diyorum hepsini diyor…olmaz ki abi diyor konferans gibi diyor ağzı şey olan var diyor düz olan var diyor eğri olan var diyor ağzı olan konuşuyor tercümanlar var diyor 3-3, 4-4 alıyorum diyor şimdi bugün hepsini alacağım diyor…ben diyor haberim var diyor olmaz mı diyor…adamın kendisiyle konuştuk ya bizim bizim yani bizi zan altında bırakacak bir şey yok,…mantıken 20 kişiyi de alıp konuşamazsın abi yabancısı var yerlisi var o var bu var tek” dediği,
Sanık Ali Kıratlı, Ümit Karan ile arasındaki konuşmayı İlhan Ekşioğlu’na aktarmaktadır, teşvik konusunda Ümit’in kimlerle nasıl konuştuğunu bildirmektedir.
21.04.2011 günü saat:21.11’de Ali Kıratlı’nın Ümit Karan’ı aradığı görüşme(tape:2791);
Ali: "Sen onunla konuş ha unutma gelsin bize yani ona şimdi sorarlar çünkü onun yani öyle olmasın dışarıda kalmasın tamam”, Ümit: “...Ben konuştum onunla ya o da...istiyor zaten”, Ali: “…Sen onla da konuş yani onun için tamam”, Ümit: “O da gelmek istiyor abi size”, Ali: “Tamam gelsin sen çünkü ona sorarlar morarlar o benim haberim yok ondan sonra şey olur başka bir şey çıkar yani ortaya tamam bul onu da adam gibi söyle açsın kim soruyorsa ona söylesin konuş…”.
Ali Kıratlı, tekrar arayarak Ümit Karan’dan, “dışarıda kalmasın” diyerek Sezer Öztürk ile görüşmesini ve onun de teşvik çemberine alınmasını istemektedir. Zira Şekip Mosturoğlu’nun Sami Dinç aracılığı ile bu durumu sorgulayacaklarını bildiğinden ayrıca aşağıdaki mesajları da göndermiştir.
21.04.2011 günü saat:21.25’de Ali Kıratlı’nın Ümit Karan’a gönderdiği mesajda(tapeler:2792-2793-2794);
“Aman krdm eksık bı şey yapma kurban olayım bunlar sağlamasını da yapıyolar allah korusun yanlıs anlasılmayalım sen konusup cözersin o cocukla da” yazdığı .
21.04.2011 günü saat:21.31’de Sami Dinç’i Sezer Öztürk’ün aradığı görüşme(tape:1859);
Sami:“İyi bir konuşmam var seninle yani ama burdan konuşamıyorum (gülüyor) sıkıntılıyız,….Blackbery kullanıyor musun sen”, Sezer: “Hayır abi, niye konuşamıyorsun burdan konuş ya ne olacak”, Sami: “Buradan konuşamam da, ya ben konuşamam başta yani,…en başta ben konuşamam benim taraftan selam söyleyecek çok kişi var”, Sezer: “He, ben sana bir numara mı yollayayım”, Sami: “Tesisteysen ama tesiste şey yapılıyor yani tesiste olmaz tesis yanlış olur da şöyle yapalım sen ne kadar numara bulsan da yine bulacağın arkadaşlarının cebi falan olur yani”.
Sanık Sami Dinç, iletişim tespitine karşı Sezer Öztürk ile cep telefonu dışında bir kanaldan görüşmek istemektedir. Zira Sezer Öztürk’e açık ve net olarak, Fenerbahçe’ye transfer olabilmesi için Trabzonspor müsabakasında iyi mücadele etmesi gerektiğini iletmek istemektedir.
21.04.2011 günü saat:21.41’de Şekip Mosturoğlu’nun Sami Dinç’i aradığı görüşme(tape:1820);
Şekip: “Müvekkilini 11 gibi ara”, Sami: “Kendi şeyinden telefonundan”, Şekip:“Tabi tabi öteki tarafa hiç bulaştırma…ben kendi telefonumu kullanmayacağım da kesin”, Sami: “Okey tamamdır”.
Şekip Mosturoğlu, Sami Dinç’ten, Sezer Öztürk’ü arayıp Ümit Karan tarafından teşvik için kendisiyle görüşülüp görüşülmediğini teyit etmesini istemektedir.
21.04.2011 günü saat:21.49’da Sami Dinç’e Sezer Öztürk’ün gönderdiği mesajda(tape:1860);
“05377186254” yazdığı.
21.04.2011 günü saat:23.36’da Şekip Mosturoğlu’nun, İlhan Ekşioğlu’na gönderdiği mesajda(tape:3072);
“Avukat gelip dosya ile ilgili bilgileri vermis. sadece benim muvekkile degil tum davacilara. Benim muvekkil diger davacilarin tumu ile konusmus. Davalari” yazdığı.
21.04.2011 günü saat:23.37’de Şekip Mosturoğlu’nun, Aziz Yıldırım’ı aradığı görüşme tape:1642);
Şekip: “…Sami’nin müvekkili geri dönmüş Sami’ye,…bütün davaları almışlar,…bütün herkesle konuşmuşlar hatta işte davalıların bir bölümü demiş ki biz yemin ediyoruz sana vereceğiz davayı,…hepsi sözünü vermiş”, Aziz: “…tamam o zaman peki”, Şekip: “…Sami çok sevinçli davaları almış”.
22.04.2011 günü saat:08.39’da İlhan Ekşioğlu’na Şekip Mosturoğlu’nun gönderdiği mesajlarda;
“Avukat gelip dosya ile ilgili bilgileri vermis. sadece benim muvekkile degil tum davacilara. Benim muvekkil diger davacilarin tumu ile konusmus. Davalari”, “n tamamini bizim avukata vermeye soz vermisler hatta yemin eden olmus.” yazdığı. (tape:3073-3074)
Yukarıda art arda yaptığı mesaj ve telefon görüşmesinde sanık Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve Aziz Yıldırım’ı, teşvik konusunda futbolcular ile görüşülüp görüşülmediği noktasında bilgilendirmektedir.
