PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Alaeddin Yıldırımadmin
01.11.2012, 21:17
T.C.
İSTANBUL
16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CMK 250.MADDESİ İLE GÖREVLİ)

DOSYA NO : 2011/63
KARAR NO : 2012/71
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2011/813

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : MEHMET EKİNCİ 39587
ÜYE : HİKMET ŞEN 39730
ÜYE : BÜLENT KINAY 40267
C. SAVCISI : UFUK ERMERTCAN 35205
KATİP : MUSTAFA ALKAN 136217


SANIK : 11-ALAEDDİN YILDIRIM (TC.No:56563028364), Şevki Şefik ve Sermet oğlu, 30/04/1962 ALANYA doğumlu, İSTANBUL, ÇEKMEKÖY, Reşadiye mah/köy nüfusunda kayıtlı. KandıllıMah. Ömürtepe Yokuşu Sk. No:30 İç Kapı No:1Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur.
VEKİLLERİ : Av. YASEMİN MERÇİL, Şemsettin Günaltay Cad. No:185 D:3 Erenköy Kadıköy/ İSTANBUL
Müdafii Av. ÖZGÜR KUMRAL, Değirmentepe Aykan Sk. No:10 İstınye Sarıyer/ İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ :19.08.2011 ( 1 gün)

11-ALAEDDİN YILDIRIM;
A)
a)Sanık ALAEDDİN YILDIRIM’ın; Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle NETİCETEN BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığın yargılama sürecindeki olumsuz davranışları gözetilerek hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,

c) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına

d) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
e)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereğincedaha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olan sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaata varılan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
5271 Sayılı CMK.nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,
Sanık hakkındasanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek denetim süresi içerisindeherhangi bir yükümlülük belirlenmesine YER OLMADIĞINA,
5271 sayılı CMK. 231/10 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,
5271 Sayılı CMK.nun 231/11 fıkrası uyarıncadenetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

B)
a) ALAEDDİN YILDIRIM’ınTürkiye Profesyonel Süper Ligi’nde 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik primi suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun’un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Suçun; spor kulübü yönetim kurulu üyesi olan sanık tarafından ve ayrıca suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun’un 11/4-c maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİRYIL ON BEŞ AY HAPİS ve DÖRT BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın 08.05.2011 günü oynanan Karabük-Fenerbahçe müsabakasında şike suçunu işlediği sabit olmadığından hakkında 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun’un 11/10. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,
d)Suçun teşvik pirimi vaadi ile işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun’un 11/5. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek BİR YIL BİR AY ON BEŞ GÜN HAPİS ve İKİ BİN İKİ YÜZ ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
e) Sanığın yargılama sürecindeki olumsuz davranışları gözetilerek hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,
f)Sanığa verilen İKİ BİN İKİ YÜZ ELLİ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 60 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL BİR AY ON BEŞ GÜN HAPİS ve YÜZ OTUZ BEŞ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 8 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

g) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,
Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun’un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

h)6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun’a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile ertelemeye ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 51. maddesinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

ı) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
j)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞܒne gönderilmesine,

C)
Her ne kadar sanık ALAEDDİN YILDIRIM hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

D) Her ne kadar sanık ALAEDDİN YILDIRIM hakkındaTürkiye Profesyonel Süper Ligi’nde;08.05.2011 günü oynanan Karabükspor-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

Gamze
03.11.2012, 18:45
Alaeddin Yıldırım - Ekşioğlu sohbetleri..

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl93g.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://a1211.hizliresim.com/13/3/fl94h.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/fl94y.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://c1211.hizliresim.com/13/3/fl95j.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl962.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Gamze
03.11.2012, 18:45
http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl96p.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

http://d1211.hizliresim.com/13/3/fl9jg.jpg (http://bit.ly/c25MCx)