PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ahmet Çelebiadmin
01.11.2012, 21:12
T.C.
İSTANBUL
16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CMK 250.MADDESİ İLE GÖREVLİ)

DOSYA NO : 2011/63
KARAR NO : 2012/71
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2011/813

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : MEHMET EKİNCİ 39587
ÜYE : HİKMET ŞEN 39730
ÜYE : BÜLENT KINAY 40267
C. SAVCISI : UFUK ERMERTCAN 35205
KATİP : MUSTAFA ALKAN 136217SANIK : 10-AHMET ÇELEBİ (TC.No:44173005936), Lebip Birsen ve Muazzez oğlu, 19/09/1966 DİYARBAKIR doğumlu, DİYARBAKIR, SUR, Camii Kebir mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bakırköy / Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Bakırköy/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: Erenköy Mahallesi, Azim Sok. Özpınar Apt. No.9/8Kadıköy/ İSTANBUL.
VEKİLLERİ : Av. ŞEYDA YILDIRIM, Mim Kemal Öke Cad. Lal Apt. No:23 K:4 D:9 Nişantaşı Şişli/ İSTANBUL
Av. ŞEHMUS TEKİK, Osmaniye Mh. İncirli Çıkmazı Hukukçular Sitesi B Blok 9/5 Bakırköy/ İSTANBUL
Av. YUSUF DANYAL KILIÇALP, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi B1 Blok No:151-152 K-2 Yeşilköy Bakırköy/ İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011
TUTUKLAMA TARİHİ : 07.07.2011
TAHLİYE TARİHİ : 01/06/2012


10- AHMET ÇELEBİ;
A)

a) Sanık AHMET ÇELEBİ’nin; Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
e)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereğincedaha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olan sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaata varılan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
5271 Sayılı CMK.nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,
Sanık hakkındasanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek denetim süresi içerisindeherhangi bir yükümlülük belirlenmesine YER OLMADIĞINA,
5271 sayılı CMK. 231/10 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğininİHTARINA,
5271 Sayılı CMK.nun 231/11 fıkrası uyarıncadenetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

B)
a)Sanık AHMET ÇELEBİ’nin Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde; 01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe ve 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun’un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; spor kulübü yönetim kurulu üyesi olan sanık tarafından ve ayrıca suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun’un 11/4-c maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS ve DÖRT BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun’un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği de gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1/4 oranında artırılarak BİR YIL YİRMİ BİR AY YİRMİ İKİ GÜN HAPİS ve BEŞ BİN ALTI YÜZ YİRMİ BEŞ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON ALTI AY ÜÇ GÜN HAPİS ve DÖRT BİN ALTI YÜZ SEKSEN YEDİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e)Sanığa verilen DÖRT BİN ALTI YÜZ SEKSEN YEDİ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON ALTI AY ÜÇ GÜNHAPİS veYÜZ SEKSEN YEDİ BİN DÖRT YÜZ SEKSEN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 20 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

f) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar;5237 sayılı TCK’ nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,
5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,
Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun’un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

g) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
h)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞܒne gönderilmesine,

taraftar1967
23.01.2013, 03:47
fenerbahçeli olan bu vatandaş diyarbakırlıdır aziz yıldırım gibi. ama sivas yöneticiliği yapmıştır. iyi araştırın. VAY ARKADAŞ!