22.04.2011 günü saat:10.41’de Şekip Mosturoğlu’nu İlhan Ekşioğlu’nun aradığı görüşme(tape:1822);
İlhan: “Hazır mıyız MAHKEMEYE”, Şekip: “Dün avukat bütün MÜVEKKİLLERİ toplamış…Hepsi ile tek tek konuşmuş demiş ki davayı bana verirseniz dedim hepiniz kazanırsınız bütün müvekkiller vermeyi kabul etmişler hatta içlerinden yemin edenler olmuş…Avukat çok çok memnun yani olaydan”, İlhan: “İnşallah kazanırız davayı”, Şekip: “Uzun gözüküyor ama bakalım yani herkes inandığına göre”, İlhan : “Eksik bir delil bırakmadık bütün…her şey lehimize yani…bundan sonra artık şeye hakime kalmış hakime”, Şekip: “Hakime ve Allah’a kalmış”, İlhan: “HAKİM DE ÖNEMLİ HAKİM(GÜLÜYOR)”.
Öyle bir dava ki bu, 22.04.2011 tarihi itibariyle henüz sözde vekaletnameler alınmamış zira avukat “davayı bana verirseniz dedim hepiniz kazanırsınız” diyor. Ancak birden bu dava aynı günün gecesi bitiyor ve bir daha bu dava ile ilgili olarak ne dava, ne müvekkil, ne de mahkeme lafı edilmiyor. Çünkü “mahkeme” 22.04.2011 tarihinde Eskişehirspor- ile Trabzonspor arasında Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayıp ve 21.45’de “0-0” sona erdiğinde, davanın kazananı Fenerbahçe oluyor.
22.04.2011 günü saat:13.32’de Ali Kıratlı’nın Ümit Karan’ı aradığı görüşme(tape:2797);
Ali: “Geldim bir...uğrayım bir başarı dileyim…bir yaramazlık yok demi,…aldım akşam mesajını falan,…her şeyi tamam”.
Sanık Ali Kıratlı’nın 22.04.2011 günü saat:11.00 sıralarında Zafer Tüzün ile beraber Eskişehir’e hareket edeceğinin yapılan iletişim tespitleriyle belirlenmesi üzerine;
Güvenlik görevlilerce 22.04.2011 günü Eskişehir’e geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı, 22.04.2011 günü saat:14.50 sıralarında 34 MEZ 01 plakalı siyah renkli BMW marka otoyla Eskişehir’e giren Zafer Tüzün ve Ali Kıratlı’nın Esentepe Mh.Çevre Yolu üzerinde bulunan Eskişehirspor Kulübü Tesislerine girdikleri, Ali Kıratlı’nın tesislerde bulunduğu sırada devam eden iletişim tespit çalışmalarında 15.01 ve 15.21 sıralarında İ.Ekşioğlu ile yaptığı görüşmelerde durumdan bilgi verdiği ve Eskişehirsporlu futbolcu Sezer Öztürk ile İ.Ekşioğlu’nu telefonla görüştürdüğü (tape 2800), Eskişehirspor takım kadrosunu İ. Ekşioğlu’na mesajla ilettiği (tapi 2803) , saat:15.32’de 34 MEZ 01 plakalı otonun tesislerden çıkarak şehir merkezi Kızılcıklı M. Pehlivan Cd. üzerinde Mami Day’s Patisseria önünde durduğu, Mami Day’s Patisseria’dan Muhammed Şenyüz’ün çıktığı ve Zafer Tüzün ile Ali Kıratlı’yı karşıladığı, aracı park ederek pastaneye girdikleri, bir süre sonra Muhammed Şenyüz ve Ali Kıratlı’nın yaya olarak Kızılcıklı M. Pehlivan Caddesi üzerinde dolaştıkları, saat:19.20’de Muhammed Şenyüz ve Ali Kıratlı’nın Mami Day’s Patisseria’dan tekrar dışarı çıktıkları, Kolcu Sokak içerisinde park halinde olan 26 TU 026 plakalı beyaz renkli Mazda marka araca binerek M.Kemal Atatürk Cad üzerinde bulunan Eskişehir Atatürk Stadyumuna geldikleri, burada stad arkasında Gül Sokak üzerinde aracı park ederek Eskişehirspor Stadı giriş kapısına kadar birlikte geldikleri, kapıdan geçişten itibaren birbirlerinden ayrıldıkları ve farklı zamanlarda Stad Vip Kapısından ayrı ayrı giriş yaptıkları, saat:22.10’da müsabaka bitiminde Muhammed Şenyüz, Ali Kıratlı ve X Şahsın birlikte yaya olarak geldikleri ve Gül Sokak içerisinde park halinde olan 26 TU 026 plaka sayılı otoya binerek stad bölgesinden ayrıldıkları, saat:22.48’de Yenibağlar Mah. Üniversite Cad. üzerinde araç içerinde bekleme yaptıkları,saat:22.53’de Zafer Tüzün ve Y Şahsın 34 MEZ 01 plakalı otoyla aynı yere geldiği, bu sırada Ali Kıratlı’nın 26 TU 026 plakalı otodan inerek 34 MEZ 01 plakalı otoya bindiği, Muhammed Şenyüz, Zafer Tüzün, X ve Y Şahsın bir dakika kadar ayak üstü sohbet ettikleri, akabinde Zafer Tüzün ve Ali Kıratlı’nın 34 MEZ 01 plakalı, Muhammed Şenyüz, X ve Y Şahsın ise 26 TU 026 plakalı oto ile ayrıldıkları, Zafer Tüzün ve Ali Kıratlı’nın bulunduğu 34 MEZ 01 plakalı otonun fiziki takibine devam edildiğinde; şahısların üzerinde bulunan Eskişehirspor Kulübü Tesislerine girdikleri, saat:23.08’de ise çıktıkları, araç içerisinde üçüncü bir şahsın olduğu, bu esnada devam edilen iletişim tespit çalışmalarına göre Bülent Uygun’u Zafer Tüzün’ün aradığı (tape 1589) ve O’nu da aldıkları, saat:23.10 itibari ile Zafer Tüzün, Ali Kıratlı ve Bülent Uygun’un 34 MEZ 01 plakalı oto ile İstanbul’a gitmek üzere Çevre yoluna çıktıkları 22-23.04.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanakları (Kls 28, dizi 302-308 arası) ile anlaşılmıştır.
22.04.2011 günü saat:15.01’de Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2798);
İlhan: “Ben dedim ulan acaba bir şey mi unuttum diyorum,…abi hayattan şey olduk ya”, Ali: “Buradayım vereyim mi,…geldim buradayım”, İlhan: “Hangisi yanında”, Ali: “Yenisi de bizimkisi de hepsi burada”.
Ali Kıratlı’nın Eskişehir kampına gittiği ve yanında Sezer ,Ümit ve Bülent olduğu halde İlhan Ekşioğlu ile telefonda görüştüğü anlaşılmaktadır. Sanığın “yenisi” ile Sezer’i, “bizimki” ile Bülent Uygun’u kasdettiği açıktır.
22.04.2011 günü saat:15.10’da Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2799);
Ali: “Gece 11’de Sami’ye söylemiş o zaten anca sıra gelmiş ona tek tek konuşuyor diye…”, İlhan: “..Durum nasıl durum”, Ali: “Durum iyi de bir iki tane şey var eksik var,…iyileşmemişler,…2’si yanımda şimdi konuşuyorum hiçbir aksilik yok selamı var hepsinin,…11’de gece Sami’ye dönüş yapmış bu da yani şimdi Feridun”, İlhan: “…Sakin, saldırma yok sinir yok sakin sakin”.
Sanık İlhan Eskişehir’e taktik vermektedir. Aynı şekilde Sivasspor müsabakasında da kaleci ile şike anlaşmasına varıldığı için “bol şut” diyerek oyuncuların şut atmasını isteyen İlhan, beraberlik halinde ikili averaj ile Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını bildiği için, olası bir galibiyete oynama halinde Trabzonspor’un galip gelebileceğini düşündüğünden Eskişehir’den “Sakin, saldırma yok sinir yok sakin sakin” sözleriyle beraberliğe oynamasını istemektedir. Sivasspor müsabakasında olduğu gibi sanık İlhan’ın taktiği burada da işe yaramıştır. Bu, beraberliğe oynama taktiği, aşağıda sanık Tamer’in yaptığı bir başka telefon görüşmesinde de (tape 1900) geçmektedir.
22.04.2011 günü saat:15.21’de Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu aradığı, kendisini Sezer Öztürk’le görüştürdüğü görüşme(tape:2800);
İlhan’ın;“…Karşıda bi buluşalım dedi ona gidiyorum şimdi” dediği, Ali’nin;“…Şey yanımda yeni transfer bir şey diyor musun” dediği, görüşmenin devamında Ali’nin telefonu yanında bulunan Sezer Öztürk’e verdiği, Sezer’in; hal hatır sorduğu, İlhan’ın; “…Siz inşallah iyi olunca daha iyi olacağız”dediği,Sezer’in; (Gülüyor) “İnşallah öyle olacak” dediği, İlhan’ın; “… görüşürüz sonra önümüzdeki hafta” dediği.
22.04.2011 günü saat:15.26’da Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2801);
İlhan: “Bugünleri bir aşalım bak neler olacak,…o gün bugündür biliyorsun değil mi”, Ali. “Sen yanına mı gidiyorsun”, İlhan: “He yanına gidiyorum”, Ali: “Söylersin o zaman”, İlhan: “Söyleyeceğim söyleyeceğim”.
İlhan’ın yanına gittiği Aziz Yıldırım’a; yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi vereceği, Ali Kıratlı’nın da kendisinden söz etmesini istediği anlaşılmaktadır.
22.04.2011 günü saat:15.28’de Ali Kıratlı’yı İlhan Ekşioğlu’nun aradığı görüşme(tape:2802);
İlhan’ın; “…Aakşamkiler belli mi” diyerek Eskişehirspor’un kadrosunu sorduğu, Ali’nin; belli olduğunu söylediği, İlhan’ın mesaj atmasını istediği.
22.04.2011 günü saat:15.34’de Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’na gönderdiği mesajda(tape:2803);
“Ivesa Koray Nada Veysel Volkan Alper Doga Burhan Pele Sezer Batu” yazdığı .
22.04.2011 günü saat:15.34’de Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’na gönderdiği mesajda(tape:2804);
“Kaptan 2. yarı gryo Sezgn Dıego sakat”yazdığı.
Sanık Ali Kıratlı’nın Trabzonspor’a karşı forma giyecek olan Eskişehirspor takımının müsabakaya başlayan ilk on birini aynen İlhan Ekşioğlu’na mesaj olarak atmıştır. (http://www.tff.org/Default.aspx?pageId=397&macId=87166 (http://www.tff.org/Default.aspx?pageId=397&macId=87166)) Bunun yanında “Kaptan” dediği Ümit’in ikinci yarı oyuna gireceğini ve Sezgin ve Diego’nun sakat olduğunu bildirmektedir. Sanığın takım kadrosunu eksiksiz olarak bilmesi yanında özellikle Ümit Karan’ın ikinci yarıda oyuna gireceğini haber vermesi ancak yukarıda 2798 nolu tape ile açıklanabilir. Bu telefon görüşmesi sırasında yanından antrenör Bülent Uygun ve Ümit Karan’ın bulunduğu anlaşılmaktadır.

Külünkoğlu
07.12.2012, 09:37
Zira sanığın 2798 ilâ 2804 sayılı tapelere konu görüşmeleri yaptığı sırada Eskişehirspor Kulübü Tesisleri’nde olduğu 22-23.04.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanakları (Kls 28, dizi 302-308 arası)ilesabittir.
22.04.2011 günü saat:16.12’de İlhan Ekşioğlu’nun Şekip Mosturoğlu’nu aradığı görüşme(tape:3075);
Şekip: “Grand Tower’ın önündeyim İlhan,…gelen var mı başkan geldi mi”, İlhan: “Geldi geldi bekliyoruz”.
22.04.2011 günü saat:17.54’de Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2805);
İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU : Alo
ALİ KIRATLI : Ne yapıyorsun başkan
İ.Y.E : Valla şimdi çıktım
A.K : Heh
İ.Y.E : Eve eve doğru gidiyorum
A.K : İyi hayırlı yolculuklar
İ.Y.E : Sağ ol sen
A.K : Ne yaptın konuştun mu
İ.Y.E : Konuştum konuştum
A.K : He ne diyor
İ.Y.E : Tek şeyi sana şey yapıyor aman diyor dikkat etsin diyor şeye ... dikkat etsin diyor
A.K : Neye dikkat edeyim
İ.Y.E : Ya şeye işte ya
A.K : Takılmayayım
İ.Y.E : He he
A.K : He yok canım ya tamam
İ.Y.E : Süper... herşey gayet iyi ama bu biraz totem yapıyor
A.K : Evet
İ.Y.E : İşte dedim ya fazla ...
A.K : E yapacak birşey yok abi orada bizim yapacağımız ... edeceğiz bakacağız ya
İ.Y.E : Evet evet
A.K : Canını sıkma yapacak birşey yok geldik buralara iyi konuşacağız
İ.Y.E : ... mutlu ...
A.K : İnşallah, zaten iki duble viski içiyorum şimdi bir arkadaşımla geldim sakin sakin içeyimde nasıl döneceğiz bakalım hayırlısı bakalım konuşuruz
İ.Y.E : Allah Allah yardımcın olsun
A.K : Tamam tamam görüşürüz sağ
İ.Y.E : Haydi
Söz konusu görüşmede Sanık İlhan Ekşioğlu’nun; basın tarafından görüntülenmemesi için, AZİZ YILDIRIM’ın dikkatli olması konusundaki talimatını Ali Kıratlı’ya ilettiği anlaşılmıştır.
Nitekim Aziz Yıldırım’ın bu korkusu gerçekleşmiş ve Ali Kıratlı basının gündemine düşmüştür. Bu durumu Aziz Yıldırım, Kls 16 Dizi 17 de bulunan 2143 nolu tape de Mehmet Şekip Mosturoğlu ile arasında geçen görüşmede, "bu akşam bunlar yayın yapmışlar Kanal Türk, o Ali Şekerci Ali varya, O Eskişehir'e gitmiş O salak da maça gittiği halde gazetecilere gitmedim demiş, bunlar da Aziz Yıldırım'ın yakın adamlarından biri Eskişehir'e maça gitti diye... abuk subuk şeyler tamam" şeklinde ifade etmiştir.
Sanık Aziz Yıldırım müdafii huzurundaki savcılık ifadesinde; Ali Kıratlı'nın Eskişehir'e neden gittiğini bilmediğini beyan etmiştir. Oysa teşvik konusundaki çalışmaları İlhan Ekşioğlu tarafından kendisine iletildiğinde, basına yakalanmaması yönünde dikkatli olmasını istediği yukarıdaki açıklamadan sabittir. Şu hale göre, Eskişehir’e neden gittiğini bilmediği yönündeki savunmasına itibar etmek mümkün değildir.
22.04.2011 günü saat: 22.00’da Tamer Yelkovan’ı X Şahsın aradığı görüşme(tape:1900);
X Şahıs: “Ya Eskişehir galibiyete oynamadı ha”, Tamer: “Ama şey yani öyle oynasın istedik biz de”,X Şahıs: “He bence de öyle oldu yani çünkü”, Tamer; “Çünkü şey galibiyete oynarlarsa şey olabilirdi açılırlardı anladın mı”, X Şahıs; “Doğru şeyi ama …bir tanesi aldı geçti kaleci ile karşı karşıya kaldı geri döndü, vursa süper gol olurdu, ama o” Tamer’in; “Şey iyiydi ama o, o çocuk neyse o çocuk o çok iyi oynadı”
Sanık Tamer Yelkovan, Tape 2779 da İlhan Ekşioğlu’nun verdiği “Sakin, saldırma yok sinir yok sakin sakin” sözü ile verdiği taktiğin nedenini bu telefon görüşmesinde açıklamaktadır.
22.04.2011 günü saat:22.20’de Ali Kıratlı’nın Zafer Tüzün’ü aradığı görüşme(tape:2812);
Zafer: “Geliyoruz yavaş yavaş şeye doğru…”, Ali: “…Hadi gel de acil çıkalım”,
22.04.2011 günü saat:22.53’de Bülent Uygun’u Zafer Tüzün’ün aradığı görüşme(tape:1589);
Zafer: “Bülent’im kardeşim hadi tebrikler,…olmadı ya sen şey...babacım...”, Bülent: “…Olmayınca olmuyor ya”, Zafer: “Ali ileyiz de ne yapacaksın gelecek misin bizimle”, Bülent: “..He gelecem abi”, Zafer:“İyi o zaman geliyoruz senin oraya tesise”.
22.04.2011 günü saat:23.47’de Muhammet Şenyüz’ü Zafer Tüzün’ün aradığı görüşme(tape:1542);
Zafer’in; soru üzerine yola çıktıklarını söylediği, Muhammet’in; “He bize her yer Trabzon mrabzon kazımaz 15 yıl sonrasının acısını böyle çıkartırız,…koyarız adama Ali abim rahat olsun sıkıntı yaratmasın kendine” dediği, Zafer’in yanında bulunan Ali Kıratlı’nın; “Eskişehir sahip çıksın bana o zaman”dediği, Muhammet’in; “Bülent hocayı da aldınız herhalde” dediği, Zafer’in onayladığı.
23.04.2011 günü saat:15.39’da Ali Kıratlı’ya Ümit Karan’ın attığı mesajda(tape:2823);
“Abi gorusekmiyiz ona gore poram yapcam cocuklar formayi sordu” yazdığı.
Sanık Ümit Karan, teşvik faaliyetin katılan futbolcuların anlaşmanın gereği olan parayı almak istediklerini ilettiği anlaşılmıştır.
23.04.2011 günü saat:17.19’da Ali Kıratlı’nın Ümit Karan’a attığı mesajlarda (tape:2824-2825);
“Pazartesı oglen gtmeden bulusur bı kahve ıcerız krdm bızım o taraft a ben ızmır e gectm yarın gece donucem mactan snra selamlar krdm” yazdığı.
Sanık Ali Kıratlı’nın, Fenerbahçe’nin Buca müsabakası için İzmir’e geçtiğini ve teşvik parasını pazartesi halledeceğini söylemektedir.
23.04.2011 günü saat:18.15’de Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2828);
Ali: “…Pazartesi günü kahveyi öğlende içeriz değil mi en geç”, İlhan: “İçeriz içeriz ya, …beni arayacak ben de tamam diyeceğim yani seni söyleyeceğim haberin olsun”.
Sanık Ali, İlhan’a “Pazartesi günü kahveyi öğlende içeriz” diyerek teşvik parasını alıp alamayacağını sormaktadır.
24.04.2011 günü saat:10.40’da Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2832);
Ali: “Bi şey yapalımda randevu…”, İlhan: “..Gel bana yarın,…bu ordan beraber halledecez zaten sen gel bana,…yok şeyden halledecez,..en maçı al gel kardeşim gerisine karışma”.
24.04.2011 günü saat:22.23’de Ali Kıratlı’yı Ümit Karan’ın aradığı görüşme(tape:2836);
Ümit: “…Kalpten gitmişsindir abi,…böyle bir maç mı olur ya” (3-5 biten Bucaspor-Fenerbahçe maçını kastederek), Ali: “Var mı bir yaramazlık,..geldiğimde tamam mı kardeşim döneceğim”.
25.04.2011 günü saat:11.45’de Ali Kıratlı’yı İlhan Ekşioğlu’nun aradığı görüşme(tape:2840);
İlhan: “Ne yapıyorsun,…ben İlhan”, Ali: “Bozma pazartesimizi Feneryolundayım”, İlhan: “…Gelsene bana”.
İletişim tespitlerine göre 22.04.2011 günü oynanan ve sonucu 0-0 biten Eskişehirspor-Trabzonspor maçı için Eskişehir’e giden ve sonuç Fenerbahçe lehine olacak teşvik faaliyetinde bulunan Ali Kıratlı’nın konuyla ilgili 25.04.2011 günü için İ.Ekşioğlu ile randevulaştığı (tape 2828) ve Ümit Karan’a durumdan bilgi verdiği (tape:2836) anlaşılmış, 25.04.2011 günü Ali Kıratlı’nın saat:12.00 civarında İ.Ekşioğlu’nun Osmanağa Mah Söğütlüçeşme Cad Altıyol İş Hanı No:78/68 Kat:4 Kadıköy adresinde bulunan bürosunda buluşacakları (tape 2840) bilgisinin elde edilmesi üzerine;
Güvenlik görevlilerince 25.04.2011 günü saat:11.30 sıralarında İ.Ekşioğlu’nun ofisinin bulunduğu adrese geçilerek takip çalışmalarına başlanıldığı, saat:12.20’de adresten Ali Kıratlı ve İ.Ekşioğlu’nun çıktıkları ve yaya olarak Söğütlüçeşme Cad. Boğa heykelinin bulunduğu meydanda beklemekte olan 34 BTA 50 plakalı siyah renkli Porsche marka araca binerek Kuşdili Caddesi üzerinden Moda istikametine doğru hareket ettikleri,
Yine iletişimlerinin tespiti çalışmalarına göre; 25.04.2011 günü 12.30 sıralarında sanık Aziz Yıldırım’ın, İ.Ekşioğlu’nu toplantı yapmak üzere Fenerbahçe Stadyumu’na çağırdığı, Ali Kıratlı’nın beklediği esnada Ümit Karan’ın Ali Kıratlı’ya ulaşmaya çalıştığı ancak telefonlarına cevap vermediği, aynı gün saat 17.30‘da toplantı bitiminde İ.Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’yı Fenerbahçe Stadyumu’na davet ettiği bilgisinin alınması üzerine;
Saat: 15.30 sıralarında 34 UGZ 79 plakalı araçla Ali Kıratlı’nın Bağdat Caddesine çıktığı, buradan Kuşdili Cad. Münir Nurettin Selçuk Cad. Cemil Topuzlu Cad. Çetin Emeç Bulvarı üzerinden Bostancı sahil yoluna çıktığı, buradan tekrar Bağdat Caddesi’ne çıktığı ve Şükrü Saraçoğlu Stadı civarına geçerek Pazaryolu Sokak üzerinde bulunan İspark‘ın önünde bir müddet beklediği, daha sonra tekrar hareket ederek Fenerbahçe Mah. Münir Nurettin Selçuk Cad. üzerinde bir tur attıktan sonra tekrar Sükrü Saraçoğlu Stadı civarına geldiği ve stad içerisine girdiği 25.04.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanağı (Kls 28, dizi 295-297 arası) ile anlaşılmıştır.
25.04.2011 günü saat:16.29’da Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'ya gönderdiği mesajda. (tape:2738);
"Abi aramadin ben gitcem" yazdığı
Sanık Ümit, Eskişehir’e gideceğini bildirerek teşvik parasını sormaktadır. Zira sanık söz konusu mesajı gönderdiğinde cep telefonu “118349448 - opr: Turkcell (ATKOS1) - ADNAN KAHVECİ BULVARI ATAKÖY (ATAKÖY KONAKLARI SAHİL) BAKIRKÖY,İSTANBUL” adresinden sinyal vermektedir.
25.04.2011 günü saat:16.34’de Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2847);
İlhan: “Lan şimdi rahatladım çıktım tekrar giriyorum toplantı var bugün”, Ali: “Ama ben ne yapacağım ya geziyorum arabayla”, İlhan: “Sen ne yapacaksın biliyor musun bir kere 2 saat seni konuştuk 2 saat,…,ikimiz abi…yok yok dedim dedimki ya böyle böyle olmuş ya dedi o otobüsdekiler diyor şakşakçılar diyor benim diyor yani anladı onların kimler olduğunu dedim ya birşey diyeceğim sana sen ne dediysen ben onu yaptım…”, Ali: “Ben geleyim senin yanına ben caddedeyim ya”, İlhan: “Çok acil gel o zaman bana”.
25.04.2011 günü saat:17.02’de Ümit Karan'ı X Şahsın aradığı görüşme(tape:2739);
X Şahıs: "Şimdi dedi ki siz gidin o sizi alacakmış oldu mu abi", Ümit: “Tamam abi".
25.04.2011 günü saat:17.25’de Ali Kıratlı’yı İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme(tape:2850);
Ali: “…Tesislerin içindeyim bizim”, İlhan:“…6’da toplantı var bende yazıhaneden çıktım,…buluşalım mı,..statta”, Ali’nin onayladığı.
25.04.2011 günü saat:18.48’de Ümit Karan'ı, Şükrü’nün aradığı görüşme(tape:2740);
Ümit: “Ne diyicem… öbür taraftan da bir şey gelmedi", Şükrü: "Boş ver ya konuşuruz sonra".
30.04.2011 günü saat:10.34’de Ali Kıratlı’yı İlhan Ekşioğlu’nun aradığı görüşmede(tape:2855);
İlhan’ın: “Dün bu bizim Fenerbahçe’nin teknesinin kaptanı var ya,…o haber göndermiş ya demiş hiç bize şeye söyle demiş sana kim söylediyse geçen hafta demiş,…ona da söyle demiş bize hiçbir şey gelmedi haberin olsun o çok vıdı vıdı yapmış heh haberin olsun şey tekne kaptanı,…anladın mı senin arkadaşın,..senin arkadaşının tekne senin arkadaşın olan var ya tekne kaptanı“dediği, Ali’nin anladığını belirttiği, İlhan’ın;“..O öbür çocuğa şey demiş ya sana kim geçen hafta haber gönderdiyse sen o abiye söyle bize hiç erzak gelmedi…”dediği.
05.05.2011 günü saat:15.20’de Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'ya gönderdiği mesajda(tape:2741);
"Abi haftasonu istanbuldayim bi yemek ismarlarsin artik ozledik" yazdığı .
09.05.2011 günü saat:14.11’de İlhan Ekşioğlu'nun, Ali Kıratlı'yı aradığı görüşmede(tape:2969);
Ali. "Sivas’a gelirsin artık ya", İlhan: “Sivas’a geleceğim ama senle zaten bi konuşacağız abi, bi konuşalım, bi yol haritası çizelim…Dereağzında görüşelim o zaman", Ali: "Tamam görüşürüz".
09.05.2011 günü saat:14.49’da Ali Kıratlı'nın Ümit Karan'ı aradığı görüşme(tape:2528);
Ümit: “Nişantaşı’ndayım abi", Ali:"İyi ne zaman gideceksin", Ümit: “Yarın sabah", Ali:"gitmeden göreyim seni…gelirim akşam gelirim görüşürüz".
09.05.2011 günü saat:15.35’de Ali Kıratlı'nın İlhan Ekşioğlu'nu aradığı görüşme(tape:2529);
İlhan: “Kulübe geçtim…seninle herhalde yarına kaldık ya konuşacağız her halde", Ali: "Ama olmasa iyi olurdu ya beni bekliyorlar ya nasıl yapacağım", İlhan : “Vallahi burada öyle bir durum var ki anlatsam tamam dersin", Ali: "Sen öyle diyorsan yarın...bir şey olursa haber ver de hiç olmazsa oğlan ile şey yapalım yürüyelim" .
Sanık Ali, İlhan Ekşioğlu’ndan teşvik parasını alacağı düşüncesiyle Ümit Karan’a “gitmeden göreyim seni” dediği ve O’nun de akşama geleceğini bildirdiği, akabinde İlhan’ın Ali’yi aradığı ve “seninle herhalde yarına kaldık” dediği, Ali’nin de bunun üzerine Ümit Karan kendisin beklediği için “ya beni bekliyorlar ya nasıl yapacağım” diye tepki verdiği görülmektedir.
09.05.2011 günü saat:20.27’de İlhan Ekşioğlu'nun, Ali Kıratlı'yı aradığı görüşme(tape:2530);
Ali: "Yarına kaldık herhalde", İlhan: “Bu haftaya kaldık da ne zamana bakacağız ben şimdi…bunu böyle öldüre dövdüre yapıyorum…yarın şimdi bi bi araya geleceğiz sabah ofisimde…ondan sonra durum netleşecek abi…sana haber vereceğim yarın…yarın ben sana alo diyeceğim", Ali. "Tamam buradayım, şey olur ama demi yarına", İlhan: “O olur olur abi…bi şekilde halledeceğiz", Ali: "Ben onlara ona göre şey yapıyorum çünkü…program", İlhan: “Onlarla idare et", Ali: "Tamam, ediyoruz…öyle bana da sıcak yapıyor başladı gene", İlhan: “Yarın bi ara zaten seninle bu işte olmasa bile başka bir şey için mutlaka bi araya geçeceğiz, Ali", Ali: "Tamam olur konuşuruz".
09.05.2011 günü saat:22.07’de Ali Kıratlı'ya Ümit Karan'ın gönderdiği mesajda;
"abi gelmion mu" yazdığı. (tape:2531)
10.05.2011 günü saat:15.39’da İlhan Ekşioğlu'nun Tamer Yelkovan'ı aradığı görüşme(tape:2972);
İlhan: “Göndereyim mi", Tamer: “Bir saniye sorayım da alo..şimdilik değil…şuanda bankadalar…bir yarım saat sonra gönderirseniz olur…4’ü çeyrek geçe olur", İlhan: “Tamam biletlerden herhalde bu gün hayır yok demi", Tamer: “Bugün hayır yok biletlerde evet".

Sanık İlhan’ın, Tamer Yolkavan’ı arayarak teşvik parasını ayarlamaya çalıştığı anlaşılmaktadır.
10.05.2011 günü saat:17.14’de Ali Kıratlı'nın, İlhan Ekşioğlu'nu aradığı görüşme (tape:2975);
Ali:"Yazdırdım tamam", İlhan: “İyi kalabalık mı", Ali:"Çok burada başkan geldi" , İlhan: “Biliyorum ya ona ben söyledim ya bana haber geldi…o da gelemeyecekti ikinci olduğunu duyunca iyi oldu dedi…senin biraz spor ayakkabısı ayarladım yarın gel spora gideceğiz… sabahleyin saat 10’da bende ol ha", Ali:”Tamam olurum…10 buçuğa ayarlattım ben şeyi…rahat rahat yaparız".

Külünkoğlu
07.12.2012, 09:38
Sanık İlhan Ekşioğlu’nun “biraz spor ayakkabısı ayarladım” diyerek sanık Ali Kıratlı’nın, Ümit Karan aracılığı ile teşvik faaliyetine girişen Bülent Uygun, Şükrü Ongan ve belirlenemeyen diğer futbolculara verilmek üzere beklediği parayı ayarladığını söylemektedir.
Yapılan iletişim tespit çalışmalarına göre; 10.05.2011 günü İ.Ekşioğlu’nun Fenerbahçe Kulübü’nün mali işler müdürü sanık Tamer Yelkovan’dan para almak üzere çalışanı Halil Köntek’i görevlendirdiği, İ.Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı ile telefonla iletişime geçerek “Sana biraz spor ayakkabı aldım yarın gel spora gideriz” şeklinde şifreli teşvik parası ayarladığını ve saat:10.30 sıralarında ofisinde olmasını istediği (tape:2975) bilgisinin alınması üzerine;
Güvenlik görevlilerince 11.05.2011 günü saat: 09.00 sıralarında İ.Ekşioğlu’nun Kadıköy Söğütlüçeşme Cad Bestekar Dihayat Sok No:1 Altıyol İşhanı’nda bulunan ofisinin civarına geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı, saat: 09.25’de İ.Ekşioğlu’nun elinde kavuniçi renkli karton çanta ile gelerek ofisinin bulunduğu işhanına girdiği, saat:10.00’da Ali Kıratlı’nın kahverengi spor çanta ile Altıyol İşhanına geldiği, asansörle İ.Ekşioğlu’nun ofisinin bulunduğu 4. kata çıktığı, saat:11.00’de Ali Kıratlı’nın elinde bulunan kahverengi spor çanta ile Altıyol İşhanından çıktığı ve etrafını sık sık kontrol eder vaziyette Kuşdili Caddesinden yaya olarak ilerlediği, Kuşdili Otoparkına geldiğinde burada park halinde olan 34 UGZ 79 plakalı siyah renkli BMW marka araca binerek Fenerbahçe istikametine gittiği 11.05.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanağı (Kl:28, Dizi:298-301 arası) ile anlaşılmıştır.
Sanık İlhan’ın, Ali Kıratlı’yı spor yapmak için çağırarak, teşvik anlaşmasının sonucu olarak ilgililere verilecek olan parayı teslim ettiği anlaşılmaktadır.
13.05.2011 günü saat:14.16’da Ali Kıratlı'nın Ümit Karan'ı aradığı görüşme(tape:2537);
Ümit: “İstanbul’a geliyorum abi…bu hafta yok ya maç", Ali: "İyi gel…gel abicim gel canım görüşürüz", Ümit: “Görüşebiliriz abi", Ali: "Görüşürüz dedim işte İstanbul’a geliyorsan oynamıyorsan da istediğin zaman görüşürüz oğlum".
13.05.2011 günü saat:18.35’de Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'ya gönderdiği mesajda(tape:2742);
"Abi ben geldim bizim tarafdayim buralardamisin" yazdığı.

13.05.2011 günü saat:18.36’de Ümit Karan'a Ali Kıratlı'nın gönderdiği mesajda(tape:2743);
"am gecıcem bulusurz dondurmacıda krdm" yazdığı.
13.05.2011 günü saat:21.04’de Ümit Karan'ı Ali’nin aradığı görüşme(tape:2744);
Ali:"Nerdesin", Ümit: “Geliyorum 5 dakikaya abi".
19.05.2011 günü saat:13.41’de Ali Kıratlı’nın Ümit Karan’ı aradığı görüşme(tape:2564);
Ali’nin: “Ben yarım düşeceğim oraya,…he he yarın düşerim şeye uğrarım dondurmamı dondurmacıda bırakırım tamam abiciğim" dediği, Ümit’in: “Şey yapacağım çünkü ...söyleyeceğim”dediği, Ali’nin sıkıntı olmadığını belirttiği,
Sanık Ali’nin “dondurmamı dondurmacıda bırakırım” gibi garip şekilde ifade ettiği husus, teşvik anlaşmasının karşılığı olan parayı müşterek tanıdıkları bir yere bırakacağıdır.
Sanık Şekip Mosturoğlu müdafi huzurunda alınan ve iletişim tutanakları ile uyumlu savcılık ifadesinde ve “bu hususta Cumhuriyet savcısına ayrıntılı ifade verdim, bu ifademe ekleyecek bir husus yoktur” şeklinde atıfta bulunduğu sorgudaki savunmasında bu müsabakaya ilişkin olarak; “Fenerbahçe'nin, Trabzon maçı için Eskişehirspor’a teşvik vermesi meselesine gelince; benim bizzat şahit olduğum bir husus yoktur ancak duyumlarım vardır. Benim dışımda bazı yönetim kurulu üyeleri de bu mevzuyu duymuştu. Cihan Kamer ile Murat Özaydınlı da bu mevzuyu duymuştur. Ben birileri aracılığıyla Eskişehirspor’a teşvik pirimi gönderildiğini duydum. Ancak kim götürdü, kimlere götürdü, ne kadar götürdü, daha doğrusu götürüldü mü götürülmedi mi bunu bilmiyorum. Ben avukatım hukukçuyum. Teşvik girişiminin yeni kanunda suç olduğunu biliyorum. Böyle bir şeye karışmam mümkün değildir. Bir buçuk rakamını duydum. Ancak para birimi olarak Türk parası mı döviz mi kastediliyor bilmiyorum” şeklide beyanda bulunmuş, tarafları olmasa da teşvik eylemini doğrulamıştır.
Aynı savcılık ifadesinde sanık Şekip, Bülent Uygun ile ilgili olarak, Sezer ile yaptıkları görüşmede Sezer’in kendisine “09.04.2011 tarihinde oynanan Eskişehir-Fenerbahçe maçında sahanın ilk yarısı en iyisi olduğunu, Bülent Hoca tarafından çıkarıldığını, bu nedenle seyircinin Hocayı yuhaladığını” söylediğini ifade etmiştir. 09.04.2011 tarihli müsabaka 6222 sayılı Yasa öncesinde oynandığından bu tarihli eylemlerden dolayı beraat kararı verildiği bir vakıa ise de, söz konusu müsabakada da Bülent Uygun’un, sahanın en iyi oynayan ve bu şekilde olduğu da istatistiklere yansıyan Sezer Öztürk’ü, şike anlaşmasının tezahürü olarak oyundan çıkardığı anlaşılmaktadır.
Sanık Sami Dinç savcılık ifadesinde; “Burada şunu da söylemek istiyorum. Yıllardır kulüple içli dışlı olmamdan ötürü Aziz Yıldırım'ı yakından tanıma fırsatını buldum, kendisi eğer şampiyonluk gitse, takım hedeften kopsa bütün planlarını, bu bağlamda transfer çalışmalarını askıya alabilecek yapıda bir insandır. Bana okuduğunuz 21.04.2011 günü Sezer ile yaptığım görüşmede bu içeriktedir. Ben Sezer'e transferin birazda Trabzon maçına bağlı olduğunu ima ederken bunu kastettim yoksa Trabzon maçına asılsınlar amaçlı söylenmiş bir söz değildir” şeklinde beyanda bulunmuştur. Sanık bu beyanı ile esasen açıkça Sezer’den Trabzon müsabakasında Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak bir oyun çıkarmasını istemektedir. Çünkü, kendisinin söylediği gibi, transfer olması için, Fenerbahçe’nin şampiyon olması gerekmektedir. Zira Fenerbahçe şampiyon olmazsa, sanık Aziz Yıldırım başkanlığı bırakmayacağına göre, prensipleri gereği transfer çalışmalarını askıya alabilecek ve bu bağlamda Sezer’den de vazgeçebilecektir. Sanık Sami’nin, bu konuya dair 1858 nolu tapede geçen görüşmede Sezer’e ne demek istediği, normal zekaya sahip herkesin yorumsuz şekilde anlayabileceği kadar açık ve nettir. Buna göre, Sezer’e yönelik transfer vaadi ile teşvik suçunu işlediği sabittir.
Yine sanık Sami Dinç aynı savcılık ifadesinde; “Benim o dönemde hatırladığım Şekip bana, “Sezer'i ara Ümit Karan kendisine sıra dışı bir konuşma yapmış mı diye sor” demişti. Ben de arayıp sordum. Ancak bu o dönemde Trabzon’un şike amaçlı para gönderme mevzuları gazetede geçiyordu o amaçla olduğunu tahmin ettim. Sezer'de gece bana dönüp hayır dedi” şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu beyanı ile, transferi düşünülen Sezer’in de, teşvik kapsamına alınıp alınmadığı, bu işi organize eden Ümit Karan tarafından kendisi ile konuşulup konuşulmadığını öğrenmek çabası anlaşılmaktadır.
Sanık Tamer Yelkovan müdafi huzurunda alınan kolluktaki ifadesinde; “Daha öncede belirttiğim gibi bana verilen talimatları ben yerine getiriyorum. Ben eğer bir para verdiysem bile bunun ne parası olduğu hakkında bilgim yoktur, Söz konusu parayı Aziz Yıldırım'ın talimatı ile İlhan Yüksel'e verdim. Para tam olarak 400.000 Dolardı. Ama bunun ne amaçla kullanıldığı hakkında bilgim ve ilgim yoktur. İlhan beyin isteği üzerine yine ne amaçla benden istenildiği bilmediğim 250 bin $ paradır. 550 niye bahsettiğimi hatırlayamıyorum. Neyin parası olduğunu bilmiyorum, İlhan Yüksel EKŞİOGLU benden bu şekilde para talep ettiği zaman Aziz Yıldırım'ın talimatını sorarım. Benim Aziz Yıldırım'ın bilgisi olmadan böyle bir ödeme yapmam söz konusu olamaz. ” şeklinde beyanda bulunmuştur. Beyanlardan da anlaşıldığı üzere sanık Tamer’in, Aziz Yıldırım’dan aldığı talimat ile şike ve teşvik için kulübün parasını verdiği anlaşılmaktadır. Suça konu Eskişehirspor – Trabzonspor müsabakasında teşvik için para verdiği, 11.05.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanağı ve iletişim tespit tutanakları ile sabittir. Şu hale sanığın doğrudan şike faaliyetine dahil olduğuna dair delil bulunmamakla birlikte, şike faaliyetinde kullanılmak üzere Fenerbahçe Kulübüne ait parayı vermesi nedeniyle şike suçuna yardım eden sıfatıyla dahil olduğu anlaşılmış ve bu kapsamda cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

Külünkoğlu
07.12.2012, 09:38
Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde;

22.04.2011 günü Eskişehir’de oynanan Eskişehirspor–Trabzonspor futbol müsabakası öncesinde, Aziz Yıldırımliderliğindeki suç örgütünün,Eskişehirsporlu futbolcu ve teknik adamlarla yakın irtibat halinde oldukları, müsabakadan önce Eskişehirspor futbolcusu Sezer Öztürk'e Şekip Mosturoğlu’nun talimatı ile Sami Dinç tarafından transfer teklifi götürüldüğü ve transferin Trabzon maçına bağlı olduğu belirtilerek transfer vaadiyle teşvik teklif edildiği, ayrıca İlhan Ekşioğlu’nun talimatı ile Ali Kıratlı tarafından Şükrü Ongan’ın da yardımıyla Eskişehirsporlu futbolcuÜmit Karan ve Fenerbahçeli yöneticiler tarafından kendisine “BİZİMKİ” denilen teknik direktör Bülent Uygun’a teşvik teklif edildiği ve anlaşmanın sağlandığı ve müsabaka sonrasında da vaat edilen paraların alındığı, şu hale göre suç örgütü lideri Aziz Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda hareket eden sanıklar İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ali Kıratlı, Tamer Yelkovan, Sami Dinç ve Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun teşvik eylemi içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri anlaşıldığından, ayrıca sanıklar Bülent Uygun, Ümit Karan ve Şükrü Ongan’ın kendilerini kurtarmaya dönük, oluşa aykırı, iletişim tutanaklarını izaha yönelik gerçeklikten uzak savunmalarına itibar edilmeyerek cezalandırılmalarına karar vermek gerekmiştir.

Sanıklardan Şükrü Ongan’ın doğrudan teşvik eyleminin tarafı olarak süreç içerisinde yer almayıp, sanık Ali Kıratlı’nın teşvik eylemindeki rolünü ve kastını bilerek, teşvik anlaşmasının diğer tarafları Bülent Uygun ve Ümit Karan arasında irtibat sağladığı ve bu şekilde suçun icrasını kolaylaştırdığı anlaşıldığından hakkında TCK'nın 39/2-c maddesinin tatbiki suretiyle ceza tayinine gidilmiş, hükmolunan sonuç ceza itibariyle “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına” karar verilmiş olması karşısında, 6259 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik öncesi 6222 sayılı Yasa lehine olduğundan bu şekilde uygulama yapılmıştır.

Sanık Sezer Öztürk hakkında teşvik suçundan kamu davası açılmış ise de, adı geçen sanığın M. Şekip Mosturoğlu’nun talimatı ile Sami Dinç tarafından transfer vaadi ile yapılan teşvik teklifini kabul ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığından beraatine karar vermek gerekmiştir.

Her ne kadar sanıklar Zafer Tüzün ve Muhammet Şenyüz haklarında teşvik suçundan kamu davası açılmış ise de, suçlamayı reddeden savunmalarının aksine yüklenen suçtan cezalandırılmalarına yeter kesin ve inandırıcı kanıt elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmiştir.

Ali Can
28.06.2013, 20:55
2 yakan bir araya gelmez inşallah

Mustafa ÖZDEMİR
28.06.2013, 22:41
yavşaklar...